Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbplats- och sökstatistik och sökbeteende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbplats- och sökstatistik och sökbeteende"— Presentationens avskrift:

1 Webbplats- och sökstatistik och sökbeteende
Håll webbplatsen levande Nätverket 24-timmarswebben Arlanda, 11 december 2006

2 Stefan Pettersson från Lumano
Konsulter inom användbarhet, sökbarhet och beställarstöd sedan 2000. Webbstatistik- och sökmotorutredningar för t.ex. Outokumpu (metaller), Biovitrum (läkemedel), Karolinska Institutet (universitet/myndighet), Jönsson & Lepp (utbildning) och Protelma (telemarketing). Kombinerar webbstatistik med intervjuer, enkäter och användartester. Inför metoder och verktyg för webbstatistik, t.ex. Karolinska Institutet.

3 Vet ni hur er webbplats används?
”Vi har Webtrends.” ”Vi funderar på att köra popup-enkäter.” ”Vi har ett kontaktformulär för användarna.” ”Nej... det vet vi nog egentligen inte...” ”Folk ringer när det inte funkar.” ”Vi testade sajten när den var ny.”

4 Undersökningsmetoder för webben
Kvantitativa Loggfilsanalys Popup-enkäter Enkäter Sökmotordata Kvalitatitva Intervjuer Användartester Fokusgrupper och workshops

5 Läs kapitel 5.2 – Uppföljning av användning och innehåll...
... och det säger jag inte bara till myndigheter.

6 Webbstatistik Var kommer rådata från?
Varför blir det så svårt att säga något bestämt? Trendmätningar: Specialintressen. Specifika händelser. Definierade mätpunkter. Koll på verkligheten? Kliv ut ur bubblan! Följa användarspår. Ad-hoc-mätningar. Allt till alla eller vad till vem? Metodförslag. Verktyg?

7 Var kommer rådata från? Hur fungerar webben?
Användare med webbläsare och dator Server med webb- serverprogram Olika typer av nätanslutningar Datornamn översätts till IP-adress, t.ex. t1o61p78.telia.com, ,

8 Hur fungerar Hyper Text Transfer Protocol?
1. Med HTTP-protokollet ber webbläsaren om filer från webbservern. 2. Webbservern levererar filen från en mapp eller skapar den från en databas. 1. GET startsida.html 2. 4. 4. Webbläsaren ritar upp en sida av innehållet i filen. Oftast innehåller filen html som är ett sidbeskrivningsspråk. 3. Webbservern sparar information om förfrågan i en loggfil. 3.

9 En sida består av flera filer
Html-kod (själva sidan): Html, htm, asp, aspx, php, jsp, ... Stilmallar: css JavaScript: js Flash: swf Bilder: jpg, gif, png, ... Exempel: Aftonbladet: 58 filer När html-koden är laddad hämtas sidans alla ingående filer. Varje fil loggas. Vad är en sida? Html-sidor? PDF:er? Word? Excel? Powerpoint?

10 HTTP och loggfilen IP-adress besökarens dator
Användar- namn vid ”inloggning” Kommando att hämta en fil Datum och klockslag Filstorlek [25/May/2004:13:56: ] "GET /branschinfo/artiklar/anvandbarhet.php HTTP/1.1" "http://www.google.se/search?q=användarvänlighet&ie=UTF-8&hl=sv&meta=" " Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)" ”Referer”, från vilken sida kom besökaren? Om sökmotor, vad sökte besökaren efter? Statuskod, t.ex: 200: Ok 404: Hittar inte 500: Serverfel Information om webbläsare (user agent)

11 Enkla observationer i loggfilen
h148n2fls302o994.telia.com. 1. Hemmasurfare med abonnemang hos Telia. /branschinfo/artiklar/anvandbarhet.php 2. Kollar på sida om användbarhet. 3. Kom från Google, hade sökt på ”användarvänlighet”.

12 Varför är det så svårt att säga något bestämt? 1(2)
HTTP-protokollet är sessionslöst. Det betyder att webbservern inte vet att en följd av filhämtningar hänger ihop. Kompletterande teknik, t.ex. cookies, sessioner, javascript, ... , för att samla bättre data fungerar inte alltid i alla typer av webbläsare. Vi kan aldrig nå fullständig visshet om användare och unika användare utan inlogging. Hur definierar vi ”sida”? Html-sidor? PDF:er? Word? Excel? Powerpoint?

13 Varför är det så svårt att säga något bestämt? 2(2)
Flera personer på en dator uppfattas som en person. En person på olika datorer och uppfattas som flera. Flera datorer bakom brandvägg kan uppfattas som en dator. Sökmotorrobotar och virussmittade datorer hämtar sidor utan att det finns någon människa som tittar på sidorna. Cachande proxyserver istället för webbserver kan leverera filen till användarens dator. Olika analysprogramvaror använder olika definitioner av samma parameter. Ska vi inkludera, exkludera eller särredovisa trafik från den egna organisationen?

14 Vad kan vi mäta? Bestäm er för en mätparameter, till exempel antalet visade sidor. Läs Vägledningen, kap Starkt beroende av val av statistikprogram. Trender går alltid att mäta. Fördelning, vilka delar av webbplatsen är mest intressanta/besökta? Var skeptisk till verktygsleverantörer. Komplettera med annan mätmetod (intervju, enkät, observation).

15 Exempel på parametrar:
Unika besökare Besökare Unika besök Besök Dokument Sidor Filer Hits Accesser Megabyte CPU-sekunder

16 Trendmätningar Mät över hela webbplatsen eller definierade mätpunkter.
Hitta normala variationer. Avvikelser? Jämför med motsvarande period. (året innan, veckan innan, ...) Jämför jämbördiga delar av samma webbplats. Jämför med annan webbplats eller index.

17 Specialintresse: Datadriftsplanering
Kapacitetsproblemen beror nog inte på bandbreddproblem. Byt diskar på webbservern klockan tre.

18 Specialintresse: Kvalitetsförbättringar
Saknas filer? Trasiga länkar? Trasiga applikationer/skript? Gammalt bortglömt material? Tillgänglighet (är servern nåbar hela tiden)? Har inte webbhotellet jour under helgen?

19 Specialintresse: Användbarhet
Webbstatistik kan inte ensamt användas som mått på hur användbar en sajt är. Kombinera med andra undersökningsmetoder! Är sidan lite besökt för att: den är dålig, andra konkurrerande sidor är bättre, folk inte hittar till den eller för att målgruppen är liten? Använd webbstatistik för att: Kvantifiera redan identifierade problem. Uppmärksamma fenomen som kan tyda på problem.

20 Bra eller dåligt? TV-skärm på gotlandsfärja, 2005.

21 Det vet vi inte... Skärmbild från biljettbokning.
Stefan klarade inte av att boka biljett via webben. Ringde biljettbokningen istället.

22 Mät vid specifika händelser
Evenemang. Nyhetsbrevs-utskick. Externa händelser. Kriser. Nyheter. Utskick av nyhetsbrev till två olika målgrupper.

23 Definierade mätpunkter
Mät visning av specifika sidor där en visning verkligen betyder något. Sidan som bekräftar köp av biljetter. Artikeln om nya produkten. Antalet visningar av sidor som jag ansvarar för. Sidan som bekräftar att CV:t är registrerat. Sidan med GD:s brev till medarbetarna. Inte nödvändigt använda kompletta statistikprogram. cat \ |grep "contact.php"|wc -l 14

24 Ad-hoc-mätningar Funderingar i stil med:
Jag undrar hur många som har sökt efter ”användbarhet” i en sökmotor som anmält sig till till vårt frukostseminarium om användbarhet. Kundtjänst säger att man inte kan läsa vår webbplats från en mobiltelefon som har webbläsaren Opera Mini. Undrar om det är många som försökt? Få verktyg klarar av den här typen av dynamik. Använd så enkla verktyg som möjligt, t.ex. MS Access-databas, unix-script eller avancerade texteditor.

25 Följa spår av användares faktiska klick
Enkelt att följa enstaka spår, men svårt att se större sammanhang.

26 Vägar mellan sidor En del verktyg försöker visa flödet mellan sidor.
Summan av alla klickvägar eller ”medelvägar”. Kan ge värdefull information. Initialt svårt att ta till sig vad man ser. Svårt att analysera. Kolla på nästa bild...

27

28 Mät och visa klick (eller $) mellan sidor Påhittat exempel à la Web Side Story
1 5 6 9 7 7 45 15 77 8 65 88 3 235 101 67 22 19 47 45 107 55 101 16 26

29 Aha-upplevelse Avsevärt färre klick på länkar som man måste
skrolla till. Tänk på att: navigationen ska få plats. ”produkter” under ytan ”säljer sämre”.

30 Koll på verkligheten? Kliv ut ur bubblan!
Är trafikvolymerna rimliga? Komplettera med andra undersöknings-metoder. Ex: OKG driver kärnkraftverket utanför Oskarshamn. 11% av invånarna i Kalmar län har besökt senaste året. (enkätundersökning via telefon, 2002). Jämför med andra media. Hur bra kan vi mäta spridning av trycksaker, radio, direktreklam?

31 Allt till alla eller vad till vem? Vem är intresserad av vad?
marknadschef informations- direktör kollega IT-snubbe webbredaktör presschef VD GD

32 Förslag: Provskott, sedan metodiskt.
Prova olika verktyg (gratis och prova-på). Jämför verktygen, både data och presentation. Hitta felkällor (t.ex.robotar som hämtar sidor, felkodade åäö i sökfraser). Lek. Spåna. Ta med en nörd och en verksamhetsmänniska. Mät massor av saker under någon månad. Välj parametrar som betyder något för dig. Skaffa verktyg och installera ordentligt. Sätt upp rutiner, ansvar och distribution. Sätt siffrorna i sammanhang. Hitta något att jämföra med. Workshop kvartalsvis med redaktions- eller webbgrupp. Hitta trender och avvikelser. Reagera! Analysera och sammanfatta. En halv A4-sida med bild per månad till ledning.

33 Bra och vanliga statistikverktyg 1(2)
MS Excel, MS Access, databashanterare eller avancerad texteditor. För små loggfiler eller djupanalyser. Webtrends – mycket vanlig. Komplexa rapporter. Döljer intressant data. Prestandakrävande. Svårinstallerad. Windows. Webalizer – Linux/unix, Windows. Knepig konfigurationsfil. Gratis. Snabb. Enkla tydliga rapporter. Google Analytics – Gratis tjänst. Lägg till en kodsnutt i sidan eller mallen. Bra möjligheter att vända och vrida på datat (ur kommersiellt intresse).

34 Bra och vanliga statistikverktyg 2(2)
Funnel Web Analyzer. Gratis. Egna mallar. Windows, Mac, Linux, Solaris. Bra hjälptexter. För mycket utdata. AWStats – webbapplikation visar statistiken (perl/CGI). För mycket utdata. Moduler. 123 Log Analyzer – enkel, kostar $150. Rappor´terar vilket land trafiken kommer ifrån. Vem äger IP-adress? Analog – Gratis. Många operativsystem. Körs i kommandofönster även för Windows. Klassiker.

35 Verktyg – spåra enstaka IP-adresser
Lästips: Ulf Kronman, Mediabyrån vid Karolinska Institutet om statistik: Hur fungerar webben, vad går att mäta: Terminologi och definitioner: Verktyg – spåra enstaka IP-adresser

36 Sökbeteende – hur söker folk egentligen?
De flesta undersökningar som finns är: amerikanska, för kommersiella sajter och beställda av konsulter eller annonssäljare. Få undersökningar fullt tillämpbara på svenska myndighetswebbar. Trender: Högt på träfflistan viktigt och viktigare. Fler ord i sökfraserna.

37 Tittar på hur många resultat i träfflistan?
Attitydundersökning. Källa: Jupiter research & iProspect.

38 Högt på träfflistan viktigt och viktigare
Ögonfokusering och klick. ”For Organic Click-Thrus on Google: 28% click on the No.1 position Drops to 12% by position No. 3 Remainder share 3-12% of click-thrus” Källa: Enquiro.

39 Antal sökord i sökfrasen
Källa: OneStat.com Avser: USA, UK, Canada, Tyskland, Frankrike, Holland, Tyskland, Belgien, Italien

40 Sökbeteende – Stefans egna iaktagelser
Folk söker galet. ;-) Exempel: 371 sökningar efter ledde trafik till i november 2006. Vanligaste sökfrasen i Infoseeks sökmotor 1999 var ”yahoo”. Svenskar söker med färre och längre ord än engelskspråkiga. Trender Ämnesguide  fritextsök. Amerikanska  svenska sökmotorer. Sökmotorerna börjar ”förstå” svenska. Användning av sökmotor-plugg-in i webbläsaren. Användarens förväntningar på sökmotorn ökar. ”Ska funka som Google”. Egna sökmotorer och webbapplikationer funkar oftast inte som Google. Gör egen analys av dina egna användares sökbeteende.

41 Egen analys av sökbeteende
Antal ord i sökfraser som ledde trafik till under november 2006 [blå stapel]. Analysverktyg: Webalizer och Excel.

42 Länkar om sökbeteende – Referens till artiklar. Lars Iselid & co. – Rapport från Jupiter Research. – Om Informationssökning. Var källkritisk!

43 Snabbkurs: Hur fungerar en sökmotor?
En robot (spindel) följer länkar och samlar in sidor. Sidorna sorteras i ett index, en databas. Ett sökgränssnitt för sökfrågan. Träfflista. Robotdirektiv: robots.txt

44 Sökstatistik – för att hålla webbplatsen levande
Vad kan vi titta på? Trafik till vår sajt från externa sökmotorer syns i vår egen webbservers loggfiler och statistik. Med träfflistverktyg kan vi se hur vi och andra hamnar i externa sökmotorers träfflistor. Om vi har en egen sökmotor kan vi analysera loggfilen från den.

45 Analysera trafikvolymer och sökfraser
Sökmotorer är ofta viktigaste trafikdrivaren till en webbplats. Vi ser bara den trafik som kommer till vår webbplats. Många användare hamnar på andra webbplatser. I topp: organisationens namn. Sedan: verksamhetsord. Intresseomröstning.

46 Workshop – sökfraser Vad vill du berätta?
Vad tror du folk söker efter? Vad visar statistiken att folk verkligen söker efter? Gruppera orden. Vad saknas? Beror det på att webbplatsen saknar texter om ämnet? Synonymer och andra formuleringar? Konkurrens från andra webbplatser?

47 Sökordsstrategi Vilka sökord och -fraser vill vi synas med?
Resultatet mätbart. Vanliga problem för många: Många webbplatser är inte fullständigt indexerade. Sändarperspektiv: Uttrycker sig inte på samma sätt som målgruppen. Orden/fraserna måste finnas i texterna.

48 Antal indexerade dokument
Exempel från Lumanos frukostseminarium, 2004.

49 Förbättra placeringen - Tänk som en journalist!
Viktigast först! Bra copy! Skriv om! Igen! Hur ser sidan ut för roboten? Navigation, style sheet, tabeller, dekorationer och script kan ta mycket plats. Rubrikerna. Titel-taggen <title> Rubrik-taggarna <h1>, <h2>, … Kolla stylesheet-klasserna. Använd standardtaggar. Bildtexterna. Alt-texter för alla bilder med innehåll. Särskilt viktig när bilden är en länk.

50 Hur ligger jag till i sökmotorns träfflista?

51 Hur ligger jag till i sökmotorns träfflista?

52 Rapport i Advanced Web Ranking

53 Egen sökmotor Du ser alla sökningar. Jämför med externa sökmotorer där du bara ser den trafik som går till din sajt. Intresseomröstning bland dina besökare. Sökfraser skiljer sig eftersom besökaren redan valt din webbplats när hon söker. Sökfraser med noll träffar extra viktiga. Lyft upp, synliggör, skapa nytt innehåll baserat på vad som eftersöks. Men, inte in absurdum, folk hittar. ”Scent of information”, User Interface Engineering. Bra om det finns synonymordlista. Ofta för simpla algoritmer. Problem orsakade av ointresse? Resursbrist?

54 Sammanfattning Sökfraser = användarintresse.
Användarbeteende skiljer sig. Trend: Ökad förväntan på att lätt söka sig fram till information. Förväntan ställer krav på innehållet, framför allt på målgruppsanpassning av texter. Ta reda på vad som är normalt för din webb. Hitta det som saknas. ;-) Vad borde finnas bland sökfrasern. Om egen sökmotor, kolla vad folk inte får träff på. Lyft fram eftersökt innehåll som är svårhittat.

55 Länkar om sökoptimering
Lumano: Bli din egen sökmotoroptimerare Internetbrus: Nyheter om sökmotorer. Search Engine Watch Bruce Clay Search Engine Chart The Web Robots Page (om du inte vill indexera webbplatsen)

56 Bra verktyg för sökstatistikanalys
Webbstatistikprogram: Webalizer - Webbstatistik (gratis) WebTrends - Webbstatistik (kommersiellt) Placering i sökmotorer för olika fraser: Web Position Advanced Web Ranking

57 Bra metoder Ta reda på hur nuläget ser ut.
Sätt upp mål! Besöksvolymer eller listplacering. Mät regelbundet. Iterativt förbättringsarbete, steg-för-steg. Bottom-up för sidor och ämnesavdelningar. Top-down för hela sajten. Beakta sökbarhet vid omdesign och val av publiceringsverktyg.

58 Bra länkar om sökmotorer
Lumano: Bli din egen sökmotoroptimerare Internetbrus: Nyheter om sökmotorer. Search Engine Watch Bruce Clay Search Engine Chart The Web Robots Page (om du inte vill indexera webbplatsen) Rapport om “Scen of information”, User Interface Engineering. Inte specifikt sökmotorer, men mycket nyttigt i sammanhanget.

59 Tre saker att ta med till en öde ö?
Vägledningen 24-timmarswebben. internetbrus.com. Ulf Kronmans text om webbstatistik. Foto: (c) Tim Booth.

60 Frågor? Behöver hjälp? stefan.pettersson@lumano.se 0733-12 55 55
Den här presentationen kommer att finnas för nedladdning på Mejla mig gärna uppgift om antalet sökfrågor från extern respektive intern sökmotor på din webbplats under en månad.


Ladda ner ppt "Webbplats- och sökstatistik och sökbeteende"

Liknande presentationer


Google-annonser