Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En introduktion till Göteborgs universitetsbibliotek Institutionen för språk och litteraturer, VT11 Andrea Bjurström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En introduktion till Göteborgs universitetsbibliotek Institutionen för språk och litteraturer, VT11 Andrea Bjurström"— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se En introduktion till Göteborgs universitetsbibliotek Institutionen för språk och litteraturer, VT11 Andrea Bjurström andrea.bjurstrom@ub.gu.se

2 www.gu.se 7 bibliotek + 3 studietorg = 1 universitetsbibliotek

3 www.gu.se Centralbiblioteket Humaniora och samhällsvetenskap Kursböcker inom de humanistiska ämnena Nio våningar, öppna och slutna magasin Läsplatser, grupprum och datorer Hjälp med informationssökning Öppettider: Måndag – torsdag 8.30 – 20.00 Fredag 8.30 – 19.00 Lördag 10.00 – 17.00

4 www.gu.se Centralbiblioteket

5 www.gu.se Specialsamlingar på Centralbiblioteket KvinnSam Nationellt bibliotek för genusforskning KvinnSam producerar flera databaser så som: KVINNSAM, som innehåller över 120 000 referenser, baserade på litteratur i universitetsbibliotekets samlingar. GENA förtecknas svenska avhandlingar med genusperspektiv och i forskardatabasen GREDA kan man söka genusforskare. Handskrifter Brev, dagböcker, etc från t ex Evert Taubes eller Ostindiska Kompaniets arkiv. Handskriftsmaterialet är endast tillgängligt för vetenskaplig forskning och då som läsesalslån

6 www.gu.se Kurs- och tidningsbiblioteket, KTB Vasagatan 2A Kursböcker inom samhällsvetenskap och ekonomi Dagstidningar - framför allt svenska dagstidningar på mikrofilm. Öppet söndagar

7 www.gu.se Biblioteket för musik och dramatik Kursböcker för studerande på Högskolan för scen och musik Noter, fonogram, musik- och teaterlitteratur, videofilmer, tidskrifter och dagstidningar. Dessutom finns en stor samling pjäsmanus.

8 www.gu.se Ett bibliotek – en nätingång: www.ub.gu.se

9 www.gu.se GUNDA - bibliotekskatalogen Sök och beställ böcker, e-böcker och tidskrifter Förnya dina lån Litteratur äldre än 1958 söks i vår gamla kortkatalog I GUNDA finns inte tidskriftsartiklar eller kapitel ur böcker – dessa söks i databaser

10 www.gu.se Låna böcker Kursböcker lånas i 14 dagar förseningsavgift 10 kronor/dag. Påminnelse skickas till dem som valt att få meddelanden via e- post. Övriga böcker lånas garanterat i 30 dagar. Kan behållas i 3 månader om ingen kö finns. Kravbrev skickas. Böcker kan reserveras och lånas om via bibliotekets hemsida, logga in med ditt lånekortsnummer och personnummer. För mer info om låneregler och förseningsavgifter se gå till: http://www.ub.gu.se/lana/bestalla/

11 www.gu.se Och mera … SwePub – Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten Uppsök Artikelsök, Presstext & Mediearkivet Google scholar Språkbanken

12 www.gu.se Tolka och hitta referenser Bok Payne, Malcolm (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. Tidskriftsartikel Dellgran, Peter & Höjer, Staffan (2005) Privatisation as professionalisation? Attitudes, motives and achievements among Swedish social workers. European Journal of Social Work, 8 (1), s. 39- 62. Kapitel/bidrag i en bok Mattsson, Tina (2007). Socialt arbete, kön och normalitet. I Normer och normalitet i socialt arbete. Kerstin Svensson red. Lund: Studentlitteratur, s. 236-273. Läs mer på www.ub.gu.se/amnen/citeringwww.ub.gu.se/amnen/citering

13 www.gu.se Bradley, James E. & Muller, Richard A.“Introduction to Church History and Related Disciplines”, Ur: Church History: an introduction to research, reference works, and methods. Eerdmans, cop. 1995. 236 s. s. 1-11. Övning Anyó, Joaquim, More on the Sources of Much Ado about Nothing. I: Notes and Queries, vol. 55 (253), no. 2, pp. 185-187, June 2008 Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur, 2006 Vilken typ av källa hänvisar referenserna till, en bok, en tidskrift, mer? Hur skulle ni leta för att hitta källan? Att bestå helt av litteratur: Om betydelsen av läsning och skönlitteratur i svenskämnet Löfgren, Maria Lindgren, Maria (chief ed. and foreword); Byrman, Gunilla (ed. and foreword); Einarsson, Jan (ed. and foreword); Hammarbäck, Solveig (ed. and foreword); Skoglund, Astrid (ed. and foreword). 2008. Femte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Forskningens tillämpning i skolan. (pp. 130-144). Växjö, Sweden: Växjö UP, 220 pp.

14 www.gu.se Källkritik Utvärdera

15 www.gu.se En bra källa är … Äkta Oberoende Tidssamband Opartisk Går att belägga Orginalkälla

16 www.gu.se Internet W W W

17 www.gu.se Källor på Internet Möjligheter – förnyas snabbt, mycket information Problem – mycket information, varierande syfte Kritisk granskning – vem eller vilka står bakom informationen? Referenser från Internet – skriv ut och notera datum. Titta efter en permanent länk. http://scholar.google.se

18 www.gu.se Vad är en vetenskaplig artikel? Innehåller primär (ny) information Abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion, acknowledgement, referenser Peer review Dvs: dokumentation av forskningen så att en andra kan värdera, följa och utvärdera denna forskning.

19 www.gu.se Skriva och referera Plagiering – Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen. Citat och referat - Vetenskapliga arbeten bygger alltid på tidigare forskning. För att undvika att plagiera när du vill hänvisa till andras forskningsresultat kan du antingen citera eller referera Läs mer på… http://www.ub.gu.se/skriva/


Ladda ner ppt "En introduktion till Göteborgs universitetsbibliotek Institutionen för språk och litteraturer, VT11 Andrea Bjurström"

Liknande presentationer


Google-annonser