Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska adjektiv komparation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska adjektiv komparation."— Presentationens avskrift:

1 Ryska adjektiv komparation

2 Sammansatt komparation
Komparativ nivå: se W. s. 51, § 2.19 Form och Syntaktiska funktioner более + långform (attribut/ före huvudord/,predikativ) менее + långform (attribut /före huvudord/, predikativ) более + kortform (predikativ) менее + kortform (predikativ) När två led jämförs använder man sig av uttrycket med pronomen: чем Я читаю более интересную книгу чем твоя (книга) Моя книга была более интересной чем твоя (книга) Моя книга была более интереснa чем твоя (книга) Vid böjningen av komparativa konstruktioner med långform adjektiv som består av 2 led böjs bara första leden i konstruktionen!

3 Sammansatt komparation
Superlativ nivå: se W. s. 51, § Superlativ nivå används för urval av/bland det/dem bättre (самый добрый из, среди(студентов…) 1.самый + OBS!!! bara lång form! 2. наи+ более / наи+ менее + lång form eller kort form Syntaktiska funktioner: 1. attribut Самую интересную книгу невозможно купить. Я купил наиболее интересную книгу 2. Predikativ Эта книга была самой интересной Эта книга была наименее интересной (predikativ) Эта книга была наиболее интересна. (predikativ)

4 Ändelse komparation Komparativ nivå: När två led jämförs
använder man sig av uttrycket med pronomen: чем eller genitiv Весёлый - веселее Он веселее чем я. Он веселее меня 1. Ändelse på ee - (de flesta) se W. s. 52, § 2.23 белый - белее; синий - синее; голубой - голубее; 2. Ändelse på e - se W. s. 53, § 2.24(konsonantförändring) böjningsstam på г к х д т ст г ж дорогой - дороже; к ч громкий - громче; х ш тихий - тише; с т щ простой -проще; (плохой - хуже /obs!oregelbunden /) dur, hög(ljud), tyst(låten), enkel (simpel) 3.Ändelse på ше - se W. s. 53, § 2.25 Bildas av några få vanliga adjektiv: маленький - меньше; старый - старше; молодой - младше; далёкий - дальше; долгий -дольше; тонкий - тоньше; хороший - лучше liten, gammal, ung, avlägsen (fjärran), lång(om tiden), fin eller smal, bra eller god

5 Ändelsekomparation 2 4. Adjektiv avledda med suffixen «- к» och «-ок» OBS!!! konsonantalternation низкий – ниже (låg –lägre) высокий – выше (hög –högre / om längd/) узкий – уже ( smal – smalare - betyder oftast trång) близкий – ближе (nära – närmare) короткий – короче (kort –kortare) редкий – реже (sällsynt, gles – sällsyntare, glesare) 5. oregelbundna komparationsformer Плохой – хуже (dålig - semre/värre) хороший – лучше (bra - bättre) поздний – позже/позднее (sen –senare) сладкий – слаще (söt - sötare) глубокий – глубже (djup – djupare) дешёвый – дешевле (billig – billigare)

6 Ändelsekomparation 3 старше (om människor)
Komparativ nivå: speciella fall старше (om människor) старый старeе (om saker och ting) младше (om släkt) молодой моложе (om andra personer)

7 Ändelsekomparation 4 Komparativ nivå: speciella fall
Attributiv komparativ se Wikland s. 54, § 2.26 Attributiv betyder att vi kan lägga till alla böjningsändelserna, men behålla komparativ nivå. Formen används för det mesta i mycket speciella kontexter Хороший - лучше – лучший Плохой -хуже - худший Маленький - меньше - меньший Большой – больше - больший Низкий ниже - низший Молодой - младше - младший Высокий - выше - высший Старый - старше - старший лучший ученик - bästa eleven худший ученик - sämsta elev Он был лучший/худший ученик чем я (bättre än jag) меньшие расходы mindre utgifter большие расходы - större utgifter В этом году у нас меньшие/большие расходы чем в прошлом( году) Följande adjektiv används ALDRIG i två leds jämförelse på komparativ nivå высшая школа - högskola младший брат - lillebror низший организм - lägre organismen старшая сестра - stora syster

8 Ändelsesuperlativ Bildas med hjälp av suffixet (eйш/айш) + attributiva ändelser (ий/ая/ее/ие) prefixet (наи) kan förekomma белый - белейший; близкий - ближайший (obs!!! Konsonantväxling = komparativ nivå) Attributiva former på komparativ nivå kan betraktas även som superlativa former. лучший ученик - bästa eleven высшая награда - högsta utmärkelse eller belöning Det är möjligt att bilda ännu högre/lägre superlativ nivå genom att lägga till prefixet (наи): наилучший, наивысший; eller genom att använda superlativets markör - pronomen (самый) + attributiv komparativ och bilda sammansatt superlativ på ännu högre/lägre superlativ nivå : самый лучший; самый высший.

9 Ändelsesuperlativ Undantag Superlativ bildat på en annan rot
Большой - больше (больший) - величайший Великий ingen komparativ form величайший


Ladda ner ppt "Ryska adjektiv komparation."

Liknande presentationer


Google-annonser