Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Amningens fördelar Amningshjälpens hjälpmammeutbildning 21-22 oktober Elisabeth Kylberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Amningens fördelar Amningshjälpens hjälpmammeutbildning 21-22 oktober Elisabeth Kylberg."— Presentationens avskrift:

1 Amningens fördelar Amningshjälpens hjälpmammeutbildning 21-22 oktober Elisabeth Kylberg

2 Samband mellan amning och det ammade barnets hälsa i industriländer Amning har inneburit en reducerad risk för – Otitis – Gastroenterit – Luftvägsinfektion – Atopisk dermatit – Astma Ip S, Chung M, Raman G, Chew P, Magula N, DeVine D, Trikalinos T, Lau J. Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2007 Apr;(153):1-186.

3 Samband mellan amning och det ammade barnets hälsa i industriländer forts. – Fetma – Typ 1 och 2 diabetes – Leukemi – SIDS – Nekrotiserande enterocolit

4 Samband mellan amning och den ammande moderns hälsa i industriländer Amning har inneburit en lägre risk för – Typ 2 diabetes – Bröstcancer – Äggstockscancer

5 Referens Ip S, Chung M, Raman G, Chew P, Magula N, DeVine D, Trikalinos T, Lau J. Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2007 Apr;(153):1-186.

6 I USA Amning (delvis eller enbart) reducerade dödlighet inom nyföddhetsperioden med 21% jämfört med ”icke-amning” i USA Om mammor ammade optimalt i USA skulle 720 barn räddas till livet /år (A Chen and WJ Rogan. Pediatrics 113: 435-9, 2004)

7 Amning och karies Ingen ökad risk för karies i samband med nattamning 1.Kramer MS et al Caries Res 2007,41, 6 2.Lida H et al Pediatrics 2007,120,944 3.Erickson PR et al Pediatr Dent 1999, 21, 86

8 UNICEF Press release 2004: If every baby was exclusively breastfed from birth for six months, an estimated 1.3 million lives could be saved each year

9 Risker med att inte ammas Amningshjälpens hjälpmammeutbildning 21-22 oktober Elisabeth Kylberg

10 Samband mellan frånvaro av amning och barnets hälsa i industriländer Frånvaro av amning har inneburit en ökad risk för – Otitis – Gastroenterit – Luftvägsinfektion – Atopisk dermatit – Astma

11 Samband mellan frånvaro av amning och det barnets hälsa i industriländer forts. – Fetma – Typ 1 och 2 diabetes – Leukemi – SIDS – Nekrotiserande enterocolit

12 Samband mellan frånvaro av amning och moderns hälsa i industriländer För tidigt avslutad amning eller ingen amning alls ökar risken för – Tidig post partum depression Frånvaro av amning har inneburit en högre risk för – Typ 2 diabetes – Bröstcancer – Äggstockscancer

13

14 Vad är viktigt för att stödja, främja och skydda amning? Amningshjälpens hjälpmammeutbildning 21-22 oktober Elisabeth Kylberg

15 Enbart ammade vid olika åldrar i Sverige

16 Enbart och delvis ammade barn vid olika åldrar i Sverige

17 Andel mammor som inte ammar i Sverige

18 Amning Vad hjälper? Vad stjälper?

19 Vad hjälper Kunskap - färskvara BFHI – Amningsvänlig vård - färskvara

20 Vad hjälper Hud-mot-hud Stöd Lyssna och bekräfta Ta kål på myter Goda exempel Goda attityder/förhållningssätt hos personal, familj och omgivning

21 BFHI Betydelsen av BFHI – Implementering av BFHI i industriländer ökade andelen exklusivt ammade barn – Abrahams. S et al. Exploring the impact of the Baby-Friendly Hospital Initiative on trends in exclusive breastfeeding. International Breastfeeding Journal 2009;4:11

22 Pappans roll Att dela upplevelsen av förlossning och ett ömsesidigt stöttande i barnets uppfödning sågs som den optimala av föräldrar Pappans emotionella, praktiska och fysiska stöd var viktiga faktorer för en lyckad amning Tohotoa J et al. Dads make a difference: an exploratory study of paternal support for breasttfeeding in Perth, Western Australia. International Breastfeeding Journal 2009;4:15

23 Järnstatus och exklusiv amning Barn till mammor som var anemiska och icke- anemiska och ammades exklusivt i 6 månader utvecklade inte anemi Järnstatus hos barnen hade inge relation till bröstmjölkens koncentration av järn eller laktoferrin Inget behov av järnberikad kost till exklusivt ammade barn under de första 6 månaderna Raj S et al A prospective study of iron status in exclusively breastfed term infants up to 6 months of age. International Breastfeeding Journal 2008;3:3

24 Myter om amning

25 Forskning genererar kunskap Vad är forskning? – forskningsfråga – vetenskaplig metod – definitioner – analys – slutsats

26 Vad är kunskap? Bland annat – evidens = visat i vetenskapliga studier – beprövad erfarenhet

27 Evidensbaserat kunskapsunderlag Faktaunderlag som är systematiskt samlat och kritiskt granskat Kan finnas som – Litteraturöversikter – Nationella vårdprogram – Standardvårdplaner – Kliniska riktlinjer

28 Bra riktlinjer – hinder forskning – dåliga studier begränsad/egen erfarenhet gamla vedertagna sanningar myter

29 Definitioner Exklusiv amning/enbart amning/helamning Bröstmjölk + eventuellt Vitamin/mineral-droppar,medicin

30 Exklusiv amning Två metoder att mäta förekomsten av exklusiv amning vid en viss ålder – tvärsnittsdata hur var det de senaste 24 tim? – longitudinella och prospektiva data hur har det varit sedan födelsen

31 Results ”24-hour” versus ”since birth”

32 Slutsats 24-timmars data överskattar andelen exklusivt ammade barn jämfört med longitudinella data sedan födelsen

33 Vad har detta för betydelse? I samband med studier som studerar effekten av betydelsen av exklusiv amning för barnets hälsa?

34 Forskning Hjälp? eller Stjälp ?

35 Forskning – betydelse? Position och tag hjälp och stjälp – Rätt tag/fel tag Hud-mot-hud hjälp och stjälp – Vikten av tidig initiering – Blev tvingad ihopkoppling i stället för att bara vara hud-mot-hud

36 Forskning – betydelse? Bröstmjölkens sammansättning hjälp och stjälp – Bröstmjölkens unika komponenter – Den feta mjölken – den kommer INTE sist – Fettets variationer under dygnet

37 Forskning – betydelse? Mjölkproduktionhjälp – Frekvens och grad av tömning Bröstets anatomi – Mjölksjöarhjälp

38 Forskning – betydelse? Avsaknad av ”Ökningsperioder” hjälp Introduktion av smakportioner – lika lätt att introducera vid 4 som vid 6 månader hjälp

39 Varför är myter så seglivade? Amning på regelbundna tider med vissa tidsintervall var fjärde/tredje/varannan timme Senare introduktion av tilläggskost än vid 4 månader skapar problem – barnet lär sig inte äta – ”smakfönstret” Bröstmjölken är blask när barnet är 1 år gammal Barnet är inne i en ”ökningsperiod”

40 Redskap att ändra attityder

41 Breastfeeding support

42 BFHI Florens

43 BFHI i Sverige

44 Nationell Amningskommitté

45

46 Tack för att ny lyssnade!


Ladda ner ppt "Amningens fördelar Amningshjälpens hjälpmammeutbildning 21-22 oktober Elisabeth Kylberg."

Liknande presentationer


Google-annonser