Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Datahantering 2008/2009 Svenska försöksdatabasen 1.Små ändringar 2008 (webbhantering helt på SLU:s centrala servrar)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Datahantering 2008/2009 Svenska försöksdatabasen 1.Små ändringar 2008 (webbhantering helt på SLU:s centrala servrar)"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Datahantering 2008/2009 Svenska försöksdatabasen 1.Små ändringar 2008 (webbhantering helt på SLU:s centrala servrar) 2.Nya Superbase Simpol - kommersiell utgåva årskiftet 2008/2009 Allmänt och datainsamling 3. Kartvisningen numera SweRef99 tm. Vi undersöker intern översättning WGS84 4. SLF-ansökan inlämnad om flytt av LantMet till Fältforsk inkl. kvalitetsstudie 5. Interaktiva t-test för sortjämförelser – alla vanliga grödor skall finnas upplagda senhösten 2008 (L Mattsson, utnyttjar SAS Internet inköpt av FältForsk) 6. Övergång till rutvis provhantering för de flesta fältförsöken 7. Datainsamlingsprogram för Windows ersätter gamla MS-DOS program (d00-filer) Torbjörn Leuchovius 2008-10-01

2 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Datahantering 2008/2009 – forts. Nordic Field Trial System (NFTS) 1. NL-fakultetens utredning av databaser genomförd. SLU arbetar med gemensamma dataplattformar för miljö/väderdata m.m. 2. Under 2008 har NFTS inte använts men utvecklingsarbete pågår. En datainsamlare har också inköpts av FältForsk. 3. Under 2008 tillkommer kompakt fältkorts-utskrift samt kopplingar till svensk kartvisning och väderdatauttag, ev. även koppling till KemI:s preparatregister 4. Utveckling 2009 - förbättrat NFTS datainsamlingsprogram för direktregistrering av vikter samt att programmet finns till både Windows Vista och Mobile 5. Utveckling 2009 – pilotprojekt kring GEP och samkörning med ARM (egentligen: dataleverans direkt till firmorna från NFTS) Torbjörn Leuchovius 2008-10-01

3 Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Teknikfrågor, möten m.m. Torbjörn Leuchovius 2008-10-01 1.Ny försökssåmaskin till Norge (från Nya Zeeland) avsedd för 10-16 rader, luft fördelning, portionerare, extra låda för kombigödsling (kan gödsla och portions-så 2 utsäden samtidigt). Pris ca 300.000 2.HS Halland – försökssåmaskin till MacTrac (från Nya Zeeland). Som norska maskinen men kombigödsling med cellhjul samt all utmatning med stegmotorer. Pris komplett 200-250.000 kr. 3.Troligen en samordnad upphandling av 1 eller fler såmaskiner till MacTrac till 2009. FältForsk testar också en sårams-byggsats från Nya Zeeland 4.IAMFE Denmark 2008, Århus 1-3 juli. 130 deltagare, många från Sverige. Såmaskinerna ovan visades 5.Informationsdag NFTS, FältForsk:s ämneskommiteer, Århus 12 januari 6.Danska Plantekongressen, Herning, 13-14 januari 7.DLG Technikertagung 2009, Soest, Tyskland, troligen 26-27 januari 8.Salon AFMEX (Frankrike) 2009, Le Mans, 21-22 januari


Ladda ner ppt "Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se Datahantering 2008/2009 Svenska försöksdatabasen 1.Små ändringar 2008 (webbhantering helt på SLU:s centrala servrar)"

Liknande presentationer


Google-annonser