Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet"— Presentationens avskrift:

1 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströsklar Bekämpningens ekonomiska tröskelvärde uppnås när det förväntade värdet på skördeförlusterna på grund av ogräs, växtsjukdomar och skadedjur är större än bekämpningskostnaderna Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

2 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströsklar Bekämpningströskeln påverkas av: tidpunkten för upptäckten grödans utvecklingsstadium, jordart väder, naturliga fiender valt ämne och bekämpningskostnaden skördens värde Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

3 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Ogräsväxter: måra 1 st/m2 åkerbinda, målla, dån 10 st/m2 lågväxande växter st/m2 Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

4 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar/Spannmål Flygsot hos korn – utsädesburna – betning Kornets strimsjuka – utsädesburna – betning Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

5 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/Korn - Kornets bladfläcksjuka Känsliga sorter Arve, Voitto, Tiril och Pilvi Bekämpningstid Tröskel Stråskjutning 30-37: 5 % av bladen angripna (om växtbeståndet är tätt, hög förväntad skörd) Flaggblad-axgång hos var 3:e-5:e växt fläckar på 5 % av bladets yta 3:e översta bladet Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

6 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/Korn - Kornets sköldfläcksjuka Känsliga sorter: Olavi, Minttu, Rolfi (korn) Kier, Whalet, Riihi ja Picasso (råg) Bekämpningstid Tröskel Stråskjutningen  5 % av bladen angripna till axgång 51: på tredje översta bladet på var 3:e-5:e planta (om tätt bestånd, hög förväntad skörd, regnigt väder och känslig sort) Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

7 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål / Vete - brunfläcksjuka (Septoria) och bladfläcksjuka (DTR) Känsliga sorter: Kruunu, Aino, Picolo och Anniina Bekämpningstid Tröskel Stråskjutningen  5 % av bladen angripna på tredje översta bladet Flaggblad-axgång  5 % av bladen angripna på tredje översta bladet på var 5:e planta Förväntad skörd över 4000 kg Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

8 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål / Havre - Havrens bladfläcksjuka Känsliga sorter Aslak, Eemeli, Peppi, Veli Bekämpningstid Tröskel Stråskjutningsskedet  5 % av bladen förorenade axbildning 51: på tredje översta bladet på var 3:e planta (om tätt bestånd, hög förväntad skörd, regnigt väder och känslig sort) Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

9 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Spannmål/vete, råg, korn - Mjöldagg Känsliga sorter (höstvete) Kruunu, Aino, Tjalve (råg) Elvi, Riihi / (korn) Rolfi, Artturi, Jyvä, Polartop, Gaute Bekämpningstid Tröskel Stråskjutning  till axgång (51) på tredje översta bladet och i bladslidan finns begynnade symtom på var 3:e-5:e planta (Om förväntad skörd är över 4000 kg, fuktigt på natten, varmt och blåsigt på dagen samt sorten känslig) Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

10 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar/Spannmål/Rost Sjukdom som bör övervakas Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

11 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Höstspannmål / Snömögel (utvintringssvamp) Frodigt växtbestånd och höstspannmål som förfrukt Känsliga sorter: (råg) Picasso, Elvi, Amilo/(höstvete) Trygve, Lars Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

12 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Rybs / Bomullsmögel --> Bomullsmögel har förekommit på rybsskiftet eller på en åker i närheten (över 30 % av plantorna sjuka) under de 3 senaste åren  Har regnat över 30 mm under en 3-veckorsperiod före blomningen  Tätt bestånd eller risken för nedslagning stor Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

13 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Potatis / Potatisbladmögel Risken för bladmögel är stor om potatis odlas på samma skifte årligen Växtsäsongens väder är varmt och regnigt Prognosmodell Besprutning innan första sjukdomsfläckarna uppträder Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

14 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Växtsjukdomar / Potatis / Filtsjuka Betning Särskilt hos de känsligaste sorterna (Frambo och Velox) Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

15 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål / Kornjordloppa Broddstadiet (10-12) - över hälften av kornets och havrens bladyta är uppäten, en tredjedel av vetets bladyta är uppäten Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

16 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål / Havrebladlus sädens broddstadium (10-19) - 1 lus per fem plantor sädens stråskjutning (30-37) – fem löss per strå sädens axgång (50-59) – tio löss per strå (höstvete 20) Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

17 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål / Sädesbladbagge sädens flaggbladsstadium (41-49) larver per planta Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

18 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / Spannmål–vete (korn) / Röd och gul vetemygga Efter axgång i beståndet 1 röd vetemygga (rödaktig) per 6–7 ax eller 1 gul vetemygga (gulaktig) per ax Om fler än 10 myggor lyfter från axen när beståndet öppnas för hand innan myggornas normala flygning börjar på kvällskanten Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

19 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / rybs / jordloppor 1 loppa per planta på hjärtbladsstadiet 5 gnagmärken per planta på hjärtbladsstadiet Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

20 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / rybs / rapsbagge Tidigt knoppstadium: en rapsbagge per planta Knoppstadium: 2–3 rapsbaggar per planta Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

21 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / ärt / ärtbladlus Räkna lössen på fem ställen i toppen av fem på varandra följande plantor: 1. Vid baljbildningen – 5 löss per topp Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

22 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / ärt / ärtvecklare Rikstäckande prognostjänst + feromonfällor som sätts ut på skiftet Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

23 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / kummin / kumminmal Kontroll av skiftet med gula fångstlimfällor. Tillsvidare har tröskelvärdet överstigits över hela landet. Prognostjänsten KasperIT (MTT) ger ytterligare information om kumminmalens förekomst och bekämpningens inriktning. Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

24 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / sockerbetor / betfluga Övervakning vid månadsskiftet maj-juni 10 flugägg per 5-bladig planta Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

25 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / Morot / Morotsbladloppa Kontroll med gul limfälla från morotens plantstadium till mitten av juli. 5 loppor per fälla och vecka Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria

26 Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet
Bekämpningströskel Skadedjur / Morot / Morotsfluga Kontroll med gul limfälla från morotens plantstadium till mitten av juli. Rikstäckande prognostjänst KasperIT 5 morotsflugor per fälla och vecka Torjuntakynnys - Pertti Rajala, Kasvinsuojeluseura ry, Källa: Växtskydd för åkergrödor, ProAgria


Ladda ner ppt "Växtskyddsmedel och valet av medel till skiftet"

Liknande presentationer


Google-annonser