Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte? Målgrupp: Nyckelord: Sven Uhlán

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte? Målgrupp: Nyckelord: Sven Uhlán"— Presentationens avskrift:

1 Syfte? Målgrupp: Nyckelord: Sven Uhlán
Syfte med presentationen: Syfte? ge en bild av Sigma Solutions som företag och svara på frågorna: Vad gör Sigma Solutions? Vad levererar vi för tjänster? (x antal bilder) Hur gör vi det? Varför sysslar vi med det vi gör? Till vilka gör vi det? Vilket är vårt mervärde/Vad särskiljer oss från andra leverantörer? Vad har vi för filosofi, affärssyn? Målgrupp: Potentiella kunder Nuvarande kunder Nyckelord: enkelhet, engagemang, mod, kvalitet, dynamik, det här erbjuder vi Inte ha med detaljer såsom nyckeltal eller vision Sven Uhlán Projektledare

2 Vårt erbjudande IT-konsultföretag som erbjuder expertkonsulting & åtaganden inom: Management Systemutveckling och integration Test, drift och förvaltning Informations- och underhållssystem Informationslogistik Vi tar helhetsansvar och gör livet enklare för våra kunder genom anpassade IT-lösningar. Vi löser problem med att uppgradera och förvalta IT-system, samt utveckla nya funktioner

3 Sigma i korthet Ca 1400 anställda Stor återköpsfrekvens
Internationell leverans, finns i tio länder Två affärsområden IT & Management Informationslogistik Sigma är noterat på Stockholmsbörsen Dataföreningens Diamant –”Det IT-företag som bäst förstår kundernas behov” Långsiktiga samarbeten med vår kunder: ramavtal förnyas Engagemang, entreprenörskap och dynamik är ledord

4 Ramavtal - exempel Ascom Kungsbacka kommun Astra Zeneca
Bolagsverket CSN Domstolsverket Ericsson EON Fortum Försäkringskassan Göteborgs stad och Bolag Göteborgs Universitet IKANO IKEA Nokia Kriminalvårdsstyrelsen Kungsbacka kommun Landstinget i Östergötland Luftfartsverket Miroi Nordea Posten Scania Sony Ericsson Statens Jordbruksverk Statens Järnvägar Statens Pensionsverk Telia Tetra Pak Volvo IT Volvo AB 4

5 Sigma förstår kunderna bäst
Sigma vann 2007 Dataföreningens vandringspris för "Det IT-företag som bäst förstår kundernas behov". Bakom utnämningen står drygt IT- inköpare i analysföretaget Exidos undersökning IT-barometern. Motiveringen: ”Sigma har visat förmåga att tillhandahålla rätt kompetens till rätt behov till en prisvärd kostnad.”

6 Våra tjänsteområden Systemutveckling:
E-learning & media Test & verifiering Projektledning Drift, förvaltning, support IT i produktion E-handel Portaler & collaboration Integration Dokumenthantering Underhållssystem IT Governance Sourcing Management Ledningssystem Portföljhantering Business Intelligence Systemutveckling: Helhetsleverantörer av IT-lösningar Systemintegrationer, Plattformar, produkter Informations- och underhållssystem: Integrerade och verksamhetsanpassade lösningar Management: Arbeta nära kunden verksamhet. Business intelligence Verksamhetsutveckling Genom en kombination av affärskunskap, strategi och IT ökar vi våra kunders konkurrenskraft och adderar nya värden. Våra lösningar och konsulttjänster erbjuds inom ett antal övergripande huvudområden. Systemutveckling Inom området Systemutveckling erbjuder vi tjänster och lösningar som gör att vi på Sigma kan kalla oss helhetsleverantörer av IT-lösningar. Alltifrån rena systemutvecklingstjänster till komplexa systemintegrationer mellan olika standardsystem. Vår samlade kompetens inom systemutveckling spänner över ett brett område där vi behärskar många olika plattformar, tekniker och produkter. Management Grunden för hela Sigmas erbjudande inom managementkonsulting är vår långa erfarenhet av att arbeta nära kundernas verksamhet. Vi erbjuder managementlösningar inom områden som verksamhetsutveckling, projektledning och styrning, beslutstöd och kompetensutveckling.   Affärssystem Sigma är experter på införande, vidareutveckling och förvaltning av affärskritiska standardprodukter uppdelade inom tre områden: affärssystem, informationssystem och underhållsystem. Vår målsättning är att utveckla och förbättra våra kunders affärsprocesser genom kvalificerade konsultinsatser och verksamhetsanpassade lösningar. Informationslogistik Under varumärket Sigma Kudos erbjuder vi tjänster inom området informationslogistik. Sigma Kudos utvecklar lösningar inom hela området  informationslogistik med ledande lösningar inom informationshantering samt effektiv framtagning av information för utbildning, felsökning, drift och underhåll för våra kunders tekniska produkter.   

7 Drift Sigma erbjuder Anv. gränssnitt
Hårdvara Operativsystem Databas Applikation Anv. gränssnitt Nätverk Total IT-lösning Sigma erbjuder Drifthall med 300+ servrar i både fysisk och virtuell miljö. Drift av applikationer och tjänster som e-post till affärs- och underhållssystem. Även ren basdrift. Varför välja oss? Tillräckligt små för att anpassa oss till kunden men tillräckligt kraftfulla för att ta ansvar för hela IT-driften. Referenser Folkuniversitetet: totalåtagande för hela IT-lösningen. Ramirent: fullt ansvar för affärssystem, hosting, applikationsutveckling, 2nd line support ABB Service. Drift av Maximo-miljöer. Vi hjälper våra kunder att få en strukturerad, stabil och långsiktig IT-lösning för att kunden ska få mest kostnadseffektivt IT-användande. Vårt fokus är att få IT-lösningar att fungera över tiden. Riktar sig mot stora kunder. Vi mäter mot SLA Sigma erbjuder: Support på olika nivåer inom flera system och kompetensområden Nära samarbete med drift och utveckling 1:a nivåns support Etablerat arbetssätt enligt ITIL/ITSM Incidenthantering med definierade åtgärdstider Incidenter hanteras i ärendehanteringssystem Frågor/incidenter hanteras snabbt och effektivt Våra referenser: xxx

8 Förvaltning Sigma erbjuder
Applikationsförvaltning: Vi förvaltar applikationer enligt satta direktiv. Förvaltningsledning: Vi leder och styr förvaltningen utifrån satta mål. Varför välja oss? Öka styrningen på förvaltning och vidareutveckling av sina gjorda investeringar. Få arbetssätt, rutiner och statistik enligt ITIL för att öka servicenivå till verksamheten med kontrollerad kostnad Referenser Fortum Värme. Förvaltningstjänster av ett antal system. AstraZeneca. Förvaltningsåtagande av ca 110 applikationer. Vi hjälper våra kunder att få en strukturerad, stabil och långsiktig IT-lösning för att kunden ska få mest kostnadseffektivt IT-användande. Vårt fokus är att få IT-lösningar att fungera över tiden. Riktar sig mot stora kunder. Vi mäter mot SLA Syfte med applikationsförvaltning: Etablera en strukturerad process för hantering av en IT lösnings förvaltning/vidareutveckling Möjliggöra en planerad och förutsägbar ständig förbättring av IT lösningen Ge stöd och rätt till alla inblandade personer Skapa möjligheter till uppföljning och rapportering Identifiera tydliga roller och sätt rätt förväntningar Säkra datakvalitet och konsistens

9 Support Sigma erbjuder Bemannad ServiceDesk (24h) Övervakning
Applikationssupport Varför välja oss? Att få en hög tillgänglighet och att kunna fokusera och följa upp behovet av support. Referenser Fortum: ServiceDesk 24x7, Problem, Change, Release och Configuration Management Folkuniversitetet. 2nd line support på en rad system. Vi hjälper våra kunder att få en strukturerad, stabil och långsiktig IT-lösning för att kunden ska få mest kostnadseffektivt IT-användande. Vårt fokus är att få IT-lösningar att fungera över tiden. Riktar sig mot stora kunder. Vi mäter mot SLA 1st, 2nd, 3rd level support End user application support Support infrastructure solutions Sigma erbjuder: Helhetsansvar eller kompletterande support Support på olika nivåer Nära samarbete med drift och utveckling Supportavtal skräddarsys Processerna för ITIL Service Support sätter ramarna 1:a nivåns support Etablerat arbetssätt enligt ITIL/ITSM Incidenthantering med definierade åtgärdstider Incidenter hanteras i ärendehanteringssystem Våra referenser: xx

10 Sven Uhlán Projektledare

11 Sigma och virtualisering
Inte bara teknik… Vad är affärsnyttan med virtualisering? Vad skall vi virtualisera? Hur mäter vi nyttan? Vi kan tekniken, men tänkte inte fokusera på den här idag. Vi har partners och referenserna…

12 Några anledningar till virtualisering
Smärta / yttre påverkan. Vi måste göra något! Saknar support på hårdvaran. Utrymmesbrist (fysisk). El, kyla, reservkraft räcker inte till. Strategi Vi gör som vi bestämt att göra. Konsolidering. Tidigare investeringar. Policybeslut. Möjliggörare Tänk om vi gjorde så här?! Skapa en flexibel IT-infrastruktur. Snabbt anpassa sig efter nya eller förändrade krav och förväntningar. Maximera nyttan av gjorda investeringar.

13 Vad skall vi virtualisera?
Vart skall vi leta? Vart står vi idag? Hur ser vår verksamhet ut? Vad vet vi om vår miljö idag och vilka krav ställs det på den? Börja där det är enklast.

14 Vad skall vi virtualisera?
Hur stabil är vår verksamhet?

15 Vad skall vi virtualisera?
Vart skall vi leta? Systemens roll i våra processer. Förutsätter visst arkitekturarbete. SYSTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AFFÄRSPROCESSER KUNDUM ORDER LEVERERA TIDSYS LÖN2000 CRM LAGRA FAKTAB RESERVDEL LAB-ANALYS Lönehantering x Tidsredovisning Orderhantering Inköp Lagerhantering Distribution Kundreskontra Fakturering …  Den som vet mest, vinner mest…

16 Vad skall vi virtualisera?
Exempel 1. SYSTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AFFÄRSPROCESSER KUNDUM ORDER LEVERERA TIDSYS LÖN2000 CRM LAGRA FAKTAB RESERVDEL LAB-ANALYS Lönehantering x Tidsredovisning Orderhantering Inköp Lagerhantering Distribution Kundreskontra Fakturering  … Resultat: Centralt system virtualiseras.

17 Vad skall vi virtualisera?
Exempel 2. SYSTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AFFÄRSPROCESSER KUNDUM ORDER LEVERERA TIDSYS LÖN2000 CRM LAGRA FAKTAB RESERVDEL LAB-ANALYS Lönehantering x Tidsredovisning Orderhantering Inköp Lagerhantering Distribution Kundreskontra Fakturering Resultat: Flexibel hantering av två processer.

18 Vad skall vi virtualisera?
Exempel 3. SYSTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AFFÄRSPROCESSER KUNDUM ORDER LEVERERA TIDSYS LÖN2000 CRM LAGRA FAKTAB RESERVDEL LAB-ANALYS Lönehantering x Tidsredovisning Orderhantering Inköp Lagerhantering Distribution Kundreskontra Fakturering  … Resultat: Möjlighet till flexibel hantering/fördelning av kapacitet.

19 …och vad är nyttan i dessa exempel?
Ger ökade möjligheter till egna val Make-or-buy? Utnyttja kapacitet maximalt när och där den behövs. …samt ökad chans att anpassa sig efter andras val.

20 Andra nyttor Är Grön IT en affärsnytta?
Förlänga livslängden på system. Minskad risk för HW-förseningar/strul i projekt. Kortare uppstartstid, förutsatt god kapacitetsplanering. Större precision vid investeringar runt ”high availability”.

21 Att tänka på: Capacity Management.
Ökad tillgänglighet ställer nya krav: Tydlig/uttalad process för beställning/uppsättning/avveckling av maskiner. Hur behålla kontrollen på framför allt utvecklingsmaskiner? Hur skall vi hantera kostnadsfördelningar och interna betalningsmodeller?

22 Hur mäter vi nyttan? Direkt nytta Indirekt resultatpåverkande nytta
Svårvärderad nytta PENG-modellen, Hur snabbt kan IT stödja nya eller förändrade processer i verksamheten? Uppstartstid vid nya produktutvecklingsprojekt? Hur snabbt skulle någon annan kunna göra det vi själva gör idag? Hur stor andel system har rätt kapacitet vid rätt tillfälle? Hur stor del av budgeten går till HW-relaterade problem? Kostnader för el, kyla, LAN, SAN, KVM. Den som vet mest, vinner mest…

23 Sammanfattning Försök att se virtualisering från flera perspektiv. Processer och information. Vart skall börja eller fortsätta? Vilka delar av verksamheten är mest stabila? Klargör mål och förväntningar för en mer precis måluppföljning. Fundera på nya/förändrade förutsättningar. Hur påverkar det övriga organisationen?

24 Frågor? …vi svarar gärna på teknikrelaterade frågor och pratar erfarenheter i montern. 


Ladda ner ppt "Syfte? Målgrupp: Nyckelord: Sven Uhlán"

Liknande presentationer


Google-annonser