Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritid och rekreation Leisure and recreation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritid och rekreation Leisure and recreation"— Presentationens avskrift:

1 Fritid och rekreation Leisure and recreation
för personer med funktionsnedsättning Leisure and recreation for people with disabilities 1

2 2

3 FOMS är en rikstäckande ideell yrkes- och
intresseförening som har till syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för fritids-, rekreations-, och kulturfrågor för personer med funktionsnedsättning. FOMS samarbetar med myndigheter, organisationer, föreningar och olika utbildningsenheter. För mer information se 3

4 FOMS is a nationwide non-profit professional-
and intrestcompound which is intended to Support officials and others with an interest in leisure, recreational, and cultural issues for persons with disabilities. FOMS cooperating with authorities, organizations, associations and various training devices. For more information 4

5 N M V Ö S 5

6 FOMS håller en Rikskonferens per år.
FOMS har funnits i 34 år. FOMS håller en Rikskonferens per år. FOMS har 144 medlemmar. FOMS håller Kretsträffar en gång per. FOMS håller 4 styrelsemöten per r. 6

7 Ordförande Niclas Eriksson Ledamot, Vice ordförande Helen Rönnblom
Styrelsen Ordförande Niclas Eriksson Ledamot, Vice ordförande Helen Rönnblom Ledamot, Kassör Per-Erik Bodin Ledamot Ann-Britt Öhrstig Suppleant, Sekreterare Sofie Eriksson Suppleant Peter Svensson Kretsombud Norra kretsen Agneta Pohjanen Kretsombud Mellersta kretsen Metha Wahlström- Halse Kretsombud Östra kretsen Susanna Svidén Kretsombud Västra kretsen Sofie Lindén Kretsombud Södra kretsen Gun-Britt Krook Medlemssekreterare Ola Ilstedt Webbtekniker Ola Ilstedt Webbredaktionen Niclas Eriksson 7

8 Leisure Consultants as common title.
The County Council Rehabilitation activities in an advisory capacity on leisure and recreation. Leisure Consultants as common title. The team of psychologist, social worker, physiotherapist, doctor, etc. Activities through HSL-Health Law and LSS Act on Support and Service 8

9 Commune Planning, organizing and implementing function on leisure and recreation. Investment in Culture and Leisure Management, Children and Education Management and Social services or related activities. No common title for Recreation Officials. Operations by HSL, LSS, etc. 9

10 Privat actors Organizing and implementing function on leisure and recreation. Privat actors like Furuboda, Frosunda and Valjeviken. No common title for Recreation Officials. Operations by HSL, LSS, PCAs, etc. 10

11 Anyone who gives a man a fish has helped him that day
Anyone who gives a man a fish has helped him that day. Those who teach him to fish has helped him for the rest of their lives. Okänd Ett litet visdomsord! Lycka till och tack! 11

12 Exempel Kronobergs län
Nätverk Fritid gånger per år, alla kommuner och landstinget representerade av Tjänsteman eller liknande. - Fritidsmöte 1 gång i månaden, på Tjänstemannanivå. - Fritidsombudsträffar 1 gång i månaden, på Verksamhetsnivå. Fritidskalendern 3 gånger per år. 12

13 Goda exempel!! Aktivitetsbilder på CD 13

14 Musiknät1 foms.se/musik
14

15 Alla vinner! lund.se/Alla-vinner
15

16 Livsstilsundersökningar
Ung Livsstil en studie av ungdomar i särskolan i Stockholm, Haninge, Jönköping och Tyresö. Av Stig Elofsson och Ulf Blomdahl Augusti 2011 16

17 K ompis Kortet Kompiskort 17
Med detta kort behöver bara jag betala. Min kompis får vara med gratis. Anna Andersson 1 17

18 Samverkan!!!!!!!!! 18

19 Häng me på party! mars 2012 19

20 TACK! 20

21 FOMS 5 kretsar Södra kretsen består av Region Skåne, Blekinge län, Hallands län, Kalmar län, Jönköpings län och Kronobergs län. Mellersta kretsen består av Uppland, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Östra kretsen består av Södermanlands-, Stockholms-, Östergötlands län samt Gotland. Norra kretsen består av Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland Västra kretsen består av Värmlands län, Västra Götalandsregionen och Örebro län. 21

22 FOMS olika samarbeten SKL- Sveriges Kommuner och Landsting
Slöjdklubben- VISION- Nätverken- SNAFA, TEATER, MUSIK 22

23 - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Enligt 5 § i LSS skall ”verksamheten enligt denna lag främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som avses. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”. Kommunerna ska verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer med utvecklingsstörning (LSS 15 § p.5). Enligt 6 § i LSS ”skall för verksamheten enligt denna lag det finnas den personal som behövs för att ge ett gott stöd, en god service och en god omvårdnad”. 23

24 24


Ladda ner ppt "Fritid och rekreation Leisure and recreation"

Liknande presentationer


Google-annonser