Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till föräldramöte för klass 8C-4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till föräldramöte för klass 8C-4"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till föräldramöte för klass 8C-4
Dagordning Presentationer, utse protokollskrivare Lärarrotation 18.30 Blogg Schema & läxdagar Sjukanmälan (Dexter) Kursplaner Trivselregler & cafeterian Höstens utvecklingssamtal, Infomentor & mentorsgrupper Föräldrainflytande Klassresa & klasskassa

2 1. Presentationer Vår vision:
Källängens skola - Lust för lärande med hjärna och hjärta! Utifrån en gedigen kunskapsbas och med lust för lärande, förenar vi tradition med förnyelse. Vi vidgar perspektiven från skola till vår omvärld. Visionen präglas av vår värdegrund — kunskap, trygghet, livsglädje, respekt och social kompetens.

3 2. Blogg Istället för veckobrev

4 3. Schema & läxdagar Läxdagar Måndag: Tisdag: SO Onsdag: SO (Fy) Torsdag: Bi/Ke Fredag: Engelska, Språkval

5 4. Sjukanmälan (Dexter) Sjukanmälan
Anmäl frånvaro varje dag före kl 8.15 via Dexter. Om du missat att anmäla frånvaro via Dexter eller inte har tillgång till Internet, anmäl  frånvaro till skolsköterska Stina Lundberg, tel Ledighet söks som vanligt på blanketten "ledighet för elever". Vid längre sjukdom kontakta skolsköterskan. Det är läraren som vid kvittering av lektionen gör själva registreringen av närvaro/frånvaro. Det är den registreringen som ligger till grund för det antal timmar som är närvaro/frånvaro för en viss elev. Om du glömmer att anmäla frånvaro registreras det av läraren som okänd orsak. För förälder och elev redovisas sådan frånvaro som ogiltig. Genom frånvaroanmälan/sjukanmälan direkt i Dexter har lärarna tillgång till rätt frånvaroorsak när de för in frånvaron i systemet vilket underlättar för elever och mentorer då man slipper korrigeringar i efterhand.

6 4. Dexter Frånvaroorsaker i Dexter: Giltig frånvaro: Annat skolarbete
De kommunala grundskolorna inom Lidingö stad har beslutat om nya beteckningar för frånvaro from HT10. Om du skall sjukanmäla ditt barn skall du använda orsaken "GF - VH anmält". Frånvaroorsaker i Dexter: Giltig frånvaro: Annat skolarbete Beviljad ledighet VH anmält Ogiltig frånvaro: Ej beviljad ledighet Lektion ej fullföljd Sen ankomst Uppgift saknas För mer info se vår hemsida:

7 Välkomna till Skolverket
5. Kursplaner och betyg Elever och föräldrar Välkomna till Skolverket Här kan du som är elev eller förälder hitta material som är speciellt riktat till dig. Det finns information om förskolan och skolbarnsomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Under "Frågor och svar" hittar du svar på vanliga frågor. Här finns även länkar till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och andra myndigheter.

8 6. Trivselregler & cafeterian
Du bidrar till en trivsam och trygg skolmiljö genom att visa hänsyn och respekt i ord och handling Du tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö och håller skolan välskött, d v s skräp- och klotterfri Du utsätter inte dig själv eller andra för faror eller risker Du tar av dig ytterkläder under lektionstid och i matsal Du tar ansvar för och bidrar till studieron i klassrummet På Hälsans ö lever du sunt och använder inte tobaksprodukter samt undviker godis och läsk under skoldagen

9 7. Höstens utvecklingssamtal, Infomentor & mentorsgrupper
Höstens utvecklingssamtal äger rum vecka 45 & 46 Mentorsgrupper: Maria Lina Oscar, Erik, Adam, Anna Arvid, Alexander, Benedikte, Frederika, William, Linda, Karl, Lisa Gustav, Andreas, Axel, Johanna, Julia Emeli, Karl-Johan, Amelie Oskar, Line, Emelie, Matilda Filip

10 7. Infomentor Engelska HT år 6:
1. Du förstår instruktioner, berättelser och beskrivningar inom välbekanta områden 2. Du läser och tar till dig innehållet i enkla texter inom välbekanta områden 3. Du deltar i samtal om välbekanta ämnen 4. Du berättar och beskriver muntligt något om dig själv och andra 5. Du vågar och försöker tala engelska under lektionerna 6. Du skriver korta texter om välbekanta områden så att innehållet blir klart och tydligt 7. Du ger exempel på vardagsliv och samhälle i några länder där engelska talas 8. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan vardagsliv i engelskspråkiga länder och dina egna erfarenheter 9. Du funderar över och använder bra sätt att lära dig engelska 10. Du använder några hjälpmedel vid språkliga aktiviteter 11. Du genomför arbetsuppgifter på egen hand och i samarbete med andra Ej arbetat med Har ej förväntade kunskaper för årskursen Har förväntade kunskaper för årskursen

11 8. Föräldrainflytande Genom föräldramöten, blogg och utvecklingssamtal samt annan kontakt med skolan ges föräldrar möjlighet till kontinuerlig information och inflytande. Källängsrådet är föräldrarnas formella möjlighet att ta del av och ha synpunkter på skolans övergripande verksamhet. Källängsråd ht-10: Måndag 4 oktober, kl i personalrummet, Källängens skola Nattvandring Fredag 12 november är det tid för vår klass att nattvandra. Samling sker på Källängsgården kl. 21. Mer information finns på

12 9. Klassresa & klasskassa
Andra klasser har/ska åka Gotland (Skolreseäventyret, guteinfo.com) Idre Segling på Västkusten Åre


Ladda ner ppt "Välkomna till föräldramöte för klass 8C-4"

Liknande presentationer


Google-annonser