Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att planera med landskapsperspektiv – reflektioner kring aktuella planeringsmetoder M Sc Wu Chia Jung Fil Dr Karolina Isaksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att planera med landskapsperspektiv – reflektioner kring aktuella planeringsmetoder M Sc Wu Chia Jung Fil Dr Karolina Isaksson."— Presentationens avskrift:

1 Att planera med landskapsperspektiv – reflektioner kring aktuella planeringsmetoder M Sc Wu Chia Jung Fil Dr Karolina Isaksson

2 Presentationens upplägg Problembild Teoretiska utgångspunkter Fallstudie Resultat och avslutande reflektioner

3 Teoretiska utgångspunkter Landskap ur ett sociokulturellt perspektiv:  Landskap är både en fysisk materialitet och en mental konstruktion (upplevelser, identitet, minnen, framtidsvisioner)  Parallella tolkningar samtidigt  Inte bara expertkunskap

4 Problembild Landskapsanalyser i planeringen –  ofta fokus endast på det visuella eller på enstaka objekt  Ofta endast tillbakablickande Nya krav på sk medborgarperspektiv (bl a ELC) Behov av metodutveckling!

5 Två fallstudier Participatory Mapping i järnvägsutredningen för Ostlänken (Virtual Reality i planeringen av E6 genom Tanum)

6 Ostlänken – en del av Götalandsbanan Ostlänken: Stockholm – Linköping 150 km höghastighetsjärnväg Mycket oklart om projektet blir av

7 Participatory mapping En global rörelse Handlar ofta om att skapa kartor för inventeringssyften eller ”local empowerment” I fallet Ostlänken - en pilotstudie som skulle ge input till kulturmiljöanalys i MKB (Beckman-Thoor et al 2003) Pilotstudien kom dock inte att användas i den fortsatta planeringen

8 “traditionell” vetenskaplig kartering Participatory mapping Syfte Att presentera “verkligheten” “Local empowerment” Inneh å ll Platser och objekt Erfarenhet, lokal kunskap, minnen Metod Urval, klassificering, mätbara data Skisser naturrunda workshop etc resultat statiskt dynamiskt

9 Participatory mapping (PM) - kartor över levd erfarenhet Area Svärta - Masugnssjön (Beckman- Thoor et al 2003)

10 Reaktioner från myndigheter och experter Intressant men svårt att förstå Ingen substans En massa disparata åsikter För mycket detaljer Ett samtida lokalt ”arkiv”

11 Ytterligare bearbetning av materialet visar stor potental  Gruvor: det är gammal gruvbygd. Sedan känner man till mycket om gårdarnas historia  Gammal friskvattenkälla “Därifrån har dom fått vatten sedan 1500- talet. Men när de byggde andra motorvägshalvan, då hände någonting” Dåtid Nutid Framtid  Bär och Svampskog: helt plötsligt springer jag på en gammal torpgrund och då börjar jag fantisera om dom som bott där och vad dom haft för liv Vid Riksettan: Jag är lantlig från början och har bott här i hela mitt liv och vill kunna ge mina barn samma sak

12 PM kan fånga fler tidsdimensioner Now Past Future Pre-historical sites Medieval monuments Legends memories wishes fears Life activities Knowledge values (scientific map) Lived experience & utility values (participatory map) Geological movements

13 Slutsatser av PM i Ostlänken + Stor potential med denna metod! Kan vara ett bra sätt att fånga upp lokala perspektiv på kulturmliljö och landskapsvärden Kompatibelt med en socio- kulturellalandskaps- och kulturmiljödefinition Har potential att identifiera inte bara dåtidens värden utan också framtidsvisioner - Formen behöver dock bearbetas Metoden för datainsamling viktig Dessutom tänka igenom NÄR I planeringsprocessen det ger störst input Experternas attityder avgörande för hur resultatet används

14 Tack! karolina.isaksson@vti.se


Ladda ner ppt "Att planera med landskapsperspektiv – reflektioner kring aktuella planeringsmetoder M Sc Wu Chia Jung Fil Dr Karolina Isaksson."

Liknande presentationer


Google-annonser