Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-12-181 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-12-181 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar."— Presentationens avskrift:

1 2005-12-181 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar. Hav tålamod… Vill du bläddra själv så finns det pilar i nedre högra hörnet att klicka på.

2 2005-12-182 Brf. Hej medlemmar Så närmar vi oss med stormsteg Jul- & Nyårshelgerna och som det ser ut nu kanske det blir en vit jul, om än med bara lite snö. Olika typsnitt har nu legat ute en tid men det är få som återkommit med sina synpunkter. Du finner några varianter på de sidor som ligger ute och ge mig gärna information, på ett eller annat sätt, vilken som ser bäst ut. forts 1

3 2005-12-183 I tillägg till TV-informationen och Gunillabladet har föreningen nu en egen hemsida, se mer om detta i bildspelet. Det är styrelsen avsikt att med TV-informationen och hemsidan att snabbt nu ut med akut information. Som exempel när värme och varmvatten försvann så gick det ut meddelande både i portarna och på TV- informationen. Vi framtida situationer så ges information både på hemsidan och Tv-informationen. forts 2

4 2005-12-184 Det här bildspelet på TV-informationen kommer även att läggas in på hemsidan. Från styrelsen till samtliga föreningens medlemmar och hyresgäster tillönskas en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Hälsningar Lasse Larsson Ordförande Totalt 15 sidor ca 5 min lästid 3

5 2005-12-185 Container kommer att finnas från fredagen den 13 januari till måndagen den 23 januari 4

6 2005-10-316 Brf. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: Ordförande:Lars Y Larsson, ETV 27 v. Ordförande:Yvonne Christensson, ETV 29 Sekreterare:Anders Mild, ETV 17 Ledamot:Magnus Lindberg, ETV 23 Ledamot: Leif Bornestrand (HSB Stockholm) SuppleantJonas Ahlinder, ETV 17 Suppleant:Lars Berggren, ETV 23 Suppleant:Pär Markgren, (HSB Stockholm) 5

7 2005-12-187 Brf. Detta bildspel innehåller 15 sidor och det tar ca 5 minuter innan du är tillbaka till där du började att läsa. I underkant på bilderna ser du när aktuell sida senast blivit uppdaterat samt vilken sida du läser. Nästa uppdatering beräknas ske senast 15 januari

8 2005-11-278 Avgiften Den 1:sta januari höjs avgifterna med 4 %. Höjningen är i enlighet med den plan styrelsen antog och informerade om då projektet Stam- & badrums- renoveringen påbörjades. Då nuvarande byggkreditiv är placerat kommer styrelsen ta fram en ny likviditetsanalys för föreningen och därefter se vad den framtida ekonomin blir för föreningen. Presentation av detta på en kommande stämma.

9 2005-12-189 www.gunillabrf.se Är adressen till föreningens hemsida! Återkom gärna med dina synpunkter och tips till styrelsen efter att du varit inne och tittat på den. 6

10 2005-11-2710 Övervakningskamera Miljöstugan!! Styrelsen beslutade, i enlighet med stämman, att bevakningskamera skall installeras i Miljöstugan! Innan den tas i drift kommer information att ges, dels med anslag i portarna, GunillaBladet, TV-information och föreningens hemsida. Dessutom även på dörren och i Miljöstugan. Beräknad start blir i början av januari. 7

11 2005-12-1811 Stam- & badrumsrenoveringen Utdrag av den information ni fick vid trapphusmötet! Efter det som din lägenhet är färdigställd! Kungsfiskaren har en viss tid på sig att genomföra de arbeten som besiktningsmännen har ålagt dem. Om du då fortfarande inte är nöjd med utförandet i din lgh så bör (skall) du inom2 månader göra en skriftlig framställan till styrelsen. Totalt 15 sidor ca 5 min lästid

12 2005-12-1812 CYKEL Den cykel som står kvar mellan port 25-27 kommer att tas bort den 21 december

13 2005-12-1813 Ny tvättstuga Styrelsen har nu beslutat om utrustningen till den nya 24-timmars tvättstugan! Det vore värdefullt, redan nu, för styrelsen att få ett underlag på hur många av er som avser att utnyttja denna tvättstuga. Avge din intresseanmälan skriftligen till expeditionen eller till ordförande!!

14 2005-12-1814 Styrelsen Styrelsen har planerat sitt nästkommande möte till den 22 januari. Totalt 15 sidor ca 5 min lästid

15 2005-10-3115 Dela P-plats Engelsk Trädgård HB, som är en av våra hyresgäster, är intresserad av att dela P-plats med någon av föreningens medlemmar! Du som kan tänka dig att upplåta din P-plats på vardagar till dessa kontakta ordförande.

16 2005-10-3116 Brf. Mail till ordförande: lars.y.larsson@telia.com Felanmälan görs till vicevärden/fastighetsskötaren (brevlåda vid uppg 21). I akuta situationer (=fel som inte kan vänta till fastighetsskötarens ordinarie arbetstider) kontaktas i följande ordning: 1. Föreningens jourtelefonTel 36 74 45 2. Ordförande LasseTel 0708-34 17 40 3. SOS Alarmering Tel 22 02 20


Ladda ner ppt "2005-12-181 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar."

Liknande presentationer


Google-annonser