Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPANSK GRAMMATIKEN  Bestämd artikeln del 1.  Formerna el, la, los och las står framför substantiv. De kallas för bestämd artikel. I svenskan lägger man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPANSK GRAMMATIKEN  Bestämd artikeln del 1.  Formerna el, la, los och las står framför substantiv. De kallas för bestämd artikel. I svenskan lägger man."— Presentationens avskrift:

1 SPANSK GRAMMATIKEN  Bestämd artikeln del 1.  Formerna el, la, los och las står framför substantiv. De kallas för bestämd artikel. I svenskan lägger man i slutet av substantiven.  Stolen, Flickan, Rådhuset

2 EL LA

3 På spanska är alla substantiv antingen maskulina(manliga) eller feminina(kvinnliga). Maskulina den bestämda artikeln i maskulinum heter el. Feminina Den bestämda artikeln i femininum heter la

4 Här har vi exempel på femenina ord. la niña flickan la escuela skolan la mesa bordet la cama sängen

5 Hur vet man då om ett ord är maskulint eller feminint?  Alla ord som slutar på -o är maskulina.  Exempel på maskulina ord: niño(pojke), chico (kille), hombre(man), hermano(bror)  Alla ord som slutar på -a är feminina.  Exempel på feminina ord: niña (flicka), chica (tjej), hermana (syster) mujer (kvinna)

6 UNDANTAG  Ord som slutar på -o som klassad som feminina ord:  la mano (handen)  la radio (radion).  Ord som slutar på -a som är klassad som maskulin ord.  Notera att många slutar på -ma

7 Här har vi exempel på maskulina ord. el niño pojken el chico killen el perro hunden

8 UNDANTAG PÅ ORD SOM SLUTAR PÅ A  Notera att många slutar på -ma  Lär dig dessa utantill.  el mapa kartan  el sofá soffan  el planeta planeten  el día dagen  el clima klimatet  el problema problemet  el sistema systemet  el programa programmet  el poema dikten  el idioma språket  el telegrama telegrammet  el tema ämnet, temat

9  la libertad friheten  la conversación konversationen  la habitacíon rummet  la ciudad staden FLER REGLER FÖR ATT VETA OM ETT ORD ÄR MASKULINT ELLER FEMININT : SUBSTANTIV SOM SLUTAR PÅ -SIÓN, -CIÓN, -DAD, TAD, -TUD, -UMBRE ÄR FEMININA.  la dificultad svårigheten  la universidad universitetet  la televisión televisionen  la decisión beslutet

10 Några substantiv som refererar till personer använder sig av samma ord men visar att det är en maskulin eller feminin person genom artikeln. el estudiante la estudiante el pianista la pianista el artista la artista

11 GRAMMATIK / GRAMATICA Övning bestämd artikel del 1 Välj rätt svar: 1. Vilken av alternativen står i bestämd form? Pojken Pojke 2. Vilken av alternativen står i bestämd form? El niño niño 3. Vilken av följande alternativ är den maskulina artikeln i bestämd form? La El 4. Vad heter den feminina artikeln i bestämd form? Al La 5. Välj rätt alternativ (flickan): La niña niña la

12 GRAMMATIK / GRAMATICA Övning bestämd artikel del 2 Välj rätt bestämd artikel: 1. Niño El La 2. Disco El La 3. Niña El La 4. Escuela El La 5. Banco El La

13 6. Hombre El La 7. Mesa El La 8. Ojo El La 9. Chico El La 10. Libro El La 11. Revista El La 12. Chica El La 13. Miedo El La

14 NÄR ANVÄNDER VI ARTIKLAR?  Vi använder artiklar då vi vill visa vem eller vad vi talar om för någon. Vilka kategorier har artiklarna? Artiklarna kan vara bestämda och obestämda.  Bestämd artikel används när man vet exakt vem eller vad man talar om i (pojken med röd skjorta)  Obestämd artikel används när man inte vet exakt vem eller vad vi talar om ( en pojke med röd skjortan)

15 SUBSTANTIV  är namn på ting tex boll och ring.  Man kan sätta en eller ett framför ordet.


Ladda ner ppt "SPANSK GRAMMATIKEN  Bestämd artikeln del 1.  Formerna el, la, los och las står framför substantiv. De kallas för bestämd artikel. I svenskan lägger man."

Liknande presentationer


Google-annonser