Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdaterad vid styrelsemöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdaterad vid styrelsemöte"— Presentationens avskrift:

1 2012-11-05 Uppdaterad vid styrelsemöte
Uppdaterad vid styrelsemöte. Verksamhetsplan 2012 Viared Sommarstad. Verksamhetsplanen grundas på stadgar budget arrendeavtal beslut på årsmöte Planen sammanfattar föreningens vilja om gemensamma intressen, vad som bör göras i området och de ekonomiska möjligheterna.

2 Viareds Sommarstad är en allmännyttig ideell förening,
. Enligt stadgarna: Viareds Sommarstad är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål: Att arrendera och sköta den gemensamma marken. Att sköta och underhålla de av föreningen gemensamt ägda anläggningarna. Att upplåta tomter mot arrende där sådan möjlighet finns. Att främja sammanhållning och gemenskap.

3 Skyldighet att alltid hålla det arrenderade området i vårdat skick.
Vad bör göras Aktivitet Ansvarig Tidsplan Beräknad kostnad 1 Långsiktig vård av skog, avverkning, röjning och återplantering. Kontakt och samverkan med skogmästare. Martin 2012 2 Städning, anvisning av platser för ris och trädgårds avfall. Städplan och städningsdag. Håkan Martti Vår och höst 3 Vård av stigar, spångar och gångvägar mellan byarna. Spången mellan Trollstugan och badplatsen ska renoveras. Avvakta 4 Stigen mellan Ytterbyn och vägen till badstranden - upprustas. 5 Stigen Pumphuset- Sunnanbyn - spångar att renovera. Lasse Pågår Borås Stad Skogsavd 6 Stigen från bastun till stranden vid Ytterbyn hålls öppen för att nå gemensant strandområde, 7 Bänkar placeras Vägen till sjön. Vid transformator Klart 8 Blomsterlådor och rabatter. Vid transformator och strandhuset. LO Petersson 2000 kr 9 Städning och väghållning vid sopstationer. Städgrupp Städdag

4 Aktivitet Vad bör göras Ansvarig Tidsplan Beräknad kostnad Vägar 1
Fylla igen hål. Kalla arbetslag i varje by. Varje by Klart Grus kr 2 Städa vägrenar Kalla till allmän arbetsdag Kvarstår 3 Slyröjning i vägkanter Alarevägen Utse ansvarig mot betalning Vår och höst Grus från Borås Stad skogsavd 4 Skyltning. Nya ”vägbula” skyltar Lasse 5000 kr 5 Vägbulor. Målas Tommy Carlberg Ca 500 kr 6 Snöröjning. Avtal 7 Väg till badplatsen. Dikning Avvakta 8 Hyvling av byvägar. Ta in anbud. PM 10000 kr 9 Buller från R40. Följa upp remissvar. Styrelsen Håkan 10

5 Badplats. Vad bör göras Aktivitet Ansvarig Tidsplan Beräknad kostnad 1
Bryggor i sjön och vårstädning. Kalla till arbetsdag Lasse Bengtsson Klart 2 Upptagning bryggor och höststädning. Lasse Bengtsson 3 Grillplats på udden kommunen BS 5000 kr 4 Bänkar Färdigställa av inköpt virke Monika Martti 5 Gräsklippning Utse ansvarig – Pekka Hacksell 7 Följa upp båtinventering En båt till vår förening. Sälja två båtar. Martin Perstedt 13 aug. 8 Ordning på privata bryggor 9 Ordning på livbojar Magnus Persson 10 Tömning av sopor Kontakt med renhållningen 11 Toalett Bajamaja Offert Ca 4000 kr

6 Vatten och Brunnar. Vad bör göras Aktivitet Ansvarig Tidsplan Beräknad kostnad 1 Sommarvatten öppnas. Datum enligt vattenansvarig Kaj Diete Klart 2 Eventuella vattenläckor Håkan 3 Sommarvatten stängs. 28-okt 4 Drift pumphus och renhållnings rutiner. Rutiner 5 Säkra brunn och ledning när skog avverkas Viared Norra Besiktning och utmärkning med skogsavd. Borås Stad Alf, Håkan, Lasse, Pågår 6 Efterbesiktning vägar och brun med skogsavdelningen Viared Norra Besiktning Alf, Lasse 7 8 9 10

7 Plan för gemensamt aktivitets område där strandhuset ingår.
Vad bör göras Aktivitet Ansvarig Tidsplan Beräknad kostnad 1 Plan för gemensamt aktivitets område där strandhuset ingår. Årsmötesbeslut Kvarstår 2 Bänkar Färdigställning av inköpt virke Martti Monika Håkan Klart 8 okt 3 Målning av skorstenshuv 1000 kr 4 5 6 7 8 9 10

8 Alaregården Vad bör göras Aktivitet Ansvarig Tidsplan Beräknad kostnad 1 Plan för gemensamt aktivitets område där Alaregården ingår. Årsmötesbeslut Kvarstår 2 Montera nytt fönster i köket. Kalla till arbetsdag Martti Alf Pågår 3 Nya invändiga lister och paneler samt laga golv. 4 Renovera pingisbord Lasse 1000 kr 5 Renovera kök och barbord Inköp bänkar och bänkskivor Monika Håkan Aug 2012 Klart Ca 8000 kr 6 7 8 9 10

9 . Anslagstavla och brevlåde ställ.
Vad bör göras Aktivitet Ansvarig Tidsplan Beräknad kostnad 1 Anslagstavlan organiseras Plats för föreningsmeddelanden Håkan Aug 2012 2 Tak som regnskydd över anslagstavlan. Byggansvarig Martti 1000 kr 3 Kommunikationsansvarig 4 Informationsblad / Månadsnytt Uppdatera medlemmarna om aktiviteter i Viared Sommarstad 5 6 7 8 9 10

10 Att främja sammanhållning och gemenskap.
Vad bör göras Aktivitet Ansvarig Tidsplan Beräknad kostnad 1 Midsommarfirande Kjell Ejderhall Klart 2 Att utveckla och samordna några av de aktivitetsområden som finns i Viared Sommarstad enligt Motion 6 från årsmötet 2011. Förslag från Roger Johansson Förslag från Styrelsen Förslag från årsmöte Kvarstår 4 Aktiviteter i Alaregården Erbjuda medlemmarna att anordna aktiviteter. Carina Anna Hell 5 Aktiviteter vid Strandhuset Alf Monika 6 Bastu för alla Anslag 2000 kr i budget Pekka Hacksell klart 2000 kr 7 Invigning Grillplats Fred 27.7 kl 15 400 kr 8 Aktivitetsdag för bygg, städ, slyröjning etc Kalla till aktivitetsdag för byarna och gemensamma områden Styrelsen Sept 2012 9 10

11 Kommunplaner som påverkar Viareds Sommarstad
Vad bör göras Aktivitet Ansvarig Tidsplan Beräknad kostnad 1 Informationsbrev Till Borås Stads kontakter Håkan Lasse Juli klart 2 Kontakt med planavdelning Pågår 3 Kontakt med Borås Stads projektledning för Viared 4 Kontakt med ansvariga för skogsavverkningen för Viared Norra. Möte och besiktning Alf, Lasse, Håkan 5 6 7 8


Ladda ner ppt "Uppdaterad vid styrelsemöte"

Liknande presentationer


Google-annonser