Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flöden av mening narrativet som verktyg i arbetshandledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flöden av mening narrativet som verktyg i arbetshandledning"— Presentationens avskrift:

1 Flöden av mening narrativet som verktyg i arbetshandledning
Reykjavik Barbro Näse TM, familjerådgivare, psykoterapeut (Valvira), familjeterapeut, organisationskonsult

2 Arbetshandledning i Borgå stift
att befrämja dialog, reflektion och samarbete på arbetsplatser Barbro Näse

3 Buber och ”das Zwischen”
Jag är inte det viktigaste. Du är inte det viktigaste. Det viktigaste är mellan oss. Barbro Näse

4 Social konstruktionism verkligheten som social konstruktion
kunskap som diskurs lokal kunskap multiversum språket särskilt viktigt Barbro Näse

5 There´s no theory. Just talking about ideas.
Michael White Barbro Näse

6 Philosophy is not a theory but an activity.
Ludwig Wittgenstein Barbro Näse

7 Narrativ Barbro Näse ABHL

8 Narrativ / berättelse Människans sätt att ge händelser och erfarenheter BETYDELSE Människans sätt att ge mening Leif Gunnar Engedal: Narrativitet och trinitarisk semiotik hör ihop. The Master Narrative – man tyder och tolkar tecken på Guds närvaro. Barbro Näse

9 Narrativ / berättelse Barbro Näse

10 intrig, plot Barbro Näse

11 Människan berättar berättelser om sitt liv och lever berättelserna.
Barbro Näse

12 I sitt eget liv är människan experten
Narrativ Barbro Näse

13 Expertisen hos en arbetshandledare som jobbar på ett narrativt sätt är att kunna bygga upp ett samtal där möjligheter blir verkliga. Tapio Malinen Barbro Näse

14 I sitt eget liv är människan experten
Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

15 Barbro Näse

16 I sitt eget liv är människan expert
Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

17 nyfikenhet Arbetshandledarens reflekterande position och nyfikenhet svarar mot den etiska position som kallas respekt Den skiljer sig från den sortens nyfikenhet som strävar till att bekräfta det man redan vet eller antar, och utmärkande för den är att man vill lära sig mera av klienten särskilt om den alternativa berättelsen. Winslade & Monk Dubbel - hörande (double – listening) Barbro Näse

18 I sitt eget liv är människan expert
Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet En berättelse man föredrar Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

19 Trauma = avbrott i livsberättelsen
En händelse (trauma / oväntad förändring) kan hota livsberättelsens kontinuitet Desorganiserade (disorganized narratives, pre -narratives) Dissocierade, tysta berättelser som blir oberättade för andra och en själv , (dissociated narratives – unvoiced to others and self) Barbro Näse

20 Trauma = avbrott i livsberättelsen
situation anställd arbetslös själv- berättelse den förvärvs arbetandes Ingen berättelse (berättelse tomrum) Den arbetslösas berättelse Barbro Näse

21 I sitt eget liv är människan experten
- frågasättande av självklarheter Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet En berättelse man föredrar Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

22 Ifrågasättande av självklarheter (dekonstruktion)
Vår berättelse är inte en direkt varseblivning av verkligheten. Vi bygger sinsemellan upp vår egen version av verkligheten (som kultur och samfund). Det finns alltid andra berättelser men de har hamnat i skuggan av den dominerande berättelsen Barbro Näse

23 I sitt eget liv är människan experten
The person is not the problem. The problem is the problem. I sitt eget liv är människan experten - frågasättande av självklarheter Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet En berättelse man föredrar Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

24 The Person is not the problem. The problem is the problem.
Michael White Barbro Näse

25 Personen är inte problemet. Problemet är problemet.
Befriar inte människan från ansvar: hennes ansvar ligger i hurudan relation hon vill ha till problemet. Befriande upplevelse, minskar konflikter, inkl. de konflikter där man grälar om vem som är skyldig Befriar människor till att närma sig allvarliga problem, på ett ljusare, effektivare och på ett mindre stressat och ångestfyllt sätt Befrämjar människors samarbete Pekka Holm Barbro Näse

26 I sitt eget liv är människan experten
The person is not the problem. The problem is the problem. I sitt eget liv är människan experten - frågasättande av självklarheter Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet En berättelse man föredrar - xternalisering Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

27 Utlyftande av problemet externalisering
En metod med det antagandet som utgångspunkt att människan inte och inte heller en människorelation är problemet – utan problemet är problemet eller relationen till problemet är problematisk Passar utmärkt när t.ex. Svårighet att samarbeta eller Misstroende har sluppit till att åstadkomma oreda i saker o ting (eller i relationer) på jobbet Barbro Näse

28 Externalisering av problemet
en mera konstruktiv berättelse att leva avvikelser: unika öppningar kartlägga möjligheter att påverka problemet kartlägga problemets negativa effekter ge namn åt problemet Barbro Näse

29 I sitt eget liv är människan experten
The person is not the problem. The problem is the problem. I sitt eget liv är människan experten - frågasättande av självklarheter Avvikelser: unika öppningar Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet En berättelse man föredrar - externalisering Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

30 Avvikelser: unika öppningar
I vilka situationer har Svårighet att samarbeta inte visat sig, eller i vilka situationer har Svårighet att samarbeta haft mindre inflytande? genom avvikelser; de unika öppningarna kommer man till de alternativa berättelserna Barbro Näse

31 I sitt eget liv är människan experten
The person is not the problem. The problem is the problem. I sitt eget liv är människan experten - frågasättande av självklarheter Avvikelser unika öppningar Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet Rika beskrivningar, berättelser En berättelse man föredrar - externalisering Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

32 tunn beskrivning, berättelse Rik beskrivning, berättelse
Barbro Näse

33 I sitt eget liv är människan experten -frågasättande av självklarheter
The person is not the problem. The problem is the problem. I sitt eget liv är människan experten -frågasättande av självklarheter Avvikelser: unika öppningar Interbeings Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet En berättelse man föredrar Rika beskrivningar, berättelser -xternalisering Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

34 Personliga betydelser på andra nivån
Delade betydelser Personliga betydelser på första nivån Barbro Näse

35 interbeings Att introducera och bjuda in andra röster
Om handledda berättar en problemberättelse gällande samarbete med förmannen eller kolleger – ge handledda möjligheten att bjuda in förmannen och/eller kollegerna till arbetshandledningen Barbro Näse

36 I sitt eget liv är människan experten -frågasättande av självklarheter
The person is not the problem. The problem is the problem. I sitt eget liv är människan experten -frågasättande av självklarheter Avvikelser: unika öppningar Interbeings Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet Rekonstruktion En berättelse man föredrar Rika beskrivningar, berättelser -xternalisering Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

37 rekonstruktion I narrativt arbetsätt löser man ingenting
Tillsammans bygger man upp de alternativa berättelser och betydelser som hamnat i skuggan av en dominant berättelse När de alternativa berättelserna får rika beskrivningar skapar de rum för nya alternativ och nya handlingsmodeller Tapio Malinen Barbro Näse

38 I sitt eget liv är människan experten
The person is not the problem. The problem is the problem. I sitt eget liv är människan experten - frågasättande av självklarheter Avvikelser: unika öppningar Vårda alternativa berättelser Interbeings Rekonstruktion Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet Rika o mångdimensionella berättelser En berättelse man föredrar - xternalisering Alltid finns det något annat Narrativ Barbro Näse

39 I sitt eget liv är människan experten
The person is not the problem. The problem is the problem. I sitt eget liv är människan experten - frågasättande av självklarheter Avvikelser: unika öppningar Vårda alternativa berättelser Interbeings Rekonstruktion Tilltro till osäkerhet; nyfikenhet Rika o mångdimensionella berättelser En berättelse man föredrar - xternalisering Alltid finns det något annat Narrativ Tillfoga,sammanjämka Barbro Näse

40 Att tillfoga, sammanjämka berättelser
är egentligen att ”länka” människor till varandra (linking people together) Barbro Näse

41 Vi är utrustade med varandra. Ylva Eggehorn
Barbro Näse

42 Källor ex: Aaltonen, Mika, Heikkilä, Titi, Tarinoiden voima. Miten yritykset hyödyntävät tarinoita? Talentum, Helsinki 2003. Buber, Martin. Det mellanmänskliga. Ludvika DUALIS. Buber, Martin. Jag och du. Falun DUALIS. Czarniawska, Barbara. Writing Management. Organization Theory as a Literary Genre. Great Britain OXFORD University Press. Engedal, Leif Gunnar. Kristen sjelesorg i en postmoderne kultur. Utfordringer og muligheter. i Ekedahl, MarieAnne & Wiedel, Björn, red. Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. Malmö Verbum Förlag.    Hermans, Hubert J.M., Dimaggio, Giancarlo. The Dialogical Self in Psychotherapy N.Y. Brunner – Routledge. Hänninen, Vilma. Sisäinen tarina, elämä ja muutos Tampere, Acta Universitatis Tamperensis 696. Malinen, Tapio, Luova tila. Ratkaisukeskeisestä ja narratiivisesta työtavasta. Lyhytterapiainstituutti Oy, Helsinkin 2008 Barbro Näse

43 Morgan, Alice. What is narrative therapy. An easy-to-read introduction
Morgan, Alice. What is narrative therapy. An easy-to-read introduction South Australia. Dulwich Centre Publications. White, Michael, Epston, David. Narrativ terapi. En introduktion Smedjebacken. MARELD. White, Michael, Epston, David. Narrative Means to Therapeutic Ends. W.W. Norton & Company, New York 1990 White, Michael, Maps of narrative practice. W.W.Norton & Company, New York 2007 White, Michael, Re-Authoring Lives: Interviews and Essays. Dulwich Centre Publications, South Australia, 1998 Winslade, John, Monk, Gerald. Narrative Mediation. A New Approach to Conflict Resolution. Jossey-Bass.U.S.A Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Dover Publications Inc., NY 1999. Barbro Näse


Ladda ner ppt "Flöden av mening narrativet som verktyg i arbetshandledning"

Liknande presentationer


Google-annonser