Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RYSKA SUBSTANTIV 2 Andra deklinationen feminina substantiv som slutar på а, eller я.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RYSKA SUBSTANTIV 2 Andra deklinationen feminina substantiv som slutar på а, eller я."— Presentationens avskrift:

1 RYSKA SUBSTANTIV 2 Andra deklinationen feminina substantiv som slutar på а, eller я

2 feminina substantiv som slutar på а får hård böjningsmönster feminina substantiv som slutar på я får mjuk böjningsmönster

3 regelbunden böjning /singularis/ betoningen markeras med fetstil se Wikland s. 24-25 hård böjning mjuk böjning levande levande N корона  Нина  N яблоня  станция  няня  G короны Нины G яблони станции няни D короне Нине D яблоне станции няне Ack корону Нину Ack яблоню станцию няню Inst. короной Ниной Inst. яблоней станцией няней L о короне о Нине L на яблоне на станциии o няне корона - krona яблоня - äppelträd станция - station няня - amma eller barnflicka

4 regelbunden böjning /pluralis/ betoningen markeras med fetstil se Wikland s. 24-25 hård böjning mjuk böjning levande levande N короны Нины N яблони станциии няни G корон  Нин  G яблоней станций нянь  D коронам Нинам D яблоням станциям няням Ack короны Нин  = G! Ack яблони станциии нянь  = G! Inst. коронами Нинами Inst. яблонями станциями нянями L о коронах o Нинах L на яблонях на станциях o нянях

5 Andra deklinationen undantag i G.pl. se Wikland s 28-29 1.Inskottvokal i Genitiv pl. 1) H å rd konsonant + k – inskott av vokalen о N.pl. G.pl Доски досок (planka) 2) г, к, х + konsonant N.pl. G.pl кухни кухонь (k ö k) куклы кукол (docka) 3) ж, ш, ц + к - inskott av vokalen е N.pl. G.pl ложки ложек (sked) девушки девушек (flicka) клёцки клёцек (klimp av mj ö l eller mannagryn kokt i buljong) 4) ö vriga fall av inskottvokal N.pl. G.pl сёстры сестёр копейки копеек деньги денег

6 h å rd b ö jnings ä ndelse i G.pl. f ö r vissa ord p å н + я /se Wikland s 28 - 29/ N.sg. G.pl спальняспален  h å rdb ö jning! (sovrum) песняпесен  h å rdb ö jning! (s å ng ) сплетня сплетен  h å rdb ö jning! (skvaller ) b ö jnings ä ndelse ей i G.pl. f ö r vissa ord p å я / se Wikland s 26-27/ N.sg. N.pl.G.pl дядя дяди дядей (far/morbror) ноздря ноздри ноздрей (n ä sborre) семьясемьи* семей* (familj) статьястатьи* статей* (artikel) * OBS!!! Ord med ” ь ” i stammen bibeh å ller ” ь ” i alla kasus utom Genintiv plural. N.семья,G. семьи,D.семье,Ack.семью,In.семьёй, L.о семье undantag i Genitiv plural Se Wikland s.26-27

7 Instrumentalis ä ndelser. i singularis/ se stavningsregler i Wiklands grammatik!!/ se Wikland s. 26 substantiv p å ц, ж och ч, ш, щ/ H å rdb ö jning ( ä ndelse a) Stambetonadeей Ä ndelsebetonade ой Mjuk ä ndelse i Inst.( andra kasus -h å rd) N.sg. Inst.sgN.sgInst.sg курица höns курицей овца tacka овцой кожа skinn кожей вожжа tyglar,tömmar вожжой дача sommarställe дачей свеча ljus свечой крыша tak крышейпаша pascha пашой Тёща svärmor тёщейпраща slunga пращой Мjukb ö jning ( ä ndelse я) алея алеейзмея orm змеёй неделя неделей земля jord землёй

8 Substantiv med b ö jningsstam p å г, к, х och ж, ш, ч, щ i pluralis t ä nk p å stavningsregler! Substantiv med b ö jningsstam p å ж, ш, ч, щ, har ä ndelse – и - i N.pl. (f ö r att man skriver inte ы efter г, к, х och ж, ш, ч, щ !) men bibeh å ller h å rdb ö jningsm ö nster i andra kasus i pluralis. N.sg. N.pl D.pl. Inst.pl. L.pl. Книга книги книгам книгами на книге (bok) Собака собаки собакам собаками о собаке (hund) Старуха старухи старухам старухами о старухах (gammal kvinna) OBS!!! substantiv med stammen p å г,к, х har ä ven h å rd b ö jning i singularis utom G sins. (книги, собаки, старухи) Вожжа вожжи вожжам, вожжами, на вожжах (tyglar, t ö mmar) Крыша крыши крышам, крышами, на крышах (tak) Свеча свечи свечам свечами на свечах (ljus) Тёща тёщи тёщам тёщами о тёщах Obs!!! substantiv med stammen p å ж, ш, ч, щ har blandat b ö jning i singularis: G.sg. и Ack. у Inst. ей/ой.


Ladda ner ppt "RYSKA SUBSTANTIV 2 Andra deklinationen feminina substantiv som slutar på а, eller я."

Liknande presentationer


Google-annonser