Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 VIC möte på Tekniska muséet 11 maj 2007 Cino4 Fika Introduktion - vad lärde vi av inventeringen Kompletterande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 VIC möte på Tekniska muséet 11 maj 2007 Cino4 Fika Introduktion - vad lärde vi av inventeringen Kompletterande."— Presentationens avskrift:

1 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 VIC möte på Tekniska muséet 11 maj 2007 Cino4 Fika Introduktion - vad lärde vi av inventeringen Kompletterande synpunkter -”nya” KTH-tillämpningar - Industri och andra avnämnare, t.ex. museér - Utlysarna av visualiseringssatsningen Idéer för demonstratornanslag 7 juni Fortsättning i anslutning till utdelat papper Mer allsidig arbetsgrupp? Fortsatta informations- och arbetsformer Nästa möte / workshop / besök Övrigt

2 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 Gemensamma behov av avancerad visualisering och resurser för detta i forskning, utbildning och marknadsföring (studerande och näringsliv) Tidigare gemensamma satsningar, t.ex. VR-kuben Dags för nystart Utlysning av 5-årigt nationellt program (85 Mkr) inlett med stöd till demonstratorprojekt (7 juni!) Bakgrund till samverkan i VIC

3 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 Teknisk-vetenskaplig visualisering Interaktivitet Inte bara syn, också hörsel och känsel (haptik) Tillämpningar I första hand forskning och utbildning men också ”spännande marknadsföring” Även informationsvisualisering När så ryms konstnärliga uttryck Fokus

4 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 KK-stiftelsen, SSF, Vinnova, Vårdalstiftelsen, Invest in Sweden satsar tillsammans 85 Mkr under fem år Demonstratorprojekt - akademiska forskare och näringslivet i samverkan - nya prototyper (tillämpningar, tjänster, produkter) 10-15 mindre Light-projekt: 2-300 kkr, ett steg 12-15 gränsöverskridande Heavy-projekt: 4-7 Mkr, två steg Får 60-65 av miljonerna Mötesplatser - för utbyte av idéer och etablering av samarbeten universitet, näringsliv, offentlig sektor, kultur Visionkonferenser - internationellt framstående föreläsare stimulerar kunskapsutbyte och kompetensutveckling Se http://www.kks.se/templates/ProgramPage.aspx?id=9792 Utlysningen

5 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 ABE-skolan (Arkitektur och samhällsbyggnad) SPOT - Spatial Positioning tool (SPOT) based on building interiors Visualisering uppenbar i gestaltning av all fysisk miljö, inte minst bebyggelse, bevakas vid projekteringen av arkitekturs nya byggnader Geographic Visualization & Visual Data Mining, Geoinformatik Inventeringen - ABE-skolan Immersive Workbench Millimetric land subsidence in the Pomona urban area in California

6 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 BIO-skolan (bioteknik) Visualisering av proteiner - haptikarm Inventeringen - BIO-skolan

7 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 Interaktiv Visualisering av molekylsimuleringar - SU Inventeringen - kemi

8 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 An Autostereoscopic System for Spatial Augmented Reality, PDC i samarbete med ITM-skolan (IIP) 3D photo modeling including 3-D animations for architects, PDC Expressivitet i musikalisk kommunikation, TMH Design av virtuella platser för möten och interaktion, MDI & Media Multimodal collaboration for visually impaired children, MDI Kurser i visualisering för utvecklare och användare Inventeringen - CSC

9 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 ABE&CSC Medierad kommunikation över tid och rum Partners: Ericsson, Telia, Boverket, VTI, Bonniers m.fl. Kompetenscentrum Hållbar kommunikation Connected Performance Spaces (KTH-Stanford 2004) A window to the world “Presence, eye-contact e-governence e-trade e-health e-inclusion

10 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 ITM-skolan (industriell teknik och management) 3D-holografibord utvecklat på Industriell produktion A Haptic and Visual Bone Surgery Simulator, Mekatronik (och STH) Inventeringen - ITM

11 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 SCI-skolan (teknikvetenskap) KCSE - KTH Computational Science and Engineering Center Inom Mekanik, Fysik, Farkostteknik, Optimering Inventeringen - SCI

12 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 STH-skolan (teknik och hälsa) Visualisering av numeriska metoder för kliniska tillämpningar, Neuronik, nackskador Inventeringen - STH

13 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 KTH/CSC&KI (Neuroinformatik) Visualisering av hjärnanatomi Inventeringen - Neuroinformatik

14 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 Patientindividualiserad behandlingsoptimering baserad på PET-CT-LC dos- och strålkänslighetsdiagnostik Inventeringen - medicinsk strålningsfysik (KI)

15 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 Visualisering av simuleringar Produktframtagning Kommunicerande miljöer Teknik för vården Fokusområden med mycket aktivitet

16 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 Centraliserad kunskap Dedicerade maskiner Tillgång till programvara Specialistkunskap Lagra stora datamängder Dagligt verktyg för studenter Tidsberoende 3D Forskarforum Projektsamarbete Önskemål Stora fullfärgs hologram Haptik Full 3D till alla teknologer Powerwall i storformat Gestaltning av samhälle / miljö Beakta visualiseringsbehov vid nybyggnad av lärmiljöer …

17 Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 Tidsplan 2007 23 mars – workshop med inventering av visualisering på KTH 11 maj – planeringsmöte med industri mm på Tekniska muséet 7 juni – intresseanmälan till Rektor för Linnéanslag 7 juni – inlämning av visualiseringsdemonstratorprojektförslag till KK-Stiftelsen juni – löften om stöd från andra KTH-skolor augusti – inlämning av Wallenbergsansökan höst – anställning av föreståndare / lektor höst – anställning av applikationsingenjör höst - etablera miljön i bibliotekshuset 6 november – Linnéansökan till VR


Ladda ner ppt "Yngve Sundblad KTH Yngve Sundblad 11 maj 2007 VIC möte på Tekniska muséet 11 maj 2007 Cino4 Fika Introduktion - vad lärde vi av inventeringen Kompletterande."

Liknande presentationer


Google-annonser