Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 1 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 1 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till."— Presentationens avskrift:

1 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströsklar Bekämpningens ekonomiska tröskelvärde uppnås när det förväntade värdet på skördeförlusterna på grund av ogräs, växtsjukdomar och skadedjur är större än bekämpningskostnaderna

2 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströsklar Bekämpningströskeln påverkas av: -tidpunkten för upptäckten -grödans utvecklingsstadium, jordart -väder, naturliga fiender -valt ämne och bekämpningskostnaden -skördens värde

3 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Ogräsväxter: måra1 st/m2 åkerbinda, målla, dån10 st/m2 lågväxande växter 100 st/m2

4 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål Flygsot hos korn – utsädesburna – betning Kornets strimsjuka – utsädesburna – betning

5 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/Korn - Kornets bladfläcksjuka Känsliga sorter Arve, Voitto, Tiril och Pilvi BekämpningstidTröskel Stråskjutning 30-37:5 % av bladen angripna (om växtbeståndet är tätt, hög förväntad skörd) Flaggblad-axgång 45-51hos var 3:e-5:e växt fläckar på 5 % av bladets yta 3:e översta bladet

6 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/Korn - Kornets sköldfläcksjuka Känsliga sorter: Olavi, Minttu, Rolfi (korn) Kier, Whalet, Riihi ja Picasso (råg) BekämpningstidTröskel Stråskjutningen  5 % av bladen angripna till axgång 51: på tredje översta bladet på var 3:e-5:e planta (om tätt bestånd, hög förväntad skörd, regnigt väder och känslig sort)

7 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål / Vete - brunfläcksjuka (Septoria) och bladfläcksjuka (DTR) Känsliga sorter: Kruunu, Aino, Picolo och Anniina BekämpningstidTröskel Stråskjutningen  5 % av bladen angripna på tredje översta bladet Flaggblad-axgång  5 % av bladen angripna på tredje översta bladet på var 5:e planta Förväntad skörd över 4000 kg

8 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål / Havre - Havrens bladfläcksjuka Känsliga sorter Aslak, Eemeli, Peppi, Veli BekämpningstidTröskel Stråskjutningsskedet  5 % av bladen förorenade axbildning 51: på tredje översta bladet på var 3:e planta (om tätt bestånd, hög förväntad skörd, regnigt väder och känslig sort)

9 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/vete, råg, korn - Mjöldagg Känsliga sorter (höstvete) Kruunu, Aino, Tjalve (råg) Elvi, Riihi / (korn) Rolfi, Artturi, Jyvä, Polartop, Gaute BekämpningstidTröskel Stråskjutning  till axgång (51)på tredje översta bladet och i bladslidan finns begynnade symtom på var 3:e-5:e planta (Om förväntad skörd är över 4000 kg, fuktigt på natten, varmt och blåsigt på dagen samt sorten känslig )

10 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/Rost Sjukdom som bör övervakas

11 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Höstspannmål / Snömögel (utvintringssvamp) Frodigt växtbestånd och höstspannmål som förfrukt Känsliga sorter: (råg) Picasso, Elvi, Amilo/(höstvete) Trygve, Lars

12 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Rybs / Bomullsmögel -->Bomullsmögel har förekommit på rybsskiftet eller på en åker i närheten (över 30 % av plantorna sjuka) under de 3 senaste åren  Har regnat över 30 mm under en 3-veckorsperiod före blomningen  Tätt bestånd eller risken för nedslagning stor

13 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Potatis / Potatisbladmögel  Risken för bladmögel är stor om potatis odlas på samma skifte årligen  Växtsäsongens väder är varmt och regnigt  Prognosmodell  Besprutning innan första sjukdomsfläckarna uppträder

14 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Potatis / Filtsjuka  Betning  Särskilt hos de känsligaste sorterna (Frambo och Velox)

15 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål / Kornjordloppa Broddstadiet (10-12) - över hälften av kornets och havrens bladyta är uppäten, en tredjedel av vetets bladyta är uppäten

16 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål / Havrebladlus sädens broddstadium (10-19) - 1 lus per fem plantor sädens stråskjutning (30-37) – fem löss per strå sädens axgång (50-59) – tio löss per strå (höstvete 20)

17 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål / Sädesbladbagge sädens flaggbladsstadium (41-49) larver per planta

18 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål–vete (korn) / Röd och gul vetemygga Efter axgång i beståndet 1 röd vetemygga (rödaktig) per 6–7 ax eller 1 gul vetemygga (gulaktig) per ax Om fler än 10 myggor lyfter från axen när beståndet öppnas för hand innan myggornas normala flygning börjar på kvällskanten

19 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / rybs / jordloppor 1 loppa per planta på hjärtbladsstadiet 5 gnagmärken per planta på hjärtbladsstadiet

20 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / rybs / rapsbagge Tidigt knoppstadium: en rapsbagge per planta Knoppstadium: 2–3 rapsbaggar per planta

21 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / ärt / ärtbladlus Räkna lössen på fem ställen i toppen av fem på varandra följande plantor: 1. Vid baljbildningen – 5 löss per topp

22 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / ärt / ärtvecklare Rikstäckande prognostjänst + feromonfällor som sätts ut på skiftet

23 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / kummin / kumminmal Kontroll av skiftet med gula fångstlimfällor. Tillsvidare har tröskelvärdet överstigits över hela landet. Prognostjänsten KasperIT (MTT) ger ytterligare information om kumminmalens förekomst och bekämpningens inriktning.

24 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / sockerbetor / betfluga Övervakning vid månadsskiftet maj-juni 10 flugägg per 5-bladig planta

25 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Morot / Morotsbladloppa Kontroll med gul limfälla från morotens plantstadium till mitten av juli. 5 loppor per fälla och vecka

26 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet Bekämpningströskel Skadedjur / Morot / Morotsfluga Kontroll med gul limfälla från morotens plantstadium till mitten av juli. Rikstäckande prognostjänst KasperIT 5 morotsflugor per fälla och vecka


Ladda ner ppt "Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria Sida 1 22.6.2014 Växtskyddsmedel och valet av medel till."

Liknande presentationer


Google-annonser