Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case, Friskvård Redovisning av omvärldsanalys gällande friskvård för medarbetare i Vetlanda kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case, Friskvård Redovisning av omvärldsanalys gällande friskvård för medarbetare i Vetlanda kommun."— Presentationens avskrift:

1 Case, Friskvård Redovisning av omvärldsanalys gällande friskvård för medarbetare i Vetlanda kommun

2 Definition Hälsofrämjande aktiviteter som fysiska aktiviteter, kost, vila, stresshantering (Susanne Rehn Svensson) Fysiska aktiviteter, återhämtning, rökavvänjning (Stefan Lundström)

3 Bedömning av lönsamhet enl Lundström
Friskvårdsinsatserna bör utgå från individuella hälsobedömningar Riktade insatser Utvärdera för att se resultat

4 Hälsoutveckling

5 Bedömning av lönsamhet enl Rehn Svensson
Mätbara mål, t ex ökad produktivitet, ökad effektivitet, högre kvalitet, mindre sjukfrånvaro, färre rehabiliteringsfall, mindre personalomsättning Plan för hur målen ska utvärderas

6 Bedömning av lönsamhet enl Melender
Strukturerat och behovsanpassat friskvårdsarbete Ger 6 – 8 kr tillbaka på varje satsad krona Studie, där deltagarna fick skatta sin förmåga att spring/jogga/gå en viss sträcka Ger 7 kr tillbaka på varje satsad krona på gruppen som endast kunde gå sträckan Ger 2 kr tillbaka på varje satsad krona på de mer vältränade

7 Bedömning av lönsamhet enl Forsberg
Strukturerade insatser på arbetstid 1ggr/v Ger 5 kr tillbaka på varje satsad krona enligt utförd metaanalys

8 Lämpliga insatser? Genomtänkt friskvårdssatsning – ger tre gånger pengarna tillbaka inom fyra år. Vanligt är dock att företag gör allt för små satsningar (Lundström) Konditionshöjande aktiviteter är mest tidseffektiva (Lundström) Ingen enskild aktivitet är viktigare än någon annan, utan storleken på utbudet och hur väl åtgärderna utnyttjas är det som är avgörande för resultaten (Åkerlind)

9 Lämpliga insatser forts
Utlottning av extra semesterdagar till dem som deltar i friskvårdsaktiviteterna (Rehn Svensson) Kostnader för en insats, ska ställas i relation till att arbetsgivaren betalar nästan samma summa vid korttidsfrånvaro utan någon motprestation. Korttidsfrånvaro = 10% av månadslönen per dag (Andersson m fl) Ca kr per dag i Vetlanda.

10 Mora kommun Arbetar med friskvård enl generation 2 Men på arbetstid
Stort utbud, flexibelt, utan kontroll Livsstilsmedvetenhet Resultat: färre sjukskrivningsdagar Minskning med 60% på 10 år

11 Diskussion Friskvård – personalvård?
Friskvård: pulshöjande aktiviteter Personalvård: Yoga, massage, (välbefinnande) Välbefinnande  friskvård? Kost, motion, återhämtning, stresshantering, rökningavvänjning, frukt på arbetet Outnyttjade åtgärder/aktiviteter = låg effekt Obligatoriska åtgärder/aktiviteter på arbetstid = hög effekt

12 Förslag En timmas konditionsträning i veckan på betald arbetstid
Styrt val av aktivitet utifrån hälsoprofil Aktiviteter som erbjuds leds av kunnig personal som kan ge rätt hjälp för att aktiviteten ska ge effektiv träning

13 Motivering Studier visar att alla satsningar ger minst pengarna tillbaka Minst effekt ger ogenomtänkta och kortsiktiga satsningar t ex friskvårdsbidrag Störst effekt vid strukturerade, individanpassade aktiviteter som går över en längre tid Störst effekt, om personer med dålig kondition börjar träna Pulshöjande och konditionsförbättrande aktiviteter, är den mest tidseffektiva insatsen eftersom relativt korta träningspass ger god effekt

14 Arbetsgång Enkät – självskattning?
Bedömning av självskattningen. Förslag på aktiviteter från medarbetaren Aktiviteter för olika tränade grupper Medarbetaren väljer aktivitet Fördelning av träningspass, antal tillfällen och arbetsplats Ledare för aktiviteter utses och/eller hyrs in

15 Arbetsgång forts Närvaron förs av ledaren
Byte av aktivitet efter 5 ggr? Uppföljning av insatserna och hälsan vid medarbetarsamtal Ny bedömning av konditionen – självskattning efter ett år

16 Fördelar Antalet sjukfrånvarodagar minskar
De anställda blir mer effektiva på arbetet och då mår de bättre Arbetsgivaren uppfattas som mer attraktiv Vi-känslan ökar bland medarbetarna, då träningen ger en gemensam upplevelse att prata om

17 Nackdelar (olösta möjligheter)
Redan vältränade ökar kanske inte sin produktivitet lika mycket och/eller sänker antalet sjukfrånvarodagar i samma omfattning som en otränad (påverkar det ekonomiska utfallet) Några kanske måste ha speciella lösningar p g a skäl som t ex skador Några kanske inte vill vara med (obligatoriskt, men möjlighet att skapa individuella lösningar vid behov. T ex pingis med kollegan som inte heller vill vara med) (Utlottning av semesterdagar)

18 Nackdelar forts Resursteam/”poolpersonal” kan ha svårt att täcka upp på alla arbetsplatser om få aktivitetstillfällen i veckan erbjuds Reseersättning för resor i egen bil måste kanske erbjudas Lokalbrist kan uppstå Nattarbetare kanske inte kan delta på aktiviteter som är förlagda på eftermiddagar. Erbjuda ”träningskort” till dem? Svårt att hitta vikarier med rätt kompetens

19 Friskt vågat = hälften vunnet
För ni vågar väl?


Ladda ner ppt "Case, Friskvård Redovisning av omvärldsanalys gällande friskvård för medarbetare i Vetlanda kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser