Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internbudget Teknik- och gatukontoret Drift (tkr)20122011 För- ändring IntäkterKostnaderNettoIntäkterKostnaderNetto Teknisk administration-1 5008 9007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internbudget Teknik- och gatukontoret Drift (tkr)20122011 För- ändring IntäkterKostnaderNettoIntäkterKostnaderNetto Teknisk administration-1 5008 9007."— Presentationens avskrift:

1 Internbudget Teknik- och gatukontoret Drift (tkr) För- ändring IntäkterKostnaderNettoIntäkterKostnaderNetto Teknisk administration Offentlig plats Gator, vägar, belysning, parkering Buss/spårb kollektivtrafik Transportenhet Underhållspersonal VA-förråd Uppdragsverksamhet Totalsumma

2 Förändringar av drift Teknik- och gatukontoret Kapital-, driftkostnader och intäkter p g a nya investeringar1 945 Löneökningar139 Kollektivtrafik tätort1150 Offentlig belysning110 Gator och parkeringar830 Kapitalkostnader befintliga investeringar328 Ökning 2012 (tkr)4 502

3 Investeringar Teknik- och gatukontoret Reinvesteringsram gator Investeringsram fordon1 200 GC-vägar enligt plan exkl belysning1 500 Ram uthyrningsmaterial uppdragsverksamheten300 Parkeringshus Löjan Backens affärsområde etapp 3500 Upprustning P-hus400 Från driftsanslag50 Summa 2012 (tkr)43 950


Ladda ner ppt "Internbudget Teknik- och gatukontoret Drift (tkr)20122011 För- ändring IntäkterKostnaderNettoIntäkterKostnaderNetto Teknisk administration-1 5008 9007."

Liknande presentationer


Google-annonser