Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övning ger färdighet eller Ger övning färdighet? eller Kan färdighet dokumenteras? Gynop användarmöte mars 2011 Thomas Högberg och Emil Nüssler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övning ger färdighet eller Ger övning färdighet? eller Kan färdighet dokumenteras? Gynop användarmöte mars 2011 Thomas Högberg och Emil Nüssler."— Presentationens avskrift:

1 Övning ger färdighet eller Ger övning färdighet? eller Kan färdighet dokumenteras? Gynop användarmöte mars 2011 Thomas Högberg och Emil Nüssler

2 Att räkna operationer en trivial uppgift? OpdatOptypH-op Ass Dat1XAB Dat2YCD Dat3XEA* Dat4ZCB Dat5QAC* Sortera på H-op och optyp Titta om det finns Ass som också förekommer som H-op Flytta sådana Ass till H-op och lägga till ursprungsfilen Numrera operationer per optyp Skapa en rad per H-op med antal op per optyp Sammansmälta denna med huvudfilen

3 Att räkna operationer en trivial uppgift? OpdatOptypH-op AssXantYantal ZantalQantal Dat1XAB3..1 Dat2YCD.111 Dat3XEA*1... Dat4ZCB.111 Dat5QAC*3..1

4 Problem 1. Olika kliniker och operatörer har olika startdatum, sent datum – få operationer 2. Operatörer kan uppträda i olika skepna- der - A Andersson – Anders Andersson Ad 1 – Operationsindex (oi) – operationer per tidsenhet Ad 2 – Registrera konsistent!

5 Till vad? Antalet operationer eller operationsindex kan beräknas –Per operationstyp –Per operatör –Per klinik –Eller med något annat urvalskriterium

6 Operationsindex Antalet operationer per tidsenhet räknat från datum för första registrerade operationen till datum för uttag från registret Indelat i sex kategorier med ”cut off” vid 10:e, 25:e, 50:e, 75:e och 90:e percentilen Eller i två kategorier med cutoff vid medianen (50:e percentilen)

7 oi hysterektomiNProcentKumulativ % , ,0 2, ,0 Totalt Hysterektomi Tillståndet bedömt som benignt peroperativt)

8 Tumöroperationer Tillståndet bedömt som malignt eller misstänkt malignt peroperativt oi tumörN%Kumulativ % , ,8 1, ,5 3, Totalt

9 Adnexoperationer Tillståndet bedömt som benignt peroperativt oi adnexN%Kumulativ % , ,0 2, , Totalt

10 Exempel Operationsindex för operationstyp inkontinens oi inkontinensN%Kumulativ % 1150,2 2360,50, , Totalt Exempel Operationsindex för operationstyp inkontinens

11 oi prolapsNProcentKumulativ % , ,8 2, , Totalt oi prolapsNProcentKumulativ % , ,7 7, Totalt Exempel Operationsindex för operationstyp prolaps Alla Standardoperationer

12 Emils urval Subgrupp av N=1 790 prolapsoperationer (totalt registrerade) Väl definierat primärt standardingrepp på kvinnor i gott allmäntillstånd ”Case-mix” är minimerat Olika registreringar av operatörer har rättats

13 oi prolapsN%Kumulativ % Totalt Operatörer per operationsindex oi prolapsNProcentKumulativ % , ,7 7, Totalt Operationer per operationsindex Emils urval oi prolapsNProcentKumulativ % , ,7 7, Totalt Operationer per operationsindex

14 | oi | Lågvolym Högvolym antal | | Total | | 73 2 | | 63 3 | | 52 4 | | 34 5 | | 22 6 | | 19 7 | | 16 8 | | 10 9 | | | | 7 11 | | 4 12 | | 9 13 | | 2 14 | | 5 15 | | 5 16 | | 7 17 | | 2 19 | | 4 20 | | 1 21 | | 4 22 | | 3 24 | | 4 25 | | 4 26 | | 1 27 | | 1 28 | | 1 30 | | 1 32 | | 1 36 | | 1 39 | | 1 42 | | 1 43 | | 1 60 | | Total | | 371

15 Antal oper.N%Kumulativ % 1744,1 >1 - <=21025,79,8 >2 - <=31146,416 >3 - <= >7 - <= > Totalt Fördelning av prolapsoperationer baserat på antalet operationer per operatör Index baserat på antal oi prolapsNProcentKumulativ % , ,7 7, Totalt Operationer per operationsindex Operationer per antal op per operatör

16 Med operationsindex till grund för indelningen (1-3 versus 4-6) Operation Operationstid – p=0,410 Smärtstillande pga operation p=0.324 Urinretention vid utskrivningen – p=0,454 8 veckorsenkäten Komplikationer relaterade till kirurgin enl läkarbedömning vid 8 veckor – p=0,157 Tid till ADL – p=0.319 Heltidssjukskrivning median 30 respektive 28 dagar Prolaps – p=0,308 Urinretention – p=0,429 Urininkontinens – p=0,737 Svårt att tömma blåsa 8 v – p=0.710 Besvär med urinträngningar 8 v – p=0.479 Sökt sjukvård under konvalescensen – Patientens bedömning om tillståndet förbättrats – p=0,029 Rekommendera till annan – p=0,102 1-årsenkäten Smärtor nedtill i buken – p=0,858 Något buktar ut ur slidan – p=0,795 Skavningsbesvär – p=0,164 Svårt att tömma blåsan – p=0,696 Urinträngningar – p=0,256 Urinläckage - p=0,300

17 Med antal operationer till grund för indelningen ( 7) Operation Operationstid – p=0,153 Smärtstillande pga operation – p=0,091 Urinretention vid utskrivningen – p=0,454 8 veckorsenkäten Komplikationer relaterade till kirurgin enl läkarbedömning vid 8 veckor – p=0,506 Tid till ADL – p=0.670 Heltidssjukskrivning median 28 dagar i bägge grupperna Prolaps – p=0,478 Urinretention – p=0,454 Urininkontinens – p=0,729 Svårt att tömma blåsa 8 v – p=0.769 Besvär med urinträngningar 8 v – p=0.605 Sökt sjukvård under konvalescensen – Patientens bedömning om tillståndet förbättrats – p=0,326 Rekommendera till annan – p=0,864 1-årsenkät Smärtor nedtill i buken – p=0,585 Något buktar ut ur slidan – p=0,795 Skavningsbesvär – p=0,164 Svårt att tömma blåsan – p=0,696 Urinträngningar – p=0,256 Urinläckage - p=0,300

18 TillståndetLågvolymHögvolymTotalt N%N%N% Mkt förbättrat Förbättrat Oförändrat92,9675,1764,7 Försämrat61,990,7150,9 Mkt försämrat10,350,46 Totalt OI TillståndetLågvolymHögvolymTotalt N%N%N% Mkt förbättrat Förbättrat Oförändrat274,7494,7764,7 Försämrat61,090,9150,9 Mkt försämrat20,44 6 Totalt Pearson chi2(4) = 4,6393 Pr = Pearson chi2(4) = 10,7834 Pr = TillståndetLågvolymHögvolymTotalt N%N%N% Mkt förbättrat Förbättrat Oförändrat92,9675,1764,7 Försämrat61,990,7150,9 Mkt försämrat10,350,46 Totalt Antal

19 Operationstid minLågvolymHögvolymTotalt N%N%N% <= >28 - <= >35 - <= > Totalt Pearson chi2(3) = Pr = Operationstid Emils urval

20 Konklusion Att övning ger färdighet är nog sant, även om det inte går att påvisa med registerdata Ett kvalitetsregister är kanske ett för trubbigt instrument Kanske är tiden för ”trial and horror” förbi och handledningen av och tillgången till hjälp för oerfarna operatörer så bra att kvaliteten upprätthålls oberoende av operatörserfarenhet Detta är preliminära data och arbetet fortsätter också med studier av index baserat på oi för kliniker och för andra operationsurval


Ladda ner ppt "Övning ger färdighet eller Ger övning färdighet? eller Kan färdighet dokumenteras? Gynop användarmöte mars 2011 Thomas Högberg och Emil Nüssler."

Liknande presentationer


Google-annonser