Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar. Hav tålamod…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar. Hav tålamod…"— Presentationens avskrift:

1 1 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar. Hav tålamod… Vill du bläddra själv så finns det pilar i nedre högra hörnet att klicka på.

2 2006-01-132 Brf. Hej medlemmar Julen är nu slut för Ulf har tagit bort julgranarna som prytt våra gårdar. Dessutom har nästan all snö försvunnit. Är våren på väg? Olika typsnitt har nu legat ute en tid men det är få som återkommer med synpunkter. Du finner några varianter på de sidor som ligger ute och ge mig gärna information, på ett eller annat sätt, vilken som ser bäst ut. forts 1

3 2006-01-133 I tillägg till TV-informationen och Gunillabladet har föreningen nu en egen hemsida, se mer om detta i bildspelet. Det är styrelsen avsikt att med TV-informationen och hemsidan att snabbt nu ut med akut information. Just nu är det då lite för mycket värme i systemet. Vi framtida situationer kommer det att ges information både på hemsidan och Tv-informationen. forts 2

4 2006-01-134 Styrelsen kommer att ha, återigen, en arbetsintensiv vår för att förhoppningsvis genomföra planerade projekt som ni kan läsa mer om på kommande sidor. Hälsningar Lasse Larsson Ordförande Totalt 15 sidor ca 5 min lästid 3

5 2005-12-185 Container kommer att finnas från fredagen den 13 januari till måndagen den 23 januari 4

6 2006-01-136 Brf. Detta bildspel innehåller 15 sidor och det tar ca 5 minuter innan du är tillbaka till där du började att läsa. I underkant på bilderna ser du när aktuell sida senast blivit uppdaterat samt vilken sida du läser. Nästa uppdatering beräknas ske senast 15 januari

7 2006-01-137 Pågående arbeten Nya tvättstugan: Installation av utrustning Pannrummet: Nytt styrsystem för kontroll av värmen i förhållande till utomhustemperaturen. Miljöstugan: Installation av övervakningskamera

8 2006-01-138 www.gunillabrf.se Är adressen till föreningens hemsida! Återkom gärna med dina synpunkter och tips till styrelsen efter att du varit inne och tittat på den. 6

9 2006-01-139 Övervakningskamera Miljöstugan!! Styrelsen beslutade, i enlighet med stämman, att bevakningskamera skall installeras i Miljöstugan! Innan den tas i drift kommer information att ges, dels med anslag i portarna, GunillaBladet, TV-information och föreningens hemsida. Dessutom även på dörren och i Miljöstugan. Beräknad start blir i senare delen av januari 7

10 2006-01-1310 Stam- & badrumsrenoveringen Utdrag av den information ni fick vid trapphusmötet! Efter det som din lägenhet är färdigställd! Kungsfiskaren har en viss tid på sig att genomföra de arbeten som besiktningsmännen har ålagt dem. Om du då fortfarande inte är nöjd med utförandet i din lgh så bör (skall) du inom2 månader göra en skriftlig framställan till styrelsen. Totalt 15 sidor ca 5 min lästid

11 2006-01-1311 Kommande projekt (som styrelsen diskuterar) Taken: Omläggning av tak samt åtgärdande av stuprör och gesimsrännor. Tilläggsisolering Gårdarna: Förändring av gårdarnas utseende, antingen enbart den där evakuerings- bodarna var placerade eller bägge. Fönster: Att företa en undersökning om behovet att byta fönster i samtliga lägenheter.

12 2006-01-1312 Ny tvättstuga Styrelsen har nu beslutat om utrustningen till den nya 24-timmars tvättstugan och arbetena har påbörjats. Det vore värdefullt, redan nu, för styrelsen att få ett underlag på hur många av er som avser att utnyttja denna tvättstuga. Avge din intresseanmälan skriftligen till expeditionen eller till ordförande!!

13 2006-01-1313 Styrelsen Styrelsen har planerat sitt nästkommande möte till den 22 januari kombinerat med en heldagskonferens. Totalt 15 sidor ca 5 min lästid

14 2005-12-1814 Dela P-plats Engelsk Trädgård HB, som är en av våra hyresgäster, är intresserad av att dela P-plats med någon av föreningens medlemmar! Du som kan tänka dig att upplåta din P-plats på vardagar till dessa kontakta ordförande.

15 2005-12-1815 Nästa uppdatering Styrelsen kommer att genomföra en heldagskonferens/styrelsemöte den 22 januari samt ytterligare ett styrelsemöte i början av februari varför uppdatering av TV-informationen kommer att dröja tills mitten av februari. Dock kommer Gunilla-Bladet att utges under denna tid med aktuell information till Er.

16 2006-01-1316 Brf. Mail till ordförande: lars.y.larsson@telia.com Felanmälan görs till vicevärden/fastighetsskötaren (brevlåda vid uppg 21). I akuta situationer (=fel som inte kan vänta till fastighetsskötarens ordinarie arbetstider) kontaktas i följande ordning: 1. Föreningens jourtelefonTel 36 74 45 2. Ordförande LasseTel 0708-34 17 40 3. SOS Alarmering Tel 22 02 20


Ladda ner ppt "1 Detta är ett bildspel. Om du inte vill bläddra själv så låt tiden jobba för dig. Det kan dröja en handfull sekunder innan bläddringen börjar. Hav tålamod…"

Liknande presentationer


Google-annonser