Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Citydistribution Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Citydistribution Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 Citydistribution Göteborg
Sara Ranäng, Projektledare Sara Ranäng, Schenker Consulting Arbete för Trafikkontoret Göteborgs Stad avseende Citydistribution Presentera Citydistribution kring Nordstan - nära samarbete Klas-Göran Johansson ”Nordstan gjorde rätt från början” Unika möjligheter att ta emot gods genom underjordisk lastgata Upplägg presentation: Bakgrund Mål och angreppsätt Genomförda förändringar Utmaningar framöver

2 Stadens mål Attraktivare stadsmiljö Minskad miljöpåverkan
Trafikkontoret bedriver ett kontinuerligt arbete kring godsdistributionen i City vars huvudsakliga mål är: Attraktivare stadsmiljö Minskad miljöpåverkan Minskad trängsel Ökad trafiksäkerhet Hållbar och störningsfri godsdistribution under byggtid och i framtid  Tillgänglighet för godstransporter fokus Arbetet med Citydistribution kring Nordstan I linje med stadens övergripande mål avssende godsdistributionen i City Fokus kring Nordstan i år: Underlätta godsdistribution via lastgatan Styra ned mer gods från markplan till lastgatan Underlätta för ökad samdistribution

3 Göteborg nu och i framtiden – godstansporter en utmaning
Foto: Samrådshandling Program för detaljplaner, ny bangårds- och älvförbindelse, Del 1- Förutsättningar, Göteborgs Stad SBK, Dnr 0350/08, Nordstan mitt i område med stora infrastruktur satsningar – peka Byggarbetsplats närmsta åren KLICK  Nordstan + pil Centrala älvstaden (30’ boende och 40’ arbetsplatser) ? Ny älvförbindelse, Bangårdsförbindelse och sänkning 45:an ca KLICK  ring Utbyggnation kollektivtrafik och införande av trängselskatt Västlänken, dubbelspårig pendeltågtunnel Många byggprojekt Störningsfria och hållbara godstransporter en utmaning!

4 … utmaningar tillgänglighet godstransporter
s. 23.Västlänken – Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning – Underlagsrapport Byggskedet, Banverket BRVT2006:03:03, Byggen vid nedfart lastgata Ny älvbro vars ramper kommer att påverka tillgänglighet infart lastgata Västlänk i konflikt med infart, förhoppningsvis klaras infart ev. behöver läget ändras Behov av att se över möjligheter till ökad konsolidering av flödena in till Nordstan c/o adress Samt ev. behov av tidsstyrning. Möjlighet att leverera gods dygnet runt utan bullerproblematik

5 Material sammansatt av: Sara Ranäng
Ökad samlastning i och in till City, principiell skiss Godsmottagning för ett område Ex. Stadsleveransen Minska närvaro av distributionsfordon under butikers öppettider för att skapa trivsammare innerstad Samlastning utanför stadskärna Certifierad transportör C/O-adress initierat av mottagare till ex. leveransadresser i City/Centrala staden/Miljözon Minska trafikrörelser och vistelsetid för distributionsfordon i Centrala staden Mer samlade leveranser till butiker och kontor (tidsvinst) C/O-adress Godsmottagning för ett område Leveranser till mottagare som har svårigheter att ta emot godset innan kl.10.00 Paketleveranser vissa områden ex. domkyrkoplan Möjligt med serviceerbjudande Minska närvaro av distributionsfordon under butikers öppettider för att skapa trivsammare innerstad Samlastning utanför stadskärna Certifierad transportör Transportörer/speditörer certifieras, uppfylla vissa kriteria Övertar andras gods till/från ex City in i sina flöden mot ersättning Kriterier ex. kritisk mängd gods till City (stopp/volym/sändning/kolli) Kan få lättnader rör förbättrad framkomlighet ex. i leveranstider, fordonslängd, lastzoner, kollektivtrafikfält etc. Marknadsföring C/O-adress initierat av mottagare Butiker med många leverantörer och som använder många olika transportörer idag Kontor med flera olika leverantörer C/O-lösning erbjuds till ex. leveransadresser i City/Centrala staden/Miljözon Material sammansatt av: Sara Ranäng

6 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Citydistribution Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser