Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________."— Presentationens avskrift:

1 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dataföreningen 2010 2010 var ett år med stora ekonomiska svängningar – året började i lågkonjunktur och slutade i stark tillväxt, inte minst inom IT. För föreningen präglades året å ena sidan av en stor omorganisation med tungrodd administration, å andra sidan av hög aktivitet i kretsarna med många nya aktiviteter. Omorganisationen är den största i föreningens 60-åriga historia. Nu riktas fokus och resurser återigen mot kärnverksamheten, dvs medlemmarna. Verksamheten har bedrivits utifrån mottot: ”För ett kompetentare IT-Sverige”

2 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Viktiga händelser i omvärlden:  Oväntat stark ekonomisk utveckling i Sverige  Stor efterfrågan på kompetens inom IT  Riksdagsvalet ledde till ny regering och Sverige fick en IT-minister  Fortsatt positiv generell utveckling av nätverkande  Ett galopperande intresse för sociala medier i hela samhället.  Möjligheterna med molnet diskuterades intensivt i alla läger. Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister Foto: Johan Ödmann

3 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mål 2010: Fler och aktivare medlemmar Under året arrangerades över 400 aktiviteter som samlade totalt 7 000 deltagare. Dessutom tog föreningen initiativ till nya möten och samarbeten och lyckades skapa fler kontaktytor gentemot potentiella medlemmar. Medlemsantalet sjönk inledningsvis men under hösten bröts denna trend. Under perioden augusti tom december rekryterade kretsarna/avdelningarna nära 1 000 nya medlemmar. 31 december 2010 hade föreningen 19 278 medlemmar. I budgeten för 2010 planerades för 18 000 medlemmar.

4 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mål 2010: Ekonomi i balans I och med den stora omorganisationen beslutades på årsstämman 2010 om en budget på – 2797000 kr med möjlighet att vid behov ta ytterligare kostnader. Styrelsen har haft en strikt återhållsamhet som målsättning för året. Det slutliga resultatet är inte sammanställt ännu, men grovt pekar det på ett resultat på – 1100000 kr. Detta är 1697000 kr bättre än budget.

5 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Heta ämnen i Dataföreningens aktiviteter 2010: Molnet - säkerhet, ansvarsfördelning och definitioner Sociala medier – säkerhetsaspekter och strategier Agila metoder Smartphones Grön IT e-förvaltning Informationssäkerhet Open source Ledarskapsfrågor Geografisk positionering

6 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dataföreningen Kompetens Första halvåret 2010 var det lågkonjunktur för hela utbildningsbranschen. Under andra halvåret stabiliserades marknaden och efterfrågan ökade markant. Under året arrangerades 140 utbildningar med ca 3 800 deltagare. Antalet deltagare (jämfört med 2009) ökade med 20 procent. Störst tryck var det på konferensen Reality check som arrangerades tillsammans med Computer Sweden och Internetworld. Efterfrågan var även stor på de certifierande utbildningarna som IT-arkitekt, verksamhetsarkitekt, affärsarkitekt, process- och verksamhetsutvecklare samt förvaltningsledare.

7 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forts. Dataföreningen Kompetens Två heta nykomlingar i utbudet var Certifierad CIO och Certifierad Lead developer. Intresset var även stort för kravarbete, processutveckling och informationsmodellering. Trendspaning.se samlade tongivande tänkare och experter i branschen som också ingår i DF Kompetens lärarkår. Trafiken till trendspaning.se ökade påtagligt under året.

8 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dataföreningen Certifiering DF Certifiering visade under 2010 ett kraftigt förbättrat resultat. Huvudprodukten ITIL-certifieringar nådde en volymtillväxt på nästan 20 procent. Det är mer än vad marknaden växt och under tilltagande internationell konkurrens. 2010 lades även grunden för expansion av fler versioner av koncepten eMedborgaren och eMedarbetaren. DF Certifiering har lagt stor kraft på att utveckla sina kundrelationer. Lokal närvaro, tillgänglighet och snabbhet, kommunikation på de nordiska språken och kunskap om förhållandena på de nordiska marknaderna har visat sig vara de främsta framgångsfaktorerna. Överlag breddades DF certifierings verksamhet under året – både geografiskt och genom nya produkter. Samarbeten med fler aktörer har inletts, för att möjliggöra fortsatt expansion.

9 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Under 2010 startade 16 nya nätverk i föreningen: Cloud Sweden GIS Grön IT-sydZENIT DFS Mobile NetworkIT i Vården Agile for ManagementKrav- & Testnätverket IEFF InköpseffektiviseringDFSYP Webbnätverket Verks-IT-chefer Nyttorealisering i projektTrender och Visioner IT-stöd för verksamhets-/affärsprocesserBryggan till framtiden

10 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Västra kretsen IT på framkanten Under fyra halvdagsseminarier visade regionens IT-aktörer sina kompetenser och vad som är på gång. Ett samarbete mellan Dataföreningen, Business Region Göteborg och regionens viktigaste IT- aktörer. Future Healthcare & IT 2020 Nätverket IT inom vård och omsorg i Väst firade 5 år med en heldagskonferens och tidsresa till 2020 för att spana in framtidens vård och omsorg.

11 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aktiva nätverk 2010 - Västra kretsen ProjektstyrningITQ Väst Personlig utvecklingPåG IT för Vård och Omsorg i VästDFS Mobile network Open Source Agile for management InformationssäkerhetLedarutveckling AffärssystemWebb Träffpunkt Region SkövdeEnterprise Architecture Golf i Västra KretsenITSM

12 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Södra kretsen Hur säkert är molnet? Halvdagskonferens kring de komplexa säkerhetsfrågor som uppstår med molnet. Sociala medier – ett uttjatat buzzword eller företagens nya verklighet? Halvdagskonferens om vad som egentligen krävs av företag för att nå framgång inom sociala medier. PVH – På vägen hem Populär mötesform med studiebesök bl a på Microsofts utvecklingsavdelning i Köpenhamn. Demokväll Mobile pitch 70 deltagare pitchade mobila applikationer för en expertpanel.

13 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aktiva nätverk 2010 - Södra kretsen AffärsutvecklingITSM AktieklubbenOpen Source GolfProjektledning Grön IT – ÖresundsregionenProjektledning styrgruppen HoSIT-SydSödra kretsen InformationssäkerhetTest och kvalitetssäkring IT-chefer Södra kretsenTest Södra IT-ledning & styrningVin ITQ (IT-Kvinnor) södra

14 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mittkretsen ZENIT - veterannätverk (Sundsvall) Plattform för informationsutbyte om IT i såväl dåtid som nutid i första hand veteraner men även för nu yrkesverksamma. ”Låt dig inspireras”- seminarier (Dalarna) Ett samarbete mellan Dataföreningen, Företagarna och Borlänge kommun. Årets IT-entreprenör på Guldgalan (Östersund) Via en semifinal med sex kandidater sållades tre finalister fram. Vinnaren korades genom sms-mentometrar efter att ha fått prata i tio minuter var. Vinnaren blev Johan Klitkou, Streamingbolaget.

15 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aktiva nätverk 2010 – Mittkretsen SundsvallDalarna ArkitekturnätverketKrav- och testnätverk Cloud computing Databaser InformationssäkerhetÖstersund IT FöretagarnaTest och kvalitetssäkring IT i vården ITQ (IT-kvinnor) Sundsvall Nätverk Örnsköldsvik Projektledare Sundsvallsavdelningen Testnätverket Veterannätverket ZENIT

16 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Stockholmskretsen DFSYP Nätverk för unga drivna upp till 35. Har under året genomfört sju events, bland annat en innovationsworkshop i två delar för att ta fram en mobilapplikation. Säkerhetskryssning För femte året i rad ordnade kretsen en dygnslång kryssning på temat informationssäkerhet. För året nytt upplägg med 23 h realtidsscenario. Trendspaning USA Ett 20-tal personer från olika branscher trendspanade i San Fransisco och New York, en årlig tradition som arrangerats i mer än 20 år.

17 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forts. Stockholmskretsen Tre avgiftsbelagda och sponsrade frukostseminarier Samlade totalt 122 personer. Teman var projektstyrning, systemförvaltningsmodeller samt nyttorealisering i projekt. Det sistnämnda genererade ett nytt nätverk. Cloud Sweden Cloud Sweden samlar landets ledande experter och diskuterar möjligheter och risker med molntjänster utifrån olika perspektiv: säkerhet, infrastruktur, juridik och affärsnytta. Under perioden mars- december anslöt sig över 600 personer till nätverket.

18 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aktiva nätverk 2010 – Stockholmskretsen ArkitekturnätverketLN Ledarnätverket Bryggan till framtidenMentorprogram projektledare 2009 CIOMetoder och Processer CSO (Chief Security Officer)MovIT Databas och datalagerarkitekturMälardalen DFSYP, Young ProfessionalsNyttorealisering av projekt där IT är en möjliggörare Grön ITNätverksmotorer Sthlm-kretsen IEFF InköpseffektiviseringOffice Informationssäkerhet MälardalenProject Governance Informationssäkerhet StockholmProjektledare IT-chef-ledareSoftware Metrics IT-nyttan i vårdenSourcing IT-StrategiStockholmskretsen IT-stöd för verksamhets-/affärsprocesserSystemförvaltning IT-veteranerTest och kvalitetssäkring ITQ (IT-kvinnor) StockholmUML ITSM-ITILVU & IT - Verksamhetsutveckling och IT KommunikationsteknikVästerås Science Park KompetensförsörjningWebb, Stockholm Kompetensnätverket Uppsala

19 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Östra kretsen Strategisk samarbeten Östra kretsen har under året inlett strategiska samarbeten med bl a Företagarna, Pronova Norrköping Science park, Mjärdevi Science park, NuLink, Östsam och Linköpings Universitet. Digitala revolutionen Seminarieserie i samarbete med IT-museet om vår digitaliserade livsstil. Surfa Lugnt Möten på biblioteket och skolor samt seminarier för småföretagare för att öka kunskapen om vad som är säkert på nätet. eResan Samverkan mellan Dataföreningens östra krets och andra aktörer i Östgötaregionen för att öka regionens IKT-aktivitet. Ett stort antal möten och aktiviteter.

20 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aktiva nätverk 2010 - Östra kretsen Open Source Ubuntu IPV6 Datorhistoriska nätverket Webb Trender och visioner eResan Säkerhet (i samarbete med Företagarna) Verks-IT-chefer

21 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Norra kretsen Digigirlz Samarbete med Microsoft för att få tjejer i gymnasieåldern intresserade av IT. Näringslivets pris i Luleå Agio System & Kompetensutveckling AB fick vann Dataföreningen i Norrbottens pris i kategorin ”Årets IT-organisation”. Olof Rehnberg, Behaviometrics vann kategorin ”Årets IT-norrbottning”. Seminarier om SOA och Lean Samarbete med Internetbay Internetbay stöttar IT-företag i norra Sverige och norra Finland.

22 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aktiva nätverk 2010 – Norra kretsen Norrbotten GIS Informationssäkerhet ITQ Norrbotten Norrbotten Projektledare Test Norrbotten Umeå ITQ Umeå Systemförvaltning Test Umeå Umeåavdelningen Öppen Källkod Umeå

23 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Andra viktiga händelser i föreningen Speeddating i riksdagen För tredje året arrangerade Dataföreningen speeddating mellan riksdagspolitiker och IT-företrädare. Uppslutningen var stor från båda håll. SamMet Tillsammans med tre universitet och en mängd organisationer driver Dataföreningen forskning om kundinteraktiv servicedesign av e-tjänster. Dataföreningens diamanter Föreningens pris ”Årets IT-politiker” gick till Hans Lindberg (S). SCISS AB vann kategorin ”Årets mest innovativa IT-företag”. Styrelsen har fattat beslutet att tillsvidare inte dela ut fler diamanter.

24 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forts. Andra viktiga händelser i föreningen Riktade företagspaket När medlemskapet gjordes om till kompetenspaket kunde föreningen börja erbjuda paket riktade till företag där man på en och samma faktura betalar för de medarbetare man ansluter. Under hösten 2010 har en handfull företag börjat utnyttja denna möjlighet. SigPM Sedvanligt årsmöte på Domen i Norrköping på temat Visualisering. Historieprojektet inkl skoltävling i IT-historia Projektet ”Från matematikmaskin till IT”, där den svenska IT-historien från 1950-1980 har dokumenterats, avslutades. Föreningen ordnade i samband med detta även en skoltävling i IT-historia. Ansökan om medel för fortsättning beviljades vid årsskiftet av punktSE.

25 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forts. Andra viktiga händelser i föreningen Synlighetsrådet Tre grupper inom föreningen har under året arbetat med områdena: IT- utbildning, e-legitimation och Sverige som IT-nation. Bilaga om föreningen i Computer Sweden I april distribuerades en bilaga i Computer Sweden om föreningen. Syftet var att lyfta fram föreningens relevans för alla som är som jobbar med IT.

26 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Omfattande omorganisation och nytt medlemskap Under 2010 genomfördes den stora omorganisation som förberetts under 2009. Syftet var att kunna erbjuda företag avdragsgill kompetensutveckling för sina medarbetare och förhindra att enskilda medlemmar blev förmånsbeskattade. Medlemskapet gjordes om till ett kompetenspaket. En enhetlig faktureringsdag för samtliga medlemmar infördes.

27 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nya personer på nyckelroller Det centrala kansliet avvecklades och DFS Servicebolag tog över uppdraget att leverera gemensam service och administration. Övergången var administrativt besvärlig och har tagit mycket energi från ideella resurser. Vid årsstämman i april valde Anne Grön att efter två år lämna ordförandeposten. Fredrik Runnquist, tidigare ordförande i Stockholmskretsen, valdes enhälligt till ny ordförande för föreningen. I april lämnade Annica Bergman posten som VD för Dataföreningen. VD för Servicebolaget blev Maths Mathson. Föreningsdelen har inte längre några anställda utan bedrivs nu helt av ideella krafter.


Ladda ner ppt "______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________."

Liknande presentationer


Google-annonser