Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att bevara buller eller bygga bort buller Det är frågan Sätt på högtalaren och justera volymen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att bevara buller eller bygga bort buller Det är frågan Sätt på högtalaren och justera volymen."— Presentationens avskrift:

1

2 Att bevara buller eller bygga bort buller Det är frågan Sätt på högtalaren och justera volymen

3 Tysta Spår bygger bort bullerOBS Detta är ett fotomontage som exempel för att illustrera en möjlighet. I verkligheten blir det bättre

4 Tysta Spår är dubbelt enkelt Ett enkelt ytspår Väster om befintliga spår. Kan kombineras med station under St Eriksbron Ett enkelt spår i tunnel Kan kombineras med nytt vattenlås och station vid Söderström

5 Tysta Spår bevarar det vackra

6 Tysta Spår är mycket mer J J Västra Ytspåret vackert inbyggt Station Karlberg flyttad till St Erik Enkelspårtunnel Station St Erik och Södra station utbyggd Station Söderström? Station Vattenlåset? Station Mälarkranen? Pendel Region Fjärr JJ J

7 Tysta Spår är framtiden Till gatunivå T-bana Plattform Plattform Utjämningsgång ca 160 m Plattform Plattform Plattform Plattform

8 Tysta Spår är PPP Station St Erik (idag outnyttjat) Terminal för Bussar, P-hus, Galleria, Kontor, Bostäder mm mm Station Söderström (idag outnyttjat) Terminal för Bussar och Båtar, Strandpromenad, Butiker, Kultur, Turister mm mm Public Private Partnership (PPP), (svenska: Offentlig-privat samverkan, OPS) Använt för att beteckna joint ventures med både privat och offentligt deltagande (Wikipedia)

9 Tysta Spår upplevs positivt PIFF-analys visar att Riddarholmen och Klara sjö kommer upplevas vackrare PIFF är en objektiv metod för att mäta det subjektiva. PopularitetsIndex och FörändringsFaktor baserat på Oms Teorier, Stevens Formel och Weber-Fechners Lag

10 Tysta Spår är   Tyst   Snyggt   Tryggt

11 Tysta Spår är ett rimligt alternativ Miljöbalk (1998:808) 6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag Miljöbedömningar och miljökonsekvens- beskrivningar av planer och program 12 § Inom ramen för en miljöbedömning enligt 11 § skall myndigheten eller kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, beskrivas och bedömas. (MKB)

12 Tysta Spår ska ingå i MKB anders@arbetslivsutveckling.se; angel_ica_@hotmail.com; anna.runberg@arkacia.se; anna- hallen@hotmail.com; anna741@hotmail.com; nickedockan@hotmail.com; bengt.sonesson@unitrain.se; benke_g@bredband.net; bjorn.sylven@comhem.se; info@elbosse.com; camilla@ostanviksgard.se; c.e.lax@telia.com; christer.lindstrom@podcar.org; christer.ohlsson@sapcotruck.se; Markstedt.christina@gmail.com; claes.pagoldh@ramboll.se; claes.runesson@tyrens.se; info@fantasihuset.se; erik.skogby.ab@telia.com; Evy.Mofalk@afaforsakring.se; frank.ouchterlony@tyrens.se; gunnar.lundmark@swipnet.se; goestanorden@spray.se; hans.lindqvist@centerpartiet.se; hoj.en@telia.com; csfdb@telia.com; nowacki@algonet.se; elof.westberg@yahoo.net; jonas.lindqvist@arkacia.se; kajsa.markstedt@bredband.net; karl- o@sicking.se; katarina_lgr@hotmail.com; kerstin.egeland@home.se; lars.markstedt@telia.com; lena.bjorklund-stoehr@miljo.stockholm.se; lizheljuveler@hotmail.com; malin@peterstenberg.com; marcus.svensson@byggvesta.se; marie@arvinius.com; martin.hojer@acoustic.se; mats.knutsson@sl.se; zetterberg.max@hotmail.com; mia_barkland@hotmail.com; mikael.ekelund@stofast.se; z_1991@hotmail.com; niklas.carlen@white.se; nils.brunsson@hhs.se; olle.markstedt@telia.com; olle.l.karlsson@telia.com; oscar.winblad@moderat.se; oskar.lundberg@acoustic.se; per-erik.olson@comhem.se; peter.malm@acoustic.se; peter@teubit.se; par.stormo@wiab-service.se; richard.agren@skelleftea.se; rikmar91@hotmail.com; robert.dalsjo@defence.ministry.se; me63464@tele2.se; saramarkstedt@hotmail.com; sofiemarkstedt@hotmail.com; info@lizhel-juveler.se; Tomas.Adolphson@Roslagsvatten.se; t.vestergren@telia.com; U.Isander@research-int.com; freyja_vsg_90@hotmail.com; stenman@acoustic.se; osterman.l@telia.com; abejdo@hotmail.com Tycker Vi - Vad tycker Du? Lämna Dina synpunkt till citybanan@banverket.se eller till olle.markstedt@telia.com


Ladda ner ppt "Att bevara buller eller bygga bort buller Det är frågan Sätt på högtalaren och justera volymen."

Liknande presentationer


Google-annonser