Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Vinn fler affärer. 2 Dagens agenda People Ready SäljproduktivitetDemoServicetillgänglighetDemoPausIbitecOfficesystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Vinn fler affärer. 2 Dagens agenda People Ready SäljproduktivitetDemoServicetillgänglighetDemoPausIbitecOfficesystem."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Vinn fler affärer

2 2 Dagens agenda People Ready SäljproduktivitetDemoServicetillgänglighetDemoPausIbitecOfficesystem

3 Vår vision handlar om kraften hos dina medarbetare Att öka produktiviteten och innovationskraften med din avgörande konkurrensfördel i fokus

4 Våra verktyg är utvecklade för att frigöra kraften Välbekanta för användarna Anpassningsbara för att möta era behov Enkla att integrera och implementera Utbrett supportstöd

5 Vi erbjuder lösningar för att möta era utmaningar Rätt beslutsstöd till alla medarbetare Full produktivitet vid arbete på fältet Mer kraftfulla och integrerade säljsprocesser

6 3 Vad är kundrelationer? Ögonblick som påverkar hur trogna kunderna är, när de bildar sig ett varaktigt intryck av hur mycket ditt företag förstår deras behov och engagerar sig i dem

7 4 ”Jag behöver få bättre insikt i våra pipelineresultat så att jag kan fokusera på de affärer där jag behöver vara inblandad, men jag har inte råd att tappa kontakten med andra anställda eller med pågående aktiviteter.” Vice VD, Försäljning ”Jag behöver lösa kundproblem fortare än någonsin genom att se till att mina anställda direkt kan hitta kundinformation och samarbeta oavsett var de befinner sig.” Chef, Kundtjänst ”Jag behöver få fram rätt kundinformation så att jag kan arbeta närmare mina partners för att avsluta olika affärer.” Säljare ”Jag måste se till att vi introducerar nya produkter och tjänster genom kampanjer som gör det möjligt för våra fält- och kanalpartners att arbeta tätt tillsammans.” Administrativ chef, Marknadsföring Kundtjänstpersonal ”Jag behöver ha bättre tillgång till mer information och enkelt kunna dela med mig av den både inom och utom företaget. Hur nöjda kunderna är beror mer och mer på hur nära vi kan arbeta med våra leverantörer och partners.” ”Jag måste upprätthålla en lönsam tillväxt genom att se till att vi behåller våra nuvarande kunder samtidigt som vi får nya och öppnar upp nya marknader.” VD Perspektiv på kundrelationer Vad vi hört kunderna säga:

8 6 Det är 6 gånger troligare att en ”mycket nöjd” kund gör ytterligare ett inköp än en kund som bara är ”nöjd”. Konsekvenser för affärerna Kundrelationernas inverkan Företag som lyckas behålla ytterligare 5% av kunderna ökar vanligtvis lönsamheten med 25% Att skaffa nya kunder är mellan 4 och 10 gånger dyrare än att behålla befintliga kunder 90% av kunderna säger att personligt anpassad service skulle påverka deras vilja att köpa igen positivt Källor i appendix

9 5 Utmaningar för företag Nya utmaningar för att hantera kundrelationer Behovet av kontakt när som helst, var som helst Kunderna förväntar sig att vi har stor insikt i deras behov Behovet av att snabbt åtgärda problem Globaliseringen ökar hastigheten på marknaderna Affärspartners skapar kundens upplevelse Anställda och team blir mer och mer utspridda Öka komplexitet i externt och internt samarbetet Global marknad Ökade förväntningar från kunderna Konkurrens tryck Företag skiljer sig åt genom kundupplevelsen Det är en utmaning att identifiera den kund som har det högsta värdet CRM-programmen ger inte det som man hade väntat sig av dem Konkurrensen ser hela tiden annorlunda ut

10 8 Genomdriva kundcentrering Det krävs både rätt samarbetsverktyg och för att ta sig vidare från traditionella inställningar till kundhantering Orealiserade värden från CRM- investeringar Kontrollerad, centraliserad åtkomst till kundinformation Intern och funktionell fokus på att öka försäljningen Traditionell inställning Öka värdet av befintliga investeringar Samarbete över gränser Fokus på kundupplevelsen genom hela företaget Kundcentrerad Enkel åtkomst till kunddata och information Gränser mellan platser och organisationer

11 7 Värdet av Microsoft Gör det enklare för dina anställda att komma åt kundinformation och samarbeta för att förvandla ”sanningens ögonblick” till ”ögonblick av tillväxt” Din kund Dina anställda

12 Kundcentrerad tillväxt Nyckelfaktorer inom marknadsföring, försäljning och service som påverkar lönsamheten  Påskynda produktlanseringar  Bättre utförda kampanjer  Dela marknadsinformation  Öka försäljningstiden  Skapa verkningsfulla anbud  Underlätta uppdelning mellan säljteam  Gör servicen tillgänglig  Gör det lättare att dela kunskaperna  Använd förebyggande support  Förbättra kundidentifieringen  Förenkla framtagningen av innehåll  Öka fält- och kanaleffektiviteten  Öka försäljningsproduktiviteten  Minska kostnaderna för utbildning och resor  Öka värdet av CRM-investeringar  Minska tiden för problemlösning  Erbjud mobil service och onlineservice  Förbättra serviceproduktiviteten Exempel på förbättringar

13  Påskynda produktlanseringar  Bättre utförda kampanjer  Dela marknadsinformation  Öka försäljningstiden  Skapa verkningsfulla anbud  Underlätta uppdelning mellan säljteam  Gör servicen tillgänglig  Gör det lättare att dela kunskaperna  Använd förebyggande support  Förbättra kundidentifieringen  Förenkla framtagningen av innehåll  Öka fält- och kanaleffektiviteten  Öka försäljningsproduktiviteten  Minska kostnaderna för utbildning och resor  Öka värdet av CRM-investeringar  Minska tiden för problemlösning  Erbjud mobil service och onlineservice  Förbättra serviceproduktiviteten Öka säljproduktiviteten Viktiga marknadsföringsområden som förbättras av Microsoft ® - program Öka säljproduktiviteten Viktiga marknadsföringsområden som förbättras av Microsoft ® - program

14 15 Öka försäljningstiden Ägna mer tid åt kunden genom att minimera den tid som ägnas åt att uppdatera CRM- program och hantera e-post Gör det möjligt att se transaktioner, kontakter och problem samlade på ett ställe Skapa offerter Leta upp och koppla upp dig mot experter genom hela organisationen och på olika platser Minimera omkostnaderna med ett automatiserat arbetsflöde för granskning och godkännande Hämta ned kundinformation och dokument offline för att fortsätta arbeta Underlätta uppdelning mellan säljteam (ny försäljning, merförsäljning, korsförsäljning) Hantera leads och pipelines och dela information säkert mellan team och organisationer Gör det möjligt för olika team att lättare komma åt information och dokument var de än befinner sig och från alla sorters enheter Öka försäljningsproduktiviteten Gör det möjlig att när som helst och varifrån som helst komma åt kundinformation och dokument genom rollbaserade säljportaler och teamarbetsytor Minska tiden som ägnas åt att hantera kontakter med hjälp av en enda inkorg för all kommunikation Bredda säljkontaktnätet genom att kunna granska och analysera sociala nätverk Dela och få insikter om kunder och om marknaden genom wikis och bloggar Minska kostnaderna för utbildning och resor Lägre resekostnader med hjälp av webbmöten Skola in nyanställda snabbare med enkel tillgång till program och information, och med möjlighet att söka efter experter inom organisationen Öka värdet av CRM-investeringar Sök och kom åt data från CRM-program Skapa rollbaserade platser med integrerade dokument och nyckeldata för kunder ÖKA INTÄKTERNA MINSKA KOSTNADERNA Öka säljproduktiviteten

15 Information Management

16  Påskynda produktlanseringar  Bättre utförda kampanjer  Dela marknadsinformation  Öka försäljningstiden  Skapa verkningsfulla anbud  Möjliggör teamförsäljning (ny-, mer-, kors-)  Gör servicen tillgänglig  Gör det lättare att dela kunskaperna  Använd förebyggande support  Förbättra kundidentifieringen  Förenkla framtagningen av innehåll  Öka fält- och kanaleffektiviteten  Öka försäljningsproduktiviteten  Minska kostnaderna för utbildning och resor  Öka värdet av CRM-investeringar  Minska tiden för problemlösning  Erbjud mobil service och onlineservice  Förbättra serviceproduktiviteten Öka servicetillgängligheten Viktiga marknadsföringsområden som förbättras av Microsoft ® - program Öka servicetillgängligheten Viktiga marknadsföringsområden som förbättras av Microsoft ® - program

17 18 Gör servicen tillgänglig Svara snabbt med en enda inkorg för alla typer av kommunikation (e-post, fax, telefon) Hitta den rätta personen för att granska sociala nätverk och lösa problemet Gör det möjligt att samarbeta säkert genom hela organisationen: Gör det lättare att dela kunskaperna Kunna komma åt kundinformation och dokument varifrån som helst och med vilket slags enhet som helst För anteckningar vid service och reparationer (skrift, ljud, foto) och dela ut till kollegorna på fältet och ingenjörerna på kontoret Förebyggande kundsupport Ta fram kundprofiler för att påskynda den typ av service kunden behöver eller förväntar sig, för att se till att det finns en förebyggande tillgänglighet Skapa automatiska aviseringar och eskaleringar Möjliggör diskussioner om kritiska händelser i realtid mellan uppdragsansvariga Minska tiden för problemlösning Förenkla arbetet genom en hel organisation och skicka eskaleringar mellan kontaktcenter och fältserviceleverantörer Gör det enkelt att söka efter information eller expertis för att lösa problem Erbjud mobil service och onlineservice Dela upp kunder utifrån lönsamhet och rikta om värdet utifrån detta för att sänka omkostnaderna Erbjud wikis, bloggar, livesupport online och självhjälp på Internet för att: Förbättra serviceproduktiviteten  Göra det möjligt för servicepersonal att arbeta och svara var de än befinner sig  Minska tid och kostnader för att lära upp och hjälpa ny servicepersonal (med välbekanta, lättanvända CRM-program och rollbaserade portaler) Behåll fler kunder Håll nere servicekostnaderna Öka servicetillgängligheten

18 Information Management

19 Sogeti

20 det är dags att börja Sömlösa informationsflöden All spännande teknik finns…

21 Demo Mina KPI & Contacts i Widget = Vista + CRM Integration med Outlook = Outlook + CRM Dynamiska Pivot Tabeller = Excel + CRM Offertprocess Snap in = Word + SharePoint Offertgranskning flöde = Word + SharePoint Personlig vy/Dashboard = CRM + SharePoint

22 Logic Order Start with Outlook (the customer remembers the first and last thing) and Office Integration (tell more than show) Dynamic Pivot Table Snap In Search functions Create a Meeting (?) Continue with ordinary CRM information Sales Portal for Sales Managers

23 Show: Support their daily business Appointment with a customer Start in Outlook Create an appointment Track in CRM (tell them what happens) Convert to an opportunity Sales Representative Flow Sales Guy – Start with Outlook Sales Manager Control What are Sales Rep doing

24 Rekommendation Steg 1 1. Identifiera kritiska processer och nödvändiga informationsflöden 2. Utse lämpliga produkter 3. Proof of Concept = bevis 4. Go NoGo = beslut


Ladda ner ppt "Välkommen till Vinn fler affärer. 2 Dagens agenda People Ready SäljproduktivitetDemoServicetillgänglighetDemoPausIbitecOfficesystem."

Liknande presentationer


Google-annonser