Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VINGA BAS PRIV PROJEKT SKYDDS- NÄTET KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN PRIVIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VINGA BAS PRIV PROJEKT SKYDDS- NÄTET KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN PRIVIK."— Presentationens avskrift:

1 VINGA BAS PRIV PROJEKT SKYDDS- NÄTET KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN PRIVIK

2 NordostHisingen Hvitfeldtska Frölunda VINGA BAS 300 elever på varje enhet – varav totalt ca 200 IVIK Uppdrag: Behörighet: svenska, engelska, matematik, sv2/sfi Studier/praktik. Vinga Centrum- Väst

3 Vinga Centrum-Väst Frölunda Basverksamhet TBU X-Gruppen Behörighetsläsning Heltidsstudier Teori/praktik SFI – IVIK

4 Vinga Nordost Basverksamhet Ungdomsverkstaden Behörighetsläsning Heltidsstudier Teori/praktik SFI – IVIK PRIV/OP i samverkan med Katrinelund PRIV/BF i samverkan med Burgården

5 Vinga Hisingen Basverksamhet Behörighetsläsning Heltidsstudier Teori/praktik SFI – IVIK Skyddsnätet Slussen

6 Vinga Centrum-Väst Hvitfeldtska Treårigt individuellt program Möjlighet att repetera och komplettera grundskoleämnen Möjlighet att välja karaktärsämnen från Handelsprogrammet och/eller Estetiskt program Möjlighet att läsa in och få betyg i A-kurserna ur de nationella gymnasieprogrammen Långsam studietakt

7 PRIV Programinriktade Individuella Program Heltidsstudier vid gymnasieskolor med angränsande nationella program Planerad organisation för PRIV – grupp och integrerade En genomtänkt pedagogik – engagerade lärare – god studiemiljö Sökbarhet Kunskaper motsvarande år 8 Kartläggning som underlag för intagning Höstterminsstart Smidig övergång till nationella program för fortsatta studier Samordning av intagning och uppföljning

8 7 gymnasieskolor i Göteborg anordnar 10 PRIV för 200 elever barn och fritid Vinga i samverkan med Burgården, nyhet bygg Bräckegymnasiet el Lindholmen fordonBräckegymnasiet handel Angeredsgymnasiet livsmedel/restaurantEster Mosessons Gymnasium media Munkebäcksgymnasiet omvårdnad Katrinelundsgymnasiet restaurant Burgårdens gymnasium textil/mode och stil Angeredsgymnasiet

9 PRIV som integrerad IV i nationella program PRIV-variant integrerad nationellt program, sk. ”programnära”. 9 gymnasieskolor, 20 program, 140 elever För enstaka elever samt försök att integrera en PRIV-grupp Elever med goda studieresultat och höga studieambitioner Saknar ett enstaka behörighetsgivande ämne, t.ex. engelska (nya i Sverige) En individuell studieplan läggs upp som ger eleven möjlighet att följa samtliga nationella kurser och studera t.ex. engelska på grundskolenivå. Målsättningen är godkänt betyg och sedan intagning till aktuellt nationellt program så att gymnasietiden kan avslutas med ett slutbetyg.

10 PRIVIK Programinriktade Individuella Program för invandrare PRIVIK Studieförberedande o TISUS  3 gymnasieskolor Angered, Burgården, Hvitfeldtska.  Olika nivåer också som 4-årig variant till SP/NV, sammanlagt 200 elever PRIVIK Yrkesinriktat: OP, (HP och Textilmode/stil integrerade) c:a 30 elever

11 Skyddsnätet Vingen Pannhuset Mobila skyddsnätet Mobila skyddsnätet Pilen Möjligheten

12 Vingen – 20 platser Verksamheten bedrivs i samarbete med SDF Biskopsgårdens socialtjänst, Vingagymnasiet och Hisingens Vuxenutbildning. Huvuddelen av platserna är avsedda för boende i Biskopsgården. Antalet kan utökas efter behov. Vingen har också fem platser som är avsedda för vuxenstuderande som bor på Hisingen.

13 Pilen i Lövgärdet och Gårdsten – 10 platser vardera Två enheter har namnet Pilen; •den ena finns vid Nya Lövgärdesskolan •och den andra vid Internationella skolan Gårdsten. •Gemensamt för dem är att de bygger på samverkan mellan grundskolan, gymnasieskolan, soc. och BUP. •Båda dessa enheter vänder sig till elever som bor i Gunnared. •Pilen Lövgärdet är ett EU-projekt.

14 Pannhuset – ca 10 platser idag Verksamheten bedrivs i samarbete med föreningen Pannhuset i Biskopsgården. Skapande och konstnärlig verksamhet och elevernas egna intressen kombineras med studier i grundskolans behörighetsgivande ämnen. Produktionsskolan vänder sig till gymnasieelever med stora skolsvårigheter. Eleverna behöver dock inte vara föremål för sociala insatser för att få en plats i Produktionsskolan.

15 Mobila Skyddsnätet – ca 10 idag En av Skyddsnätets lärare bedriver sin pedagogiska verksamhet på olika platser och är således ”mobil”. Beroende på var eleven finns gör man upp om lämplig plats för den pedagogiska verksamheten i samarbete med socialtjänsten.

16 Möjligheten – ca 10 platser idag Verksamheten är ett samarbete mellan Vingagymnasiet, Hisingens Vuxenutbildning och socialtjänsten i SDF Backa. För närvarande finns ett antal platser för ungdomsstuderande. En försöksverksamhet med några platser för vuxenstuderande planeras starta under hösten 2005. Verksamheten kan utökas beroende på behov.

17 SLUSSEN Kartläggning och tester För att få en bild av vad eleven kan kartläggs tidigare skolgång och eleven får göra vissa tester. Vi tar bland annat reda på om eleven har ett färdigt gymnasiebetyg med sig från hemlandet. Motsvarar kunskaperna högstadienivå? Kan eleven läsa och skriva? På vilken nivå ligger eventuella kunskaper i svenska? Vid kartläggningen använder vi följande nivåer: IVIK alfabetisering, för elever som inte kan läsa och skriva, A nivå. IVIK-elever med bristfällig skolbakgrund som befinner sig på B-C nivå. IVIK-elever med god skolbakgrund som befinner sig på C-D nivå. TISUS-elever som har gymnasiebehörighet från hemlandet och läser för att söka till universitet eller högskola. IV-programmet för elever som saknar behörighet i svenska/sv2 och/eller i matematik och engelska.

18 Kartläggning / Intagning Vingas Intagningskansli: samordnar riktlinjer, kalendarium, information, samverkar med Gymnasieintagningen, Göteborgs UBF och GR:s kranskommuner Åk 9-elever från c:a 50 grundskolor i Göteborg. Cirka 750 elever som riskerar att inte bli behöriga kartläggs Cirka 500 IV-elever (1500) går vidare till nationellt program eller PRIV Kartläggnings/intagningsgrupp bereder intagningen Överlämningshandlingar, IUP, EHT och rekommendationer Intagningspolicy

19 IV: s målgrupp är främst elever som saknar behörighet. Elevens behov, motivation och förutsättningar är avgörande för intagning /placering – avlämnande skolas pedagogiska bedömning ligger som grund Elevens val ska tillgodoses så långt möjligt Jämställdhet beaktas Om konkurrens till PRIV uppstår prioriteras enligt nedan  Eleven har erfarenhet från arbete, praktik, IV eller annan skolgång som bedöms relevant  Eleven har stort behov och god motivation •Samplanering sker med andra myndigheter


Ladda ner ppt "VINGA BAS PRIV PROJEKT SKYDDS- NÄTET KARTLÄGGN/ INTAGNING SLUSSEN PRIVIK."

Liknande presentationer


Google-annonser