Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRUNDLÄGGANDE TRÄNINGSPRINCIPER Träning & Utveckling av Prestationsförmåga bygger på flera - Grundläggande Träningsprinciper Principerna har en lång Historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRUNDLÄGGANDE TRÄNINGSPRINCIPER Träning & Utveckling av Prestationsförmåga bygger på flera - Grundläggande Träningsprinciper Principerna har en lång Historia."— Presentationens avskrift:

1 GRUNDLÄGGANDE TRÄNINGSPRINCIPER Träning & Utveckling av Prestationsförmåga bygger på flera - Grundläggande Träningsprinciper Principerna har en lång Historia – antikens Grekland/Olympiska Spelen Principerna utgör grunderna i din Träning – oavsett Idrott Vilka är de?

2 1. SUPERKOMPENSATION ”SUPERKOMPENSATION innebär att träning medför nedbrytning och att vila medför uppbyggnad med en extra påbyggnad av kapacitet (Överkompensation) jämfört med tidigare prestationsnivå” Referens: Styrketräning för idrott, motion & rehabilitering Sid 73. SISU Idrottsböcker ”Träningslärans Kärna” - träning = nedbrytning - vila = uppbyggnad För att nå superkompensation måste ansträngningen/belastningen vara tillräcklig Superkompensation kräver - balans mellan nedbrytning & uppbyggnad Nedbrytning /Katabolism Uppbyggnad /Anabolism

3 SUPERKOMENSATION = ANPASSNING till de KRAV som ställs Kroppen anpassningsförmåga är fantastisk Anpassningarna kan vara både synliga och ”osynliga”… Synlig anpassning = större biceps, valkar i händerna etc. ”Osynlig” anpassning = starkare lungor, starkare hjärta etc.

4 HAR NI FÖRSTÅTT PRINCIPEN? Johan börjar på NIU med en vilopuls på 70 slag/min. Efter en tids uthållighetsträning har Johans vilopuls sjunkigt till 55 slag/min. Diskutera med kompisen bredvid, varför har vilopulsen minskat? Utgå från Superkompensationsprincipen…

5 2a. REGELBUNDENHET 2a. REGELBUNDENHET Regelbundenhet är nyckeln till utveckling/framgång Bilden visar en bra Träningsplanering: - träningspassen kommer med lagom intervall - prestationsförmågan ökar successivt Träningsprocessens oavbrutenhet är en förutsättning Med lagom vila kan effekten av varje träningspass adderas

6 2b. REGELBUNDENHET Bilden visar en dålig Träningsplanering: - träningspassen är för nära i tid - kroppen hinner inte återhämta sig - prestationsförmågan sjunker Risken för överträning, skada/sjukdom etc. ökar Balansen är det viktigaste: - Om vilan istället är för lång sker ingen prestationsförbättring

7 3a. TRÄNINGSPLANERING Träningsplanering är en förutsättning för att DU ska nå dina MÅL Träningsplanering möjliggör: - planering - utvärdering - justering Risken för att drabbas av ”otur” minskar! Träningsplaneringen bygger på ett flertal frågeställningar: - vilka krav ställer idrotten på dig? - vilken kapacitet har du? - hur motsvarar du kraven? - vad ska förbättras? - när ska det förbättras? - hur mycket ska förbättras? - vilka mål har du satt upp? - när ska de nås? - etc. In training, nothing happens by accident, but by design!

8 3b. TRÄNINGSDAGBOK Träningsdagbok möjliggör: - Planering - Utvärdering - Justering - Förbättrade prestationer Träningsdagbok ger dig: - Struktur - Överblick - Kontroll Träningsdagboken bör innehålla: - Träningsplanering - Genomförd träning - Idrottsfysiologiska/nutrition och Idrottspsykologiska delar - Helhetstänk Sätt målen… Börja resan… Använd Träningsdagboken som KOMPASS

9 4. PERIODISERING Träningsplaneringen periodiseras i olika cykler: - makro/stora (ex. år) - meso /medelstora (ex. vecka) - microcykler/små (ex. träningspass) Perioderna har olika innehåll, syfte & mål Periodisering syftar till att uppnå Toppform vid planerade tillfällen (SM, OS etc.) Ett högt tillstånd av idrottsformen kan inte bibehållas under längre tidsperioder

10 5. BELASTNINGENS VARIATION Höga belastningar = effektiv anpassning & ökning av prestationsförmåga Höga belastningar kräver tillräcklig tid för återhämtning…men......kroppen kan tolerera fler hårda belastningar om träningens innehåll varierar Fysiska & Psykiska fördelar: kontrast - träning enligt Sovjetisk modell 1 träningsvecka Träningspassets belastning

11 6. SPECIFICITET DU BLIR BRA PÅ DET DU TRÄNAR Kroppens anpassning är Specifik Dina Träningsövningar bör likna de rörelser som utförs på match/tävling Viss del av träningen måste vara variationsrik - ensidig träning innebär ökad skaderisk

12 HAR DU FÖRSTÅTT PRINCIPEN? Världens bästa landsvägscyklist är långt ifrån världseliten i Maratonlöpning! VARFÖR?

13 7. INDIVIDUALISERING 2 individer som genomför samma träning uppnår sannolikt olika stora förändringar i prestationsförmåga Högsta möjliga utveckling kräver anpassning till just dina förutsättningar: - Använder du Pulsklocka? - Tränar du på samma vikt som kompisen fast du är starkare? Viktigt från Barn till Vuxen ålder

14 8. OPTIMERING GUNDE SVAN – Kungen av Optimering: - duschade snabbare & snabbare - vägde, slipade & justerade sina stavspetsar (3g lättare) - varför? Elitidrott = små marginaler, kasta inte bort dem Med en ökad kunskap kan du optimera din träning Gör ”lite mer rätt” varje lyft, övning, träningspass – den totala summan under en säsong blir avgörande Ex. Vilotid på gymmet. Kanske kräver maximal muskeltillväxt 1 min vila, du vilar 5 min.. vad blir konsekvensen i ett kort respektive långt perspektiv?

15 5 SNABBA med SVAR ”HÄNGDE DU MED?” 1.Anabolism är ett finare ord för: 1. nedbrytningX. uppbyggnad2. superkompensation 2.Vad heter den Träningsprincip som beskriver följande citat? ”Träning medför nedbrytning och vila medför uppbyggnad med en extra påbyggnad av kapacitet jämfört med tidigare prestationsnivå” 1. os – principen X. superkompensationsprincipen 2. uppbyggnadsprincipen 3.Katabolism är ett finare ord för: 1. uppbyggnadX. periodisering 2. nedbrytning 4. ”Du blir bra på det du Tränar” – Vilken Träningsprincip syftar beskrivningen till? 1. regelbundenhetsprincipen X. specificitetsprincipen 2. superkompensationsprincipen 5.Begreppen Macro, Meso & Micro används tillsammans med någon av nedanstående Träningsprinciper, vilken? 1. optimeringsprincipenX. individualiseringsprincipen 2. periodiseringsprincipen

16 UPPDRAG GRANSKNING Analysera DIN Träningsplanering utifrån de Grundläggande Träningsprinciperna Analysen sträcker sig: - från måndag vecka … - till fredag fyra veckor senare Analysen redovisas muntligt och inlämnas till din Idrottsmentor skriftligt i samband med IGU - lektion Muntlig redovisning ca 10 min/person Skriftlig inlämning 2-3 A4 sidor, storlek 12 Arial, 1.0 Radavstånd Syftet med arbetsuppgiften är att Du ska reflektera över innehållet i din träning (planering), varför ser det ut som det gör? Är det bra? Kan det förbättras? Hur?


Ladda ner ppt "GRUNDLÄGGANDE TRÄNINGSPRINCIPER Träning & Utveckling av Prestationsförmåga bygger på flera - Grundläggande Träningsprinciper Principerna har en lång Historia."

Liknande presentationer


Google-annonser