Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

040510 PROBI AB Bolagsstämma Probi AB Probi AB 10 maj, 2004 VD, Per Bengtsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "040510 PROBI AB Bolagsstämma Probi AB Probi AB 10 maj, 2004 VD, Per Bengtsson."— Presentationens avskrift:

1 040510 PROBI AB Bolagsstämma Probi AB Probi AB 10 maj, 2004 VD, Per Bengtsson

2 040510 PROBI AB Dagens presentation  2003 års mål och nyckelhändelser  Kvartal 1, 2004  Probis fortsatta kommersialisering  Mål och aktiviteter under 2004

3 040510 PROBI AB Probis mål 2003  att ingå licensavtal med internationell aktör på Functional Food-marknaden  att fortsätta klinisk dokumentation och produktutveckling av befintliga probiotiska bakteriestammar  att påbörja dokumentationen av nya bakteriestammar med intressanta probiotiska effekter  att utveckla nya produktkoncept för livsmedels- och nutritionsmarknaden

4 040510 PROBI AB Målen uppnåddes!  Avtal med Danone blev tecknat i maj 2003, ett stort genombrott för Probi som bioteknikbolag på den internationella probiotikamarknaden  Licensavtal tecknat med Rosell Lallemand Inc. och Health World inom Kosttillskott  SNF godkännande för ProViva (Lp299v)  Nya probiotiska bakterier med intressanta effekter har patentsökts

5 040510 PROBI AB Royaltyintäkter fortsätter att öka MSEK

6 040510 PROBI AB Rörelseresultat exklusive engångsposter förbättrades MSEK

7 040510 PROBI AB Nyckeltal (Tkr) 2003 2002 2001 Omsättningsökning % +5+29 +11 Årets Resultat -8 180 -14 128 -26 993 Kostnad FoU 13 902 13 433 12 368 Andel FoU kostnader % 49 47 39 Likvida medel 20 113 19 327 49 273 Soliditet % 81 88 73 Resultat per aktie -0,20-0,34 -0,66 Kassaflöde per aktie 0,02 -0,73 -0,68

8 040510 PROBI AB Kvartalsresultat Q1 (Tkr) Omsättning 2004 2003 2002 9 059 6 033 6 867 Omsättning % + 50 -13 +49 Periodens resultat 190 -2 890 -3 140 Likvida medel 20 122 16 490 19 327 Kassaflöde 9 -2 837 -16 239

9 040510 PROBI AB Probi aktiens utveckling 2003 tom maj 2004

10 040510 PROBI AB Probi fokuserar på tre affärsområden Functional Food KosttillskottKlinisk Nutrition

11 040510 PROBI AB Functional Food Kost - tillskott Klinisk Nutrition Forskning Utveckling Kommersialisering Livsmedel Livsmedel med nyttiga tillsatser Receptfria läkemedel Receptbelagda mediciner LäkemedelLivsmedel Probis affärsmodell och strategi ( )

12 040510 PROBI AB Functional Food, framtidens konsumenter kräver mer

13 040510 PROBI AB Functional Food-probiotika, en stor marknad som domineras av mejeriprodukter Mjök drycker Yoghurt Frukt & grönsaker Övrigt ~52 ~40 ~4 Produkter Procent ~4 Global försäljning >40 Miljarder SEK i producentledet = Royaltybas Försäljning i konsumentpriser Miljarder SEK i fast valuta

14 040510 PROBI AB Hög marknadskoncentration > 45% Global marknadsandel Marknaden drivs av märkesvaror Yakult Danone

15 040510 PROBI AB Skånemejeriers ProViva framgång fortsätter ProViva volymutveckling under 10 år, Sverige 1994-2003

16 040510 PROBI AB +53% +40% +37% +30% +40% Danone – Actimel utveckling M SEK i producentpriser Källa – Danone Investor presentation 02-04

17 040510 PROBI AB Kosttillskott - Marknaden för probiotika  Omogen och fragmenterad  Drivkrafter  Hälsointresse  Bekvämlighet och produkternas hållbarhet  Bättre produktionsteknologi  Bättre dokumentation och patentskydd  Vad krävs för ökad penetration  Fler kvalitetsprodukter  Bättre dokumentation och regelverk  Större marknadsinvesteringar, kraftfullare aktörer

18 040510 PROBI AB Försäljning per distributionskanal i USA

19 040510 PROBI AB Probis partner för framgång inom probiotiska kosttillskott  Institut Rosell är den största leverantören av probiotiska kosttillskott i USA och Europa  Institut Rosell erbjuder väl inarbetade distributionskanaler och försäljningsorganisation = snabb penetration  Institut Rosell bearbetar nu aktivt potentiella distributörer

20 040510 PROBI AB Klinisk Nutrition  Parenteral Nutrition = Näring intravenöst  Enteral Nutrition = Näring direkt till tarmen via sond  Största tillväxten är inom Enteral Nutrition  Högre pris och större marginaler än inom Functional Food och Kosttillskott  Total marknad Enteral Nutrition ca 15 BSEK.

21 040510 PROBI AB Enteral Nutrition Områden av intresse för Probi:  Intensivvård, opererade patienter - färre infektioner - minskat antibiotikabehandling - kortare vårdtid  Ytterligare möjligheter, andra sjukhusavdelningar och öppen vård - cellgift/strålningsbehandling, HIV, inflammatoriska tarmsjukdomar…

22 040510 PROBI AB Kliniska indikationer och patientrörlighet In-hospital Out-patients IVA Patient flöde

23 040510 PROBI AB Stress och återhämtning UtvecklingForskning Hjärt- och kärl Immunförsvar Mage och tarm Probis position inom resp. terapiområde Kommersialisering Functional Food Kosttillskott Klinisk Nutrition

24 040510 PROBI AB Aktiviteter och mål under 2004  Fortsätta kommersialisering av Probi´s bakterier inom alla affärsområden  Dokumentera nya bakteriestammars probiotiska effekter  Stödja och säkra lanseringar inom Functional Food och Kosttillskott  Fortsatta kliniska studier och produktutveckling för att stärka Probis erbjudande

25 040510 PROBI AB ett bioteknikföretag med en världsledande position inom probiotisk forskning och utveckling Probi

26 040510 PROBI AB Styrelsearbete 2003/2004 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie medlemmar & 1 suppleant.  Peter Zakrisson, Partner H&B Capital, Arbetande styrelseordförande  Rolf Bjerndell, VD Skånemejerierna  Berthold Lindquist, Direktör  Göran Molin, Prof.Livsmedelshygien  Bengt Jeppsson, Prof.Kirurgi  Sören Gyll, Ordförande Svenskt Näringsliv  Birgit Norinder, Direktör  Jan Persson, Chef affärsområde Marknad, SM, Suppleant

27 040510 PROBI AB Styrelsearbete 2003/2004  Styrelsen har haft 9 protokollförda möten  1 konstituerande möte  6 ordinarie styrelsemöten  1 strategimöte  1 extramöte  Bolagets revisor har deltagit vid två möten för att avrapportera granskning av den interna kontrollen samt avrapportering av årsrevision  Under perioden 2003-08-29 – 2003-11-10 var Peter Zakrisson tillförordnad VD. Under den perioden var Sören Gyll styrelsens ordförande


Ladda ner ppt "040510 PROBI AB Bolagsstämma Probi AB Probi AB 10 maj, 2004 VD, Per Bengtsson."

Liknande presentationer


Google-annonser