Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkät “Teknikmedierad student-lärarinteraktion i högskolekurser”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkät “Teknikmedierad student-lärarinteraktion i högskolekurser”"— Presentationens avskrift:

1 Enkät “Teknikmedierad student-lärarinteraktion i högskolekurser”
Survey “IT in higher education” Enkäten genomförs som en del i ett projekt som syftar till att inventera ”nya” distansutbildningspraktiker, samt att identifiera och beskriva de utmaningar som högskolan, den lokala organisationen, läraren och studenterna möter i dessa praktiker. Projektet ska inte bara kartlägga nuläget utan också spana framåt och indikera eventuella strömningar och förväntade förändringar inom området. Slutligen ska projektet också designa och utprova teknikstöd och metoder som adresserar lämpliga utmaningar. Vill du veta mer om projektet eller kontakta någon av oss som arbetar med det klicka här <<länk till projektsite>> ALLA RESULTAT ANONYMISERADE IN ENGLISH <<< projekt som syftar till att inventera ”nya” distansutbildningspraktiker, samt att identifiera och beskriva de utmaningar som högskolan, den lokala organisationen, läraren och studenterna möter i dessa praktiker. Projektet ska inte bara kartlägga nuläget utan också spana framåt och indikera eventuella strömningar och förväntade förändringar inom området. Slutligen ska projektet också designa och utprova teknikstöd och metoder som adresserar lämpliga utmaningar. >> Ja, jag är verksam inom kurser vid GU och kan tänka mig att svara på enkäten Yes, I am involved in courses at GU and wish to answer the survey

2 Bakgrundsfrågor 1. Kön: ( ) Kvinna ( ) Man 2. Födelseår: [dropdown med årtal ] 3. Vid vilken fakultet undervisar du mest? [2 drop down, beroende på vilken fakultet man väljer kommer det upp olika institutioner] 4. Vad har du för anställning? Professor, docent, universitetslektor, adjunkt, forskarassistent, doktorand, annan 5. Hur länge har du arbetat med högre utbildning (ungefär)? [dropdown 1-50+] 6. Jag undervisar på: Grundnivå Inte alls ( ), Sällan ( ), Ibland ( ), Ofta ( ) Avancerad nivå Inte alls ( ), Sällan ( ), Ibland ( ), Ofta ( ) Distans Inte alls ( ), Sällan ( ), Ibland ( ), Ofta ( ) Campus Inte alls ( ), Sällan ( ), Ibland ( ), Ofta ( )

3 Survey in english

4 E-POST (t.ex outlook, gmail etc)
Uppskatta antal mail du får en arbetsvecka (under pågående kurser) från studenter: intervallskalor med uppmaning att välja det närmsta Uppskatta antal mail du skickar en arbetsvecka till studenter: Påståenden (med viktning?) Vad är värdefullt? Viktigt komplement, kontorsobundet Vad är problematiskt? Tidskrävande, missförstånd, för många mail, tillgänglighet, opersonligt,

5 DISTANSUTBILDNINGSTEKNIKER
Vilka funktioner använder du på gul? Lägga ut resurser (schema, kursplan, litteratur) Skapa inlämningsuppgifter Utvärderingar/Enkäter Diskussionsforum Chat(PIM)

6 Strömmande media (streaming) är uppspelande av ljud och videofiler på mottagarens dator samtidigt som de överförs från Internet. Streaming används både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet. I vilken omfattning använder du strömmande media? Mkt ofta, ofta, sällan, aldrig instämmer helt delvis tar delvis avstånd tar helt avstånd Jag upplever att strömmande media fungerar bra Användningen av strömmande media innebär mycket teknikstrul Jag har tillräckliga kunskaper i att använda strömmande media Jag har fått tillräcklig utbildning i att anv strömmande media Jag har själv fått lära mig att anv strömmande media GU erbjuder bra support vid anv av strömmande media

7 Videokonferens (eller telebild) innebär att man kan ha möten med ganska många deltagare på flera ställen samtidigt I vilken omfattning använder du videokonferens? Mkt ofta, ofta, sällan, aldrig instämmer helt delvis tar delvis avstånd tar helt avstånd Jag upplever att VK fungerar bra Användningen av VK innebär mycket teknikstrul Jag har tillräckliga kunskaper i att använda VK Jag har fått tillräcklig utbildning i att anv VK Jag har själv fått lära mig att anv VK GU erbjuder bra stöd vid anv av VK

8 SOCIALA MEDIER Frågor om din användning av sociala medier i läromiljöer
Facebook # Jag har mina nuvarande eller föredetta studenter som vänner på min facebook ja – flertal ( ) ja – enstaka ( ) nej ( ) jag använder inte facebook ( ) kommentar ________________ # Jag använder/har använt facebook som en del av undervisningen, t.ex. skapa grupper (kursgrupp, seminariegrupper, diskussionsgrupper osv), för att kommunicera med studenterna eller skapa event (studiebesök, seminarier osv). [ ] Ja – för att kommunicera med studenter [ ] Ja – för att skapa grupper (kursgrupp, seminariegrupp, diskussionsgrupp osv) [ ] Ja – för att skapa event (studiebesök, seminarier osv) [ ] Ja – annat, beskriv vad: ______________ [ ] Nej [ ] Jag använder inte facebook Bloggar # Jag använder/har använt bloggar som en del av undervisningen [ ] Ja – hänvisar till min egen blogg [ ] Ja – hänvisar till andra bloggar [ ] Ja – annat, beskriv vad: _____________ [ ] Nej

9 Frågor om din användning av sociala medier i läromiljöer 2
WIKI # Jag använder/har använt Wikis som en del av undervisningen (t.ex. En egen wiki för kursinformation) [ ] Ja – använder en egen där jag kan redigera innehåll [ ] ja – använder en egen där även studenterna kan redigera innehåll [ ] ja – jag hänvisar till andra wikis [ ] Ja – annat, beskriv vad: _____________ [ ] nej Twitter # Jag använder/har använt twitter som en del av undervisningen [ ] Ja – twittrar själv för att nå ut till studenterna [ ] Ja – tipsar om andra bra tweets [ ] Ja – annat, beskriv vad: _____________ [ ] Nej Fria webresurser # Jag använder fria webresurser som en del av undervisningen [ ] Ja – videomaterial från ex. Youtube [ ] Ja – ljudmaterial från ex. Onlineradio [ ] Ja – annat, beskriv vad: _____________ [ ] Nej [Egen kommentar, idéer kring hur teknikerna kan användas, förslag på andra medier]

10 Frågor om din användning av sociala medier i läromiljöer 3
Jag använder/har använt följande medier som en del av undervisning någongång: Facebook ( )Ja, regelbundet ( ) Ja, enstaka gånger ( )Nej (t.ex. kommunicera med studenter, skapa grupper, skapa event) Blogg ( )Ja, regelbundet ( ) Ja, enstaka gånger ( )Nej (t.ex. hänvisa till egen eller andras bloggar) Wikis ( )Ja, regelbundet ( ) Ja, enstaka gånger ( )Nej (t.ex. skapa en egen wiki för kursinformation eller hänvisa till andra wikis) Twitter ( )Ja, regelbundet ( ) Ja, enstaka gånger ( )Nej (t.ex. själv twittra för att nå ut till studenterna eller hänvisa till andra tweets) Fria webresurser ( )Ja, regelbundet ( ) Ja, enstaka gånger ( )Nej (t.ex. youtube, online radio) Egna kommentarer: ________________________

11 Tekniklista Jag har någongång använt följande i min undervisning:
epost wikipedia chat diskussionforum TVkanaler på nätet youtube IM facebook academia LinkedIN blogg twitter lärplatform videokonferens videochat GPS mobiltelefon videokamera kamera SMS dropbox uppladdning av material onlineschema tentainlämningar delade kalendrar (typ googlecal) delade dokument wave verktyg för samförfattande WIKI uppslagsverk på nätet digitala tidskrifter sökmotorer plagiatkontroll tex Urkund power point keynote prezi smartboard microsoft surface pdf

12 Jag har använt IT på olika sätt inom följande områden:
Användningsområde Jag har använt IT på olika sätt inom följande områden: föreläsning labb inlämningsuppgifter utvärderingar diskusssion/frågor-svar

13 Attityder, förväntningar, farhågor

14 Begränsningar Jag använder inte IT (utöver mail/GUL) i utbildningen pga följande Tid Kunskap (avsaknad av utbildning/erfarenheter) Känner inget behov Ingen efterfrågan Osv?

15 Sista sidan Lämna namn om man kan tänka sig bli kontaktad
Lämna epost om man vill bli uppdaterad med resultat från studien Läsa mer om de olika tekniker som nämnts i enkäten


Ladda ner ppt "Enkät “Teknikmedierad student-lärarinteraktion i högskolekurser”"

Liknande presentationer


Google-annonser