Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Citydistribution Göteborg Sara Ranäng, Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Citydistribution Göteborg Sara Ranäng, Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Citydistribution Göteborg Sara Ranäng, Projektledare

2 Stadens mål Trafikkontoret bedriver ett kontinuerligt arbete kring godsdistributionen i City vars huvudsakliga mål är: • Attraktivare stadsmiljö • Minskad miljöpåverkan • Minskad trängsel • Ökad trafiksäkerhet • Hållbar och störningsfri godsdistribution under byggtid och i framtid  Tillgänglighet för godstransporter fokus

3 Foto: Samrådshandling Program för detaljplaner, ny bangårds- och älvförbindelse, Del 1- Förutsättningar, Göteborgs Stad SBK, Dnr 0350/08, 2009-09-15 Göteborg nu och i framtiden – godstansporter en utmaning

4 … utmaningar tillgänglighet godstransporter s. 23.Västlänken – Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning – Underlagsrapport Byggskedet, Banverket BRVT2006:03:03, 2006-02-09

5 5 Ökad samlastning i och in till City, principiell skiss Godsmottagning för ett område • Ex. Stadsleveransen  Minska närvaro av distributionsfordon under butikers öppettider för att skapa trivsammare innerstad Samlastning utanför stadskärna Certifierad transportör C/O-adress initierat av mottagare • till ex. leveransadresser i City/Centrala staden/Miljözon  Minska trafikrörelser och vistelsetid för distributionsfordon i Centrala staden  Mer samlade leveranser till butiker och kontor (tidsvinst) C/O-adress Material sammansatt av: Sara Ranäng

6 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Citydistribution Göteborg Sara Ranäng, Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser