Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbetet på läkarprogrammet - info till T5

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbetet på läkarprogrammet - info till T5"— Presentationens avskrift:

1 Examensarbetet på läkarprogrammet - info till T5
3/04/2017 Examensarbetet på läkarprogrammet - info till T5 Riitta Möller Kursansvarig och examinator Jeanette Danielsson Utbildningshandläggare Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Exjobb Syfte Vilka projekt finns Hur hittar jag ett projekt och en handledare Tillgodoräknande Examination Exjobb utomlands

2 Vad är Examensarbetet? Examensarbetet är en kurs!
3/04/2017 Vad är Examensarbetet? Examensarbetet är en kurs! 30 hp, 20 veckor, VT12: 16 jan 2012 – 3 juni 2012 Behörighetskrav: Godkänd T1-T4, avslutat T5-T6 Individuell handledning! Eget schema! Målet med kursen är INTE att starta och avsluta ett forskningsprojekt och skriva en vetenskaplig artikel! Detta är en 20 veckors kurs - påminn handledaren! man måste ha minst 30p från T5-6 from HT12, alltså för dem som går T5 i höst.

3 Syftet med Examensarbetet
att förbättra er förmåga att självständigt söka och kritiskt granska information samt producera och tillämpa ny information att ge grundläggande vetenskapliga kunskaper och färdigheter som en modern läkare har behov av i sin dagliga verksamhet att förbereda för ett fruktbart livslångt lärande som behövs för ett framgångsrikt yrkesliv

4 När? T7 Kan en student starta före T7? Nej.
Examensarbetet 3/04/2017 När? T7 Kan en student starta före T7? Nej. Kan en student skjuta fram exjobbet? Beslutas av PN, men generellt inte. Kontakta en studievägledare. Riitta, vad innebär nya behörighetskraven?

5 Hur? Arbetsplan Halvtidsrapport Examination
Examensarbetet 3/04/2017 Hur? Arbetsplan Halvtidsrapport Examination Skriftlig rapport (engelska eller svenska) Muntlig presentation (engelska eller svenska) Opponering på annan students projekt Närvara vid minst fyra andra presentationer Betyg: G/IG Formella kriterier i "KI kriterier för examensarbeten" (se kurswebb, Innehåll

6 Vilken typ av projekt är lämpliga?
Forskningsprojekt Examensarbetet är ett självständigt arbete under handledning där studenten dels ska fördjupa sina kunskaper inom ett område dels utveckla sin vetenskapliga förmåga och kunna sätta in resultat i ett större sammanhang Utvecklingsprojekt Tex identifierar ett område som behöver utvecklas inom sjukvården, inom utbildning etc

7 Hur hittar jag ett lämpligt projekt?
Se vår databas, KIs hemsida, Centrumbildningar, Forskningsnätverk Kontakta de forskare/lärare som är verksamma inom det område som du är intresserad av och fråga om möjligheter! Entusiasm! Egen projektidé? Mycket krävande! Ha ett gott omdöme! Kolla upp din potentiella handledare och arbetsplats! Referenser! PubMed!

8

9 Exempel på projekt som utförs HT10
Utvärdering av en ultraljudsundersäkning i graviditetsvecka 41 och dess inverkan på förlossningsutfall Epidemiologisk studie kring diabetes typ 2 - äftliga och omgivningsmässiga influenser Anemi hos malariapatienter En ovanlig studie – En enkätstudie om utbildning och informationsläget om ovanliga sjukdomar inom primärvården Causes and prognostic significance of troponin elevation in patients treated in an emergency department Diabetes och träning, en långtidsuppföljning Mångbesökare på barnakutmottagningen ALK1/BMP-10 Signaling in Cardiomyocyte Precursor Cells

10 Examensarbetet 3/04/2017 Krav på handledaren Måste vara disputerad (PhD) och ha nödvändig kompetens för att handleda inom givet projekt Möjligt göra exjobb på företag och myndighet Två studenter kan ha samma handledare och liknande projekt, men måste skriva egna uppsatser och göra egna presentationer och opponering Handledaren = din lärare på kursen, har en mycket viktig roll!

11 Exjobb utomlands & övriga Sverige
Endast om man har en KI handledare som har samarbete med en klinik/lab utomlands/övriga Sverige Då har man en KI handledare samt en annan handledare utomlands/övriga Sverige Obligatorisk upprop och arbetsplan godkänd på KI innan man kan resa Boendekostnad varierar Ordna med försäkring och ev. visum, vacciner Ansök om stipendier Börja planera tidigt

12 Men jag har redan gjort ett exjobb- Om Tillgodoräknande
Kan sökas om Gjort liknande kurs tidigare (dvs 30 hp examensarbete) som faller inom huvudområdet medicin Reell kompetens. Med reell kompetens avses de samlade kunskaper och färdigheter som en sökande tillägnat sig Ansökningsblankett och anvisningar finns på kurswebben Alla ansökningar behandlas individuellt Att bli beviljad tillgodoräknanden garanterar inte en plats på nästa kurs (kirurgi)

13 Ansvar för kursen Central administration (MEB)
Examensarbetet 3/04/2017 Ansvar för kursen Central administration (MEB) Koordinator (KI ansluten) Handledare (KI handledare ett krav) Förutom handledaren kommer varje projekt övervakas av en koordinator med KI tillhörighet. Koordinatorn kommer att ansvara för att projektet genomförs enligt KIs regler och förordningar. Varje koordinator kommer att ansvara för ca projekt och utses av kursansvarig.

14 Tidsplan för 2011-2012 (prel datum)
Före kursen Project proposal form (PPF): deadline 18 oktober PPF fördelas till koordinatorer som granskar projektförslaget, etiktillstånd mm. Måste godkännas innan projektet får påbörjas. Undvik försening! Under kursen Upprop 16 januari, obligatoriskt Introvecka: Scientific writing, epidemiologi, statistik Arbetsplan v.2 Halvtidskontroll v.8 (ytterligare kontroll av manuskriptet i koordinatorsgrupper) Inlämning seminarieversion v.17 (mitten av maj) Muntlig redovisning + opponering v.18-19 Veckor syftar till kursveckor, ej kalenderveckor

15 Varför? Vi bedömer att projektet är rimligt att genomföras under en termin Att kursens lärandemål kan nås Att rådande regelverk följs, tex angående etikansökan Det är vanligt att det tar 2-3 månader att erhålla ett etisk tillstånd från regionala etikprövningsnämnden

16 Övrigt CSN Sök lån årsvis!
Föreläsningar under kursen men största delen av undervisningen sköts av handledaren/ i forskningsgrupper/ klinikerna etc PU dag obligatorisk! Håll deadlines!

17 Vad måste du göra? Hitta projekt/handledare (under sept-okt)
Examensarbetet 3/04/2017 Vad måste du göra? Hitta projekt/handledare (under sept-okt) Att träffa handledaren är viktigt Fråga efter vad handledaren kan erbjuda: arbetsplats på labbet/kliniken etc Kolla handledarens forskning men följ ditt hjärta Diskutera om etikansökan för projektet 2. Fylla i projekt proposal form (PPF) Görs elektroniskt men behöver skrivas ut Underskrifter obligatoriska i papperskopian, kan ta 1-2 vk! 3. Skicka in papperskopian av PPF senast 18 oktober Ska vi ha mingel? Sannolikt inte

18 Lycka till!


Ladda ner ppt "Examensarbetet på läkarprogrammet - info till T5"

Liknande presentationer


Google-annonser