Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sven Uhlán Projektledare 0702-300 151.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sven Uhlán Projektledare 0702-300 151."— Presentationens avskrift:

1 Sven Uhlán Projektledare sven.uhlan@sigma.se 0702-300 151

2 IT-konsultföretag som erbjuder expertkonsulting & åtaganden inom: Management Systemutveckling och integration Test, drift och förvaltning Informations- och underhållssystem Informationslogistik Vi tar helhetsansvar och gör livet enklare för våra kunder genom anpassade IT-lösningar. Vårt erbjudande

3 Sigma i korthet Ca 1400 anställda Stor återköpsfrekvens Internationell leverans, finns i tio länder Två affärsområden - IT & Management - Informationslogistik Sigma är noterat på Stockholmsbörsen Dataföreningens Diamant 2007 –”Det IT-företag som bäst förstår kundernas behov”

4 Ramavtal - exempel Ascom Astra Zeneca Bolagsverket CSN Domstolsverket Ericsson EON Fortum Försäkringskassan Göteborgs stad och Bolag Göteborgs Universitet IKANO IKEA Nokia Kriminalvårdsstyrelsen Kungsbacka kommun Landstinget i Östergötland Luftfartsverket Miroi Nordea Posten Scania Sony Ericsson Statens Jordbruksverk Statens Järnvägar Statens Pensionsverk Telia Tetra Pak Volvo IT Volvo AB

5 Sigma förstår kunderna bäst Sigma vann 2007 Dataföreningens vandringspris för "Det IT-företag som bäst förstår kundernas behov". Bakom utnämningen står drygt 1 500 IT- inköpare i analysföretaget Exidos undersökning IT-barometern. Motiveringen: ”Sigma har visat förmåga att tillhandahålla rätt kompetens till rätt behov till en prisvärd kostnad.”

6 Våra tjänsteområden ManagementManagement: Arbeta nära kunden verksamhet. Business intelligence Verksamhetsutveckling SystemutvecklingSystemutveckling: Helhetsleverantörer av IT-lösningar Systemintegrationer, Plattformar, produkter Informations- och underhållssystemInformations- och underhållssystem: Integrerade och verksamhetsanpassade lösningar Business Intelligence Ledningssystem IT Governance Portföljhantering Sourcing Management Underhållssystem Integration E-handel Dokumenthantering Portaler & collaboration E-learning & media Test & verifiering Projektledning Drift, förvaltning, support IT i produktion

7 Drift Sigma erbjuder Drifthall med 300+ servrar i både fysisk och virtuell miljö. Drift av applikationer och tjänster som e-post till affärs- och underhållssystem. Även ren basdrift. Varför välja oss? Tillräckligt små för att anpassa oss till kunden men tillräckligt kraftfulla för att ta ansvar för hela IT-driften. Referenser Folkuniversitetet: totalåtagande för hela IT-lösningen. Ramirent: fullt ansvar för affärssystem, hosting, applikationsutveckling, 2nd line support ABB Service. Drift av Maximo-miljöer. Hårdvara Operativsystem Databas Applikation Anv. gränssnitt Nätverk Total IT-lösning

8 Förvaltning Sigma erbjuder Applikationsförvaltning: Vi förvaltar applikationer enligt satta direktiv. Förvaltningsledning: Vi leder och styr förvaltningen utifrån satta mål. Varför välja oss? Öka styrningen på förvaltning och vidareutveckling av sina gjorda investeringar. Få arbetssätt, rutiner och statistik enligt ITIL för att öka servicenivå till verksamheten med kontrollerad kostnad Referenser Fortum Värme. Förvaltningstjänster av ett antal system. AstraZeneca. Förvaltningsåtagande av ca 110 applikationer.

9 Support Sigma erbjuder Bemannad ServiceDesk (24h) Övervakning Applikationssupport Varför välja oss? Att få en hög tillgänglighet och att kunna fokusera och följa upp behovet av support. Referenser Fortum: ServiceDesk 24x7, Problem, Change, Release och Configuration Management Folkuniversitetet. 2nd line support på en rad system.

10 Sven Uhlán Projektledare sven.uhlan@sigma.se 0702-300 151

11 Sigma och virtualisering Inte bara teknik… Vad är affärsnyttan med virtualisering? Vad skall vi virtualisera? Hur mäter vi nyttan?

12 Några anledningar till virtualisering Smärta / yttre påverkan. - Vi måste göra något! - Saknar support på hårdvaran. - Utrymmesbrist (fysisk). - El, kyla, reservkraft räcker inte till. Strategi - Vi gör som vi bestämt att göra. - Konsolidering. - Tidigare investeringar. - Policybeslut. Möjliggörare - Tänk om vi gjorde så här?! - Skapa en flexibel IT-infrastruktur. - Snabbt anpassa sig efter nya eller förändrade krav och förväntningar. - Maximera nyttan av gjorda investeringar.

13 Vad skall vi virtualisera? Vart skall vi leta? Vart står vi idag? Hur ser vår verksamhet ut? Vad vet vi om vår miljö idag och vilka krav ställs det på den? Börja där det är enklast.

14 Vad skall vi virtualisera? Hur stabil är vår verksamhet?

15 Vad skall vi virtualisera? Vart skall vi leta? Systemens roll i våra processer. Förutsätter visst arkitekturarbete. SYSTEM12345678910 AFFÄRSPROCESSER KUNDUM ORDER LEVERERA TIDSYS LÖN2000 CRM LAGRA FAKTAB RESERVDEL LAB-ANALYS 1Lönehantering xx 2Tidsredovisning xx 3Orderhanteringxx xxx 4Inköp xx x x 5Lagerhantering x x x 6Distributionxxx x 7Kundreskontraxx x x 8Faktureringxxx x x … Den som vet mest, vinner mest…

16 Vad skall vi virtualisera? Exempel 1. SYSTEM12345678910 AFFÄRSPROCESSER KUNDUM ORDER LEVERERA TIDSYS LÖN2000 CRM LAGRA FAKTAB RESERVDEL LAB-ANALYS 1Lönehantering xx 2Tidsredovisning xx 3Orderhanteringxx xxx 4Inköp xx x x 5Lagerhantering x x x 6Distributionxxx x 7Kundreskontraxx x x 8Faktureringxxx x x … Resultat: Centralt system virtualiseras.

17 Vad skall vi virtualisera? Exempel 2. SYSTEM12345678910 AFFÄRSPROCESSER KUNDUM ORDER LEVERERA TIDSYS LÖN2000 CRM LAGRA FAKTAB RESERVDEL LAB-ANALYS 1Lönehantering xx 2Tidsredovisning xx 3Orderhanteringxx xxx 4Inköp xx x x 5Lagerhantering x x x 6Distributionxxx x 7Kundreskontraxx x x 8Faktureringxxx x x … Resultat: Flexibel hantering av två processer.

18 Vad skall vi virtualisera? Exempel 3. SYSTEM12345678910 AFFÄRSPROCESSER KUNDUM ORDER LEVERERA TIDSYS LÖN2000 CRM LAGRA FAKTAB RESERVDEL LAB-ANALYS 1Lönehantering xx 2Tidsredovisning xx 3Orderhanteringxx xxx 4Inköp xx x x 5Lagerhantering x x x 6Distributionxxx x 7Kundreskontraxx x x 8Faktureringxxx x x … Resultat: Möjlighet till flexibel hantering/fördelning av kapacitet.

19 …och vad är nyttan i dessa exempel? Ger ökade möjligheter till egna val Make-or-buy? Utnyttja kapacitet maximalt när och där den behövs. …samt ökad chans att anpassa sig efter andras val.

20 Andra nyttor Är Grön IT en affärsnytta? Förlänga livslängden på system. Minskad risk för HW-förseningar/strul i projekt. Kortare uppstartstid, förutsatt god kapacitetsplanering. Större precision vid investeringar runt ”high availability”.

21 Att tänka på: Capacity Management. Ökad tillgänglighet ställer nya krav: -Tydlig/uttalad process för beställning/uppsättning/avveckling av maskiner. -Hur behålla kontrollen på framför allt utvecklingsmaskiner? -Hur skall vi hantera kostnadsfördelningar och interna betalningsmodeller?

22 Hur mäter vi nyttan? Direkt nytta Indirekt resultatpåverkande nytta Svårvärderad nytta PENG-modellen, www.peng.se Hur snabbt kan IT stödja nya eller förändrade processer i verksamheten? Uppstartstid vid nya produktutvecklingsprojekt? Hur snabbt skulle någon annan kunna göra det vi själva gör idag? Hur stor andel system har rätt kapacitet vid rätt tillfälle? Hur stor del av budgeten går till HW-relaterade problem? Kostnader för el, kyla, LAN, SAN, KVM. Den som vet mest, vinner mest…

23 Sammanfattning Försök att se virtualisering från flera perspektiv. Processer och information. Vart skall börja eller fortsätta? Vilka delar av verksamheten är mest stabila? Klargör mål och förväntningar för en mer precis måluppföljning. Fundera på nya/förändrade förutsättningar. Hur påverkar det övriga organisationen?

24 Frågor? …vi svarar gärna på teknikrelaterade frågor och pratar erfarenheter i montern. 


Ladda ner ppt "Sven Uhlán Projektledare 0702-300 151."

Liknande presentationer


Google-annonser