Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reveals kurs Kommunikation – Medel This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reveals kurs Kommunikation – Medel This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of."— Presentationens avskrift:

1 Reveals kurs Kommunikation – Medel This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 Nivå: Medel Ämne: Kommunikation Modul 1: Att tala inför publik DU 1.1 Hur man kommunicerar offentligt REVEALS Kurs Kommunikation Medel

3 Många människor tycker att tala inför publik är något av de som de fruktar allra mest. Det är lätt att förstå. När folk talar offentligt utsätter de sig för eventuell kritik från andra som är oförutsägbart, åtminstone till en viss grad. För att möta din målgrupp måste du ägna tid åt att planera vad du ska säga och göra. Modul 1: Att tala inför publik REVEALS Kurs Kommunikation Medel

4 Dessa delar måste du ta itu med när det gäller att tala inför en publik offentligt: • Lär känna ämnet • Organisera och dela upp din information •Bygga en relation med publiken •Respons från publiken • Respektera din publik och andra talare Modul 1: Att tala inför publik REVEALS Kurs Kommunikation Medel

5 Modul 1: Att tala inför publik Dessa delar måste du ta itu med när det gäller att tala inför en publik offentligt: •Kommunicera med dig kropp •Använda din röst på ett effektivt sätt •Ton and pitch •Volym och tydlighet • Entusiams REVEALS Kurs Kommunikation Medel

6 Nivå: Medel Ämne: Kommunikation Modul 2: Kommunicera med externa organisationer DU 2.1 Vikten av extern kommunikaion för ideella organisationer REVEALS Kurs Kommunikation Medel

7 Att ha en effektiv extern kommunikation är avgörande för alla ideella verksamheter. Men för att lyckas i denna aspekt, måste du först och främst bestämma dig för din kommunikationsstrategi, som är en tydlig beskrivning av vilka ni är och vad ni erbjuder. Inget mer och ingenting mindre. Modul 2: Kommunikation med externa organisationer REVEALS Kurs Kommunikation Medel

8 Här nedan följer några tips för att stärka er kommunikation: •Bestäm er för vilka ni är •Skapa ert budskap/meddelande •Känn din publik •Sprid ert budskap •Kommunikation är en plikt. •Genomför dina bedömningar och avvägningar Modul 2: Kommunikation med externa organisationer REVEALS Kurs Kommunikation Medel

9 Nivå: Medel Ämne: Kommunikation Modul 2: Kommunikation med externa organisationer DU 2.2. Vad är associativ kommunikation och hur fungerar det REVEALS Kurs Kommunikation Medel

10 Med associativ kommunikation menar vi utbyte av information genom att allmänt yttra något (som önskemål, påståenden osv) framför någon form av publik. •Mycket av kommunikationen som sker i verkliga livet är i denna mening associativ: valkampanjs tal, beställning av taxi, bokning av flyg via resebyrå etc. I allmänhet är alla mänskliga samtal associativa eftersom även om talaren adresserar en specifik mottagare är alla andra som lyssnar också utsatta för kommunikationen och kan reagera på den. För att ta denna definition lite längre och tillämpa den på vårt område, volontärarbete, kan vi definiera associativ kommunikation som "processen att kommunicera om en verksamhet genom spridning för att skapa synergier som uppfyller målen för verksamheten och mottagarna". Modul 2: Kommunikation med externa organisationer REVEALS Kurs Kommunikation Medel

11 This process Denna process sker genom det vi kallar ”Vägen genom de sju I:na: •Identifiering : Att veta vad du själv gör för att kunna berätta för andra. Utredning: Lär dig var man kan hitta användbar information och hur man organiserar den. •Intressen: Varför kommunicerar du? Du delar ett gemensamt intresse med dem som tillhör din frivilligorganisation och det bör vara ditt intresse. •Samtalspartner: Nu vet du vad du ska säga och varför. Du bör nu definiera vem du pratar med. •Fantasi: Ta chansen att använda din fantasi i din kommunikation och se till att människor minns den information du vill dela. •Idéer: Olika kommunikationsidéer för volontäraktiviteter och –material, det finns en uppsjö, exempelvis affischer, informationsmöten, pressmeddelanden m.m. •Internet: Internet är en enorm källa av olika slags möjligheter. Det mesta är gratis, så använd alla resurser Modul 2: Kommunicera med externa organisationer REVEALS Kurs Kommunikation Medel

12 Nivå: Medel Ämne: Komunikation Modul 3: Grundläggande datakunskap och användning av internet DU 3.1 Hur man skapar en effektivare webbplats och andra grundläggande IT-strategier för att sprida dina aktiviteter REVEALS Kurs Kommunikation Medel

13 Webbplatser och andra IT-strategier är inget annat än verktyg och det är upp till oss att göra dem till användbara verktyg. Dina verktyg definieras både av målet för vad du vill göra, men också av din målgrupp– är det verktyg som din målgrupp kan använda och gillar? Och budskapet – understödjer din valda IT-plattform eller applikation detta budskap? På samma sätt som budskapet definieras av målet definieras det också av de verktyg som finns till förfogande och av målgruppen. Alltså måste man ställa sig frågan: vad är budskapet som ska förmedlas? Vill du dela med dig av din kunskap till andra volontärer? Vill du inspirera och engagera vänner så att de vill volontera för din organisation? Modul 3: Grundläggande datakunskap och användning av internet REVEALS Kurs Kommunikation Medel

14 Börja med målet, och slut sedan cirkeln genom att identifiera din målgrupp, ditt budskap och vilka verktyg du ska använda. Innehållet och strukturen du väljer för din webbplats måste ta hänsyn till tre mycket viktiga kriterier, nämligen: användbarhet, användarvänlighet tillgänglighet. Det är självklart att er webbplats måste återspegla er organisation och hur ni vill att människor ska uppfatta er. Modul 3: Grundläggande datakunskap och användning av internet REVEALS Kurs Kommunikation Medel

15 När det gäller kommunikation i allmänhet, även på din webbplats måste du tydligt definiera vad ditt uppdrag är, din vision, vilka tjänster, produkter och budskap du har Användarna ska inte gå vilse. Och när vi talar om användare, menar vi alla, dina förmånstagare, givare, volontärer, institutioner, medier, etc. Ibland är det värt att spendera lite tid att tänka på vad du vill uppnå med din webbplats och vilka budskap du vill nå ut med innan du utformar den. Gör det enkelt för dem. Det blir allt mer populärt för ideella organisationer att publicera en särskild sektion bara för volontärer/ideella på sina webbplatser. Genom att skapa ett forum volontär att kommunicera på er webbplats gör du det enkelt för volontärerna att hänga med i vad som händer i er organisation. Modul 3: Grundläggande datakunskap och användning av internet REVEALS Kurs Kommunikation Medel

16 It is interesting to include polls, blogs and a forum on your website, since they are places where ideas and feedback can be collected. Websites are not just showcases, they are tools, and as such they must be “profitable”, you need to use them to get results (and if they are economic, even better). So make sure you include a donation section, or a “want to collaborate” section. Or you can include a training section, a tutoring section, a self-help section, and so on. It is important that your website is constantly updated and lively; otherwise people will think that your NGO is not really “active”. In this sense it is interesting to include a news & agenda section where you can upload news about your activities and about other associations’ activities in order to stimulate cooperation. Modul 3: Grundläggande datakunskap och användning av internet REVEALS Kurs Kommunikation Medel

17 Många ideella organisationer skickar ut ett nyhetsbrev till externa organisationer, samt givare, finansiärer, volontärer och andra grupper månads- eller kvartalsvis När du skapar en webbplats är ditt huvudsakliga mål är att massor av människor, men det finns också många andra sätt som du kan använda webben för att nå dina målgrupper och nå ut med din organisation. Här är några exempell •Sociala nätverk och communities –På Twitter –På Facebook –På LinkedIn Youtube och Flickr är populära webbplatser där du kan ladda upp, titta på och dela videoklipp (YouTube) och foton (Flickr) och skapa din egen kanal. Använd beskrivningar och nyckelord för att sprida dina meddelanden. Anslagstavlor och elektroniska forum Pressmeddelanden Module 3: Grundläggande datakunskap och användning av internet REVEAL Course Communication Intermediate

18 Tack! This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Ladda ner ppt "Reveals kurs Kommunikation – Medel This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of."

Liknande presentationer


Google-annonser