Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrken inom Dator och Kommunikationsteknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrken inom Dator och Kommunikationsteknik"— Presentationens avskrift:

1 Yrken inom Dator och Kommunikationsteknik
Av: Nikolai och Endrit

2 Dataingenjör En dataingenjör utvecklar både det som finns inom skalet på en dator så kallade programvaror och maskinen. Exempel på aktuella områden där det ständigt utvecklas ny programvara, e-handel, databas hantering och olika kommunikationssystem. Datateknik handlar om att designa data system för alla samhällets sektorer. Du kan arbeta med både mjukvara och hårdvara inom datakommunikation, datateknik och elektronik.

3 Nätverkstekniker På många arbetsplatser är datorerna sammankopplade i nätverk. Via nätverken kan användarna till exempel komma åt olika datorprogram eller kommunicera med varandra. Nätverkstekniker sköter stora eller små datanät. Nätverkstekniker har ett ansvarsfullt arbete. Att nätverket fungerar är ofta nödvändigt för ett företags verksamhet. Ibland kan arbetsuppgifter vara omöjliga att utföra utan datorerna i nätverket. Nätverksteknikern svarar för den dagliga driften av nätverket. Nätverksteknikern kan jobba antingen inom lokala smånätverk eller stora globala nätverk. Nätverksteknikern ser numera ofta också till att organisationens anslutning till Internet fungerar. Man kan också ha ansvaret för organisationens elektroniska post.

4 Webmaster Som webmaster har du ansvaret för företagets information ut på Internet. Du ska se till att tekniken fungerar och att informationen är aktuell. Som webmaster sköter du webbservern, det vill säga den dator som innehåller hemsidor och övriga webbsidor. Du ansvarar för att servern fungerar som den ska. Ibland ingår det i uppgifterna att skapa och producera webbsidor och att lägga ut sidorna på nätet. Det är webmastern som besökarna på företagets webbplats tar kontakt med när något inte fungerar. Du undersöker via datorn var felen ligger och avgör hur de ska åtgärdas. Webmastern kan också ansvara för kommunikationssystem med Internetteknik som bara är tillgängliga inom företaget, så kallade intranät.

5 Programmerare Programmeraren är med och skapar framtidens datorprogram. Arbetet kräver samarbetsförmåga och noggrannhet samt ett väl utvecklat logiskt tänkande. På en del arbetsplatser finns specialiserade programmerare som skriver mer omfattande programmeringsuppgifter. På andra ingår programmeringen i systemutvecklarens uppgifter. Programmerare kan arbeta med allt ifrån dataspel eller spel för mobiltelefoner till avancerade styrsystem för tillverkning inom industrin. Vanligen arbetar programmeraren utifrån riktlinjer eller instruktioner som systemutvecklaren dragit upp eller diskuterar själv förutsättningarna med beställarna av programmet. Gränserna mellan systemutvecklare och programmerare blir allt mer flytande

6 Systemutvecklare Systemutvecklaren tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt ifrån ekonomiredovisningssystem till system för att styra industriproduktion. Det är viktigt att vara logisk och kreativ och kunna jobba bra tillsammans med andra. Systemutvecklaren deltar när nya IT-system ska utvecklas eller då befintliga system ska förändras eller vidareutvecklas. Systemutvecklaren kan delta i hela utvecklingsprocessen: analys, design, programmering, test och dokumentation av ett system eller vara specialiserad på någon av dessa delar. Systemutvecklare undersöker vilka problem företaget vill lösa med systemet och vilka krav detta ställer. För att få reda på det man behöver veta måste man samarbeta med dem som ska använda systemet. Då är det en fördel att ha god kunskap om den verksamhet som företaget eller organisationen bedriver. Utifrån faktainsamlingen bygger systemutvecklaren tillsammans med användarna upp datamodeller för att beskriva verksamhetens mål, processer, rutiner, objekt och informationsbehov. Utifrån dessa specificerar man vilka krav som ställs på systemet.

7 Databasadministratör (DBA)
En databas är ett sätt att lagra stora mängder information i datorer. Databasen gör att man lättare kan ta fram den information man behöver på ett snabbt och effektivt sätt. Databasadministratören arbetar med att göra databaser så bra som möjligt. Här används begreppet databasadministratör för att beskriva dem som utformar och administrerar databaser. De som arbetar i yrket kan ibland också kallas för databasspecialister. Databaser har många användningsområden. Några exempel är bibliotekens register över böcker, företags kundregister och arbetsförmedlingars register med lediga platser och arbetssökande. UPPGIFTER: skriva instruktioner, handböcker och annan användarinformation. Vidare att utarbeta metoder, arbetssätt, tillgänglighetsklassningar, kodsystem, kryptonycklar, virusförsvar, säkerhetstester, skalskydd för att hävda säkerheten i systemen, hitta risker . Säkerhetsarbetet omfattar också återkommande systemtester. Det kan också innefatta sådant som utrymningsvägar vid brand, larm- och passagesystem, stålburar och kontakter med vaktbolag.

8 Datasäkerhetsansvarig
Dataintrång och hackers har i film och böcker skildrats som något häftigt och smart. För de företag som råkar ut för dataintrång är det dock inte alls underhållning utan ett verkligt hot mot deras existens. För att öka säkerheten i företags datasystem finns i många organisationer datasäkerhetsansvariga som kan leda en hel stab av olika slags specialister. UPPGIFTER: Datasäkerhetsansvarig är ansvarig för datasäkerheten i företaget, myndigheten eller organisationer. De utformar säkerhetslösningar inom företagets datasystem och se till att datasäkerhetssystemen fungerar. De kan arbeta på olika nivåer inom organisationer.

9 Dataspelsutvecklare Har du ett intresse för dataspel och vill vara med och omsätta ideér till verklighet? Har du lätt för att samarbeta och en stor datorvana? Som dataspelskonstruktör är det du som skapar spelet från grunden och ser till att det håller högsta möjliga kvalitet. UPPGIFTER: Arbetet som dataspelskonstruktör kan egentligen delas in i tre olika delar. Man kan antingen arbeta med design, programmering eller grafik eller alla tre delarna tillsammans. I stora spelföretag är det vanligare att rollerna är tydligare uppdelade mellan de anställda än i små företag.

10 IT-strateg/datastrateg.
IT-strategen utformar tillsammans med IT-chefer och ansvariga för verksamheten långsiktiga planer för IT-användningen i ett företag eller en förvaltning. Man måste ha överblick över verksamheten och en helhetssyn. UPPGIFTER: IT-strategen har till uppgift att planera hur företaget ska använda sig av informationsteknik eller datateknik i framtiden och lägga upp en strategi för det. IT-strategen är ofta konsult och anlitas vid behov av olika kunder. De kan också vara anställda i ett företag.

11 Datautbildare Datautbildare undervisar om hur om man använder olika PC-system, datorprogram eller i olika programspråk. De kan också medverka vid utveckling och framtagning av innehåll i kurser. Datautbildare undervisar i olika datakurser. Det kan vara kurser i hur man använder olika PC-system eller olika datorprogram, till exempel ordbehandlings- och kalkylprogram eller desktop-program. Det kan också vara utbildning i olika programspråk eller om nätverk. UPPGIFTER: De kan arbeta på ett utbildningsföretag och leda kurser för olika grupper. De kan också leda ”skräddarsydda” kurser eller utbilda enstaka personer på plats ute hos ett kundföretag. Datautbildare kan också vara anställda på ett större företag och hålla kurser för anställda och ibland också för företagets kunder.


Ladda ner ppt "Yrken inom Dator och Kommunikationsteknik"

Liknande presentationer


Google-annonser