Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återhämtning efter dagkirurgi – finns det mer att göra?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återhämtning efter dagkirurgi – finns det mer att göra?"— Presentationens avskrift:

1 Återhämtning efter dagkirurgi – finns det mer att göra?
Renée Allvin, leg ssk, med dr ANIVA-kliniken Kliniskt träningscenter

2 Socialstyrelsens statistik databas

3 Socialstyrelsens statistik databas

4 Fortsatt ökning av dagkirurgi …
Kontinuerlig ökning under de senaste åren [European Observatory on Health Systems and Policies, 2007] Fortsatt ökning förväntad - fler ingrepp kan utföras som dagkirurgi [British Association of Day Surgery Council 2011] Operationsteknik Anestesiteknik Smärtbehandlingsmetoder Minskad morbiditet och mortalitet

5 Sjuksköterskor har haft en central roll i utvecklingen
Uppbyggnad av dagkirurgiska enheter [Timmis & McCabe 2009] Bemannat och ansvarat för preop mottagningar [Fraczyk & Godfrey 2010] Specialist sjuksköterskor [Goode & Harley 2009] Implementering av rutiner för accelererad återhämtning [Sjetne et al 2009] Välfungerande organisationer på sjukhuset

6 ”Klara flödet” under dagen
Vem kan opereras och gå hem samma dag? Medicinska faktorer (anestesi) Kirurgiska faktorer Sociala faktorer Fokus ligger på att få patienten ”igenom dagen” [Majasaari et al 2007] Stor flexibilitet och uppfinningsrikedom Efter utskrivning är ”mission completed”

7 Dagkirurgi och omvårdnad
Har omvårdnaden utvecklats i takt med den medicinska utvecklingen? Hela återhämtningsprocessen med i planering och genomförande Både patienter och närstående kan ställas inför utmaningar Stor del av återhämtningen har förskjutits till hemmet

8 Postoperativa faser efter dagkirurgi
Tidig fas - från anestesins slut tills patienten återfår motorik och skyddsreflexer Intermediär fas - återfår stabila vitala funktioner på uppvakningsavdelning Sen fas - börjar vid utskrivning och varar tills patienten återfår preoperativ hälsa och välbefinnande [Korttilla 1995]

9 Har ”vården” följt efter?
Patienten är inte helt återhämtad vid utskrivning och har inte återfått alla preoperativa funktioner [Ip & Chung 2009] Problem kan uppstå i hemmet [Shawhney et al 2010] Oförutsedda händelser [Fleisher 2004, Lacquiere 2006] Återhämtningen kan ta längre tid än förväntat [Bradshaw et al 2008]

10 Vad händer under återhämtningen?
Postoperativ återhämtning är en energikrävande process med målet att återgå till det som före operationen betraktades som ett tillstånd av normalitet och helhet Kärnan i postoperativ återhämtning: Minska obehagliga fysiska symtom Uppnå ett känslomässigt välbefinnande Återfå funktioner och återuppta aktiviteter som hade varit en del av vardagslivet före operationen Allvin et al. J Adv Nurs 2007;57(5):552-8

11 Allvin et al. Open Nurs J, 2008

12 Ökat behov av stöd Bredare omvårdnadsfokus
Kartlägga symtom Upplevelser och erfarenheter i hemmet på ett detaljerat sätt Sociala konsekvenser Samarbete mellan sjukhus / öppenvård

13 Hemgång efter thoraxkirurgi med kvarvarande thoraxdränage i 2 veckor
T ex: Mediastinoskopi Bronkoskopi Lungbiopsi Pleurabiopsi Pneumothorax Sårrevision

14 Thoraxkirurgi n=98, ålder 52.5 (range 17 - 83) Villkor:
Följeslagare hem Restid< 2 tim. Inte vara ensam hemma under de första 24 tim. Kontaktperson för hjälp 24 tim./dygn Utskrivning 4-6 tim. efter kirurgi 3 pat. fick läggas in 3 pat. kom tillbaka och blev inlagda [Gosh-Dastidar 2011]

15 Frågeformulär, 48 tim., 7 d, 3 mån Typ av kirurgi, t ex:
Varicer (olika tekniker) Ljumskbråck (olika tekniker) Hemmoroider Artroskopi

16 ”Obehag” efter dagkirurgi
Typ av obehag 48 tim. (%) n=118 7 dygn (%) n=110 3 mån (%) n= 46 Smärta 53 42 15 Sår 22 25 6 Svullnad 9 16 2 Urinvägar 4 3 Blödning 5 Huvudvärk Stelhet 1 Illamående Yrsel Oro Nedstämdhet Utmattning Dålig aptit Kramper Trötthet Klåda Domningar Problem med avföring Ont i halsen ”Obehag” efter dagkirurgi Allmänkirurgi, n= 34 Ortopedi, n= 6 Urologi, n= 6 Bakomliggande orsaker: Typ av kirurgi (48 t, 7 d, 3 m) Saknat stöd/ information (7 d, 3 m) Felaktig/otillräcklig operation, behandling (48 t, 7 d, 3 m) [Rosén et al 2010]

17 Återhämtning i ett socialt sammanhang
”Rollen som sjuk” [Parson 1951] Återhämtning associerades med: Utskrivning från sjukhuset Återgång till arbete Dagkirurgi erbjuder stora fördelar för patienten … … men även viss förvirring - kulturella normer och förväntningar på ”rollen som sjuk”

18 ”Rollen som sjuk” Intervjuer (2 v före op, 2 d, 1 m efter op), 145 pat., 100 närstående Aktivt undvika rollen som sjuk, 72 % Till viss del vilja inta rollen som sjuk, 24 % Aktivt sökta rollen som sjuk, 4 %

19 Aktivt undvika rollen som sjuk
”Sjuksköterskan på preop mottagningen … hon försökte tala om för mig, hon sa att jag kunde vara tagen/hängig upp till 6 veckor. Det köpte jag inte över huvudtaget. Jag tänkte att de aldrig skulle göra det på en dag om man kunde bli så dålig. Jag var helt enkelt inte inställd på att lyssna”. (man, ljumskbråck) ”Cirka tre dagar efter operationen tänkte jag att jag skulle få lite gjort ute runt huset. Men när jag kom upp kändes det som att jag skulle svimma. Du förstår, min tanke hade kommit längre än min kropp. Jag trodde att jag var mer redo än vad jag i själva verket var”. ”Göra det igen? Jag skulle hellre skjuta mig … (skratt). Nej, jag skulle be att få stanna åtminstone en natt. Jag menar jag, frös och svettades om vartannat … jag mådde hemskt dåligt. Vara med om dagkirurgi, det är ett tufft jobb” [Mottram, J Adv Nurs, 2010]

20 Aktivt undvika rollen som sjuk
”Jag väntade med hjärtat i halsgropen på att hans sår skulle gå upp. Jag var sjuk av oro. Om de hade låtit honom stanna lite längre så kanske han hade lyssnat mer på deras förmaningar. Kanske tagit det mer på allvar”. [mor till tonårig son, ljumskbråck] [Mottram, J Adv Nurs, 2010] 20

21 Till viss del vilja ha rollen som sjuk
Oro för reaktioner från arbetsgivare och familjemedlemmar om de stannar hemma från arbetet ”Hans mamma har precis kommit hem från sjukhuset. Hon har varit där i sex veckor. Han säger att han inte förstår varför jag gör en sån sak av en enda dag. För honom räknas det inte om det bara handlar om en dag”. (kvinna, Hallux valgus) [Mottram, J Adv Nurs, 2010]

22 Aktivt söka rollen som sjuk
”… fullständig smärtlindring. Jag vill ha blommor, kort och choklad (skratt). Det får du inte om du har varit med om dagkirurgi”. [Kvinna, varicer] ”Jag ville stanna längre. Jag har inte varit sjukskriven en enda gång under hela tiden jag har arbetat för det här företaget Jag blev verkligen glad, för det kom två kollegor och hälsade på mig hemma, medan de var där kom distriktssköterskan, som hade en sköterskeelev med sig. Det här är toppen, tänkte jag. Två sköterskor. Nu kommer de att förstå att de (sjukvården) tar mitt knä allvar”. [man, artroskopi] [Mottram, 2010]

23 Klar för hemgång från postop/DKE
Aktivitet Andning Cirkulation Medvetandegrad Saturation Smärta Illamående Mätinstrument Författare Post Anaesthesia Recovery Score (PARSAP) Aldrete 1995, 1998 Post Anaesthesia Discharge Scoring System (PADSS) Chung 1995

24 EU-projekt, 4 år Databas Kvalitetsregister Postoperativ smärta och smärtbehandling

25

26

27 Hur upplevde du din smärta när den var som svårast …?

28 … vara i rörelse utanför sängen …

29 En utmaning för patienter, närstående och vårdpersonal
Återhämtning i hemmet En utmaning för patienter, närstående och vårdpersonal Dags att nästa steg? Medicin Teknik Omvårdnad Uppföljning


Ladda ner ppt "Återhämtning efter dagkirurgi – finns det mer att göra?"

Liknande presentationer


Google-annonser