Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur- och fritidsmedel Rapport över offentligt satsade medel på kultur och fritid i Kalmar län 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur- och fritidsmedel Rapport över offentligt satsade medel på kultur och fritid i Kalmar län 2009."— Presentationens avskrift:

1 Kultur- och fritidsmedel Rapport över offentligt satsade medel på kultur och fritid i Kalmar län 2009

2 Kultur- och fritidsmedel 2009 - sammanfattning Belopp, tkr, 2009 Belopp, tkr, 2007 Kronor per invånare, 2009 Kronor per invånare, 2007 Regionförbundets medel för kulturändamål (inkl. Regionbiblioteket) 44 26541 421189177 Statliga regionalpolitiska medel (1:1-medel) som medfinansierat kulturprojekt 3 1115 3201323 Kommunernas medel för kulturändamål 251 677227 7511 077974 Kommunernas medel för fritidsändamål 264 760227 7701 133974 Länsstyrelsens kulturmiljömedel4 9877 4962132 Landstingets konstinköp enligt budget 174329,501 Statligt anslag till kulturinstitutionerna 21 76320 9549390 Kommunalt anslag till kulturinstitutionerna 12 49810 5295345

3 Regionförbundets bokslut 2009 Projektbidrag647 Regional kulturresurs647 Regionala kulturinstitutioner20 650 Byteatern6 389 Kalmar konstmuseum inkl. konstkonsulent2 413 Designarkivet935 Kalmar läns museum inkl. Alla Tiders Historia6 894 Kalmar läns musikstiftelse4 019 Regionala organisationer/verksamheter4 543 Capellagården209 Dans i sydost200 Kalmar läns Arkivförbund140 Kalmar läns hemslöjd700 Reaktor Sydost790 Riksteatern Kalmar län1 154 Virserums Konsthall1 350 Övriga organisationer och stipendier15 460 Folkbildningsorganisationer9 682 Smålands Idrottsförbund och SISU2 854 Pensionärsorganisationer631 Ungdomsorganisationer1 782 Regionala länsorganisationer389 Kulturstipendier122 Totalt (tkr)41 300

4 Anslag till regionala kulturinstitutioner Regionala kulturinstitutioner Regionalt anslagKommunalt anslagStatligt anslag Belopp 2009Belopp 2007Belopp 2009Belopp 2007Belopp 2009Belopp 2007 Byteatern – Kalmar läns teater 6 389 0005 896 000 Kalmar 1 528 000 Kalmar 1 450 1004 766 0004 414 984 Kalmar läns musikstiftelse4 019 0003 765 000 Oskarshamn 1 134 000 Oskarshamn 1 127 000 Länsmusiken 6 056 000 Camerata Nordica 4 112 000 Länsmusiken 6 189 000 Camerata Nordica 4 033 000 Kalmar konstmuseum Designarkivet 2 413 000 935 000 2 119 000 850 000 Kalmar 2 840 000 Nybro 1 500 000 Kalmar 1 260 300 Nybro 1 394 000 1 721 5001 543 210 Kalmar läns museum6 894 0006 136 000 Kalmar 5 496 000 Kalmar 5 298 5004 025 5003 703 663 Regionbiblioteket2 965 0002 850 0001 082 0001 070 000 Totalt i kronor23 615 00021 616 00012 498 00010 529 90021 763 00020 953 857

5 Regionförbundets medel till regionala organisationer Regionala organisationerBelopp, tkr, 2009Belopp, tkr, 2007 Capellagården209200 Dans i sydost200 0 Kalmar läns Arkivförbund140 Kalmar läns hemslöjd700574 Reaktor Sydost790667 Riksteatern1 154962 Virserums Konsthall1 350850 Totalt4 5433 393

6 Regionförbundets medel till övriga organisationer samt kulturstipendier Övriga organisationer, stipendierBelopp, tkr, 2009Belopp, tkr, 2007 Studieförbund (exkl. SISU) 9 682(inkl. SISU) 10 611 Smålands Idrottsförbund(inkl. SISU) 2 854(exkl. SISU) 1 479 Pensionärsorganisationer631619 Ungdomsorganisationer1 7821 747 Regionala länsorganisationer389371 Kulturstipendier122120 Totalt15 46014 947 Kommentar: SISU Idrottsutbildarna tillhör inte längre studieförbundens intresseorganisation Folkbildningsförbundet och anslaget till SISU har flyttats från ”Studieförbund” till ”Smålands Idrottsförbund”.

7 Projektmedel – regional kulturresurs år 2009 - fördelat på genrer Bild-form-konst 60 000 Film och Media120 000 Hemslöjd10 000 Kulturarv (inkl. arkiv)143 055 Scenkonst (teater, dans)235 000 Övrigt*128 000 Totalt (kr)696 055 Kommentar: Övrigt*: Följande projekt har inte gått att genreindela eftersom de omspänner flera områden – KLT-avtal 2009/2010, Designstipendier, Virserumsdagarna. Kommentar: 647 000 kronor i budget för kulturprojekt 2009. Därtill tillkom medel om 49 055 kronor från tidigare projektbeslut där medel inte nyttjats.

8 Projektmedel – regional kulturresurs år 2009 - fördelat på länets kommuner Kommun2009 Länsprojekt413 000 Borgholm 0 Emmaboda37 500 Hultsfred52 360 Högsby2 360 Kalmar33 040 Mönsterås2 360 Mörbylånga2 360 Nybro69 860 Oskarshamn 0 Torsås 0 Vimmerby50 175 Västervik33 040 Totalt (kr)696 055 Kommentar: 647 000 kronor i budget för kulturprojekt 2009. Därtill tillkom medel om 49 055 kronor från tidigare projektbeslut där medel inte nyttjats.

9 Summering av Regionförbundets kulturmedel 2009 Regionförbundets kulturmedelBelopp, tkr, 2009Belopp, tkr, 2007 Regionala kulturinstitutioner20 65018 766 Regionala organisationer4 5433 393 Övriga organisationer och stipendier15 46014 947 Projektmedel – regional kulturresurs6471 465 Projektmedel för regional utveckling (1:1) – statliga regionalpolitiska medel 3 1115 320 Regionbiblioteket2 9652 850 Totalt47 37646 741 Kalmar län203 kronor/invånare200 kronor/invånare

10 Jämförelse mellan referenslän ( sorterat efter Kalmar läns indelning) Län Kalmar 2009 Kalmar 2007 Kronoberg 2009 Kronoberg 2007 Blekinge 2009 Blekinge 2007 Halland 2009 Halland 2007 Jönköping 2009 Regionala kulturinstitutioner 20 65018 76624 96922 10117 17916 28632 93933 69741 850 Regionbibliotek2 9652 8501 8881 8382 6984 110 Regionala organisationer 4 5433 3932 430 Övriga organisationer 15 33814 82714 80312 81211 23510 91513 22412 60927 330 Kulturstipendier122120135115100 50112 Projektmedel – kultur 6471 4651 0001 7981 6171 1923 7834 3202 100 Konstinköp5005501 000 Totalt (tkr)44 26541 42141 40737 37632 01930 33152 69450 73878 820 Kronor per invånare 189177226207210200178174235

11 Summering av kommunernas kulturmedel KommunKostnad, tkr 2009 Kostnad, tkr 2007 Borgholm10 91911 403 Emmaboda13 36210 182 Hultsfred13 09712 307 Högsby4 2884 497 Kalmar65 09056 266 Mönsterås14 21211 681 Mörbylånga15 19012 736 Nybro22 63618 287 Oskarshamn33 29131 186 Torsås4 7895 061 Vimmerby16 84717 256 Västervik37 95636 889 Totalt251 677227 751

12 Kommunernas kulturmedel - kronor per invånare KommunKronor per invånare 2009 Kronor per invånare 2007 Borgholm1 0101 043 Emmaboda1 4491 085 Hultsfred945867 Högsby730758 Kalmar1 043914 Mönsterås1 095891 Mörbylånga1 098936 Nybro1 156931 Oskarshamn1 2691 186 Torsås680710 Vimmerby1 0841 106 Västervik1 0461 012 Kalmar län1 077974

13 Summering av kommunernas fritidsmedel KommunKostnad, tkr 2009 Kostnad, tkr 2007 Borgholm9 9489 365 Emmaboda8 4168 605 Hultsfred16 54116 282 Högsby6 1865 275 Kalmar65 78657 166 Mönsterås12 30311 676 Mörbylånga12 99411 907 Nybro22 56214 796 Oskarshamn43 06633 951 Torsås5 2155 241 Vimmerby18 15912 672 Västervik43 58440 834 Totalt264 760227 770

14 Kommunernas fritidsmedel - kronor per invånare KommunKronor per invånare 2009 Kronor per invånare 2007 Borgholm921857 Emmaboda913917 Hultsfred1 1941 147 Högsby1 053889 Kalmar1 054929 Mönsterås948890 Mörbylånga939875 Nybro1 153753 Oskarshamn1 6421 291 Torsås740735 Vimmerby1 169812 Västervik1 2011 120 Kalmar län1 133974

15 Summering av kommunernas kultur- och fritidsmedel KommunKostnad, tkr 2009 Kostnad, tkr 2007 Kronor per invånare 2009 Kronor per invånare 2007 Borgholm20 86720 7681 9311 900 Emmaboda21 77818 7872 3612 002 Hultsfred29 63828 5892 1392 014 Högsby10 4749 7721 7831 648 Kalmar130 876113 4322 0981 843 Mönsterås26 51523 3572 0431 781 Mörbylånga28 18424 6432 0371 811 Nybro45 19833 0832 3091 684 Oskarshamn76 35765 1372 9112 477 Torsås10 00410 3021 4201 444 Vimmerby35 00629 9282 2531 917 Västervik81 54077 7232 2472 132 Totalt516 437455 5212 2101 948

16 Kommunernas kulturmedel – Kalmar län

17 Kommunernas kulturmedel 2009 (tkr)Procent 2009 2007 (tkr)Procent 2007 Procent 2005 Bibliotek114 72345,58106 05846,648,5 Musik/Kulturskolor45 95518,2643 94619,317,9 Lokalkostnader19 8787,9016 3387,27,0 Lokalkostnader institutioner12 4074,9310 6854,73,9 Förvaltningsadministrativa kostnader10 9234,349 4034,13,6 Museer och föreningsarkiv10 7504,278 8173,93,2 Studieförbund9 2783,6910 0904,44,6 Allmän kulturverksamhet9 1803,657 9653,54,2 Kulturföreningar6 5232,596 4802,82,3 Övriga kommunala föreningsbidrag4 9831,981 4930,62,1 Festivaler och större arrangemang3 3951,352 9671,3 Konsthallar1 4780,591 1710,5 Politiska kostnader1 3610,541 5310,70,6 Konstinköp6400,256120,30,2 Stipendier2030,081950,1 Summa251 677100227 751100

18 Kommunernas fritidsmedel – Kalmar län

19 Kommunernas fritidsmedel 2009 (tkr) Procent 2009 2007 (tkr)Procent 2007 Procent 2005 Idrottsanläggningar inomhus86 22132,5779 97135,130,9 Fritidsgårdar54 17320,4644 40319,517,9 Simhall, badhus, simskolor40 98215,4830 09213,215,9 Idrotts/friluftsanläggningar utomhus37 24514,0733 16714,614,5 Föreningsbidrag17 4286,5817 2567,610,9 Förvaltningsadministrativa kostnader15 2925,7813 7706,05,6 Badplatser6 2192,354 1161,82,4 Småbåtshamnar/gästhamnar5 2691,993 0841,41,1 Politiska kostnader1 8530,701 8250,8 Stipendier780,038600 Summa264 760100,01227 770100

20 Kommunernas kultur- och fritidsmedel – Kalmar län

21 Kulturutgifter 2007 för hela landet - Kulturrådets statistik* Landsting/RegionKommuner TkrKronor/invånareTkrKronor/invånare Stockholms län255 1831311 803 175925 Uppsala län61 728191267 940829 Södermanlands län61 122230251 150947 Östergötlands län71 086169396 947943 Jönköpings län72 375217278 672835 Kronobergs län36 667203164 897912 Kalmar län41 747179215 429921 Gotlands län**--67 9841 190 Blekinge län30 254199139 581919 Skåne län352 4882941 399 7271 167 Hallands län49 760171262 943902 Västra Götalands län782 8155061 366 113883 Värmlands län70 427257239 411874 Örebro län74 568270290 8551 054 Västmanlands län51 713208238 154956 Dalarnas län87 240317289 7341 051 Gävleborgs län63 912232297 9301 081 Västernorrlands län81 136333279 7001 149 Jämtlands län48 787384116 356917 Västerbottens län71 569278323 2361 255 Norrbottens län90 942363288 5481 151 Riket totalt2 455 5192678 978 482978 **Gotlands läns kulturutgifter redovisas som kommunala *Kulturrådets statistik för år 2009 publiceras den 1 december 2010


Ladda ner ppt "Kultur- och fritidsmedel Rapport över offentligt satsade medel på kultur och fritid i Kalmar län 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser