Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EHEC O104 Tyskland - vad hände i VG? Per Follin Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EHEC O104 Tyskland - vad hände i VG? Per Follin Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 EHEC O104 Tyskland - vad hände i VG? Per Follin Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen

2 Måndag morgon 23/5 Telefon kirurg i AlingsåsPat med buksmärta, blodig diarré, rectoscopi - misstänkt EHEC? Epidemiologi: 8-10/5 golfresa till norra Tyskland (tot 30 personer). Många sjuka… + en patient på Alingsås IVA med medvetandesänkning, kramper, njurpåverkan 3 d efter debut med blodig diarré f.m.Ytterligare 3 personer sjukhusvårdade pga buksmärtor, blodig diarré och ngn med njurpåverkan Arrangören skickar deltagarlistor namn, telefon, e-mail e.m. – kväll, alla rings upp för kortfattad anamnes, information om provtagning.

3 En av resenärerna sett på tysk TV om ett Utbrott med EHEC där…ca 300 sjuka och 3-4 patienter i coma… Uppskattningsvis halva bussällskapet sjuka Preliminär insjuknandekurva 23/5 21.00

4 19.45Kontakt med SoS TiB, SMI TiB Antal sjuka, Datum, Resväg, Färjor Tysk TV information Svårartad sjukdomsbild! - Finns EWRS information från tyska myndigheter? 20.00SoS Tib svar 22/5 inkommet EWRS meddelande från Robert Koch Institute, Ökat antal HUS fall under maj, senaste veckan ca 30 nya fall. Norra delstaterna huvudsakligen men spridning till flera.  >  Ingen säker koppling till kött eller mjölkprodukter. Liknande situation i andra EU länder? Director Gerhard Krause

5 Tisdag fm 24/10 Telmöte med RKI, Helene Bernard - Misstanke om O104, dock ej konfirmerat - via veterinärerna få tillgång till menyer från golfhotellet i Lüdersburg. Telmöte 16.002 pat PCR pos (VT1-; VT2+, eae neg), ytterligare 8 prov till analys 3 HUS fall i Sverige. > 1000 sjuka i Tyskland, 80 med HUS Menyer inkomna till en enkät till deltagarna(- Epidemiolog med 39 0 C ) Webenkäter ut (symptom, debut, måltider enl lista, lunch buffé)

6 Onsdag 25/5 Epidemiläge 2 - Epidemiledningsgrupp, informationshantering mm Telmöten 08.3013 enkätsvar inkomna 16.0024 enkätsvar, 16 provtagna  SMI för bearbetning Uppdaterad insjuknandekurva 26/5

7 ECDC – utvidgad enkät 9/6Tysk enkät översatt till svenska Preliminär rapport exposedARunexposedAR RR p Bean sprouts316% 11583,670,02 Leaf sallad1368% 4210,03 Begränsningar Vissa frågor låg svarsfrekvens Sen enkät (1 mån post exp) Samtidigt mycket medial information

8 Fortsättning följde… Sammanlagt 4400 fall i Tyskland, ca 800 med HUS, 50 döda 54 fall i Sverige, 18 fall (34%) med HUS, ett dödsfall 18 fall i VGR, 6 fall med HUS, ett dödsfall O104(ESBL) via bockhornsklöver, ej zoonos. Senaste fallet 4/7- 26/7 förklarades utbrottet avslutat.

9 C Frank et al NEJM in press okt 2011 EWRS RKI Sammanställning SMI 10/10

10

11

12 Åldersrelaterad HUS-incidens (n=845 2011; n=696 2001-2010) C Frank et al NEJM in press okt 2011

13

14 Klinisk bild poolade data från 6 cohortstudier N=416Symptomatiska127 pat (30%) 42%icke blodig diarré 37%blodig diarré 21%HUS Inkubationstid median 8 dagar (2-18d) Tid från symtom  HUS median 5 dagar 59 pat prospektiv studerade – ingen skillnad i klinik innan HUS akut debuterat (C Frank et al NEJM in press okt 2011) Mortaliteten ca 6% av EHEC-HUS fallen; medianålder ca 75 år (24-91 år)

15 Erfarenheter Regionalt Mycket medialt intresse +/- Kontaktvägar lokalt, regionalt och nationellt Synkroniserad labdiagnostik Lång ”delay” i Tyskland 1-19/5 innan nationella myndigheter (RKI) informerades. Annan smittskyddsorganisation i Sverige. Letar bredare (i VG alla barn <10 år), Diagnostiken bättre än 2004? (PCR, Flera serotyper, Nationell Typning, regional PFGE) Mycket stor belastning på njursjukvården i Tyskland! Översyn av Dialysplatser i Sverige / Regionalt? Svenska HUS fall ”kontroll” till behandlade fall i Tyskland?

16 (10/6 17.27 lab-rapportering i SmiNet) 13/6 07.18 mottagen SME OGMan-78 medEHEC VT1+/VT2- Remisstext avföringsodling Ätit vildsvin, kyckling o sallad. 15-20 personer från samma sällskap sjuka. Var i Norrköping diarré: ja, sjukdomsduration: 4 dygn, smittland: Sverige aktuell antibiotika: ingen Nytt utbrott? Index facebook info om ”Sommarkampen” 1-6/6 med ca 120 deltagare, 60 hundar, Skåne, Norrland, (13 SME inblandade) Danmark, Finland mmMånga sjuka - 12 st SWBA Olskroken VC, Göteborg

17 EHEC – Yxbacken, E-l ä n, 2011 Evenemang SWBA t ä vlingen ” Sommarkampen 2011 ” 2011-06-01 — 06. Ca 120 deltagare och 60 hundar, ffa fr Sverige (13 smittskyddsenheter). En deltagare fr Danmark resp Finland. Enstaka ” publik-personer ”.

18 Forts 11 06 13 Telefon kontakt med indexpatienten + Arrangören för tävlingen 09.30 - Deltagarförteckning  klar 21.00 Tel möte 11.45 SME VG SME Östergötland Norrköpings Kommun SMI Linelist Förbereda webenkät… Provtagning Matleverantörer … Tel möte 16.00…

19 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 •Smittskyddskonferens •2011-10-18 •Britt Åkerlind •Smittskyddsläkare •Landstinget i Östergötland •111010BÅ

20 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 •EHEC-utbrott? •Telefon fr SME-Västra Götaland 2011-06-13. •Man f -78 söker VC, uppger misstänkt smittkälla i smb m hundarrengemang, Norrköping. •Diagnostiseras med EHEC (VT1+, VT2-, O157-), O103. •Pat haft kontakt (Facebook) m ytterligare 12 personer som uppgivit spt.

21 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 •Åtgärder •Telefonmöten, med efterföljande minnesanteckningar Berörda SME-enheter Miljö- och Hälsokontoret/Livsmedel, Norrköpings kommun Smi SVA Livsmedelsverket Socialstyrelsen •Deltagarlista, menyn och informationsbrev skickades till berörde SME-enheter för lokala intervjuer och provtagning av spt-bärare. •Information lades ut på Facebook till deltagarna med uppmaning till provtagning av spt-bärare samt komplettering av mailadresser inför webbenkät.

22 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 •Åtgärder forts •Socialstyrelsen informerade ECDC, grannländerna i Norden. •SME-enheterna smittspårade och uppmanade till provtagning. •Miljö- och hälsoinspektör. Provtagning miljö. •Smi skickade ut webbenkät till 72 hushåll. Ingen säker konklusion.

23 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 •Material – fakta •Ansvarig arrangör mycket behjälplig med deltagarlista (mailadresser och telefonnummer). •Mat: frukost, lunch, middag egen buffé (delvis tillagad lokalt) med mat från grossist, grillat vildsvin från lokal leverantör, egen medhavd mat samt hundfoder. •Informationsbrev författat av SME Västra Götaland. •Intervjuer m deltagare, tävlingsveterinär.

24 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 •Vatten •Lokala vattnet otjänligt att dricka. •Dunkar m kommunalt vatten hämtades fr närliggande ridhus. •Vattenprover tagna; fr dunk, ridhus, vattenverk, närbelägen sjö. Neg resultat. •

25 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 •Mat •Mat tillagats mestadels lokalt av 7 personer. •Kyl- och frys på plats. Kall mat tagits fram och ställts in igen. Varm mat kastades direkt. •En deltagare anlänt 3 juni med spt (utbrottsstammen, även diarré hos hunden (O103, VT2+), medhavd mat (O103, VT2+). •Hundarna fått medhavd mat. Ofta malet rått kött som tinar i kylskåp och som ges för hand till hunden. •SVA, Livsmedelsverk; Färskfoder är en riskprodukt. Rekommendationer?

26 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 •Hygien •3 WC, ett duschutrymme. •Uppgifter om att en av tre WC fungerade, ingen tvål, en tyghandduk, ibland saknades toalettpapper. •Hundarna gjorde sina behov i diken. •Övernattning lokalt i tält, husvagnar, i ridhus. •Närgående hästar (ingen nötkreatur, tidigare får).

27 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 SmittskyddAntal deltagareAntal m sptAntal provtagna Resultat pos/neg X6321 N7410 F2270 M16221 AB13552 D4242 (1) C43 S4242 U2122 O2312 9 (10) AC6251 T2110 E211170

28 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 •Lärdomar/framtida arbete •Stor fördel med telefonmöten som kom igång snabbt. •Effektivt att få jobba en tid innan pressen börjar ringa. •Informationsutbyte snabbt. Olika råd tex om huruvida barn skall vistas på dagis etc. utgick från olika län. Skulle tagits upp på telefonmöte? •Arrangören tyckte att många olika instanser kontaktade och ställde mycket samma frågor – hur samordna?

29 Vildsvinet ej trolig smittkälla… Resultat: O 103 isolerades, 20 individer VT1 positiva varav 10 i Västra Götaland milt förlopp, inga HUS fall Enkäten ej konklusiv. Ur enkätutvärderingen 4/7 resp uppdatering 4/10. Av deltagarna fanns fyra personer som varit magsjuka vid ankomsten 1/6! Av dessa hade två serverat o/el lagat mat! (suspekt källa?)


Ladda ner ppt "EHEC O104 Tyskland - vad hände i VG? Per Follin Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser