Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bombhot Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bombhot Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen"— Presentationens avskrift:

1 Bombhot Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen
ISPS ÖVNING 3 Bombhot Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen STARTA ÖVNING

2 NAVIGERING Navigeringsknapparna hittar du längst ner till höger.
Klicka på FRAMÅT för att gå vidare i övningen, du kommer också vidare genom att klicka någonstans på skärmen. Klicka på BAKÅT för att gå tillbaka i övningen. Klicka på TILL START för att komma tillbaka till början på övningen. Klicka på AVSLUTA för att stänga övningen, du kan alltid fortsätta övningen vid en senare tidpunkt.

3 SYFTE Den här övningen syftar till att du/ni ska få en fördjupad kunskap om vad som är viktigt att tänka på i samband med: ett hot mot hamnen Övningen beräknas ta mellan 40 minuter och 1,5 timme att genomföra.

4 BAKGRUNDSKUNSKAPER För att genomföra denna övning krävs en del förkunskaper om: ISPS Se följande avsnitt i kursen eISPS Hamnkontoret Din hamns skyddsregler Se de skyddsåtgärder som finns i din hamn

5 INSTRUKTION 1(2) Deltagare
Genomför gärna denna övning som en diskussionsövning tillsammans med en eller flera kollegor. Du kan också genomföra övningen enskilt. Svarsformulär – Skriv ut Innan du startar övningen skriv ut svarsformuläret som du lämnar till din PFSO efter övningen. Klicka på ikonen nedan för att öppna svarsformuläret.

6 INSTRUKTION 2(2) Scenario
Först kommer du/ni att få ta del av ett eller flera korta fiktiva händelseförlopp (scenarion). Diskussionsfrågor Efter varje scenario följer ett antal diskussionsfrågor som handlar om hur den uppkomna situationen kan hanteras. Dessa ska du/ni diskutera och skriva ner svar på i svarsformuläret. Tips Efter diskussionsfrågorna kommer du/ni att få ta del av tips på hur situationen kan hanteras. Om du/ni vill ta en paus i övningen är det lämpligt att göra det efter tipsen. Nästa steg Slutligen kommer du/ni att få hänvisningar till e-learningkurser och andra övningar som du/ni kan gå vidare med för att komplettera dina/era kunskaper inom detta område.

7 Klicka på FRAMÅT för att se scenariot

8 Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB
Hamnen mottar följande samtal (För att se och höra animation klicka i den svarta rutan) Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB

9 Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB
Inom ISPS-området upptäcks snart ett ”paket” som mycket väl kan utgöra en bomb. Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB

10 Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare
DISKUSSIONSFRÅGOR Vilka åtgärder ska vidtas till följd av bombhotet? Går det att upprätthålla skyddet och arbetet i övriga delar av hamnen? Vem tar beslut om vad som ska göras? Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

11 Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor?
TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 1 kan hanteras

12 TIPS 1(3) 1. Vilka åtgärder ska vidtas till följd av bombhotet?
Olika hamnar kan ha olika rutiner. I Söderstads Hamns gäller följande: 1. Förflytta sig från platsen, rör inga okända paket! 2. Kontakta polisen och skyddschefen alternativt annan ansvarig person 3. Polisen tar över och bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas. 4. Spärra av området och evakuera området (det ska finnas en utrymningsplan och en återsamlingsplats), ställa in all trafik in och ut från området 5. Utvärdera skyddsplanen när situationen är löst Om du inte är säker på vad som gäller, prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn.

13 TIPS 2(3) 2. Går det att upprätthålla skyddet och arbetet i övriga delar av hamnen? Olika hamnar kan ha olika rutiner. Rutinerna bör anges i skyddsplanen. I de flesta fall är det skyddschefen som tar beslut om eventuella skyddsåtgärder för att se till att arbetet i övriga delar av hamnen kan fortsätta. I Söderstads Hamn stängs delar av hamnen av och skyddet av hamnen stärks dels från sjösidan dels i skyddsområdena. Det innebär att all fartygstrafik flyttas till de inhägnade områdena. 3. Vem tar beslut om vad som ska göras? Det är polisen som tar beslut om vad som ska göras men skyddschefen kommer också att vara delaktig, framförallt i arbetet med att upprätthålla skyddet i andra delar av hamnen.

14 TIPS 3(3) 4. Är det något särskilt som gäller i er hamn för denna händelse? Om du inte är säker på vad som gäller, prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn.

15 SCENARIO 2 Nu fortsätter scenariot!
Klicka på FRAMÅT för att se det fortsatta scenariot

16 Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB
Till följd av bombhotet beslutar polisen att höja hamnens skyddsnivå (För att se och höra animation klicka i den svarta rutan) Bild: CMP Copenhagen Malmö Port AB

17 Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare
DISKUSSIONSFRÅGOR Vem avgör vilken skyddsnivå som gäller för hamnar och fartyg? Vad får den förhöjda skyddsnivån för konsekvenser i din hamn? Anteckna dina svar i svarsformuläret innan du går vidare

18 Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor?
TIPS Har du/ni diskuterat och skrivit ner svar på samtliga frågor? Klicka på FRAMÅT för att se förslag på hur situationen som beskrevs i scenario 2 kan hanteras

19 TIPS 1(1) 1. Vem avgör vilken skyddsnivå som gäller för hamnar och fartyg? Det är rikspolisstyrelsen som beslutar om vilken skyddsnivå som råder i Sverige. I brådskande fall får den lokala polismyndigheten höja skyddsnivån för en enskild hamn om de anser att det krävs. 2. Vad får den förhöjda skyddsnivån för konsekvenser i din hamn? I Söderstads Hamns gäller följande vid skyddsnivå 2: Rutiner för in- och utpassering stärks, uppgifter om föraren och fordonets registreringsnummer måste föranmälas och personer som ska lämna området kontrolleras. Det innebär att personalen vid tillträdespunkterna in i hamnen inte får släppa in förare och fordon som inte föranmälts och att alla som vill lämna hamnen ska kontrolleras. Uppställning av fordon i närheten av fartyget är endast tillåten vid leveranser till och från fartyget. Det innebär att personalen har rätt att flytta fordon om de står uppställda i närheten av fartyget utan giltig förklaring. Fartygen kommer att styras om till vissa i förväg utvalda platser. Det inhyrda bevakningsföretaget kommer även att utföra sjöpatrullering utefter skyddsområdets kajer. Fartyg som inte är klassade enligt skyddsnivå 2 måste meddela hamnen vilken skyddsnivå fartyget arbetar på. Hamnens och fartygets skyddschefer upprättar då tillsammans en sjöfartsskyddsdeklaration. En sjöfartsskyddsdeklaration är en överenskommelse mellan fartyget och hamnen om extra skyddsåtgärder för just detta fartyg. Om du inte är säker på vad som gäller, prata med din PFSO för att höra vad som gäller i din hamn.

20 NÄSTA STEG eISPS Om du känner dig osäker på något i denna övning repetera gärna följande avsnitt i kursen eISPS Hamnkontoret Din hamns skyddsregler Läs gärna på kring hamnens skyddsregler för att se vad som gäller för din hamn. Du kan också prata med din PFSO.

21 ANDRA ÖVNINGAR Nu har du genomfört ISPS ÖVNING 3: Bombhot som handlar om vad som är viktigt att tänka på i samband med ett hot mot hamnen. Det finns även andra övningar: Övning 1: Lossning av farligt gods Övning 2: Kontroll av gods Övning 4: Fripassagerare Övning 5: Övervakning av ISPS-område Övning 6: Tillträde till hamnen Övning 7: Hot mot hamnkontoret Övning 8: Inkommande gods Övning 9: Hamnskydd

22 Glöm inte att lämna in svarsformuläret med dina svar till din PFSO!
ÖVNINGEN ÄR SLUTFÖRD Glöm inte att lämna in svarsformuläret med dina svar till din PFSO! TILL START BAKÅT AVSLUTA ÖVNING


Ladda ner ppt "Bombhot Klicka på knappen i högra hörnet för att starta övningen"

Liknande presentationer


Google-annonser