Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EHEC O104 Tyskland - vad hände i VG?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EHEC O104 Tyskland - vad hände i VG?"— Presentationens avskrift:

1 EHEC O104 Tyskland - vad hände i VG?
Per Follin Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen

2 Måndag morgon 23/5 Telefon kirurg i Alingsås Pat med buksmärta, blodig diarré, rectoscopi - misstänkt EHEC? Epidemiologi: 8-10/5 golfresa till norra Tyskland (tot 30 personer). Många sjuka… + en patient på Alingsås IVA med medvetandesänkning, kramper, njurpåverkan 3 d efter debut med blodig diarré f.m. Ytterligare 3 personer sjukhusvårdade pga buksmärtor, blodig diarré och ngn med njurpåverkan Arrangören skickar deltagarlistor namn, telefon, e.m. – kväll, alla rings upp för kortfattad anamnes, information om provtagning.

3 En av resenärerna sett på tysk TV om ett
Utbrott med EHEC där…ca 300 sjuka och 3-4 patienter i coma… Uppskattningsvis halva bussällskapet sjuka Preliminär insjuknandekurva 23/

4 19.45 Kontakt med SoS TiB, SMI TiB
Antal sjuka, Datum, Resväg, Färjor Tysk TV information Svårartad sjukdomsbild! - Finns EWRS information från tyska myndigheter? 20.00 SoS Tib svar 22/5 inkommet EWRS meddelande från Robert Koch Institute, Ökat antal HUS fall under maj, senaste veckan ca 30 nya fall. Norra delstaterna huvudsakligen men spridning till flera. >  Ingen säker koppling till kött eller mjölkprodukter. Liknande situation i andra EU länder? Director Gerhard Krause

5 Tisdag fm 24/10 Telmöte med RKI, Helene Bernard - Misstanke om O104, dock ej konfirmerat - via veterinärerna få tillgång till menyer från golfhotellet i Lüdersburg . Telmöte pat PCR pos (VT1-; VT2+, eae neg), ytterligare 8 prov till analys 3 HUS fall i Sverige. > 1000 sjuka i Tyskland, 80 med HUS Menyer inkomna till en enkät till deltagarna (- Epidemiolog med 390C) Webenkäter ut (symptom, debut, måltider enl lista, lunch buffé)

6 Onsdag 25/5 Epidemiläge 2 - Epidemiledningsgrupp, informationshantering mm Telmöten enkätsvar inkomna enkätsvar, 16 provtagna  SMI för bearbetning Uppdaterad insjuknandekurva 26/5

7 ECDC – utvidgad enkät 9/6 Tysk enkät översatt till svenska
Preliminär rapport exposed AR unexposed AR RR p Bean sprouts 3 16% ,67 0,02 Leaf sallad 13 68% ,03 Begränsningar Vissa frågor låg svarsfrekvens Sen enkät (1 mån post exp) Samtidigt mycket medial information

8 Fortsättning följde… Sammanlagt fall i Tyskland, ca 800 med HUS, 50 döda 54 fall i Sverige, 18 fall (34%) med HUS, ett dödsfall 18 fall i VGR, 6 fall med HUS, ett dödsfall O104 (ESBL) via bockhornsklöver, ej zoonos. Senaste fallet 4/ /7 förklarades utbrottet avslutat.

9 Sammanställning SMI 10/10 C Frank et al NEJM in press okt 2011
Figure 1. Epidemiologic Curve of the Outbreak. Shown are the numbers of cases of the hemolytic–uremic syndrome (HUS) and of Shiga-toxin–producing E. coli (STEC) gastroenteritis, according to sex. Only cases with a known date of onset are included here — 802 of 845 cases of the hemolytic–uremic syndrome and 2700 of 2971 cases of Shiga-toxin–producing E. coli diarrhea. Insjuknat 1-13 dagar efter hemkomst, medel 7-8d RKI EWRS C Frank et al NEJM in press okt 2011

10

11

12 Åldersrelaterad HUS-incidens (n=845 2011; n=696 2001-2010)
Figure 3. Incidence of the Hemolytic–Uremic Syndrome (HUS) in the Outbreak According to Age Group and Sex. A total of 845 cases have been detected in this outbreak. The age-specific incidence of all 696 cases of the hemolytic–uremic syndrome reported from 2001 through 2010 is shown for comparison. C Frank et al NEJM in press okt 2011

13

14 Klinisk bild poolade data från 6 cohortstudier
(C Frank et al NEJM in press okt 2011) poolade data från 6 cohortstudier N=416 Symptomatiska 127 pat (30%) 42% icke blodig diarré 37% blodig diarré 21% HUS Inkubationstid median 8 dagar (2-18d) Tid från symtom  HUS median 5 dagar 59 pat prospektiv studerade – ingen skillnad i klinik innan HUS akut debuterat Mortaliteten ca 6% av EHEC-HUS fallen; medianålder ca 75 år (24-91 år)

15 Erfarenheter Regionalt Mycket medialt intresse +/-
Kontaktvägar lokalt, regionalt och nationellt Synkroniserad labdiagnostik Lång ”delay” i Tyskland 1-19/5 innan nationella myndigheter (RKI) informerades. Annan smittskyddsorganisation i Sverige. Letar bredare (i VG alla barn <10 år), Diagnostiken bättre än 2004? (PCR, Flera serotyper, Nationell Typning, regional PFGE) Mycket stor belastning på njursjukvården i Tyskland! Översyn av Dialysplatser i Sverige / Regionalt? Svenska HUS fall ”kontroll” till behandlade fall i Tyskland?

16 Nytt utbrott? SWBA (10/6 17.27 lab-rapportering i SmiNet)
13/ mottagen SME OG Man-78 med EHEC VT1+/VT2- Remisstext avföringsodling Ätit vildsvin, kyckling o sallad personer från samma sällskap sjuka. Var i Norrköping diarré: ja, sjukdomsduration: 4 dygn, smittland: Sverige aktuell antibiotika: ingen Olskroken VC, Göteborg Index facebook info om ”Sommarkampen” 1-6/6 med ca 120 deltagare, 60 hundar, Skåne, Norrland, (13 SME inblandade) Danmark, Finland mm Många sjuka - 12 st SWBA

17 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Evenemang
SWBA tävlingen ”Sommarkampen 2011” —06. Ca 120 deltagare och 60 hundar, ffa fr Sverige (13 smittskyddsenheter). En deltagare fr Danmark resp Finland. Enstaka ”publik-personer”.

18 Forts Telefon kontakt med indexpatienten + Arrangören för tävlingen Deltagarförteckning klar 21.00 Tel möte 11.45 SME VG SME Östergötland Norrköpings Kommun SMI Linelist Förbereda webenkät… Provtagning Matleverantörer Tel möte 16.00…

19 Smittskyddskonferens 2011-10-18
EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Smittskyddskonferens Britt Åkerlind Smittskyddsläkare Landstinget i Östergötland 111010BÅ

20 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 EHEC-utbrott?
Telefon fr SME-Västra Götaland Man f -78 söker VC, uppger misstänkt smittkälla i smb m hundarrengemang, Norrköping. Diagnostiseras med EHEC (VT1+, VT2-, O157-), O103. Pat haft kontakt (Facebook) m ytterligare 12 personer som uppgivit spt.

21 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Åtgärder
Telefonmöten, med efterföljande minnesanteckningar Berörda SME-enheter Miljö- och Hälsokontoret/Livsmedel, Norrköpings kommun Smi SVA Livsmedelsverket Socialstyrelsen Deltagarlista, menyn och informationsbrev skickades till berörde SME-enheter för lokala intervjuer och provtagning av spt-bärare. Information lades ut på Facebook till deltagarna med uppmaning till provtagning av spt-bärare samt komplettering av mailadresser inför webbenkät.

22 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Åtgärder forts
Socialstyrelsen informerade ECDC, grannländerna i Norden. SME-enheterna smittspårade och uppmanade till provtagning. Miljö- och hälsoinspektör. Provtagning miljö. Smi skickade ut webbenkät till 72 hushåll. Ingen säker konklusion.

23 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Material – fakta
Ansvarig arrangör mycket behjälplig med deltagarlista (mailadresser och telefonnummer). Mat: frukost, lunch, middag egen buffé (delvis tillagad lokalt) med mat från grossist, grillat vildsvin från lokal leverantör, egen medhavd mat samt hundfoder. Informationsbrev författat av SME Västra Götaland. Intervjuer m deltagare, tävlingsveterinär.

24 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Vatten
Lokala vattnet otjänligt att dricka. Dunkar m kommunalt vatten hämtades fr närliggande ridhus. Vattenprover tagna; fr dunk, ridhus, vattenverk, närbelägen sjö. Neg resultat.

25 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Mat
Mat tillagats mestadels lokalt av 7 personer. Kyl- och frys på plats. Kall mat tagits fram och ställts in igen. Varm mat kastades direkt. En deltagare anlänt 3 juni med spt (utbrottsstammen, även diarré hos hunden (O103, VT2+), medhavd mat (O103, VT2+). Hundarna fått medhavd mat. Ofta malet rått kött som tinar i kylskåp och som ges för hand till hunden. SVA, Livsmedelsverk; Färskfoder är en riskprodukt. Rekommendationer?

26 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Hygien 3 WC, ett duschutrymme.
Uppgifter om att en av tre WC fungerade, ingen tvål, en tyghandduk, ibland saknades toalettpapper. Hundarna gjorde sina behov i diken. Övernattning lokalt i tält, husvagnar, i ridhus. Närgående hästar (ingen nötkreatur, tidigare får).

27 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Smittskydd Antal deltagare Antal m spt
Antal provtagna Resultat pos/neg X 6 3 2 1 N 7 4 F M 16 AB 13 5 D 2 (1) C S U O 23 12 9 (10) AC T E 21 11

28 EHEC – Yxbacken, E-län, 2011 Lärdomar/framtida arbete
Stor fördel med telefonmöten som kom igång snabbt. Effektivt att få jobba en tid innan pressen börjar ringa. Informationsutbyte snabbt. Olika råd tex om huruvida barn skall vistas på dagis etc. utgick från olika län. Skulle tagits upp på telefonmöte? Arrangören tyckte att många olika instanser kontaktade och ställde mycket samma frågor – hur samordna?

29 Av dessa hade två serverat o/el lagat mat!
Vildsvinet ej trolig smittkälla… Resultat: O 103 isolerades, 20 individer VT1 positiva varav 10 i Västra Götaland milt förlopp, inga HUS fall Enkäten ej konklusiv. Ur enkätutvärderingen 4/7 resp uppdatering 4/10. Av deltagarna fanns fyra personer som varit magsjuka vid ankomsten 1/6! Av dessa hade två serverat o/el lagat mat! (suspekt källa?)


Ladda ner ppt "EHEC O104 Tyskland - vad hände i VG?"

Liknande presentationer


Google-annonser