Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trädgårdsstadsskolan År 8 VT-10

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trädgårdsstadsskolan År 8 VT-10"— Presentationens avskrift:

1 Trädgårdsstadsskolan År 8 VT-10
GYMNASIEINFORMATION Trädgårdsstadsskolan År 8 VT-10

2 Gymnasieskolan Utbildningssystemet Allmänt om gymnasieprogram
Behörighet och urval Vilka program finns? Skolor Att tänka på Planering och information Nya antagningsregler högskolan 2010 GY 11- Definitivt besked i höst (efter valet) om vad som händer med den nya gymnasiereformen. Läs sista sidan.

3 Utbildningssystemet

4 Gymnasieskolan idag, kommer ev förändras till 2011
17 nationella program Specialutformat program Individuellt program Lärlingsutbildning Inriktningar Kursplan Kärnämnen Karaktärsämnen

5 Projektarbete Individuellt val 2 500 poäng Kurser A, B, C, D 50, 100 poäng Betyg i alla kurser Grundläggande behörighet Särskild behörighet Valbara kurser

6 Kärnämnen 750 p Svenska A, B 200 p Svenska som andraspråk 200 p
Engelska A 100 p Samhällskunskap A 100 p Religionskunskap A 50 p Matematik A 100 p Naturkunskap A 50 p Idrott och Hälsa A 100 p Estetisk verksamhet 50 p

7 Karaktärsämnen Olika för varje program Speciellt för ett visst program
Inriktningar Skolans val av kurser

8 Behörighet och urval Behörighet Urval och Meritvärde
har slutfört årskurs 9 i grundskolan (eller motsvarande) och har fått godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik är mellan 16 och 20 år inte redan har genomgått en gymnasieutbildning Urval och Meritvärde G =10 poäng VG =15 poäng MVG =20 poäng 16 ämnen

9 Vilka är de nationella programmen?
Studieförberedande Yrkesförberedande

10 Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha kunskap om livets villkor, sammanhangen i naturen och i samhället. - MA A,B,C,D,(E,F) - KE A, (B)- FY A, (B) - BI A, (B) - HI A Moderna språk 100 p – ENG A,B

11 Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill veta mer om hur människan och samhället har utvecklats. Mäniskors liv och levnadsvillkor, samhällen och konflikter studeras genom både historiska och internationella glasögon och analyseras ur samhällsvetenskapliga och kulturella synvinklar. MA A, B, (C) – Moderna språk 200 p – HI A NATURKUNSKAP A, B ENG A,B

12 Teknikprogrammet Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av teknik i vid bemärkelse, teknikens roll i samhället och hur den tekniska utvecklingen samverkar med människor och natur. MA A,B C, (D) - FY A – KE A - ENG A, B

13 Estetiska programmet Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom kultur och estetiska yrken. Programmet ger dig möjlighet att allsidigt utveckla förmågan till skapande, inlevelse och uttryck - MA A, B – ENG A, B – HI A

14 Barn- och fritidsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med människors lärande och utveckling i alla åldrar. Utbildningen lägger en grund för pedagogiska yrken inom förskola, fritidshem och skola, för det sociala yrkesområdet samt för olika yrken inom fritidssektorn. Utbildningen på barn- och fritidsprogrammet behöver oftast byggas på med ytterligare studier.

15 Byggprogrammet Byggprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom husbyggnad, anläggning, måleri eller plåtslageri. Arbetet kan gälla både nykonstruktion och renovering.

16 Elprogrammet Elprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill arbeta på ett område som ökar snabbt och blir allt mer avancerat. Elprogrammet utbildar för en verksamhet som är internationell. Med elprogrammet som grund kan du i princip arbeta över hela världen. Svensk utbildning förknippas med ett högt säkerhetstänkande.

17 Energiprogrammet Energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med tekniska system inom energi, fastighet, VVS, kylteknik eller sjöfart. Energifrågor hör till de mest omdebatterade idag. Miljöhänsyn, kretsloppstänkande och teknikens betydelse för utvecklingen av det hållbara samhället är centrala frågor i utbildningen.

18 Fordonsprogrammet Fordonsprogrammet vänder sig både till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon och till dig som i första hand vill använda fordon för att utföra olika slags tjänster. Fordonsprogrammet utbildar för verksamheter som ligger i teknikutvecklingens framkant. Det hänger bland annat samman med stränga miljökrav eftersom miljöbelastningen från fordon är stor.

19 Handels och administrationsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom handel och service, turism och resebranschen. Det finns också möjlighet till specialisering för den som exempelvis vill bli säljare i butik med specialsortiment inom mode, elektronik eller övriga branscher.

20 Hantverksprogrammet Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer i ett kreativt yrke. I hantverksprogrammet möts gammalt och nytt. Det handlar om att med utgångspunkt i gamla kunskaper och traditioner skapa, reparera och ge service utifrån dagens behov.

21 Hotell- och restaurangprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hotellbranschen eller med restaurangverksamhet. Många som gått igenom gymnasiet på detta program startar eget företag. Kunskap om företagande, entreprenörskap och ekonomi är en central del av utbildningen.

22 Individuellt program Individuella program (IV) är till för dig som lämnar grundskolan utan godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska. Här kan du få möjlighet till en nystart. Genom att gå på en utbildning som utformas helt utifrån dina egna förutsättningar kan en tid på IV bli ett avstamp mot framtiden.

23 Industriprogrammet Industriprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta i större och mindre industrier men även i andra delar av arbetslivet där man utvecklar och tillverkar saker, sköter underhåll eller arbetar med återvinning.

24 Livsmedelsprogrammet
Livsmedelsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med produktion och hantering av livsmedel. Det kan vara inom bageri, konditori, kött, charkuteri, i butik eller inom matindustrin.

25 Medieprogrammet Medieprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att uttrycka och förmedla budskap i olika former.

26 Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av växter, djur, natur och teknik och vill arbeta yrkesmässigt inom jord, skog, trädgård, hästhållning, djurvård, vatten och fiske eller naturturism.

27 Omvårdnadsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med människor. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

28 Läs mer om programmen http://www.utbildningsinfo.se/sb/d/168/a/367
Alla program ger en grundläggande behörighet till högre studier. (individuellt val) Särskild behörighet ( NV, SP, TE, ES)

29 Skolor Botkyrka kommun Tumba gymnasium Tullinge gymnasium
S:t Botvids gymnasium Södertörns Hantverksgymnasium

30 Att tänka på Estetiska program – arbets- och antagningsprov. Bilagor.
Antagningsregler, skolor i annan kommun. Friskolor, riksrekryterande utbildningar(län) Gymnasieansökan – valalternativ, prioritering kvittens, preliminär intagning.

31 Att tänka på Språkval – obligatoriskt på SP och NV Medicinskt
Folkbokföring Skolans hemsida - Gymnasievalet

32 Ansökan till gymnasieskolan
Sista ansökningsdatum i mitten på februari Riksrekryterande idrottsutbildning (Elit), andra idrottsutbildningar, vissa friskolor - tidigare ansökningsdatum. Egna ansökningsblanketter. Ta kontakt med Syv vid funderingar!

33 HT 10 Information i klassrummet. Enskilt vägledningssamtal. Öppna hus.
Infomöte för föräldrar. Gymnasieskolor. Gymnasiemässan. Prova på dagar. Broschyrer och annat material.

34 VT 11 Öppna hus Prova på dagar
Gymnasieval via webben, – mitten av februari. Lösenord skickas hem. Underskriven kvittens till Syv Preliminär intagning (höstbetyg) i april Ev ändringsval (april/maj) Slutlig intagning – månadsskifte juni/juli Reservintagning (augusti-september)

35 Nya antagningsregler till högskolan 2010
Behörighet- grundläggande och särskild Områdesbehörigheter Meritkurser/meritpoäng och Urval

36 Ytterligare information
Se länkar på skolans hemsida Maria Englund

37 GY 2011 –ny gymnasiereform Sammanfattning av förändringarna i Gy 2011:
Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad yrkesprogram - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs Lärlingsutbildning införs Nytt betygssystem Historia blir obligatoriskt ämne på alla program Skärpta krav på grundläggande högskolebehörighet Arbetslivet ges inflytande över yrkesutbildningen ? programråd De tolv yrkesprogrammen är: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet De sex högskoleförberedande programmen är: Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet


Ladda ner ppt "Trädgårdsstadsskolan År 8 VT-10"

Liknande presentationer


Google-annonser