Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formelaktiga sekvenser i finska grundskolelevers skrivande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formelaktiga sekvenser i finska grundskolelevers skrivande"— Presentationens avskrift:

1 Formelaktiga sekvenser i finska grundskolelevers skrivande
Marketta Sundman, Åbo universitet, Svenska litteratursällskapet Svenskans beskrivning i Umeå 2010 ”Mot kommunikativ kompetens. Tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare” Svenska litteratursällskapet 2007 – 2010 En longitudinell undersökning av ca 130 finska elevers inlärning av svenskans grammatik Årskurserna 7 – 9 i grundskolan

2 Exempel: Två uppsatser
Min vän Min vän är 14 år. Han heter Matti. Matti bor i en rosa villa i Ylämäki. Han går i skolan Isokoulu. Hans hår är brun och hans ögon är blå. Matti har en hund, Musti. Matti tycker om fotboll och history i skolan. Jag – en niondeklassare Hej! Jag är Pekka, 15 år och fyller 16 på sommaren. Jag är en trevlig person. Jag gillar om min skolan Isokoulu. Det är mycket bra. På sommaren jag ska t.ex. simma och lyssna på musik. Efter högstadiet jag ska gå till gymnasiet. Yrkesinstitut är inte min saker. Jag vet inte vad är mitt drömyrke.

3 Helhetsinlärda sekvenser i det mänskliga språket
Språket innehåller också ”färdiga” helheter (uttryck, satser) (”the idiom principle”, bl.a. Erman & Warren) Termer: Formulaic language/structures/sequences Chunks, prefabricated structures, prefabs, multiword patterns Helfraser, formelstrukturer, formelaktiga sekvenser

4 Helfraser i språkinlärning
Små barn lär sig sitt modersmål: ”item-learning” ”system learning” Formelaktiga sekvenser en ny insikt i teorin om språkinlärning Formelaktiga sekvenser > semi-produktiva sekvenser (”low-scope”) > konstruktioner (Nick Ellis) Andraspråksinlärning: Maria Bolander 1989: Inlärning av svenskans ordföljd Inlärning av främmande språk: Vilken roll spelar helfraser i inlärares språkproduktion? Vilken roll spelar helfraser för tillägnandet av språkets struktur?

5 Pilotundersökning: 17 elevers uppsatser
Fyra uppsatser per elev: Årskurs 8: ”Min vän” Årskurs 9: ”Mitt favoritband”, ”Min fritid” ”Jag – en niondeklassare” Metod: Att identifiera helfraserna i texter genom att jämföra dem med varandra och med texter i läromedlet Kriterier: * Uttrycket förekommer i (nästan) identisk form i läromedlet. Uttrycket förekommer i texter skrivna av olika elever. Uttrycket är (nästan) korrekt bildat.

6 Exempel 1 (helfraser) Jag – en niondeklassare
Jag heter Ida. Jag är femton år gammal. Jag bor i Isomäki, och jag elskar min familj och mina kompisar. Min bästa kompis är Jenny. Vi har varit kompis os hela livet. Vi är i samma skolan, i samma klassen. Jag tycker min skola, eftersom där är trevlig människor. Min favorit ämne är hälsokunskap.// På fritiden jag dancar. Jag har fem danceklass i veckan. På veckoslut jag gå på os sommarstuga med min familj den ligger i Metsälä. (Flicka, vårterminen i åk 9)

7 Exempel 2 (helfraser) Jag – en niondeklassare
Jag är Jaakko Pietilä, 15 år. Jag är en niondeklassare. Jag går i N- skolan. Skolan är okej men jag väntar på sommarlovet.// Jag är en ganska normal person, och gillar musik. Jag ska sova mycket på sommaren, också spela musik och resa. // Jag skulle vilja gå till K- gymnasium efter högstadiet. Darför mäste jag ha ett bra betyg. Musiker är ganske mitt drömyrke. Min pappa har en egen firma, så jag kan also jobba där. Vi ska resa till Greekland på sommaren. Det är kul, och jag väntar det mycket! Jag ska also vara med kompisar. // Jag hoppar för ett bra jobb! (Pojke, vårterminen i åk 9)

8 Helfraser: ”block” Vi tittar på alltid Michael Jackson musik dvd.
I nionde klasse måste satsa på i skolan. På vinter jag åka skidor. Mina hobbyer är bildskola, åker skidor och rida. Jag träffar med min kompisar på fritiden. Jag och mina familj gå på sommarhuset i veckanslut.

9 Helfraser: böjningsformer
Jag har ganska mycket fritiden. Det är ganska bra skolan. Yrkesinstitut är inte min saker (HP16) Jag är Anne och jag är 15 år gamla. (HF17)

10 Verbfraser 1 Verbfraser med objekt
Jag spelar trummor, två gånger i veckan. Jag spelar massor av musik på min fritid. Jag gillar idrott, musik och svenska. Jag gillar att resa mycket. Jag åker skidor nästan varje dag.

11 Verbfraser 2 Verb + prepositionsfras På hemma jag tittar mycket på tv.
Vi tittar på snygga pojker, det är rolig! På fritid jag lysnar på musik. Han tycker om gymnastik och svenska. På sommaren jag och Jasmin går på språkkurs på Malta. I sommar vi gå på stranden. Jag gå på stuga med min familj. På fredag jag gå på stan med Jasmin.

12 Luckor i grammatiken Jag är en positivt och glada person. (Adjektivkongruens) Kompisar är viktig för mig. (Adjektivkongruens) Anne är min härlig vän. (Formerna i samband med genitiv) Hon mamma är dancer. (Possessiva pronomen) Jag vill ser hon mycket mera […] (objektsform) Rasmus går i en samma skola som jag. (Formerna vid samma) Pluggar tar ganska mycket tid. (Bruket av verbets infinitiv) När jag var barn jag dansar mycket och jag spela med mina kompisarna. (preteritum)

13 Presensformerna i uppsatserna
De mest frekventa verben är (nästan) alltid rätt: Är vara Har ha Spelar 52 – alla rätt Tycker om 44 – alla rätt Ska + inf. 41 – ska rätt, infinitiv ofta fel (presens) Heter 30 – alla rätt Gillar 28 rätt + 1 gilla Går 25 rätt + 20 gå (på) Bor 21 – alla rätt Tittar på 22 rätt + 8 titta på Vet 21 – alla rätt

14 Presensformer, forts. -ar är den omarkerade, prototypiska formen
-ar ersätts aldrig med –er -er ersätts ibland med –ar (*sjungar, *resar, *åkar, *sittar) Frekventa verb med –er är alltid rätt (tycker, heter) Bor, går, gör, ger, får inlärs som helfraser, är alltid korrekta. Infinitiv i stället för presens vid mycket lågfrekventa verb. Slutsats: frekvensen i det språkliga inflödet spelar in. Helfrasinlärning, implicit inlärning

15 Avslutning Helhetsinlärning har central betydelse för finska grundskolelevers inlärning av svenska. Fraser som inlärts som helheter eller som formelaktiga sekvenser är en lyckad strategi i kommunikation. Verbformerna ser ut att tillägnas som helheter. Strukturens frekvens i det språkliga inflödet har stor betydelse. Flera centrala strukturer förekommer alltför sällan i läromedlet > luckor i grammatisk kompetens.

16


Ladda ner ppt "Formelaktiga sekvenser i finska grundskolelevers skrivande"

Liknande presentationer


Google-annonser