Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Adverb är en mycket varierande ordklass. Adverb böjs aldrig!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Adverb är en mycket varierande ordklass. Adverb böjs aldrig!"— Presentationens avskrift:

1 Adverb är en mycket varierande ordklass. Adverb böjs aldrig!
Ryska adverb Adverb är en mycket varierande ordklass. Adverb böjs aldrig!

2 Definition Det berättar för oss om handlingen:
Adverbet är en ”bestämning” vi lägger till verbet. Det berättar för oss om handlingen: När? Var? Vart? Hur? På vilket sätt? I vilken grad? Hur mycket/lite? Av vilken anledning? För att åstadkomma vad? I ryskan kan adverbet även modifiera substantiv med handlingssemantik: Чтение вслух = Högläsning ( läsning högt) Дружба навеки = Vänskap i all evighet

3 Syntaktiska funktioner
1. adverbial (av olika slag) i satser: Tidsadverbial – igår вчера; Platsadverbial – hemma дома Gradsadverbial – mycket очень; Sättadverbial – snabbt быстро Avsikt/finaladverbial – avsiktligt намеренно; Kausal/orsakadverbial – eftersom vi var berusade спьяну/спьяна ________ 2. predikativ a. i satser med en förnimmare/mottagare (det egentliga subjektet i Dativ) мне холодно, мне весело, мне нужнo b. i satser där bisatsen (att / «что»-sats), inleds med predikativ. Att / что»-sats kan även ersättas med: аdverb+kopula+infinitiv; Странно, что мы слышим это. (Нам) странно (было) слышать это. (obs! En och samma subjekt i huvudsats och bisats) (Нам) Интересно, что они приехали сюда. (Vid två olika subjekt ersättningen är omöjlig) (Им) Интересно приехать сюда. (En och samma subjekt) _________ 3. relatera till/ersätta andra adverbialler (i form av PP eller bisats). mitt i naten - sent / Han kom mitt i naten - Han kom sent. среди ночи - поздно / Он пришёл среди ночи - Он пришёл поздно. 4. attribut till adjektiv, andra adverb eller vissa substantiv (obs! med handlingssemantik) Я бегаю очень ^ быстро Jag springer mycket ^ snabbt. Стокгольм сказочно ^ красивый город. Stockholm är sagolikt ^ vacker stad. Казалось, что это была дружба ^ навеки Det verkade vara en vänskap ^ för all evighet (attribut, men PP i svenskan)

4 Adverbets bildning 1 I. Största gruppen avleds av adjektiv:
1. Adverb bildade av kvalitativa adjektiv: Adverb som är bildade på kvalitativa adjektiv har samma form som adjektiv i kortform i neutrum. Lägg märke till betoningen! Betoningen är mycket varierande, till exempel: a. Stambetonade adverb (betoningen motsvarar stambetonade adjektiv i långform) богатый - богат, богата,богато= богато; красивый - красив, красива, красиво = красивo. b. Stambetonade adverb (till skillnad från ändelsebetonade adjektiv i långform). Молодой - молод, молода,молодо = молодо; дорогой- дорог, дорога, дорого = дорого. c. Ändelsebetonade adverb (till skillnad från adjektiv i långform, men har samma betoning som kortform femininum och netrum). Лёгкий лёгок, легка, легко легко; высокий, высок, высока,высоко = высоко

5 Betoningen Betoningen kan vara betydelseskiljande!
a. Больной - болен, больна, больно adverb - больно Животное было больно - adjektiv Он ударил его больно - adverb Djuret var sjukt. (adjektiv) Han slog honom hårt (så hårt att det gjorde ont) b. Короткий-короток, коротка, коротко. adverb - коротко Платье было коротко. - adjektiv; Он объяснил это понятно и коротко. - adverb Klänningen var kort Han förklarade det begripligt och kort

6 Adverbets bildning 2 2. Adverb bildade av relativa adjektiv
Relativa adjektiv har ingen kort form. Adverb bildas genom avledningssuffixet и och avledningsprefixet по: Шведский по-шведски; лисий по-лисьи; студенческий по-студенчески; «С волками жить по-волчьи выть!» Är man tvungen leva bland vargar skall man lära sig att yla. (som de gör). OBS!!! Inte alla relativa adjektiv kan avledas till adverb! 3. Adverb bildade av particip a. av passiva particip preteritum i kort form (neutrum) Открытый -открыт - открыто = открыто (öppet)) Окно было открыто. /Fönstret var öppet./ Он это делал открыто. /Ha gjorde det öppet./ Возмущённый - возмущён-возмущена - возмущено = возмущённо (upprört) (obs! нн och betoningen!) Общество было возмущено. Он говорил так возмущённо. Samhället var upprört Han talade så upprört b. av passiva particip presens i kort form (neutrum) Detta är sällsynt. (не)Узнаваемый - (не) узнаваемо = узнаваемо. Село было неузнаваемо. Село изменилось неузнаваемо. Byn var oigenkännlig Byn förändrades oigenkännligt. c. av aktiva particip presens i lång form (avlednings sufixet е) Понимающий - понимающе (förstående) Собака -понимающее животное. Собака смотрит на меня так понимающе. Hunden är ett förstående djur Hunden tittar på mig så förstående.

7 Adverbets bildning 3 II. näst största gruppen av adverb bildas av substantiv: Var? дома. Vart? наверх, вниз; När ? зимой, летом утром, ночью… Hur? + rörelseverb: морем, лесом, полем… På vilket sätt? верхом, пешком, вплавь, поездом, вслух, Мне лень./Jag är lat. Мне неохота /Jag har ingen lust (obs! ingen avledning alls) 1. Лень родилась раньше нас. 2. Ему было лень учиться. 1. Lättjan föddes före oss Han var lat och ville inte plugga. 1. Лень - substantiv, subjekt лень - adverb i ryskan, ( adjketiv i svenskan), predikativ. III. Pronominella adverb: (se Wikland s 64-65) Bildades i språket med utgångspunkt från pronomens stammarna: Kan indelas ungefär på samma sätt som pronomina: Frågande/relativa: где, как…,demonstrativa: сейчас,там,сюда…,nekande: нигде/негде…,indifinita:где-нибудь…когда-нибудь…etc IV Diminutivform av adverb: Bildas med diminutiva suffixen: - енько, - онько, - е/онечко;(som läggs till adverb bildade på kvalitativa adjektiv) Хорошо-хорошенько-хорошенечко; тихо -тихонько, тихонечко.

8 Modalitet och komparation
I. Modalitet en viktig grupp av adverb används för att markera modalitet. Нужно/надо; можно/невозможно/нельзя; необходимо Lägg märke till följande typ av sats: (egentligt subjekt i dativ)+ kopulaverb+adverb+(oftast infinitiv) + objekt. (Мне) было необходимо (найти) работу. (Мне) это было нужно. II. Komparation: ( är möjlig uteslutande för adverb bildade av kvalitativa adjektiv) 1. Komparativ nivå a. ändelsekomparation på suffixen -ее (eй) eller -e: Мой конь бежит быстро ( быстрее +твоего коня -G./чем твой -N) Obs! Komparationsformen sammanfaller med adjektivets komparation! У меня была быстрая^лошадь Моя лошадь была быстрее твоей. Она бегала быстрее. b. Sammansatt komparation Bildas med hjälp av komparativa former более/менее. Лошадь бежит более быстро Superlativ nivå Bildas med hjälp av adverbens komparativ form+всех/всего - ( G.av pronomina - все/всё - än alla, än allt) Он танцует лучше всех. Он любит танцевать больше всего.


Ladda ner ppt "Adverb är en mycket varierande ordklass. Adverb böjs aldrig!"

Liknande presentationer


Google-annonser