Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2... den glömda kunskapen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2... den glömda kunskapen."— Presentationens avskrift:

1 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2... den glömda kunskapen

2 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Sköldkörtelproblem, typ 1 Hypotyreos - underfunktion Torr hud, torrt risigt hår, förstoppad mage, trött, frusen, går upp i vikt lätt, Hypertyreos – överfunktion Oro, ångest, hjärtklappning, svettningar, svårt att sova, magerlagd

3 Ewa Berthagen – the way Människokropp Organ Cell Mitokondrier Du Hjärna Hjärta Lever Njurar Blodomlopp Hud Skelett Sköldkörtel Hypofys mm Byggstenarna ”skapar organen” tar upp näring och skapar energi Cellens kraftverk ”skapar cellens energi” Hypotyreos typ 2

4 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Bakgrund Det kan finnas 1 000 mitokondrier eller mer i varje cell! När dessa inte fungerar optimalt får kroppens alla celler för lite energi, vilket påverkar alla kroppens funktioner. 1988 kunde man koppla mutationer i mitokondriellt DNA till sjukdomar hos människan, Det finns idag belägg för störd mitokondriefunktion vid t ex migrän och diabetes.

5 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Bakgrund Vad är Hypotyreos typ 2? Genetiskt fel i mitokondrierna Låg basal metabolism Mitokondrierna, fungerar dåligt – ”brännugnarna” energiförsörjningen till varenda cell i kroppen är för låg

6 Ewa Berthagen – the way Cellen är den funktionella och strukturella enheten i alla levande organismer; den kallas ibland för "livets byggsten". En normal cell upprätthåller självständig ämnesomsättning (metabolism) - det vill säga nedbrytning av näringsämnen från omgivningen för att omvandla kemiska föreningar till energi. Mitokondrie (9) – Cellens Kraftverk. Förbränner socker och fett till vatten och koldioxid vid tillverkning av den molekyl (ATP) som sedan används som energikälla i de flesta processerna i cellen - energi till cellens arbete). Komplicerad process som kräver en lång rad enzymer som tillsammans brukar kallas elektrontransportkedjan

7 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Symptom Vilka symptom en individ visar är mycket individuellt, listan är oändlig, olika även för individer i samma familj

8 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Symptom Hypothyreos Typ 2 Hjärt- o kärl- sjukdomar Diabetes Typ 1 Hypothyreos Typ 1 Låg basal metabolism Normal metabolism Cirkeln =hela befolkningen Andel med låg basal metabolism =25-40 %, dvs minst 2,25 miljoner i Sverige När symptom uppträder hos dess individer, kan de nästan alltid lindras bara genom att höja kroppens metabolism.

9 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Symptom 1 Typiska symptom för Hypotyreos typ 1 Frusen Trött/ Sover mycket Förstoppning Svårt att koncentrera sig Svettas inte /Torr hud Köldkänslig/värmekänslig Torrt sprött hår Naglarna spröda Viktökning SKÖLDPADDA!! Sköldkörteln enbart.

10 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 – på cellnivå Hjärt- o kärlsjukdom Hjärtinfarkt Högt blodtryck Högt kolesterol Hjärtförstoring Blodsockernivåer m m Diabetes typ 2 Hypoglycemia – lågt blodsocker Myxödem – syns mest.... Svullna ögonlock, påsar runt ögonen Överarmens utsida, nyp Hypotyreos typ 2 Symptom 2

11 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Symptom 3 Hormonsystemet Sexlusten avtar Mensproblem – missfall – infertilitet Depression – säsongsdepressioner Svettas mycket eller inte alls Svårt att somna, vaknar mitt i natten Huvudet o hjärnan Gnisslar tänder, tandlossning Spända käkmuskler, TMJ Tinnitus, öronbesvär Ögonproblem, synfältsbortfall, gruskänsla Huvudvärk, spännings- eller migränliknande Yrsel, snurrig i huvudet, lätt att falla

12 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Symptom 4 Leder muskler o bindväv Värk i leder o muskler Fibromyalgi Muskelkramp i vader, fötter Karpaltunnelsyndrom Magen o matsmältningen Gasbildning i magen, värk i magen Svullen mage Candidasvamp i mage, tarmar o underliv Magkatarr, magsår Problem med magmunnen, esophagus

13 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Symptom 5 Allergier o astma Födoämnesallergier, gluten laktos etc Hudproblem, eksem, psoriasis, känslig hud Njurar och urinvägar Urinvägsinfektioner Irriterad urinblåsa Sängvätning hos barn En speciell sorts övervikt OBS Även Hypertyreossymptom kan uppträda hos ett fåtal individer.

14 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Den glömda kunskapen Före mitten av 1900-talet behandlades alla patienter som hade hypotyreos med organiska preparat – torkad svinsköldkörtel Under andra halvan av 1900-talet förändrades analysmetoder och preparat för behandling: syntetiska sköldkörtelpreparat ersatte organiska preparat nya lab-tester i blodprover utvecklades – fortfarande kan man inte bestämma vilka gränsvärden som skall gälla Ett resultat av denna utveckling blev att läkare idag inte längre kan diagnostisera Hypotyreos, och existerande behandlingsmetoder räcker ej till

15 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Den glömda kunskapen En av de som inte glömde.... Broda O Barnes M D Tillbringade 15 somrar med att studera obduktionsrapporter i Graz, Österrike, Behandlade sina patienter enligt gammal praxis med häpnadsväckande resultat som t ex mycket få hjärtinfarkter En pionjär? GI-diet till hjärtsjuka redan på 70-talet

16 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Den glömda kunskapen En annan som fortsatt behandla.... Mark Starr M D, ” Aldrig i modern medicinsk historia har det funnits en epidemi av sådana proportioner, som gått så obemärkt förbi. En väl beskriven sjukdom, enkel att behandla, har invaderat det stora flertalet av våra hem, och orsakar förödelse på ett sätt som den medicinska professionen aldrig kunnat drömma om.” Hypothyroidism type 2, Mark Starr

17 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Den glömda kunskapen Andra som behandlar.... och dit svenskar får åka idag: Therese Hertogh M D, Brüssel, fjärde generationen endokrinologer Karin Munsterhjelm M D, Helsingfors London m f l platser Det finns några få svenska läkare som skriver ut organiska preparat. Kunskap om Hypotyeos typ 2? Eller chansning när Levaxin har misslyckats? Det är tveksamt om de verkligen vet hur de skall behandla.

18 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Diagnos Varför är vi så många? 20 – 30 % av befolkningen Antibiotikan Tidigare dog vi tidigt - oftast i tuberkulos. Nu hinner vi uppnå en ålder där alla sjukdomar hinner manifesteras

19 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Diagnos Utmärkande för Hypotyreos Myxödem, mucin, en svullnad som oftast ses runt ögonen o kan kännas på överarmens utsida. (Nyp!) Men finns i hela kroppens bindväv! I blodådror, nervsystem, hjärnan, muskler, tarmar, slemhinnor, körtlar, inre organ och även skelettet Myxödem upptäcktes av dr Willian Ord redan 1878 vid en obduktion. Analys visade en abnorm ansamling av mucin i all kroppens bindväv, geleartad, samlar vatten o ger svullnad Kuriosa: Förlust av den yttre delen av ögonbrynet, Sign of Hertoghe 1914 (Queen Annes sign)

20 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Diagnos Hypotyreos typ 1: Syns i blodprover (T3, T4 och TSH) låg sköldkörtelfunktion Hypotyreos typ 2: syns inte i dagens blodprover, inte alltid i urinprover

21 Ewa Berthagen – the way Varför är inte blodprover intressanta? ( OBS Detta gäller endast mitokondriella störningar) Blodet kan innehålla tillräckligt med TSH, T3 o T4, och allt annat också MEN - Mitokondrierna kan inte förse kroppens celler med det de behöver, varken av hormoner eller näring Hypotyreos typ 2 Diagnos

22 Ewa Berthagen – the way Patientens sjukdomshistoria från barndomen Morgontemperatur låg Finns idag inga kända blodprover som visar problemet –Men ibland visar 24 tim urinprov andra värden av T3/T4. Varför? Hypotyreos typ 2 Diagnos

23 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Diagnos - sjukdomshistoria Som barn oftast många infektioner t ex lunginflammation, öroninflammationer, halsinfektioner, luftrörskatarrer Senare i livet.... Allergier, hudproblem Värk i leder och eller muskler Utbrändhetsproblem/trötthet Urinvägsinfektioner, candidainfektioner i mage, tarmar o underliv, matsmältningsproblem, magsår, astma, diabetes, Ögoninflammationer, synproblem, tinnitus Över 100 tänkbara symptom, patient hos många olika specialistläkare. Ingen av dessa ser helheten.

24 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Historia Ärvs bara från modern (?) Endast ägget bärare av mitokondriellt DNA, enligt dagens synsätt men man kan alltså ge både sina söner o döttrar störningen

25 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Behandling Den enda kända behandlingsmetoden idag - ett organiskt sköldkörtelpreparat, torkad svinsköldkörtel (t ex Armour thyroid) Försiktig insättning, över lång tid, precis som med alla sköldkörtelpreparat Särskilt viktigt med hjärtsjuka, men även hjärtinfarktpatienter kan påbörja behandling efter ett par månader, fast med ännu lägre startdoser Viktigaste funktion - öka kroppens metabolism, kan fortsätta tills basal kroppstemperatur på morgonen ligger vid normalnivå 36,8 – 37,0 gr C

26 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Behandling Patienter med Hypotyreos typ 2 är många även i Sverige (mer än 2 miljoner) Vi behöver få bra vård tillgänglig i Sverige Läkarna behöver tid att ta hela sjukdomshistorien, inte bara 15 min/pat Holistisk patientsyn; kunna se hela patienten, ej uppdelad i organ Vi behöver garanteras tillgång till rätt medicinering för resten av livet. Att byta ut preparatet mot ett syntetiskt kan vara hälsovådligt.

27 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Behandling SLUTA ALDRIG GE PREPARATET! Livslång medicinering är det som gäller, tills man funnit ett botemedel, men med rätt medicin kan patienten må bra långt upp i ålder.

28 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Behandlingen lyckas inte Läkare ser att det behövs större doser torkad svinsköldkörtel idag än tidigare. Sämre kvalitet på grisarna? Ännu lägre mitokondriefunktion när generationerna förblir obehandlade?

29 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Behandlingen lyckas inte Orsaker kan vara Låg binjurefunktion – testa, med salivtester, och addera prednison/kortisol i mycket, mycket små doser Patienten är påverkad av omgivningsfaktorer, miljögifter - behöver avgiftas Ökat behov av vitaminer o mineraler i kroppen när metabolismen höjs, t ex D-vitamin, selen, magnesium Svårt att höja kroppstemperaturen till 36,8 men symptomlindring kan uppnås ändå

30 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Broda O Barnes - Hjärtinfarkter KönGruppBehandladeFörväntade enl Infarkter i patienterFraminghamegen pat grupp KÅlder 30-59490 (5,5)7,60 KHögrisk172 (6,3)7,30 högt kolesterol o/e högt blodtryck KÖver 60 år182 (5,2)7,80 MÅlder 30 -59382 (5,7)12,81 M Högrisk186 (5,7)18,52 MÖver 60 år157 (5,2)18,01 SUMMA1 56972,04 Siffrorna inom parentes visar genomsnittligt antal patientår inom varje grupp

31 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Flera möjligheter? Sköldkörtel Hypofys 1) Orsak Cellnivå (mitokondrier) 2) Orsak Tester Påverkar Symptom 1 Behandling Hypotyreos typ 1 Hypotyreos typ 2 Symptom 2 Fungerar Fungerar ej

32 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Den glömda kunskapen ”Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer, utan att få dem att överge de gamla.” John M Keynes, 1883-1946

33 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Den glömda kunskapen Hur återtar vi kunskapen och börjar behandla en grupp patienter, som är så stor, att man talar om en epidemi? Kanske 20-30 % av befolkningen? Vi behöver kunna få behandling för hela familjer, kunna behandla våra barn innan de svåra sjukdomarna uppträder Idag krävs tillstånd att skriva ut tex Armour thyroid med motivering för varje enskild patient, samtidigt som Läkemedelsverket är starkt restriktiva, vilket gör det svårt att få tillgång till fungerande medicin. Vinsterna för de drabbade, i minskat mänskligt lidande, och för samhället, i minskade sjukvårdskostnader, är enorma!

34 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Litteratur Mark Starr M D Hypothyroidism type 2, the epidemic Broda O Barnes M D Hypothyroidism: The unsuspected illness

35 Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2 Kommentarer Hypertyreos – Hypotyreos skillnader Broda Barnes upptäckte att i många fall kunde man behandla patienter med symptom för Hypertyreos (skakningar, snabb hjärtrytm, oro och förhöjd BMR, (basal metabolic rate) med torkad svinsköldkörtel, alltså för hypotereos, och de blev symptomfria!?! Pga att kroppen försöker kompensera. Som att köra på vattenblandad bensin, o försöka lägga in överväxeln hela tiden. ( enligt dr Sonkin) 1973 sa dr Broda Barnes att efter 35 år som läkare kunde han inte med säkerhet skilja Hypo- från Hypertyreos utan att använda termometern. Kejsarinnan Maria Theresa, Österrike, införde på 1800-talet en lag om att alla som dog på sjukhus i Graz skulle obduceras. Vid den tiden var andelen av befolkningen som led av hypotyreos och struma väldigt hög i Graz. Läkekonsten var mycket primitiv, och 98 % av alla nyfödda dog. Lagen gjorde att 75 % av alla dödsfall obducerades, och man fick ett lysande material att analysera, vilket också har skett. Broda Barnes studerade 70 000 fall i Graz.


Ladda ner ppt "Ewa Berthagen – the way Hypotyreos typ 2... den glömda kunskapen."

Liknande presentationer


Google-annonser