Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Ladokkonsortiet och EU-samverkan” NUAK 2009 Gunnar Backelin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Ladokkonsortiet och EU-samverkan” NUAK 2009 Gunnar Backelin."— Presentationens avskrift:

1 ”Ladokkonsortiet och EU-samverkan” NUAK 2009 Gunnar Backelin

2 Europasamverkan 2 NUAK 2009 /Backelin VARFÖR ? OM VAD ? MED VEM ? …ska vi samverka i Europa ?

3 3 NUAK 2009 /Backelin Var lägger vi våra begränsade resurser? Finns ett behov av en stående referensgrupp för internationella förbindelser, som kan stödja i att - bedöma förslag som kommer upp, deras värde och konsekvenser - ge råd när det gäller internationell samverkan - leda till rätt underlag, sammanhang och personer - ge stöd inför RS3G-mötet i Uppsala 17/11 Välkommen! Gör vi rätt saker?

4 4 NUAK 2009 /Backelin Bolognasamarbetet… EU-drivna processer… Alltid hela Europa? Vi tror att samverkan i närområdet gärna leder vidare till bredare samarbete! ”med Europa”…?

5 5 NUAK 2009 /Backelin Hålla kontakten- med vad som händer - med personer Lära sig mer & Släppa in nya tankar och insikter Skapa en beredskap för att ta vara på möjligheter och fördelar Kanske tjäna pengar Varför?

6 6 NUAK 2009 /Backelin konkret resone- mangsvis lågintensivt informellt långtgående formaliserat organiserat Erfarenheter Planer och strategier Modeller, definitioner, standarder Tekniska lösningar Hela moduler Om vad? – hur karakterisera ett samarbete (ex: ”diskussionsklubb”) (ex: pilotprojekt) (ex: Ladoksamarbetet)

7 7 NUAK 2009 /Backelin Organisationer vi ingår i Grupperingar vi går med i eller initierar Enskilda partners – typ: bilateralt Med vem? t ex

8 8 NUAK 2009 /Backelin - Att träffa kolleger, ta del av och bidra till info om vad som görs av IT-stöd för högre utb i Europa - Årliga konferenser sen -97 - Mer av svenskt deltagande senaste åren - I fjol presenterade sig ett antal ”national providers”, bl a Ladok – vi har fått efterföljare! EUNIS konkret formaliserat

9 9 NUAK 2009 /Backelin NordForum - Att ha utbyte med kolleger i de nordiska länderna Syftet: - Informellt forum för organisationer som tillhanda- håller systemstöd för studieadministration -Ett forum för att utbyta erfarenheter och lösningar, diskutera gemensamma problem och möjligheter, pröva idéer och tankar - Hålla varann informerade om våra resp planer - Informellt men långsiktigt - Gärna förverkliga som gemensamma projekt - Kanske kunna agera gemensamt i Europa

10 10 NUAK 2009 /Backelin NordForum konkret formaliserat - Sen 2006 - Sverige – Norge – Finland – Danmark - Liten grupp, 15(-20) pers, 5-6 sv, självförnyande - 2 ggr / år (Stockholm, Tallinn, Lofoten, Uppsala, Helsinki, Oslo) - Tematisera – troligen göra gemensam sak med en parallell grupp med mer utvecklarfokus

11 11 NUAK 2009 /Backelin RS3G – ”Romgruppen” Att ha utbyte med kolleger i ”hela” Europa RS3G - en spontant bildad grupp av org som tillhandahåller systemstöd för högre utb, samt intressenter Fokus ligger på att definiera och införa standarder och procedurer för info-utbyte till stöd för studentrörlighet - ge utrymme för utbyte av nyheter och erfarenheter - visa på möjligheter till gränssnitt för informationsutbyte - ge stöd i att ta fram specifikationer som kan tillämpas - befrämja skapande och tillämpning av standarder - kontakter med viktiga myndigheter och organisationer - visa på resultat av projekt man genomför Genom att:

12 12 NUAK 2009 /Backelin RS3G – ”Romgruppen” konkret formaliserat - Sen 2007, formen: breda workshops (Rom, Dublin, Stuttgart, Santiago de Compostela, Uppsala) - Nu ett 50-60-tal deltagare från ett 15-tal länder - Hänger på krokar hos EUNIS, EAIE - Ladokkonsortiet har en plats i Steering Committee - På gång: Ett pilotprojekt för utbyte av studentdata mellan univ (italienare och polacker drivande) - Vi arrangerar nästa ws i Uppsala 17/11

13 13 NUAK 2009 /Backelin Communities konkret formaliserat - Att odla kontakter med enstaka eller flera likasinnade, t ex för samverkan om programvara -Exempel: HIS (HochschulInformationsSystem) Bilateralt ”Memorandum of Understanding” skrivs nu – mkt allmänt hållet; rätt enl strategin * studiebesök * metodologiskt utbyte * ev utbyte av teknisk info, standarder - MEN skulle kunna falla ut som t ex gemensamma moduler i Ladok3

14 14 NUAK 2009 /Backelin Gå in i befintliga internationella projekt - Att göra gemensam sak med utvecklingsprojekt i andra länder - Exempel: Kuali-samarbetet (visserligen utanför Europa), amerikanskt-kanadensiskt men hävdar att man skapar ett generiskt, ”regeloberoende” studieadm system - Ladok3 och styrelsen valt att föreslå utveckling i egen regi – men med möjlighet att ta in andra(s) moduler. - Följ på avstånd! konkret formaliserat

15 15 NUAK 2009 /Backelin Med andra ord… Ladokkonsortiet - håller igen, avvaktande, får inte kosta för mycket - håller dock lite högre profil än för några år sen - ser ett intensifierat Nordensamarbete som ett led i ett vidgat Europasamarbete - vill skapa beredskap för att ev bygga in viss internationell samverkan i Ladok3-utvecklingen - håller därför flera dörrar på glänt - vill stärka förankringen hos medlemshögskolorna


Ladda ner ppt "”Ladokkonsortiet och EU-samverkan” NUAK 2009 Gunnar Backelin."

Liknande presentationer


Google-annonser