Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En introduktion till Göteborgs universitetsbibliotek Institutionen för språk och litteraturer, VT11 Andrea Bjurström andrea.bjurstrom@ub.gu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En introduktion till Göteborgs universitetsbibliotek Institutionen för språk och litteraturer, VT11 Andrea Bjurström andrea.bjurstrom@ub.gu.se."— Presentationens avskrift:

1 En introduktion till Göteborgs universitetsbibliotek Institutionen för språk och litteraturer, VT11
Andrea Bjurström Är det någon är som inte har hunnit skaffa lånekort ännu? Om ni har fått GU korten efter 23/2 så är det de som är era lånekort. Är ett universitetsbibliotek öppet för allmänheten eller är det bara öppet för studenter och forskare vid universitetet? Syftet: lära sig använda biblioteket, informera om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er under era studier. Lite praktiskt, hur funkar det med lånetider, skaffa lånekort. Vi kommer att nosa på källkritik och hur man tolkar referenser - ”att boka en bibliotekarie” Jag kommer att köra i ca 1,5 timme och sedan kan jag, om det är någon som vill, ha en kort rundvandring i biblioteket. Eller känner ni alla att ni vet vart ni ska gå för att hitta en bok som står placerad på: Plan 6, Böcker Hylla ÖM Gc 05/59 (G=litterturvetenskap) ?

2 7 bibliotek + 3 studietorg = 1 universitetsbibliotek
Kan ni gissa hur många böcker Göteborgs UB har totalt? = 2,7 milj. volymer Tryckta böcker Studietorg Hälsovetarbacken, Campus Linné, Campus Haga Hjälp med informationssökning Referenslitteratur – ej hemlån Läsplatser, grupprum och datorer Trådlöst nätverk Ni har centralbiblioteket som ert kursbibliotek…

3 Centralbiblioteket Humaniora och samhällsvetenskap
Kursböcker inom de humanistiska ämnena Nio våningar, öppna och slutna magasin Läsplatser, grupprum och datorer Hjälp med informationssökning Öppettider: Måndag – torsdag 8.30 – 20.00 Fredag 8.30 – 19.00 Lördag – 17.00 Vi har 5 mil tryckt litteratur!

4 Centralbiblioteket 9 våningar. Plan 5-8 öppna för besökare. Plan 5
Äldre böcker i öppna magasin Plan 6 Tidskriftläsesal med senaste årgången (EJ HEMLÅN). Äldre årgångar finns för hemlån. Datorsal Grupprum Lässtudio Öppna magasin med böcker och tidskrifter (F= språkvetenskap och G= litteraturvetenskap, H= skönlitteratur) Entréplan (Plan 7) Lånedisk, informationsdisk Kursböcker Bokomater för utlån och återlämning Sökdatorer med inloggning Tyst läsesal Kan var krångligt att hitta GUNDA hjälper Fråga oss! På Centralbibliotket finns även…

5 Specialsamlingar på Centralbiblioteket
KvinnSam Nationellt bibliotek för genusforskning KvinnSam producerar flera databaser så som: KVINNSAM, som innehåller över referenser, baserade på litteratur i universitetsbibliotekets samlingar. GENA förtecknas svenska avhandlingar med genusperspektiv och i forskardatabasen GREDA kan man söka genusforskare. Handskrifter Brev, dagböcker, etc från t ex Evert Taubes eller Ostindiska Kompaniets arkiv. Handskriftsmaterialet är endast tillgängligt för vetenskaplig forskning och då som läsesalslån Två andra bibliotek som kan vara intressanta för er är…

6 Kurs- och tidningsbiblioteket, KTB Vasagatan 2A
Kursböcker inom samhällsvetenskap och ekonomi Dagstidningar - framför allt svenska dagstidningar på mikrofilm. Öppet söndagar Det enda av våra bibliotek som har söndagsöppet. Mycket fin läsesal väl värt ett besök! Dagstidningar – de stora från start t ex DN även utländska dagstidningar. Library PressDisplay= 60 dagar, 80 länder Naturligvis är vi 1 bibliotek!...

7 Biblioteket för musik och dramatik
Kursböcker för studerande på Högskolan för scen och musik Noter, fonogram, musik- och teaterlitteratur , videofilmer, tidskrifter och dagstidningar. Dessutom finns en stor samling pjäsmanus.

8 Ett bibliotek – en nätingång: www.ub.gu.se
Ca Elektroniska böcker (som ni har tillgång till som studenter) Ca Elektroniska tidskrifter Ca 300 Databaser LIVE PEKA: Studentingången Snabbvägar Service och lån Boka grupprum/datorarbetsplats – Visa / Välj bibliotek/datum/tid/ grönt – ledigt, gult – 30 min efter att tidens bokning börjat måste den bekräftas Boka bibliotekarie – Betyder inte att man får ta med den hem! Får inte ta mer än 45 min och man måste boka minst två dagar i förväg. (kan samma person boka flera sessioner?) SÖK och SÖKHJÄLP Tidskrifter – bra om man redan har en referens och ska söka upp en specifik artikel . Vi kommer snart tillbaka till det. VISA = Databaser – bra om man t ex vill hitta vetenskapliga artiklar inom ett visst ämne. De flesta av databaserna nås bara via vår hemsida. Peka: Ämnesvis, Humaniora, språk, MLA Visa: Library PressDisplay= 60 dagar, 80 länder VISA: GUNDA…. Bilingual : life and reality / François Grosjean VISA: LIBRIS Peka på Uppsök, SwePub Vad gäller vid lån på UB?...

9 GUNDA - bibliotekskatalogen
Sök och beställ böcker, e-böcker och tidskrifter Förnya dina lån Litteratur äldre än 1958 söks i vår gamla kortkatalog I GUNDA finns inte tidskriftsartiklar eller kapitel ur böcker – dessa söks i databaser Regler runt att låna böcker…

10 För mer info om låneregler och förseningsavgifter se gå till:
Låna böcker Kursböcker lånas i 14 dagar förseningsavgift 10 kronor/dag. Påminnelse skickas till dem som valt att få meddelanden via e- post. Övriga böcker lånas garanterat i 30 dagar. Kan behållas i 3 månader om ingen kö finns. Kravbrev skickas. Böcker kan reserveras och lånas om via bibliotekets hemsida, logga in med ditt lånekortsnummer och personnummer. För mer info om låneregler och förseningsavgifter se gå till: UB är plikt bibliotek – vi har mycket svenskt material. Vi ska ha alla era kursböcker, om inte säg till! LÅN: Lånetiden varierar för olika typer av material Regler för vilket material som får lånas hem bestäms av respektive bibliotek. Beställa: Böcker på ett bibliotek och hämta ut dem på ett annat kan man göra förutom då det gäller kursböcker som finns på plats, de måste hämtas på plats! LÅNEKORT: Ansök från bibliotekets webbplats – hämta i informationen. Legitimation krävs! Även till inloggning på datorer, boka grupprum etc KOPIOR: Engångskort = 25:- för 20 kopior (dvs 1,25/kopia) Uppladdningsbartkort = 40:- varav 20 kronor för kort och för 20 kronor för kopior. Därefter 1 krona per kopia. (Lönar sig i längden!) Förseningsavgift blir mycket! 5 böcker i 5 dagar kostar 250:- (finns det ett tak?) Normalt är lånetiden 14 dagar för kursböcker och 30 dagar för övriga böcker. Nyare tidskriftsårgångar, referenslitteratur och handskrifter, publikationer äldre än 100 år och dyrbara eller oersättliga verk för ej lånas hem. Om lånat material inte återlämnats 16 dagar efter att den är krävbar är låntagaren skyldig att betala ett ersättningsexemplar och arbetskostnad f n 200 kronor. För kursböcker tas en förseningsavgift om f n 10 kronor/dag och bok ut. Låntagaren är avstängd för vidare lån vid en skuld av f n 70 kronor. 16 dagar efter lånetidens slut skickas en faktura ut som f n förutom förseningsavgiften även omfattar en arbetskostnad på 200 kronor samt kostnaden för det försvunna exemplaret (xxx) kronor. Om boken återlämnas efter att fakturan skickats är låntagaren ändå skyldig att betala arbetskostnad och förseningsavgifter. Hur vet man vilka böcker man ska låna?....

11 Och mera … SwePub – Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten
Uppsök Artikelsök, Presstext & Mediearkivet Google scholar Språkbanken SwePub – Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (artiklar, konferensbidrag, avhandlingar mm) Uppsök - Examensarbeten och uppsatser i fulltext Nås via LIBRIS Tidskrifter: KTB microfilmer Tryckta bibliografier ”Svenska tidningsartiklar” Artikelsök Presstext och mediaarkivet 1990 –tal – (fulltext) Library PressDisplay= 60 dagar, 80 länder

12 Tolka och hitta referenser
Bok Payne, Malcolm (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. Tidskriftsartikel Dellgran, Peter & Höjer, Staffan (2005) Privatisation as professionalisation? Attitudes, motives and achievements among Swedish social workers. European Journal of Social Work, 8 (1), s Kapitel/bidrag i en bok Mattsson, Tina (2007). Socialt arbete, kön och normalitet. I Normer och normalitet i socialt arbete. Kerstin Svensson red. Lund: Studentlitteratur, s Läs mer på Referenser – hänvisning till en text så att man ska kunna hitta den. Vissa saker sak alltid vara med (förf., titel, år, förlag, är det en artikel nr och sidhänvisning) (Kopiera lärare 15% för sin undervisning. Student: rimlig del för privat bruk) Det finns flera sätt att skriva referenser (olika stilar som t.ex. Chicago, Harvard) Vanligt är att titeln (bokens titel eller tidskriftstiteln) är kursiverad Alla referenser i en litteraturförteckning ska följa samma standard eller stil Oftast har institutionen en mall på hur referenser ska utformas Om ni har fått en literturlista….

13 Övning Vilken typ av källa hänvisar referenserna till,
Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur, 2006 Övning Bradley, James E. & Muller, Richard A.“Introduction to Church History and Related Disciplines”, Ur: Church History: an introduction to research, reference works, and methods. Eerdmans, cop s. s Vilken typ av källa hänvisar referenserna till, en bok, en tidskrift, mer? Hur skulle ni leta för att hitta källan? Anyó, Joaquim, More on the Sources of Much Ado about Nothing. I: Notes and Queries, vol. 55 (253), no. 2, pp , June 2008 Att bestå helt av litteratur: Om betydelsen av läsning och skönlitteratur i svenskämnet Löfgren, Maria Lindgren, Maria (chief ed. and foreword); Byrman, Gunilla (ed. and foreword); Einarsson, Jan (ed. and foreword); Hammarbäck, Solveig (ed. and foreword); Skoglund, Astrid (ed. and foreword) Femte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Forskningens tillämpning i skolan. (pp ). Växjö, Sweden: Växjö UP, 220 pp. Referens betyder: Kontroll Används som ett sätt att kommunicera med och det är därför viktigt att kunna både skriva och tolka dem. Övning: Be dem ta några minuter och titta på referenserna. Är referensen ett del i ett annat verk? I så fall vad? 1) en bok (Gunda) 2) kapitel i en bok, (Gunda på bok titel) 3) en tidskriftsartikel (Tidskriftslistan på Notes and Queries, 2008, vol 55) 4) Konferensbidrag (UP = Växjö University Press) SwePub: Femte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Forskningens tillämpning i skolan tryck ”hitta via ditt bibliotek” Nu till lite kort källkritik…

14 Källkritik Nu har vi talat om Hur, var och sök och kommit till utvärdering … Källkritik handlar om att försöka bedöma sanningshalten i den information jag möter. Berätta = välja, URVAL: Ni väljer era källor dvs gör ett URVAL och vissa av de källor ni studerar har valts ut av någon. Källkritiken begränsas för det första till människor och mänskliga aktiviteter. Ett annat urval hade kanske gett ett annat resultat! Utvärdera

15 En bra källa är … Äkta Oberoende Tidssamband Opartisk Går att belägga
Orginalkälla källan skall vara det den utger sig för att vara och inte en förfalskning. källan skall vara oberoende och Primärkälla trovärdigare ju mer samtida den är. källan skall inte ge en falsk bild av verkligheten på grund av personliga, politiska, ekonomiska osv. intressen att förvränga verkligheten. Vem är upphovsman Källor kan vara både tryckta och online…

16 Internet W W W En källa kan vara = brev, protokoll, böcker, tidningar, muntlig, bild, byggnader, fotspår etc etc. Tryckta källor och källor på internet: Fråga: Vad är skillnaden på tryckta källor och källor på Internet? Tryckta källor finns Vad ska man då tänka på när man granskar en källa tryckt eller online, kritiskt? …

17 Källor på Internet Möjligheter – förnyas snabbt, mycket information
Problem – mycket information, varierande syfte Kritisk granskning – vem eller vilka står bakom informationen? Referenser från Internet – skriv ut och notera datum. Titta efter en permanent länk. Kritisk granskning= kolla på ”om den här databasen” Kolla adressen, verkar det rimligt? Finns referenser till det den information man ger i texten? Google scholar – indexerar fulltexter av akademiska arbeten är att föredra framför google eftersom den söker i ett mer vetenskapligt material Den kan dock missa vissa bra träffar Wikipedia – en del av webb 2.0, användarna skapar tillsammans ett fritt tillgängligt upplagsverk. Alla kan skriva och redigera artiklar. I historiken kan man se vem som gjort vad och följa artikelns framväxt. Full insyn och öppenhet. Kvaliteten på artiklarna varierar. Finns även diskussionssidor knutna till artiklarna där användarna kan diskutera innehållet. Speciellt intressant med mer kontroversiella ämnen ( ex. Göteborgskravallerna) NE och Encyclopedia Britannica = från UB

18 Vad är en vetenskaplig artikel?
Innehåller primär (ny) information Abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion, acknowledgement, referenser Peer review Dvs: dokumentation av forskningen så att en andra kan värdera, följa och utvärdera denna forskning. Innehåller Primär (ny) information Följer en viss formalism - FORM- abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion, acknowledgement, referenser Genomgått Peer review - När ni söker i en databas kan ni ofta välja att bara söka på granskade artiklar. En review articel (översiktsartikel innehåller inte primärinformation men kan vara en bra ingång till ett ämne)

19 Skriva och referera Plagiering – Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen. Citat och referat - Vetenskapliga arbeten bygger alltid på tidigare forskning. För att undvika att plagiera när du vill hänvisa till andras forskningsresultat kan du antingen citera eller referera Läs mer på… Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen. Exempel på plagiering är: att kopiera text, bilder eller diagram från någon annans arbete, utan att ange källhänvisning att formulera om innehållet i någon annans arbete, utan att ange källhänvisning att översätta ordagrant från ett annat språk, utan att tydligt skriva att det rör sig om en översättning att använda någon annans text och endast byta ut några få ord mot synonymer, trots att källhänvisning är angiven Citat och referat Vetenskapliga arbeten bygger alltid på tidigare forskning. För att undvika att plagiera när du vill hänvisa till andras forskningsresultat kan du antingen citera eller referera


Ladda ner ppt "En introduktion till Göteborgs universitetsbibliotek Institutionen för språk och litteraturer, VT11 Andrea Bjurström andrea.bjurstrom@ub.gu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser