Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FAMILJEFAKTORER OCH UNGDOMSKRIMINALITET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FAMILJEFAKTORER OCH UNGDOMSKRIMINALITET"— Presentationens avskrift:

1 FAMILJEFAKTORER OCH UNGDOMSKRIMINALITET
Föräldrar kontrollerar .38 -.15 Föräldrar är varma Föräldrar frågar Kriminalitet .06 .39 Barnet berättar -.62 .55 Stattin, H. (2001). Öppna, inte övervakade, barn löper mindre risk att bli kriminella. Läkartidningen, Nr 25, vol 98, © Kjell Hansson

2

3 Ett anständigt liv (Utredningsavdelningen)
Skala n % GAF (Funktion skattad >70) (bl.a.”Play well”) Social funktion (Funktion skattad 1-3) (”Work well” ) Social tillhörighet (Funktion skattad 1-3) (”Love well”) Stegen (> 7 förväntat liv om ett år) (”Expect well”) Högt på alla 4 skalorna Högt på 3 alternativ

4 Förändringar före behandling till efter behandling
Marte Meo, Kasam, mammor Förändringar före behandling till efter behandling 152 ––––––––––––––––––––––––– Start Uppföljning n Höga höga 14 Låga låga 4 Låga höga 6 Höga låga 0

5 Varför är salutogenes intressant???
KASAM har starkt samband med hälsa för både unga och gamla KASAM är en klart skyddande faktor i högrisksituationer KASAM är inte genetiskt- utan omgivningsberoende KASAM går att förändra © Kjell Hansson

6 Samband mellan mammors KASAM och andra variabler i Thailand
Mycket låg Låg Genomsnittlig Hög Mycket hög SCL , , , , ,6 Rosenberg 28, , , , ,0 CBCL Totalt 41, , , , ,7 TRF totalt 43, , , , ,4 Cederblad, M., Pirat, P. & Höök, B. (2000). Sence of coherence in a Thai material. ( under publ) © Kjell Hansson

7 SCL-25 i relation till KASAM och stressfaktorer i ett
Thailändskt material Antal socio-ekonomiska stressfaktorer KASAM Låg ,7 16,1 18,2 30,0 81-131 Medium 11,1 12,1 14,4 17,1 Hög 7,0 7,2 8,7 12,8 Cederblad, M., Pirat, P. & Höök, B. (2000). Sence of coherence in Thai material. ( under publ.) © Kjell Hansson

8

9

10 SKILLNAD MELLAN SALUTOGEN- OCH
SÅRBARHETSFAKTOR Effekt Protective factor, Salutogen faktor Vulnerability factor, Sårbarhetsfaktor Hög risk Låg risk

11 Beteendegenetiska studier vid antisocialt beteende
__________________________________________________________________ Studie antal par åldrar h2 c2 Ghodesian-Carpey etal Hewitt et al pojkar flickor pojkar flickor Schmitz etal pojkar flickor van der Oord etal h2=genetisk varians, c2=gemensan omgivning Efter: Levi, L.D., Winebarger, A.A., Fargot, B.I., Reid, J.B.& Goldsmith, H.H. (1998). Environmental and genetic variance in Children´s observed and Reported Madadaptive Behavior. Vol 69, No 5, © Kjell Hansson

12 © Kjell Hansson

13 MÄN VID 30 ÅR STÖD FRÅN MAKA ELLER SAMBO POSITIV ANPASSNING SOM VUXEN VID 40 STÖDJANDE LÄRARE/MENTOR EAS AKTIVITET Werner & Smith 2001

14

15 KVINNOR VID 30 ÅR STÖD FRÅN MAKA ELLER SAMBO STÖDJANDE LÄRARE/MENTOR POSITIV ANPASSNING SOM VUXEN VID 40 STÖD FRÅN FÖRÄLDRAR STÖD FRÅN VÄNNER/ ARBETSKAMRATER ANTAL OLIKA SLAGS STÖD Werner & Smith 2001

16 GYMNASIEUNGDOMARS KASAM
Årskurserna 1 -3, Storuman ________________________________ ANTAL M(SD) FLICKOR ,3(12,8) POJKAR ,8(10,7) _________________________________ Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet.

17 GYMNASIEUNGDOMARS KASAM
Årskurserna 1 -3, Storuman Korrelation mellan KASAM och aktiviteter _____________________________________________ Pojkar (n=51) Flickor (n=51) Föreningsaktivitet Motion Fysisk fritidsaktivitet Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet.

18 GYMNASIEUNGDOMARS KASAM
Årskurserna 1 -3, Storuman Korrelation mellan KASAM och sociala faktorer _____________________________________________ Pojkar (n=51) Flickor (n=51) Vuxenrelationer .37** .51*** Upplevd ensamhet Kamratrelationer på fritid .37** .07 Kamratrelationer i skolan Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet.

19 GYMNASIEUNGDOMARS KASAM
Årskurserna 1 -3, Storuman Korrelation mellan KASAM och psykiska faktorer _____________________________________________ Pojkar(n=51) Flickor (n=51) Stress *** .38** Sömnsv. trött, magont .38** .40** Symtom i rygg, axlar,nacke .39** .10 Skola prestation .38** .29 Skola målsättning Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet.

20 GYMNASIEUNGDOMARS KASAM
Årskurserna 1 -3, Storuman Korrelation mellan KASAM och fysiska faktorer _____________________________________________ Pojkar(n=51) Flickor (n=51) Vikt Upplevd styrka .33* Upplevd kondition Kondition (mlO2/kg/min) Eriksson, M. & Kronholm, P. (2002). Gymnasieelevers känsla av sammamhang - samband mellan KASAM och hälsopåverkande faktorer. Pedagogiska institutionen,Umeå universitet.

21 KASAM över tid 1994 - 1999 dvs över 5 år r = .57, p < .01, n = 486
Nilsson, B. (2002). Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? Aspekter på stabilitet,kön, hälsa och psykosociala faktorer. Family Medicine, Department of Public Healthand Clinical Medicine, Umeå universitet, avhandling

22


Ladda ner ppt "FAMILJEFAKTORER OCH UNGDOMSKRIMINALITET"

Liknande presentationer


Google-annonser