Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 1 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 1 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till."— Presentationens avskrift:

1 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 1 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströsklar Bekämpningens ekonomiska tröskelvärde uppnås när det förväntade värdet på skördeförlusterna på grund av ogräs, växtsjukdomar och skadedjur är större än bekämpningskostnaderna

2 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 2 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströsklar Bekämpningströskeln påverkas av: -tidpunkten för upptäckten -grödans utvecklingsstadium, jordart -väder, naturliga fiender -valt ämne och bekämpningskostnaden -skördens värde

3 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 3 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Ogräsväxter: måra1 st/m2 åkerbinda, målla, dån10 st/m2 lågväxande växter 100 st/m2

4 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 4 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål Flygsot hos korn – utsädesburna – betning Kornets strimsjuka – utsädesburna – betning

5 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 5 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/Korn - Kornets bladfläcksjuka Känsliga sorter Arve, Voitto, Tiril och Pilvi BekämpningstidTröskel Stråskjutning 30-37:5 % av bladen angripna (om växtbeståndet är tätt, hög förväntad skörd) Flaggblad-axgång 45-51hos var 3:e-5:e växt fläckar på 5 % av bladets yta 3:e översta bladet

6 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 6 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/Korn - Kornets sköldfläcksjuka Känsliga sorter: Olavi, Minttu, Rolfi (korn) Kier, Whalet, Riihi ja Picasso (råg) BekämpningstidTröskel Stråskjutningen 30-37  5 % av bladen angripna till axgång 51: på tredje översta bladet på var 3:e-5:e planta (om tätt bestånd, hög förväntad skörd, regnigt väder och känslig sort)

7 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 7 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål / Vete - brunfläcksjuka (Septoria) och bladfläcksjuka (DTR) Känsliga sorter: Kruunu, Aino, Picolo och Anniina BekämpningstidTröskel Stråskjutningen 30-37  5 % av bladen angripna på tredje översta bladet Flaggblad-axgång 45-51  5 % av bladen angripna på tredje översta bladet på var 5:e planta Förväntad skörd över 4000 kg

8 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 8 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål / Havre - Havrens bladfläcksjuka Känsliga sorter Aslak, Eemeli, Peppi, Veli BekämpningstidTröskel Stråskjutningsskedet 30-37  5 % av bladen förorenade axbildning 51: på tredje översta bladet på var 3:e planta (om tätt bestånd, hög förväntad skörd, regnigt väder och känslig sort)

9 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 9 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/vete, råg, korn - Mjöldagg Känsliga sorter (höstvete) Kruunu, Aino, Tjalve (råg) Elvi, Riihi / (korn) Rolfi, Artturi, Jyvä, Polartop, Gaute BekämpningstidTröskel Stråskjutning 30-37  till axgång (51)på tredje översta bladet och i bladslidan finns begynnade symtom på var 3:e-5:e planta (Om förväntad skörd är över 4000 kg, fuktigt på natten, varmt och blåsigt på dagen samt sorten känslig )

10 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 10 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/Rost Sjukdom som bör övervakas

11 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 11 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Höstspannmål / Snömögel (utvintringssvamp) Frodigt växtbestånd och höstspannmål som förfrukt Känsliga sorter: (råg) Picasso, Elvi, Amilo/(höstvete) Trygve, Lars

12 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 12 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Rybs / Bomullsmögel -->Bomullsmögel har förekommit på rybsskiftet eller på en åker i närheten (över 30 % av plantorna sjuka) under de 3 senaste åren  Har regnat över 30 mm under en 3-veckorsperiod före blomningen  Tätt bestånd eller risken för nedslagning stor

13 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 13 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Potatis / Potatisbladmögel  Risken för bladmögel är stor om potatis odlas på samma skifte årligen  Växtsäsongens väder är varmt och regnigt  Prognosmodell www.web-blight.netwww.web-blight.net  Besprutning innan första sjukdomsfläckarna uppträder

14 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 14 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Potatis / Filtsjuka  Betning  Särskilt hos de känsligaste sorterna (Frambo och Velox)

15 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 15 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål / Kornjordloppa Broddstadiet (10-12) - över hälften av kornets och havrens bladyta är uppäten, en tredjedel av vetets bladyta är uppäten

16 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 16 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål / Havrebladlus sädens broddstadium (10-19) - 1 lus per fem plantor sädens stråskjutning (30-37) – fem löss per strå sädens axgång (50-59) – tio löss per strå (höstvete 20)

17 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 17 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål / Sädesbladbagge sädens flaggbladsstadium (41-49) - 1-2 larver per planta

18 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 18 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål–vete (korn) / Röd och gul vetemygga Efter axgång i beståndet 1 röd vetemygga (rödaktig) per 6–7 ax eller 1 gul vetemygga (gulaktig) per ax Om fler än 10 myggor lyfter från axen när beståndet öppnas för hand innan myggornas normala flygning börjar på kvällskanten

19 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 19 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / rybs / jordloppor 1 loppa per planta på hjärtbladsstadiet 5 gnagmärken per planta på hjärtbladsstadiet

20 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 20 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / rybs / rapsbagge Tidigt knoppstadium: en rapsbagge per planta Knoppstadium: 2–3 rapsbaggar per planta

21 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 21 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / ärt / ärtbladlus Räkna lössen på fem ställen i toppen av fem på varandra följande plantor: 1. Vid baljbildningen – 5 löss per topp

22 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 22 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / ärt / ärtvecklare Rikstäckande prognostjänst + feromonfällor som sätts ut på skiftet

23 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 23 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / kummin / kumminmal Kontroll av skiftet med gula fångstlimfällor. Tillsvidare har tröskelvärdet överstigits över hela landet. Prognostjänsten KasperIT (MTT) ger ytterligare information om kumminmalens förekomst och bekämpningens inriktning.

24 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 24 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / sockerbetor / betfluga Övervakning vid månadsskiftet maj-juni 10 flugägg per 5-bladig planta

25 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 25 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Morot / Morotsbladloppa Kontroll med gul limfälla från morotens plantstadium till mitten av juli. 5 loppor per fälla och vecka

26 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 26 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Morot / Morotsfluga Kontroll med gul limfälla från morotens plantstadium till mitten av juli. Rikstäckande prognostjänst KasperIT 5 morotsflugor per fälla och vecka


Ladda ner ppt "Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 1 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till."

Liknande presentationer


Google-annonser