Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIC möte på Tekniska muséet 11 maj 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIC möte på Tekniska muséet 11 maj 2007"— Presentationens avskrift:

1 VIC möte på Tekniska muséet 11 maj 2007
Cino4 Fika Introduktion - vad lärde vi av inventeringen Kompletterande synpunkter ”nya” KTH-tillämpningar Industri och andra avnämnare, t.ex. museér Utlysarna av visualiseringssatsningen Idéer för demonstratornanslag 7 juni Fortsättning i anslutning till utdelat papper Mer allsidig arbetsgrupp? Fortsatta informations- och arbetsformer Nästa möte / workshop / besök Övrigt

2 Bakgrund till samverkan i VIC
Gemensamma behov av avancerad visualisering och resurser för detta i forskning, utbildning och marknadsföring (studerande och näringsliv) Tidigare gemensamma satsningar, t.ex. VR-kuben Dags för nystart Utlysning av 5-årigt nationellt program (85 Mkr) inlett med stöd till demonstratorprojekt (7 juni!)

3 Fokus Teknisk-vetenskaplig visualisering Interaktivitet
Inte bara syn, också hörsel och känsel (haptik) Tillämpningar I första hand forskning och utbildning men också ”spännande marknadsföring” Även informationsvisualisering När så ryms konstnärliga uttryck

4 Utlysningen KK-stiftelsen, SSF, Vinnova, Vårdalstiftelsen, Invest in Sweden satsar tillsammans 85 Mkr under fem år Demonstratorprojekt - akademiska forskare och näringslivet i samverkan - nya prototyper (tillämpningar, tjänster, produkter) mindre Light-projekt: kkr, ett steg gränsöverskridande Heavy-projekt: 4-7 Mkr, två steg Får av miljonerna Mötesplatser - för utbyte av idéer och etablering av samarbeten universitet, näringsliv, offentlig sektor, kultur Visionkonferenser - internationellt framstående föreläsare stimulerar kunskapsutbyte och kompetensutveckling Se

5 Inventeringen - ABE-skolan
ABE-skolan (Arkitektur och samhällsbyggnad) SPOT - Spatial Positioning tool (SPOT) based on building interiors Visualisering uppenbar i gestaltning av all fysisk miljö, inte minst bebyggelse, bevakas vid projekteringen av arkitekturs nya byggnader Geographic Visualization & Visual Data Mining, Geoinformatik Millimetric land subsidence in the Pomona urban area in California Immersive Workbench

6 Inventeringen - BIO-skolan
BIO-skolan (bioteknik) Visualisering av proteiner - haptikarm

7 Inventeringen - kemi Interaktiv Visualisering av molekylsimuleringar - SU

8 Inventeringen - CSC An Autostereoscopic System for Spatial Augmented Reality, PDC i samarbete med ITM-skolan (IIP) 3D photo modeling including 3-D animations for architects, PDC Expressivitet i musikalisk kommunikation, TMH Design av virtuella platser för möten och interaktion, MDI & Media Multimodal collaboration for visually impaired children, MDI Kurser i visualisering för utvecklare och användare

9 Kompetenscentrum Hållbar kommunikation
ABE&CSC Medierad kommunikation över tid och rum Partners: Ericsson, Telia, Boverket, VTI, Bonniers m.fl. Connected Performance Spaces (KTH-Stanford 2004) A window to the world “Presence, eye-contact e-governence e-trade e-health e-inclusion

10 Inventeringen - ITM ITM-skolan (industriell teknik och management) 3D-holografibord utvecklat på Industriell produktion A Haptic and Visual Bone Surgery Simulator, Mekatronik (och STH)

11 Inventeringen - SCI SCI-skolan (teknikvetenskap) KCSE - KTH Computational Science and Engineering Center Inom Mekanik, Fysik, Farkostteknik, Optimering

12 Inventeringen - STH STH-skolan (teknik och hälsa) Visualisering av numeriska metoder för kliniska tillämpningar, Neuronik, nackskador

13 Inventeringen - Neuroinformatik
KTH/CSC&KI (Neuroinformatik) Visualisering av hjärnanatomi

14 Inventeringen - medicinsk strålningsfysik (KI)
Patientindividualiserad behandlingsoptimering baserad på PET-CT-LC dos- och strålkänslighetsdiagnostik

15 Fokusområden med mycket aktivitet
Visualisering av simuleringar Produktframtagning Kommunicerande miljöer Teknik för vården

16 Önskemål Centraliserad kunskap Stora fullfärgs hologram
Dedicerade maskiner Tillgång till programvara Specialistkunskap Lagra stora datamängder Dagligt verktyg för studenter Tidsberoende 3D Forskarforum Projektsamarbete Stora fullfärgs hologram Haptik Full 3D till alla teknologer Powerwall i storformat Gestaltning av samhälle / miljö Beakta visualiseringsbehov vid nybyggnad av lärmiljöer

17 Tidsplan 2007 23 mars – workshop med inventering av visualisering på KTH 11 maj – planeringsmöte med industri mm på Tekniska muséet 7 juni – intresseanmälan till Rektor för Linnéanslag 7 juni – inlämning av visualiseringsdemonstratorprojektförslag till KK-Stiftelsen juni – löften om stöd från andra KTH-skolor augusti – inlämning av Wallenbergsansökan höst – anställning av föreståndare / lektor höst – anställning av applikationsingenjör höst - etablera miljön i bibliotekshuset 6 november – Linnéansökan till VR


Ladda ner ppt "VIC möte på Tekniska muséet 11 maj 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser