Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur- och fritidsmedel Rapport över offentligt satsade medel på kultur och fritid i Kalmar län 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur- och fritidsmedel Rapport över offentligt satsade medel på kultur och fritid i Kalmar län 2009."— Presentationens avskrift:

1 Kultur- och fritidsmedel Rapport över offentligt satsade medel på kultur och fritid i Kalmar län 2009

2 Kultur- och fritidsmedel sammanfattning Belopp, tkr, 2009 Belopp, tkr, 2007 Kronor per invånare, 2009 Kronor per invånare, 2007 Regionförbundets medel för kulturändamål (inkl. Regionbiblioteket) Statliga regionalpolitiska medel (1:1-medel) som medfinansierat kulturprojekt Kommunernas medel för kulturändamål Kommunernas medel för fritidsändamål Länsstyrelsens kulturmiljömedel Landstingets konstinköp enligt budget ,501 Statligt anslag till kulturinstitutionerna Kommunalt anslag till kulturinstitutionerna

3 Regionförbundets bokslut 2009 Projektbidrag647 Regional kulturresurs647 Regionala kulturinstitutioner Byteatern6 389 Kalmar konstmuseum inkl. konstkonsulent2 413 Designarkivet935 Kalmar läns museum inkl. Alla Tiders Historia6 894 Kalmar läns musikstiftelse4 019 Regionala organisationer/verksamheter4 543 Capellagården209 Dans i sydost200 Kalmar läns Arkivförbund140 Kalmar läns hemslöjd700 Reaktor Sydost790 Riksteatern Kalmar län1 154 Virserums Konsthall1 350 Övriga organisationer och stipendier Folkbildningsorganisationer9 682 Smålands Idrottsförbund och SISU2 854 Pensionärsorganisationer631 Ungdomsorganisationer1 782 Regionala länsorganisationer389 Kulturstipendier122 Totalt (tkr)41 300

4 Anslag till regionala kulturinstitutioner Regionala kulturinstitutioner Regionalt anslagKommunalt anslagStatligt anslag Belopp 2009Belopp 2007Belopp 2009Belopp 2007Belopp 2009Belopp 2007 Byteatern – Kalmar läns teater Kalmar Kalmar Kalmar läns musikstiftelse Oskarshamn Oskarshamn Länsmusiken Camerata Nordica Länsmusiken Camerata Nordica Kalmar konstmuseum Designarkivet Kalmar Nybro Kalmar Nybro Kalmar läns museum Kalmar Kalmar Regionbiblioteket Totalt i kronor

5 Regionförbundets medel till regionala organisationer Regionala organisationerBelopp, tkr, 2009Belopp, tkr, 2007 Capellagården Dans i sydost200 0 Kalmar läns Arkivförbund140 Kalmar läns hemslöjd Reaktor Sydost Riksteatern Virserums Konsthall Totalt

6 Regionförbundets medel till övriga organisationer samt kulturstipendier Övriga organisationer, stipendierBelopp, tkr, 2009Belopp, tkr, 2007 Studieförbund (exkl. SISU) 9 682(inkl. SISU) Smålands Idrottsförbund(inkl. SISU) 2 854(exkl. SISU) Pensionärsorganisationer Ungdomsorganisationer Regionala länsorganisationer Kulturstipendier Totalt Kommentar: SISU Idrottsutbildarna tillhör inte längre studieförbundens intresseorganisation Folkbildningsförbundet och anslaget till SISU har flyttats från ”Studieförbund” till ”Smålands Idrottsförbund”.

7 Projektmedel – regional kulturresurs år fördelat på genrer Bild-form-konst Film och Media Hemslöjd Kulturarv (inkl. arkiv) Scenkonst (teater, dans) Övrigt* Totalt (kr) Kommentar: Övrigt*: Följande projekt har inte gått att genreindela eftersom de omspänner flera områden – KLT-avtal 2009/2010, Designstipendier, Virserumsdagarna. Kommentar: kronor i budget för kulturprojekt Därtill tillkom medel om kronor från tidigare projektbeslut där medel inte nyttjats.

8 Projektmedel – regional kulturresurs år fördelat på länets kommuner Kommun2009 Länsprojekt Borgholm 0 Emmaboda Hultsfred Högsby2 360 Kalmar Mönsterås2 360 Mörbylånga2 360 Nybro Oskarshamn 0 Torsås 0 Vimmerby Västervik Totalt (kr) Kommentar: kronor i budget för kulturprojekt Därtill tillkom medel om kronor från tidigare projektbeslut där medel inte nyttjats.

9 Summering av Regionförbundets kulturmedel 2009 Regionförbundets kulturmedelBelopp, tkr, 2009Belopp, tkr, 2007 Regionala kulturinstitutioner Regionala organisationer Övriga organisationer och stipendier Projektmedel – regional kulturresurs Projektmedel för regional utveckling (1:1) – statliga regionalpolitiska medel Regionbiblioteket Totalt Kalmar län203 kronor/invånare200 kronor/invånare

10 Jämförelse mellan referenslän ( sorterat efter Kalmar läns indelning) Län Kalmar 2009 Kalmar 2007 Kronoberg 2009 Kronoberg 2007 Blekinge 2009 Blekinge 2007 Halland 2009 Halland 2007 Jönköping 2009 Regionala kulturinstitutioner Regionbibliotek Regionala organisationer Övriga organisationer Kulturstipendier Projektmedel – kultur Konstinköp Totalt (tkr) Kronor per invånare

11 Summering av kommunernas kulturmedel KommunKostnad, tkr 2009 Kostnad, tkr 2007 Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Totalt

12 Kommunernas kulturmedel - kronor per invånare KommunKronor per invånare 2009 Kronor per invånare 2007 Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Kalmar län

13 Summering av kommunernas fritidsmedel KommunKostnad, tkr 2009 Kostnad, tkr 2007 Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Totalt

14 Kommunernas fritidsmedel - kronor per invånare KommunKronor per invånare 2009 Kronor per invånare 2007 Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Kalmar län

15 Summering av kommunernas kultur- och fritidsmedel KommunKostnad, tkr 2009 Kostnad, tkr 2007 Kronor per invånare 2009 Kronor per invånare 2007 Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Totalt

16 Kommunernas kulturmedel – Kalmar län

17 Kommunernas kulturmedel 2009 (tkr)Procent (tkr)Procent 2007 Procent 2005 Bibliotek , ,648,5 Musik/Kulturskolor , ,317,9 Lokalkostnader , ,27,0 Lokalkostnader institutioner , ,73,9 Förvaltningsadministrativa kostnader , ,13,6 Museer och föreningsarkiv , ,93,2 Studieförbund9 2783, ,44,6 Allmän kulturverksamhet9 1803, ,54,2 Kulturföreningar6 5232, ,82,3 Övriga kommunala föreningsbidrag4 9831, ,62,1 Festivaler och större arrangemang3 3951, ,3 Konsthallar1 4780, ,5 Politiska kostnader1 3610, ,70,6 Konstinköp6400,256120,30,2 Stipendier2030,081950,1 Summa

18 Kommunernas fritidsmedel – Kalmar län

19 Kommunernas fritidsmedel 2009 (tkr) Procent (tkr)Procent 2007 Procent 2005 Idrottsanläggningar inomhus , ,130,9 Fritidsgårdar , ,517,9 Simhall, badhus, simskolor , ,215,9 Idrotts/friluftsanläggningar utomhus , ,614,5 Föreningsbidrag , ,610,9 Förvaltningsadministrativa kostnader , ,05,6 Badplatser6 2192, ,82,4 Småbåtshamnar/gästhamnar5 2691, ,41,1 Politiska kostnader1 8530, ,8 Stipendier780, Summa ,

20 Kommunernas kultur- och fritidsmedel – Kalmar län

21 Kulturutgifter 2007 för hela landet - Kulturrådets statistik* Landsting/RegionKommuner TkrKronor/invånareTkrKronor/invånare Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län** Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Riket totalt **Gotlands läns kulturutgifter redovisas som kommunala *Kulturrådets statistik för år 2009 publiceras den 1 december 2010


Ladda ner ppt "Kultur- och fritidsmedel Rapport över offentligt satsade medel på kultur och fritid i Kalmar län 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser