Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrar kontrollerar Föräldrar frågar Barnet berättar Föräldrar är varma Kriminalitet.38.55.39 -.15.06 -.62 FAMILJEFAKTORER OCH UNGDOMSKRIMINALITET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrar kontrollerar Föräldrar frågar Barnet berättar Föräldrar är varma Kriminalitet.38.55.39 -.15.06 -.62 FAMILJEFAKTORER OCH UNGDOMSKRIMINALITET."— Presentationens avskrift:

1

2 Föräldrar kontrollerar Föräldrar frågar Barnet berättar Föräldrar är varma Kriminalitet.38.55.39 -.15.06 -.62 FAMILJEFAKTORER OCH UNGDOMSKRIMINALITET Stattin, H. (2001). Öppna, inte övervakade, barn löper mindre risk att bli kriminella. Läkartidningen, Nr 25, vol 98, 3009-3013 © Kjell Hansson

3

4 Ett anständigt liv (Utredningsavdelningen) Skalan% GAF (Funktion skattad >70) (bl.a.”Play well”)9149 Social funktion (Funktion skattad 1-3) (”Work well” )9853 Social tillhörighet (Funktion skattad 1-3) (”Love well”)11866 Stegen (> 7 förväntat liv om ett år) (”Expect well”)13171 Högt på alla 4 skalorna5431 Högt på 3 alternativ9051

5 Marte Meo, Kasam, mammor Förändringar före behandling till efter behandling ––––––––––––––––––––––––– StartUppföljningn ––––––––––––––––––––––––– Höga höga 14 Låga låga4 Låga höga6 Höga låga0 ––––––––––––––––––––––––– 152

6 Varför är salutogenes intressant??? •KASAM har starkt samband med hälsa för både unga och gamla •KASAM är en klart skyddande faktor i högrisksituationer •KASAM är inte genetiskt- utan omgivningsberoende •KASAM går att förändra © Kjell Hansson

7 Samband mellan mammors KASAM och andra variabler i Thailand Mycket låg Låg Genomsnittlig Hög Mycket hög 81-107 108-131 132-155 156-179 180-203 Rosenberg 28,8 30,4 31,3 32,8 33,0 SCL - 25 23,3 15,8 13,5 8,9 4,6 CBCL Totalt 41,5 36,0 33,5 23,2 15,7 TRF totalt 43,1 38,4 31,5 23,2 24,4 Cederblad, M., Pirat, P. & Höök, B. (2000). Sence of coherence in a Thai material. ( under publ) © Kjell Hansson

8 Antal socio-ekonomiska stressfaktorer 0 - 123 4 - 6 KASAM Låg 7,716,118,230,0 81-131 Medium11,112,114,417,1 132-155 Hög 7,0 7,2 8,712,8 156-203 SCL-25 i relation till KASAM och stressfaktorer i ett Thailändskt material Cederblad, M., Pirat, P. & Höök, B. (2000). Sence of coherence in Thai material. ( under publ.) © Kjell Hansson

9

10

11 Låg risk Hög risk Effekt Protective factor, Salutogen faktor Vulnerability factor, Sårbarhetsfaktor SKILLNAD MELLAN SALUTOGEN- OCH SÅRBARHETSFAKTOR

12 Beteendegenetiska studier vid antisocialt beteende __________________________________________________________________ Studieantal paråldrarh2c2 __________________________________________________________________ Ghodesian-Carpey etal 1987384-7.78.00 Hewitt et al 19922498-11 pojkar.40.59 2508-11 flickor.26.66 24812-16 pojkar.31.67 23412-16 flickor.33.61 Schmitz etal 19941602-4 pojkar.03.49 1692-4 flickor.18.39 van der Oord etal42612.65.18 __________________________________________________________________ h2=genetisk varians, c2=gemensan omgivning Efter: Levi, L.D., Winebarger, A.A., Fargot, B.I., Reid, J.B.& Goldsmith, H.H. (1998). Environmental and genetic variance in Children´s observed and Reported Madadaptive Behavior. Vol 69, No 5, 1286-1298 © Kjell Hansson

13

14 POSITIV ANPASSNING SOM VUXEN VID 40 STÖD FRÅN MAKA ELLER SAMBO STÖDJANDE LÄRARE/MENTOR EAS AKTIVITET MÄN VID 30 ÅR Werner & Smith 2001

15

16 POSITIV ANPASSNING SOM VUXEN VID 40 STÖD FRÅN MAKA ELLER SAMBO STÖDJANDE LÄRARE/MENTOR STÖD FRÅN FÖRÄLDRAR KVINNOR VID 30 ÅR Werner & Smith 2001 ANTAL OLIKA SLAGS STÖD STÖD FRÅN VÄNNER/ ARBETSKAMRATER

17 Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet. GYMNASIEUNGDOMARS KASAM ________________________________ ANTALM(SD) ________________________________ FLICKOR 5160,3(12,8) POJKAR 5162,8(10,7) _________________________________ Årskurserna 1 -3, Storuman

18 Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet. GYMNASIEUNGDOMARS KASAM Årskurserna 1 -3, Storuman Korrelation mellan KASAM och aktiviteter _____________________________________________ Pojkar (n=51) Flickor (n=51) Föreningsaktivitet.11.24 Motion.18.18 Fysisk fritidsaktivitet.07.11 _____________________________________________

19 GYMNASIEUNGDOMARS KASAM Årskurserna 1 -3, Storuman Korrelation mellan KASAM och sociala faktorer _____________________________________________ Pojkar (n=51) Flickor (n=51) Vuxenrelationer.37**.51*** Upplevd ensamhet.28.24 Kamratrelationer på fritid.37**.07 Kamratrelationer i skolan.19.21 _____________________________________________ Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet.

20 GYMNASIEUNGDOMARS KASAM Årskurserna 1 -3, Storuman Korrelation mellan KASAM och psykiska faktorer _____________________________________________ Pojkar(n=51)Flickor (n=51) Stress.47***.38** Sömnsv. trött, magont.38**.40** Symtom i rygg, axlar,nacke.39**.10 Skola prestation.38**.29 Skola målsättning.21 -.09 _____________________________________________ Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet.

21 GYMNASIEUNGDOMARS KASAM Årskurserna 1 -3, Storuman Korrelation mellan KASAM och fysiska faktorer _____________________________________________ Pojkar(n=51)Flickor (n=51) Vikt.02 -.22 Upplevd styrka.33* -.15 Upplevd kondition.07-.01 Kondition (mlO 2 /kg/min).07.03 _____________________________________________ Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet.

22 KASAM över tid 1994 - 1999 dvs över 5 år r =.57, p <.01, n = 486 Nilsson, B. (2002). Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? Aspekter på stabilitet,kön, hälsa och psykosociala faktorer. Family Medicine, Department of Public Healthand Clinical Medicine, Umeå universitet, avhandling

23


Ladda ner ppt "Föräldrar kontrollerar Föräldrar frågar Barnet berättar Föräldrar är varma Kriminalitet.38.55.39 -.15.06 -.62 FAMILJEFAKTORER OCH UNGDOMSKRIMINALITET."

Liknande presentationer


Google-annonser