Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentationens namn och författareSivu 1 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd Valet av bruksmängd är specifikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentationens namn och författareSivu 1 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd Valet av bruksmängd är specifikt."— Presentationens avskrift:

1 Presentationens namn och författareSivu 1 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd Valet av bruksmängd är specifikt för skiftet och påverkas av många faktorer 1. Växtsort (till exempel bland vårspannmål är flerradskorn en starkare konkurrent till ogräs än havre, tvåradskorn och vete)

2 Presentationens namn och författareSivu 2 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd 2. Växtbeståndets kondition: - vid god brodd och startutveckling är konkurrenskraften mot ogräs god 3. Jordart: Lerjordar är bättre än lätta mineraljordar och sämre än mull och torvmark

3 Presentationens namn och författareSivu 3 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd 4. Mängden ogräs: Liten ogräsmängd (0–1 ogräsplanta inom ett handflateområde) ger lågt ogrästryck, Stor ogräsmängd (minst 4 inom ett handflateområde) ger högt ogrästryck

4 Presentationens namn och författareSivu 4 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd 5. Ogräsarter: - viol, förgätmigej, plister (lågt ogrästryck) - baldersbrå, dån, målla, pilört, måra (högt ogrästryck)

5 Presentationens namn och författareSivu 5 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd 6. Ogräsens utvecklingsstadium vid besprutningstidpunkten: -Små och späda ogräs (lågt tryck) -Stora ogräs (högt tryck)

6 Presentationens namn och författareSivu 6 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd 7. Växtbeståndets tillväxt: -Varmt väder, fuktig jord (lågt tryck) -Kyligt väder, torr jord (högt tryck)

7 Presentationens namn och författareSivu 7 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd 8. Väder på besprutningsdagen: Fuktigt, varmt (lågt tryck *) Torrt, varmt (rätt lågt tryck**) Fuktigt, kallt (rätt högt tryck***) Torrt, kallt (högt tryck****)

8 Presentationens namn och författareSivu 8 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd Vid en bedömning av alla faktorer ovan skapas en totalbild av ogrästrycket. Om spruttrycket är högt måste den högsta bruksmängden i anvisningen användas, om trycket är lågt kan den lägsta bruksmängden användas


Ladda ner ppt "Presentationens namn och författareSivu 1 30.6.2014 V ä xtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Rätt bruksmängd Valet av bruksmängd är specifikt."

Liknande presentationer


Google-annonser