Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Återhämtning efter dagkirurgi – finns det mer att göra? Renée Allvin, leg ssk, med dr ANIVA-kliniken Kliniskt träningscenter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Återhämtning efter dagkirurgi – finns det mer att göra? Renée Allvin, leg ssk, med dr ANIVA-kliniken Kliniskt träningscenter."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Återhämtning efter dagkirurgi – finns det mer att göra? Renée Allvin, leg ssk, med dr ANIVA-kliniken Kliniskt träningscenter

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Socialstyrelsens statistik databas 1.171.936

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Socialstyrelsens statistik databas

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Fortsatt ökning av dagkirurgi …  Kontinuerlig ökning under de senaste 15-20 åren [European Observatory on Health Systems and Policies, 2007]  Fortsatt ökning förväntad - fler ingrepp kan utföras som dagkirurgi [British Association of Day Surgery Council 2011]  Operationsteknik  Anestesiteknik  Smärtbehandlingsmetoder  Minskad morbiditet och mortalitet

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sjuksköterskor har haft en central roll i utvecklingen  Uppbyggnad av dagkirurgiska enheter [Timmis & McCabe 2009]  Bemannat och ansvarat för preop mottagningar [Fraczyk & Godfrey 2010]  Specialist sjuksköterskor [Goode & Harley 2009]  Implementering av rutiner för accelererad återhämtning [Sjetne et al 2009]  Välfungerande organisationer på sjukhuset

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ”Klara flödet” under dagen  Vem kan opereras och gå hem samma dag?  Medicinska faktorer (anestesi)  Kirurgiska faktorer  Sociala faktorer  Fokus ligger på att få patienten ”igenom dagen” [Majasaari et al 2007]  Stor flexibilitet och uppfinningsrikedom  Efter utskrivning är ”mission completed”

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Dagkirurgi och omvårdnad  Har omvårdnaden utvecklats i takt med den medicinska utvecklingen?  Hela återhämtningsprocessen med i planering och genomförande  Både patienter och närstående kan ställas inför utmaningar  Stor del av återhämtningen har förskjutits till hemmet

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Postoperativa faser efter dagkirurgi  Tidig fas - från anestesins slut tills patienten återfår motorik och skyddsreflexer  Intermediär fas - återfår stabila vitala funktioner på uppvakningsavdelning  Sen fas - börjar vid utskrivning och varar tills patienten återfår preoperativ hälsa och välbefinnande [Korttilla 1995]

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Har ”vården” följt efter?  Patienten är inte helt återhämtad vid utskrivning och har inte återfått alla preoperativa funktioner [Ip & Chung 2009]  Problem kan uppstå i hemmet [Shawhney et al 2010]  Oförutsedda händelser [Fleisher 2004, Lacquiere 2006]  Återhämtningen kan ta längre tid än förväntat [Bradshaw et al 2008]

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vad händer under återhämtningen? Postoperativ återhämtning är en energikrävande process med målet att återgå till det som före operationen betraktades som ett tillstånd av normalitet och helhet Kärnan i postoperativ återhämtning:  Minska obehagliga fysiska symtom  Uppnå ett känslomässigt välbefinnande  Återfå funktioner och återuppta aktiviteter som hade varit en del av vardagslivet före operationen Allvin et al. J Adv Nurs 2007;57(5):552-8

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Allvin et al. Open Nurs J, 2008

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ökat behov av stöd  Bredare omvårdnadsfokus  Kartlägga symtom  Upplevelser och erfarenheter i hemmet på ett detaljerat sätt  Sociala konsekvenser  Samarbete mellan sjukhus / öppenvård

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Hemgång efter thoraxkirurgi med kvarvarande thoraxdränage i 2 veckor T ex:  Mediastinoskopi  Bronkoskopi  Lungbiopsi  Pleurabiopsi  Pneumothorax  Sårrevision

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTINGThoraxkirurgi  n=98, ålder 52.5 (range 17 - 83) Villkor:  Följeslagare hem  Restid< 2 tim.  Inte vara ensam hemma under de första 24 tim.  Kontaktperson för hjälp 24 tim./dygn  Utskrivning 4-6 tim. efter kirurgi  3 pat. fick läggas in  3 pat. kom tillbaka och blev inlagda [Gosh-Dastidar 2011]

15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING  n=298  Frågeformulär, 48 tim., 7 d, 3 mån  Typ av kirurgi, t ex:  Varicer (olika tekniker)  Ljumskbråck (olika tekniker)  Hemmoroider  Artroskopi

16 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Typ av obehag48 tim. (%) n=118 7 dygn (%) n=110 3 mån (%) n= 46 Smärta534215 Sår22256 Svullnad9162 Urinvägar643 Blödning596 Huvudvärk4 Stelhet431 Illamående322 Yrsel2 Oro11 Nedstämdhet1 Utmattning1 Dålig aptit1 Kramper11 Trötthet1 Klåda1 Domningar1 Problem med avföring1 Ont i halsen1 ”Obehag” efter dagkirurgi [Rosén et al 2010] Bakomliggande orsaker: • Typ av kirurgi (48 t, 7 d, 3 m) • Saknat stöd/ information (7 d, 3 m) • Felaktig/otillräcklig operation, behandling (48 t, 7 d, 3 m) Allmänkirurgi, n= 34 Ortopedi, n= 6 Urologi, n= 6

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Återhämtning i ett socialt sammanhang ”Rollen som sjuk” [Parson 1951]  Återhämtning associerades med:  Utskrivning från sjukhuset  Återgång till arbete  Dagkirurgi erbjuder stora fördelar för patienten … … men även viss förvirring - kulturella normer och förväntningar på ”rollen som sjuk”

18 ÖREBRO LÄNS LANDSTING ”Rollen som sjuk”  Intervjuer (2 v före op, 2 d, 1 m efter op), 145 pat., 100 närstående  Aktivt undvika rollen som sjuk, 72 %  Till viss del vilja inta rollen som sjuk, 24 %  Aktivt sökta rollen som sjuk, 4 %

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Aktivt undvika rollen som sjuk [Mottram, J Adv Nurs, 2010] ”Cirka tre dagar efter operationen tänkte jag att jag skulle få lite gjort ute runt huset. Men när jag kom upp kändes det som att jag skulle svimma. Du förstår, min tanke hade kommit längre än min kropp. Jag trodde att jag var mer redo än vad jag i själva verket var”. ”Sjuksköterskan på preop mottagningen … hon försökte tala om för mig, hon sa att jag kunde vara tagen/hängig upp till 6 veckor. Det köpte jag inte över huvudtaget. Jag tänkte att de aldrig skulle göra det på en dag om man kunde bli så dålig. Jag var helt enkelt inte inställd på att lyssna”. (man, ljumskbråck) ”Göra det igen? Jag skulle hellre skjuta mig … (skratt). Nej, jag skulle be att få stanna åtminstone en natt. Jag menar jag, frös och svettades om vartannat … jag mådde hemskt dåligt. Vara med om dagkirurgi, det är ett tufft jobb”

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Aktivt undvika rollen som sjuk [Mottram, J Adv Nurs, 2010] ”Jag väntade med hjärtat i halsgropen på att hans sår skulle gå upp. Jag var sjuk av oro. Om de hade låtit honom stanna lite längre så kanske han hade lyssnat mer på deras förmaningar. Kanske tagit det mer på allvar”. [mor till tonårig son, ljumskbråck]

21 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Till viss del vilja ha rollen som sjuk Oro för reaktioner från arbetsgivare och familjemedlemmar om de stannar hemma från arbetet [Mottram, J Adv Nurs, 2010] ”Hans mamma har precis kommit hem från sjukhuset. Hon har varit där i sex veckor. Han säger att han inte förstår varför jag gör en sån sak av en enda dag. För honom räknas det inte om det bara handlar om en dag”. (kvinna, Hallux valgus)

22 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Aktivt söka rollen som sjuk [Mottram, 2010] ”… fullständig smärtlindring. Jag vill ha blommor, kort och choklad (skratt). Det får du inte om du har varit med om dagkirurgi”. [Kvinna, varicer] ”Jag ville stanna längre. Jag har inte varit sjukskriven en enda gång under hela tiden jag har arbetat för det här företaget Jag blev verkligen glad, för det kom två kollegor och hälsade på mig hemma, medan de var där kom distriktssköterskan, som hade en sköterskeelev med sig. Det här är toppen, tänkte jag. Två sköterskor. Nu kommer de att förstå att de (sjukvården) tar mitt knä allvar”. [man, artroskopi]

23 ÖREBRO LÄNS LANDSTING MätinstrumentFörfattare Post Anaesthesia Recovery Score (PARSAP) Aldrete 1995, 1998 Post Anaesthesia Discharge Scoring System (PADSS) Chung 1995 • Aktivitet • Andning • Cirkulation • Medvetandegrad • Saturation • Smärta • Illamående Klar för hemgångfrån postop/DKE Klar för hemgång från postop/DKE

24 ÖREBRO LÄNS LANDSTING EU-projekt, 4 år Databas Kvalitetsregister Postoperativ smärta och smärtbehandling

25 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

26

27 Hur upplevde du din smärta när den var som svårast …?

28 ÖREBRO LÄNS LANDSTING … vara i rörelse utanför sängen …

29 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Återhämtning i hemmet En utmaning för patienter, närstående och vårdpersonal Medicin Teknik Omvårdnad Uppföljning Dags att nästa steg?


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Återhämtning efter dagkirurgi – finns det mer att göra? Renée Allvin, leg ssk, med dr ANIVA-kliniken Kliniskt träningscenter."

Liknande presentationer


Google-annonser