Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbplats- och sökstatistik och sökbeteende Håll webbplatsen levande Nätverket 24-timmarswebben Arlanda, 11 december 2006

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbplats- och sökstatistik och sökbeteende Håll webbplatsen levande Nätverket 24-timmarswebben Arlanda, 11 december 2006"— Presentationens avskrift:

1 Webbplats- och sökstatistik och sökbeteende Håll webbplatsen levande Nätverket 24-timmarswebben Arlanda, 11 december 2006 stefan.pettersson@lumano.se www.lumano.se

2 Stefan Pettersson från Lumano  Konsulter inom användbarhet, sökbarhet och beställarstöd sedan 2000.  Webbstatistik- och sökmotorutredningar för t.ex.  Outokumpu (metaller),  Biovitrum (läkemedel),  Karolinska Institutet (universitet/myndighet),  Jönsson & Lepp (utbildning) och  Protelma (telemarketing).  Kombinerar webbstatistik med intervjuer, enkäter och användartester.  Inför metoder och verktyg för webbstatistik, t.ex. Karolinska Institutet.

3 Vet ni hur er webbplats används?  ”Vi har Webtrends.”  ”Vi funderar på att köra popup-enkäter.”  ”Vi har ett kontaktformulär för användarna.”  ”Nej... det vet vi nog egentligen inte...”  ”Folk ringer när det inte funkar.”  ”Vi testade sajten när den var ny.”

4 Undersökningsmetoder för webben  Kvantitativa  Loggfilsanalys  Popup-enkäter  Enkäter  Sökmotordata  Kvalitatitva  Intervjuer  Användartester  Fokusgrupper och workshops

5 Läs kapitel 5.2 – Uppföljning av användning och innehåll...... och det säger jag inte bara till myndigheter.

6 Webbstatistik  Var kommer rådata från?  Varför blir det så svårt att säga något bestämt?  Trendmätningar:  Specialintressen.  Specifika händelser.  Definierade mätpunkter.  Koll på verkligheten? Kliv ut ur bubblan!  Följa användarspår.  Ad-hoc-mätningar.  Allt till alla eller vad till vem?  Metodförslag.  Verktyg?

7 Var kommer rådata från? Hur fungerar webben? Datornamn översätts till IP-adress, t.ex. t1o61p78.telia.com, 195.67.228.78, www.aftonbladet.se 212.112.162.203 Olika typer av nätanslutningar Server med webb- serverprogram Användare med webbläsare och dator

8 Hur fungerar Hyper Text Transfer Protocol? 1. Med HTTP-protokollet ber webbläsaren om filer från webbservern. 2. Webbservern levererar filen från en mapp eller skapar den från en databas. GET startsida.html 3. Webbservern sparar information om förfrågan i en loggfil. 4. Webbläsaren ritar upp en sida av innehållet i filen. Oftast innehåller filen html som är ett sidbeskrivningsspråk. 3. 2. 1. 4.

9 En sida består av flera filer Html-kod (själva sidan): Html, htm, asp, aspx, php, jsp,... Stilmallar: css JavaScript: js Flash: swf Bilder: jpg, gif, png,... Exempel: Aftonbladet: 58 filer När html-koden är laddad hämtas sidans alla ingående filer. Varje fil loggas. Vad är en sida? Html-sidor? PDF:er? Word? Excel? Powerpoint?

10 HTTP och loggfilen 81.225.235.148 - - [25/May/2004:13:56:55 +0200] "GET /branschinfo/artiklar/anvandbarhet.php HTTP/1.1" 200 6770 "http://www.google.se/search?q=användarvänlighet&ie=UTF-8&hl=sv&meta=" " Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)" IP-adress besökarens dator Användar- namn vid ”inloggning” Datum och klockslag Kommando att hämta en fil Filstorlek Statuskod, t.ex: 200: Ok 404: Hittar inte 500: Serverfel ”Referer”, från vilken sida kom besökaren? Om sökmotor, vad sökte besökaren efter? Information om webbläsare (user agent)

11 Enkla observationer i loggfilen 81.225.235.148 h148n2fls302o994.telia.com. 1. Hemmasurfare med abonnemang hos Telia. /branschinfo/artiklar/anvandbarhet.php http://www.google.se/search?q=användarvänlighet 2. Kollar på sida om användbarhet. 3. Kom från Google, hade sökt på ”användarvänlighet”.

12 Varför är det så svårt att säga något bestämt? 1(2)  HTTP-protokollet är sessionslöst. Det betyder att webbservern inte vet att en följd av filhämtningar hänger ihop.  Kompletterande teknik, t.ex. cookies, sessioner, javascript,..., för att samla bättre data fungerar inte alltid i alla typer av webbläsare.  Vi kan aldrig nå fullständig visshet om användare och unika användare utan inlogging.  Hur definierar vi ”sida”? Html-sidor? PDF:er? Word? Excel? Powerpoint?

13 Varför är det så svårt att säga något bestämt? 2(2)  Flera personer på en dator uppfattas som en person.  En person på olika datorer och uppfattas som flera.  Flera datorer bakom brandvägg kan uppfattas som en dator.  Sökmotorrobotar och virussmittade datorer hämtar sidor utan att det finns någon människa som tittar på sidorna.  Cachande proxyserver istället för webbserver kan leverera filen till användarens dator.  Olika analysprogramvaror använder olika definitioner av samma parameter.  Ska vi inkludera, exkludera eller särredovisa trafik från den egna organisationen?

14 Vad kan vi mäta?  Bestäm er för en mätparameter, till exempel antalet visade sidor.  Läs Vägledningen, kap 5.2.2.  Starkt beroende av val av statistikprogram.  Trender går alltid att mäta.  Fördelning, vilka delar av webbplatsen är mest intressanta/besökta?  Var skeptisk till verktygsleverantörer.  Komplettera med annan mätmetod (intervju, enkät, observation).

15 Exempel på parametrar:  Unika besökare  Besökare  Unika besök  Besök  Dokument  Sidor  Filer  Hits  Accesser  Megabyte  CPU-sekunder

16 Trendmätningar  Mät över hela webbplatsen eller definierade mätpunkter.  Hitta normala variationer.  Avvikelser?  Jämför med motsvarande period. (året innan, veckan innan,...)  Jämför jämbördiga delar av samma webbplats.  Jämför med annan webbplats eller index.

17 Specialintresse: Datadriftsplanering Byt diskar på webbservern klockan tre. Kapacitetsproblemen beror nog inte på bandbreddproblem.

18 Specialintresse: Kvalitetsförbättringar  Saknas filer? Trasiga länkar?  Trasiga applikationer/skript?  Gammalt bortglömt material?  Tillgänglighet (är servern nåbar hela tiden)? Har inte webbhotellet jour under helgen?

19 Specialintresse: Användbarhet  Webbstatistik kan inte ensamt användas som mått på hur användbar en sajt är. Kombinera med andra undersökningsmetoder!  Är sidan lite besökt för att:  den är dålig,  andra konkurrerande sidor är bättre,  folk inte hittar till den eller  för att målgruppen är liten?  Använd webbstatistik för att:  Kvantifiera redan identifierade problem.  Uppmärksamma fenomen som kan tyda på problem.

20 Bra eller dåligt? TV-skärm på gotlandsfärja, 2005.

21 Det vet vi inte... Skärmbild från biljettbokning. Stefan klarade inte av att boka biljett via webben. Ringde biljettbokningen istället.

22 Mät vid specifika händelser  Evenemang.  Nyhetsbrevs- utskick.  Externa händelser.  Kriser.  Nyheter. Utskick av nyhetsbrev till två olika målgrupper.

23 Definierade mätpunkter  Mät visning av specifika sidor där en visning verkligen betyder något.  Sidan som bekräftar köp av biljetter.  Artikeln om nya produkten.  Antalet visningar av sidor som jag ansvarar för.  Sidan som bekräftar att CV:t är registrerat.  Sidan med GD:s brev till medarbetarna.  Inte nödvändigt använda kompletta statistikprogram. cat www.lumano.com_access_log \ |grep "contact.php"|wc -l 14

24 Ad-hoc-mätningar  Funderingar i stil med:  Jag undrar hur många som har sökt efter ”användbarhet” i en sökmotor som anmält sig till till vårt frukostseminarium om användbarhet.  Kundtjänst säger att man inte kan läsa vår webbplats från en mobiltelefon som har webbläsaren Opera Mini. Undrar om det är många som försökt?  Få verktyg klarar av den här typen av dynamik. Använd så enkla verktyg som möjligt, t.ex. MS Access-databas, unix-script eller avancerade texteditor.

25 Följa spår av användares faktiska klick Enkelt att följa enstaka spår, men svårt att se större sammanhang.

26 Vägar mellan sidor  En del verktyg försöker visa flödet mellan sidor.  Summan av alla klickvägar eller ”medelvägar”.  Kan ge värdefull information.  Initialt svårt att ta till sig vad man ser.  Svårt att analysera.  Kolla på nästa bild...

27

28 Mät och visa klick (eller $) mellan sidor Påhittat exempel à la Web Side Story 65 88 3 67 22 47 55 101 26 101 1 15 77 45 235 19 107 16 8 5697 45 7

29 Aha-upplevelse Avsevärt färre klick på länkar som man måste skrolla till. Tänk på att: • navigationen ska få plats. • ”produkter” under ytan ”säljer sämre”.

30 Koll på verkligheten? Kliv ut ur bubblan!  Är trafikvolymerna rimliga?  Komplettera med andra undersöknings- metoder. Ex: OKG driver kärnkraftverket utanför Oskarshamn. 11% av invånarna i Kalmar län har besökt www.okg.se senaste året. (enkätundersökning via telefon, 2002).www.okg.se  Jämför med andra media. Hur bra kan vi mäta spridning av trycksaker, radio, direktreklam?

31 Allt till alla eller vad till vem? Vem är intresserad av vad? informations- direktör IT-snubbe webbredaktör VD GD presschef kollega marknadschef

32 Förslag: Provskott, sedan metodiskt.  Prova olika verktyg (gratis och prova-på).  Jämför verktygen, både data och presentation.  Hitta felkällor (t.ex.robotar som hämtar sidor, felkodade åäö i sökfraser).  Lek. Spåna. Ta med en nörd och en verksamhetsmänniska.  Mät massor av saker under någon månad.  Välj parametrar som betyder något för dig.  Skaffa verktyg och installera ordentligt.  Sätt upp rutiner, ansvar och distribution.  Sätt siffrorna i sammanhang. Hitta något att jämföra med.  Workshop kvartalsvis med redaktions- eller webbgrupp. Hitta trender och avvikelser. Reagera!  Analysera och sammanfatta. En halv A4-sida med bild per månad till ledning.

33 Bra och vanliga statistikverktyg 1(2)  MS Excel, MS Access, databashanterare eller avancerad texteditor. För små loggfiler eller djupanalyser.  Webtrends – mycket vanlig. Komplexa rapporter. Döljer intressant data. Prestandakrävande. Svårinstallerad. Windows. http://www.netiq.com/webtrends/products/webtrends/default.asp http://www.netiq.com/webtrends/products/webtrends/default.asp  Webalizer – Linux/unix, Windows. Knepig konfigurationsfil. Gratis. Snabb. Enkla tydliga rapporter. www.webalizer.org www.webalizer.org  Google Analytics – Gratis tjänst. Lägg till en kodsnutt i sidan eller mallen. Bra möjligheter att vända och vrida på datat (ur kommersiellt intresse).

34 Bra och vanliga statistikverktyg 2(2)  Funnel Web Analyzer. Gratis. Egna mallar. http://www.quest.com/funnel_web/analyzer/ Windows, Mac, Linux, Solaris. Bra hjälptexter. För mycket utdata. http://www.quest.com/funnel_web/analyzer/  AWStats – webbapplikation visar statistiken (perl/CGI). För mycket utdata. Moduler. http://awstats.sourceforge.net/ http://awstats.sourceforge.net/  123 Log Analyzer – enkel, kostar $150. Rappor´terar vilket land trafiken kommer ifrån. Vem äger IP-adress? http://www.123loganalyzer.com/ http://www.123loganalyzer.com/  Analog – Gratis. Många operativsystem. Körs i kommandofönster även för Windows. Klassiker. http://www.analog.cx/. http://www.analog.cx/

35 Lästips:  Ulf Kronman, Mediabyrån vid Karolinska Institutet om statistik:  http://mediabyran.kib.ki.se/web/statistics/index_se.html http://mediabyran.kib.ki.se/web/statistics/index_se.html  Hur fungerar webben, vad går att mäta:  http://www.analog.cx/docs/webworks.html http://www.analog.cx/docs/webworks.html  Terminologi och definitioner:  http://www.webalizer.org/webalizer_help.html http://www.webalizer.org/webalizer_help.html Verktyg – spåra enstaka IP-adresser  http://www.samspade.org/ http://www.samspade.org/

36 Sökbeteende – hur söker folk egentligen?  De flesta undersökningar som finns är:  amerikanska,  för kommersiella sajter och  beställda av konsulter eller annonssäljare.  Få undersökningar fullt tillämpbara på svenska myndighetswebbar.  Trender:  Högt på träfflistan viktigt och viktigare.  Fler ord i sökfraserna.

37 Tittar på hur många resultat i träfflistan? Attitydundersökning. Källa: Jupiter research & iProspect.

38 Ögonfokusering och klick. ”For Organic Click-Thrus on Google: 28% click on the No.1 position Drops to 12% by position No. 3 Remainder share 3-12% of click- thrus” Källa: Enquiro. Högt på träfflistan viktigt och viktigare

39 Antal sökord i sökfrasen Källa: OneStat.com Avser: USA, UK, Canada, Tyskland, Frankrike, Holland, Tyskland, Belgien, Italien

40 Sökbeteende – Stefans egna iaktagelser  Folk söker galet. ;-) Exempel:  371 sökningar efter www.ki.se ledde trafik till www.ki.se i november 2006.www.ki.se  Vanligaste sökfrasen i Infoseeks sökmotor 1999 var ”yahoo”.  Svenskar söker med färre och längre ord än engelskspråkiga.  Trender  Ämnesguide  fritextsök.  Amerikanska  svenska sökmotorer.  Sökmotorerna börjar ”förstå” svenska.  Användning av sökmotor-plugg-in i webbläsaren.  Användarens förväntningar på sökmotorn ökar. ”Ska funka som Google”.  Egna sökmotorer och webbapplikationer funkar oftast inte som Google.  Gör egen analys av dina egna användares sökbeteende.

41 Egen analys av sökbeteende Antal ord i sökfraser som ledde trafik till www.ki.sewww.ki.se under november 2006 [blå stapel]. Analysverktyg: Webalizer och Excel.

42 Länkar om sökbeteende  http://internetbrus.com/kategorier/sokbeteende/ – Referens till artiklar. Lars Iselid & co. http://internetbrus.com/kategorier/sokbeteende/  http://www.iprospect.com/premiumPDFs/WhitePaper_2 006_SearchEngineUserBehavior.pdf – Rapport från Jupiter Research. http://www.iprospect.com/premiumPDFs/WhitePaper_2 006_SearchEngineUserBehavior.pdf  www.omis.se – Om Informationssökning. www.omis.se  Var källkritisk!

43 Snabbkurs: Hur fungerar en sökmotor? 1. En robot (spindel) följer länkar och samlar in sidor. 2. Sidorna sorteras i ett index, en databas. 3. Ett sökgränssnitt för sökfrågan. 4. Träfflista.

44 Sökstatistik – för att hålla webbplatsen levande Vad kan vi titta på? 1. Trafik till vår sajt från externa sökmotorer syns i vår egen webbservers loggfiler och statistik. 2. Med träfflistverktyg kan vi se hur vi och andra hamnar i externa sökmotorers träfflistor. 3. Om vi har en egen sökmotor kan vi analysera loggfilen från den.

45 Analysera trafikvolymer och sökfraser  Sökmotorer är ofta viktigaste trafikdrivaren till en webbplats.  Vi ser bara den trafik som kommer till vår webbplats. Många användare hamnar på andra webbplatser.  I topp: organisationens namn.  Sedan: verksamhetsord.  Intresseomröstning.

46 Workshop – sökfraser  Vad vill du berätta?  Vad tror du folk söker efter?  Vad visar statistiken att folk verkligen söker efter?  Gruppera orden. Vad saknas?  Beror det på att webbplatsen saknar texter om ämnet?  Synonymer och andra formuleringar?  Konkurrens från andra webbplatser?

47 Sökordsstrategi  Vilka sökord och -fraser vill vi synas med?  Resultatet mätbart.  Vanliga problem för många:  Många webbplatser är inte fullständigt indexerade.  Sändarperspektiv: Uttrycker sig inte på samma sätt som målgruppen.  Orden/fraserna måste finnas i texterna.

48 Antal indexerade dokument Exempel från Lumanos frukostseminarium, 2004.

49 Förbättra placeringen - Tänk som en journalist!  Viktigast först!  Bra copy! Skriv om! Igen!  Hur ser sidan ut för roboten? Navigation, style sheet, tabeller, dekorationer och script kan ta mycket plats.  Rubrikerna.  Titel-taggen  Rubrik-taggarna,, …  Kolla stylesheet-klasserna. Använd standardtaggar.  Bildtexterna.  Alt-texter för alla bilder med innehåll.  Särskilt viktig när bilden är en länk.

50 Hur ligger jag till i sökmotorns träfflista?

51

52 Rapport i Advanced Web Ranking

53 Egen sökmotor  Du ser alla sökningar. Jämför med externa sökmotorer där du bara ser den trafik som går till din sajt.  Intresseomröstning bland dina besökare.  Sökfraser skiljer sig eftersom besökaren redan valt din webbplats när hon söker.  Sökfraser med noll träffar extra viktiga.  Lyft upp, synliggör, skapa nytt innehåll baserat på vad som eftersöks. Men, inte in absurdum, folk hittar. ”Scent of information”, User Interface Engineering.  Bra om det finns synonymordlista.  Ofta för simpla algoritmer.  Problem orsakade av ointresse? Resursbrist?

54 Sammanfattning  Sökfraser = användarintresse.  Användarbeteende skiljer sig.  Trend: Ökad förväntan på att lätt söka sig fram till information.  Förväntan ställer krav på innehållet, framför allt på målgruppsanpassning av texter.  Ta reda på vad som är normalt för din webb.  Hitta det som saknas. ;-) Vad borde finnas bland sökfrasern.  Om egen sökmotor, kolla vad folk inte får träff på.  Lyft fram eftersökt innehåll som är svårhittat.

55 Länkar om sökoptimering  Lumano: Bli din egen sökmotoroptimerare http://www.lumano.se/branschinfo/artiklar /sokbarinternetsajt.php http://www.lumano.se/branschinfo/artiklar /sokbarinternetsajt.php  Internetbrus: Nyheter om sökmotorer. http://www.internetbrus.com/ http://www.internetbrus.com/  Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/ http://searchenginewatch.com/  Bruce Clay Search Engine Chart http://www.bruceclay.com/searchenginechar t.pdf http://www.bruceclay.com/searchenginechar t.pdf  The Web Robots Page (om du inte vill indexera webbplatsen) http://www.robotstxt.org http://www.robotstxt.org

56 Bra verktyg för sökstatistikanalys  Webbstatistikprogram:  Webalizer - Webbstatistik (gratis) Webalizer  WebTrends - Webbstatistik (kommersiellt) WebTrends  Placering i sökmotorer för olika fraser:  Web Position Web Position  Advanced Web Ranking Advanced Web Ranking

57 Bra metoder  Ta reda på hur nuläget ser ut.  Sätt upp mål! Besöksvolymer eller listplacering.  Mät regelbundet.  Iterativt förbättringsarbete, steg-för-steg.  Bottom-up för sidor och ämnesavdelningar.  Top-down för hela sajten.  Beakta sökbarhet vid omdesign och val av publiceringsverktyg.

58 Bra länkar om sökmotorer  Lumano: Bli din egen sökmotoroptimerare http://www.lumano.se/branschinfo/artiklar/sokbari nternetsajt.php http://www.lumano.se/branschinfo/artiklar/sokbari nternetsajt.php  Internetbrus: Nyheter om sökmotorer. http://www.internetbrus.com/ http://www.internetbrus.com/  Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/ http://searchenginewatch.com/  Bruce Clay Search Engine Chart http://www.bruceclay.com/searchenginechart.pdf http://www.bruceclay.com/searchenginechart.pdf  The Web Robots Page (om du inte vill indexera webbplatsen) http://www.robotstxt.org http://www.robotstxt.org  Rapport om “Scen of information”, User Interface Engineering. Inte specifikt sökmotorer, men mycket nyttigt i sammanhanget. http://www.uie.com http://www.uie.com

59 Tre saker att ta med till en öde ö?  Vägledningen 24- timmarswebben. Vägledningen 24- timmarswebben.  internetbrus.com. internetbrus.com.  Ulf Kronmans text om webbstatistik. Ulf Kronmans text om webbstatistik. Foto: (c) Tim Booth. www.flickr.com

60 Frågor? Behöver hjälp? stefan.pettersson@lumano.se 0733-12 55 55 www.lumano.se www.24-timmars.nu  Den här presentationen kommer att finnas för nedladdning på www.lumano.se.www.lumano.se  Mejla mig gärna uppgift om antalet sökfrågor från extern respektive intern sökmotor på din webbplats under en månad.


Ladda ner ppt "Webbplats- och sökstatistik och sökbeteende Håll webbplatsen levande Nätverket 24-timmarswebben Arlanda, 11 december 2006"

Liknande presentationer


Google-annonser