Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkät “Teknikmedierad student- lärarinteraktion i högskolekurser” Survey “IT in higher education” Ja, jag är verksam inom kurser vid GU och kan tänka mig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkät “Teknikmedierad student- lärarinteraktion i högskolekurser” Survey “IT in higher education” Ja, jag är verksam inom kurser vid GU och kan tänka mig."— Presentationens avskrift:

1 Enkät “Teknikmedierad student- lärarinteraktion i högskolekurser” Survey “IT in higher education” Ja, jag är verksam inom kurser vid GU och kan tänka mig att svara på enkäten Yes, I am involved in courses at GU and wish to answer the survey Enkäten genomförs som en del i ett projekt som syftar till att inventera ”nya” distansutbildningspraktiker, samt att identifiera och beskriva de utmaningar som högskolan, den lokala organisationen, läraren och studenterna möter i dessa praktiker. Projektet ska inte bara kartlägga nuläget utan också spana framåt och indikera eventuella strömningar och förväntade förändringar inom området. Slutligen ska projektet också designa och utprova teknikstöd och metoder som adresserar lämpliga utmaningar. Vill du veta mer om projektet eller kontakta någon av oss som arbetar med det klicka här > ALLA RESULTAT ANONYMISERADE IN ENGLISH >

2 Bakgrundsfrågor 1. Kön: ( ) Kvinna( ) Man 2. Födelseår: [dropdown med årtal 1920-1990] 3. Vid vilken fakultet undervisar du mest? [2 drop down, beroende på vilken fakultet man väljer kommer det upp olika institutioner] 4. Vad har du för anställning? Professor, docent, universitetslektor, adjunkt, forskarassistent, doktorand, annan 5. Hur länge har du arbetat med högre utbildning (ungefär)? [dropdown 1-50+] 6. Jag undervisar på: Grundnivå Inte alls ( ), Sällan ( ), Ibland ( ), Ofta ( ) Avancerad nivå Inte alls ( ), Sällan ( ), Ibland ( ), Ofta ( ) Distans Inte alls ( ), Sällan ( ), Ibland ( ), Ofta ( ) Campus Inte alls ( ), Sällan ( ), Ibland ( ), Ofta ( )

3 Survey in english

4 E-POST (t.ex outlook, gmail etc) Uppskatta antal mail du får en arbetsvecka (under pågående kurser) från studenter: intervallskalor med uppmaning att välja det närmsta Uppskatta antal mail du skickar en arbetsvecka till studenter: Påståenden (med viktning?) Vad är värdefullt? Viktigt komplement, kontorsobundet Vad är problematiskt? Tidskrävande, missförstånd, för många mail, tillgänglighet, opersonligt,

5 GUL Vilka funktioner använder du på gul? Lägga ut resurser (schema, kursplan, litteratur) Skapa inlämningsuppgifter Utvärderingar/Enkäter Diskussionsforum Chat(PIM)

6 Strömmande media (streaming) är uppspelande av ljud och videofiler på mottagarens dator samtidigt som de överförs från Internet. Streaming används både för uppspelning av lagrade filer från webbplatser och för mottagning av direktsända evenemang på Internet. I vilken omfattning använder du strömmande media? Mkt ofta, ofta, sällan, aldrig instämmer helt delvis tar delvis avstånd tar helt avstånd Jag upplever att strömmande media fungerar bra Användningen av strömmande media innebär mycket teknikstrul Jag har tillräckliga kunskaper i att använda strömmande media Jag har fått tillräcklig utbildning i att anv strömmande media Jag har själv fått lära mig att anv strömmande media GU erbjuder bra support vid anv av strömmande media

7 Videokonferens (eller telebild) innebär att man kan ha möten med ganska många deltagare på flera ställen samtidigt I vilken omfattning använder du videokonferens? Mkt ofta, ofta, sällan, aldrig instämmer helt delvis tar delvis avstånd tar helt avstånd Jag upplever att VK fungerar bra Användningen av VK innebär mycket teknikstrul Jag har tillräckliga kunskaper i att använda VK Jag har fått tillräcklig utbildning i att anv VK Jag har själv fått lära mig att anv VK GU erbjuder bra stöd vid anv av VK

8 Sociala medier Facebook Bloggar WIKI Twitter Annat [Egen kommentar, idéer kring hur teknikerna kan användas]

9 WEB-resurser • Jag använder fria webresurser tex Youtube, online radio, etc

10 Tekniklista Jag har någongång använt följande i min undervisning: • epost • wikipedia • chat • diskussionforum • TVkanaler på nätet • youtube • IM • facebook • academia • LinkedIN • blogg • twitter • lärplatform • videokonferens • videochat • GPS • mobiltelefon • videokamera • kamera • SMS • dropbox • uppladdning av material • onlineschema • tentainlämningar • delade kalendrar (typ googlecal) • delade dokument • wave • verktyg för samförfattande • WIKI • uppslagsverk på nätet • digitala tidskrifter • sökmotorer • plagiatkontroll tex Urkund • power point • keynote • prezi • smartboard • microsoft surface • pdf

11 Användningsområde Jag har använt IT på olika sätt inom följande områden: • föreläsning • labb • inlämningsuppgifter • utvärderingar • diskusssion/frågor-svar

12 Attityder, förväntningar, farhågor

13 Begränsningar Jag använder inte IT (utöver mail/GUL) i utbildningen pga följande Tid Kunskap (avsaknad av utbildning/erfarenheter) Känner inget behov Ingen efterfrågan Osv?

14 Sista sidan • Lämna namn om man kan tänka sig bli kontaktad • Lämna epost om man vill bli uppdaterad med resultat från studien • Läsa mer om de olika tekniker som nämnts i enkäten


Ladda ner ppt "Enkät “Teknikmedierad student- lärarinteraktion i högskolekurser” Survey “IT in higher education” Ja, jag är verksam inom kurser vid GU och kan tänka mig."

Liknande presentationer


Google-annonser