Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Destinationsutveckling i Roslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Destinationsutveckling i Roslagen"— Presentationens avskrift:

1 Destinationsutveckling i Roslagen
Leader UROSS-projekt

2 Destinationsutveckling i Roslagen
Projektägare: Visit Roslagen AB Tid: 1 oktober juni 2012 Projektledare: Gisela Norén Processledare: Karin Voltaire

3 Projektets idé Roslagen har många ”subdestinationer/besöksmål som tillsammans bildar Roslagen som destination. Genom att skapa en gemensam utvecklingsmodell för våra besöksmål kan man belysa hur destinationsutveckling kan skapas för hela Roslagen.

4 Projektets upplägg Förstudie – 3 ”testdestinationer”
Östhammar, Grisslehamn, Ljusterö Beskrivning av destinationen SWOT analys Mål och utvecklingsområden Basera arbetet på ”Nationell strategi för besöksnäringen”

5 Projektets upplägg För varje destination Projektgrupp ca 10 personer
Inventering Diagnos SWOT Utvecklingsområden Konsekvensbedömning Rapport

6 Grundtanke för destinationsutvecklingen
Det är varje plats/destination i Roslagen som ska utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Summan av alla Roslagens ”subdestinationer” bildar Roslagen som destination En röd ”roslagstråd” ska finnas genom alla Roslagens destinationer – något som förenar oss

7 Destinationsutveckling Östhammar
Projektgruppens deltagare Sven Jönsson – Alberts gästrum Gerd Vading – Ordfestivalen Eva Andersson – Villa Östhammar Sara Söderström – ”Sommartidningen” Catharina Johansson – Johanssons gårdshotell Irene Holmgren – Lars Molinsällskapet Maud Nilsson Persson – Visit Roslagen

8 Destinationsutveckling Östhammar
Mål för arbetet Gemensam syn på hur destinationen ska utvecklas Mål för destinationen Utvecklingsområden Organisering/finansiering Utvecklingsmodell som kan användas av andra destinationer i Roslagen

9 Processplan 2011 2012 Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Uppstart
Strategi Inventering Diagnos Analys SWOT Mål Utvecklings- områden Utvecklingsplan Rollfördelning Finansiering Avslut Summering Arbete/ nätverk Arbete/ nätverk Arbete/ nätverk Arbete/ nätverk Planering/ dokumentering Uppföljning/ rapportering

10 Diagnos av destinationen
Boende Mat Aktiviteter Transporter Samarbete Attraktionskraft Summering

11 Diagnos av destination Östhammar
UTBUD För lite överallt, även sommartid. Nästan inget för barn att göra. Väderberoende – finns inte mycket att göra under dåligt väder. Musikveckan, Ordfestivalen, Midnattssolsrallyt…. Kvarterspumpen var ett lyckat initiativ MARKNAD Forsmark Bakluckan i Norrskedika Sommarstugegäster POTENTIAL fritidshus – personer SAMVERKAN Kan bli bättre. T.ex med köpmannaföreningen

12 SWOT Vilka är våra styrkor idag? Vilka är våra svagheter idag?
Vilka är våra möjligheter? Vilka är våra hot?

13 Styrkor Tryggaste kommunen i landet! Låg arbetslöshet
Stort föreningsliv Närproducerad mat Närhet till Forsmark Bra kommunikationer till Uppsala, var 30:e minut Vacker miljö Skärgården & havet Nära till mycket Mycket historia – sista rådstugebeslutet togs 1903 här i Rådhuset En hög lägsta standard på boendeformer

14 Svagheter Litet året runt utbud Dåliga öppettider
Lite aktiviteter för barn Ingen samordning vad gäller konst Svikande engagemang, åldrande befolkning och inget drag i de yngre som stannar kvar. Ingen direktkommunikation till Sthlm Inget systembolag Ingen naturlig hamn – omväg Dålig gästhamn För lite boendekapacitet

15 Möjligheter Närhet till Forsmark Låg konjunktur, dvs. mer ”närresande”
Filmturism – Lars Molin ”konst i Roslagen” Paketering – jakt, kultur, natur, PRO, Bröllop Visit Roslagen Positiv inställning bland lokalboende Roden – multisportarena – ej finansierad än Segeltak över krutudden – ej finansierad än Väg 288 blir bättre Närhet till Öregrund Entreprenörslinjen i Gimo Entreprenörscheckar från Leader Ishallen outnyttjad

16 Hot Lågkonjunktur, dvs. minskat resande
För litet engagemang samt tidsbrist Få med sig resten...

17 Destination Östhammar
Mål 2012 Ökat värdskap inför säsong utbildning nätverk bussturer Fler bokningsbara produkter, 15 (20) coachning Plan för samordning konst/kultur inkl. ordfestivalen Plan för fler barnaktiviteter i Östhammar UROSS-ansökan (Sara+någon) Kolla feriepraktikplatser i kommunen Ex. miniklättervägg, bilar mm Utveckla/paketera musikvecka för långväga gäster

18 Destination Östhammar
Mål 2016 omsättning besöksnäring +40% (20 ”normalt”+20 nytt) Utvecklad ordfestival, ex. 3 dagar, innehåller flera olika saker, nya paket, nya marknader m.m. Barnaktiviteter finns i Östhammar, och är en attraktionskraft för destinationen Destination Östhammars publika aktörer upplevs som goda värdar av sina gäster Sjötorgets utveckling klar Fler butiker, torghandel, bättre ruljans Bättre infrastruktur, bl.a. tack vare planerna för Forsmark, SKB, Dannemora Gammelhus utvecklat

19 Destination Östhammar
Avslutning/uppföljning Maj 2012 Hur kan vi komma vidare? Vilka kan involveras? Hur säkerställer vi resurser för att komma framåt? Konkreta åtgärder Koppling till Visit Roslagens arbete Destinationsutveckling för Roslagen Produkter/paket m.m. Marknadsföring


Ladda ner ppt "Destinationsutveckling i Roslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser