Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt i biblioteksbranschen Landskapsmöte i Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek 24.2.2011 Anneli KetonenBiblioteks-, idrotts- och ungdomsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt i biblioteksbranschen Landskapsmöte i Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek 24.2.2011 Anneli KetonenBiblioteks-, idrotts- och ungdomsenheten."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt i biblioteksbranschen Landskapsmöte i Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek 24.2.2011 Anneli KetonenBiblioteks-, idrotts- och ungdomsenheten

2 Basservicen 2010  Som en del av utvärdering av basservicen utvärderar ELY-centralerna i år :  Landskapsbiblioteksverksamhet som en del av biblioteksväsendets utveckling –UKM förnyar bibliotekslagstiftning –Verksamhetsmiljön förändrats, antalet kommuner minskade år 2000–2011 från 436 till 326, ändring på invånarantalet, utvecklingen av datateknik och ändringar i biblioteksfältet (regionbibliotek och biblioteksnätverk etc.) – Två enkäter i slutet av 2010 –Nutid:  Cirka 2,4 M€ landskaps- och centralbiblioteksverksamhet  50 årsv.  42 % av fjärrlåner från landskapsbibliotek (~ 100 000 st.)  434 fortbildningsdagar  18 bibliotek underhåll författare databas av regionen, regiondatabas 17 bibliotek Anneli Ketonen

3 forts.  Kirjasampo, 11 bibliotek  Sivupiiri, 7 bibliotek  Länkar, 4 bibliotek och Fråga bibliotekarien – alla landskapsbibliotek  Beställar- och utförarmodell har försvårat utvecklingsversamhet i vissa landskapsbiblioteksstäder  Det finns inte anvisningar gällande användingen av understöd för landskapsbiblioteksverksamhet - det finns olika tyngdpunkter i verksamheten t.ex. personalkostander 58-91 %. Anneli Ketonen

4

5

6 Landskapsbibliotekens uppgifter  Ett landskapsbibliotek har till uppgift att  1) stödja informations- och fjärrlånetjänsterna i de allmänna biblioteken inom sitt område,  2) utveckla den informationstjänst som gäller verksamhetsområdet,  3) göra personalen vid biblioteken inom verksamhetsområdet förtrogen med nya verksamhetsformer och utvecklingsprojekt i biblioteksarbetet, samt  4) utföra andra uppgifter som vederbörande ministerium har ålagt landskapsbiblioteket.  (Biblioteksförordning 18.12.1998/1078, 2 §)2 § Anneli Ketonen

7 Nya publikationer  Kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken (på kommande), Yleisten kirjastojen laatusuositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20.  Ukm:s publikationer kan fås avgiftsfritt som pdf- filer på ministeriets webbsidor.Laatusuositukset: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OKM20.pdf ?lang=fi http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OKM20.pdf ?lang=fi  Försäljningen av tryckta publikationer: Yliopistopaino, http://kirjakauppa.yliopistopaino.fi http://kirjakauppa.yliopistopaino.fi  Statsrådets redogörelse om kulturens framtid, http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM08.pdf ?lang=fi http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM08.pdf ?lang=fi Anneli Ketonen

8 Allmänna bibliotekens verksamhets- och ekonomiuppgifter för år 2010  Inmatningen av allmänna bibliotekens verksamhets- och ekonomiuppgifter för år 2010 avslutar 6.3.2011.  Statistikuppgifterna publiceras 1.4.2011. Anneli Ketonen

9 Statistik - Avskrivningar  År 2009 avskrevs 558 838 enheter och skaffades 516 174 enheter (-42 664).  Positivt i situation är ändå det att biblioteken försöker avskriva mycket gammalt material även om det inte genast kan totalt ersätta med nytt  Om man försöker följa kriteriet av Moore (minst 40 % av samling under 5 år) årliga anskaffningar och avskrivningar borde vara minst 8 %. Anneli Ketonen

10 Avskrivningar - landskap Anneli Ketonen

11 Avskrivningar – Ekonomisk region (t.ex.) Anneli Ketonen

12 Fortbildning  Yleisten kirjastojen laatusuositus, 17.3. Jyväskylän kaupunginkirjasto  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin, 13.4. Kaustisen Kansantaiteen-keskus.  Kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken, 2.5. Vasa  Osaamisen kehittäminen kirjastossa, 4.5. Seinäjoki, Frami Anneli Ketonen

13 Evenemang – Finlands bibliotekförening  Biblioteksdagar 8.-10.6. i Uleåborg http://kirjastopaivat.fi http://kirjastopaivat.fi  Mobile Library Festival / Nationella Bokbus Festival i Åbo 11.-13.8.201, http://www.hotelzon.com/fi/confedent/mlf2011/ http://www.hotelzon.com/fi/confedent/mlf2011/ Anneli Ketonen

14 UPPDRAG FÖR BIBLIOTEKEN  Gör er själva nödvändiga i Finland på 2020-talet. Finländarna älskar sina bibliotek. Biblioteken är ställen där vi kan läsa, lyssna och bara vara. Bibliotekens traditionella uppgift, att vara boklager där vem som helst kan inhämta den information som behövs med hjälp av vänliga tjänstemän, har emellertid förändrats. Förändringens karaktär är slutgiltig. Informationen har blivit fritt tillgänglig för alla, och allt fler finländare söker den information som de behöver via Internet i stället för på biblioteken. Av denna anledning ska biblioteken modernisera sin verksamhet till att motsvara efterfrågan på deras tjänster. I Finland behövs fortfarande gemensamma, offentligt finansierade vardagsrum och lokaler där man kan vistas och träffas och utöva kulturaktiviteter. Biblioteken kan vara lika viktiga såväl när det gäller att samordna olika gemensamma varor som att främja en hållbar konsumtionskultur. De finländska biblioteken kan även utvecklas i samband med det internationella Tacit Factory-projektet. (Gruppen för nationsvarumärket), http://www.tehtavasuomelle.fi/documents/TS_RAPPORT_SV.pdf http://www.tehtavasuomelle.fi/documents/TS_RAPPORT_SV.pdf Anneli Ketonen

15 Tack!  anneli.ketonen@ely-centralen.fi Anneli Ketonen


Ladda ner ppt "Aktuellt i biblioteksbranschen Landskapsmöte i Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek 24.2.2011 Anneli KetonenBiblioteks-, idrotts- och ungdomsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser