Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensarbetet på läkarprogrammet - info till T5 Riitta Möller Kursansvarig och examinator Jeanette Danielsson Utbildningshandläggare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensarbetet på läkarprogrammet - info till T5 Riitta Möller Kursansvarig och examinator Jeanette Danielsson Utbildningshandläggare."— Presentationens avskrift:

1 Examensarbetet på läkarprogrammet - info till T5 Riitta Möller Kursansvarig och examinator riitta.moller@ki.se Jeanette Danielsson Utbildningshandläggare Jeanette.danielsson@ki.se Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) www.ki.se/lakare/exjobb

2 Vad är Examensarbetet?  Examensarbetet är en kurs! o 30 hp, 20 veckor, VT12: 16 jan 2012 – 3 juni 2012  Behörighetskrav: Godkänd T1-T4, avslutat T5-T6  Individuell handledning! Eget schema!  Målet med kursen är INTE att starta och avsluta ett forskningsprojekt och skriva en vetenskaplig artikel! Detta är en 20 veckors kurs - påminn handledaren! 2

3  att förbättra er förmåga att självständigt söka och kritiskt granska information samt producera och tillämpa ny information  att ge grundläggande vetenskapliga kunskaper och färdigheter som en modern läkare har behov av i sin dagliga verksamhet  att förbereda för ett fruktbart livslångt lärande som behövs för ett framgångsrikt yrkesliv Syftet med Examensarbetet

4 4 När?  T7  Kan en student starta före T7? Nej.  Kan en student skjuta fram exjobbet? Beslutas av PN, men generellt inte. Kontakta en studievägledare.

5 Hur?  Arbetsplan  Halvtidsrapport  Examination o Skriftlig rapport (engelska eller svenska) o Muntlig presentation (engelska eller svenska) o Opponering på annan students projekt o Närvara vid minst fyra andra presentationer o Betyg: G/IG o Formella kriterier i "KI kriterier för examensarbeten" (se kurswebb, www.ki.se/lakare/exjobb).www.ki.se/lakare/exjobb 5

6 Vilken typ av projekt är lämpliga?  Forskningsprojekt o Examensarbetet är ett självständigt arbete under handledning där studenten dels ska fördjupa sina kunskaper inom ett område dels utveckla sin vetenskapliga förmåga och kunna sätta in resultat i ett större sammanhang  Utvecklingsprojekt o Tex identifierar ett område som behöver utvecklas inom sjukvården, inom utbildning etc

7 Hur hittar jag ett lämpligt projekt?  Se vår databas, http://exjobb.meb.ki.se/http://exjobb.meb.ki.se/  KIs hemsida, Centrumbildningar, Forskningsnätverk  Kontakta de forskare/lärare som är verksamma inom det område som du är intresserad av och fråga om möjligheter! Entusiasm!  Egen projektidé? Mycket krävande!  Ha ett gott omdöme! Kolla upp din potentiella handledare och arbetsplats! Referenser! PubMed!

8 http://exjobb.meb.ki.se

9 Exempel på projekt som utförs HT10  Utvärdering av en ultraljudsundersäkning i graviditetsvecka 41 och dess inverkan på förlossningsutfall  Epidemiologisk studie kring diabetes typ 2 - äftliga och omgivningsmässiga influenser  Anemi hos malariapatienter  En ovanlig studie – En enkätstudie om utbildning och informationsläget om ovanliga sjukdomar inom primärvården  Causes and prognostic significance of troponin elevation in patients treated in an emergency department  Diabetes och träning, en långtidsuppföljning  Mångbesökare på barnakutmottagningen  ALK1/BMP-10 Signaling in Cardiomyocyte Precursor Cells 9

10 Krav på handledaren  Måste vara disputerad (PhD) och ha nödvändig kompetens för att handleda inom givet projekt  Möjligt göra exjobb på företag och myndighet  Två studenter kan ha samma handledare och liknande projekt, men måste skriva egna uppsatser och göra egna presentationer och opponering  Handledaren = din lärare på kursen, har en mycket viktig roll!

11 11 Exjobb utomlands & övriga Sverige  Endast om man har en KI handledare som har samarbete med en klinik/lab utomlands/övriga Sverige o Då har man en KI handledare samt en annan handledare utomlands/övriga Sverige  Obligatorisk upprop och arbetsplan godkänd på KI innan man kan resa  Boendekostnad varierar  Ordna med försäkring och ev. visum, vacciner  Ansök om stipendier  Börja planera tidigt

12 12 Men jag har redan gjort ett exjobb- Om Tillgodoräknande  Kan sökas om 1.Gjort liknande kurs tidigare (dvs 30 hp examensarbete) som faller inom huvudområdet medicin 2.Reell kompetens. Med reell kompetens avses de samlade kunskaper och färdigheter som en sökande tillägnat sig  Ansökningsblankett och anvisningar finns på kurswebben  Alla ansökningar behandlas individuellt  Att bli beviljad tillgodoräknanden garanterar inte en plats på nästa kurs (kirurgi)

13 Ansvar för kursen 1.Central administration (MEB) 2.Koordinator (KI ansluten) 3.Handledare (KI handledare ett krav)

14 Tidsplan för 2011-2012 (prel datum)  Före kursen o Project proposal form (PPF): deadline 18 oktober o PPF fördelas till koordinatorer som granskar projektförslaget, etiktillstånd mm. Måste godkännas innan projektet får påbörjas. Undvik försening!  Under kursen o Upprop 16 januari, obligatoriskt o Introvecka: Scientific writing, epidemiologi, statistik o Arbetsplan v.2 o Halvtidskontroll v.8 o (ytterligare kontroll av manuskriptet i koordinatorsgrupper) o Inlämning seminarieversion v.17 (mitten av maj) o Muntlig redovisning + opponering v.18-19 14 Veckor syftar till kursveckor, ej kalenderveckor

15 Varför?  Vi bedömer att projektet är rimligt att genomföras under en termin  Att kursens lärandemål kan nås  Att rådande regelverk följs, tex angående etikansökan o Det är vanligt att det tar 2-3 månader att erhålla ett etisk tillstånd från regionala etikprövningsnämnden 15

16 Övrigt  CSN Sök lån årsvis!  Föreläsningar under kursen men största delen av undervisningen sköts av handledaren/ i forskningsgrupper/ klinikerna etc  PU dag obligatorisk!  Håll deadlines! 16

17 Vad måste du göra? 1.Hitta projekt/handledare (under sept-okt) o Att träffa handledaren är viktigt o Fråga efter vad handledaren kan erbjuda: arbetsplats på labbet/kliniken etc o Kolla handledarens forskning men följ ditt hjärta o Diskutera om etikansökan för projektet 2. Fylla i projekt proposal form (PPF) o Görs elektroniskt men behöver skrivas ut o Underskrifter obligatoriska i papperskopian, kan ta 1-2 vk! 3. Skicka in papperskopian av PPF senast 18 oktober 17

18 Lycka till! 18


Ladda ner ppt "Examensarbetet på läkarprogrammet - info till T5 Riitta Möller Kursansvarig och examinator Jeanette Danielsson Utbildningshandläggare."

Liknande presentationer


Google-annonser