Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handläggning av övre gastroproblem i öppen vård Gastrosektionen VO Internmedicin Helsingborgs lasarett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handläggning av övre gastroproblem i öppen vård Gastrosektionen VO Internmedicin Helsingborgs lasarett."— Presentationens avskrift:

1 Handläggning av övre gastroproblem i öppen vård Gastrosektionen VO Internmedicin Helsingborgs lasarett

2 Dyspepsi ”…smärta eller obehag från övre delen av mag- tarmkanalen…” jmf eng. ”indigestion” •GERD –halsbränna, sura uppstötningar •Funktionell dyspepsi – ingen organisk orsak påvisas – smärta i epigastriet som ofta lindras av matintag – uppkördhet, illamående, tidig mättnadskänsla, ev kräkningar efter måltid •Organisk dyspepsi – fynd vid utredning/skopi gastritfynd vanligast magsår, esophagit, cancer

3 GERD- gastroesophageal reflux disease Gastroesopheagal reflux av syra •Halsbränna •Sura uppstötningar •Retrosternal smärta ev utstrålning mot ryggen •Dysfagi/upphakning vid sväljning •Heshet •Hosta (oftast nattetid)

4 GERD, orsaker •Mekaniskt – hiatushernia, ökat buktryck ex fetma el graviditet •Funktionellt – dysmotorik ev (del)symptom i IBS- problematik, diabetes med gastropares

5 GERD, reflux

6 Funktionell dyspepsi Patogenes - teorier •Psykologiska faktorer – kanske, samvariation finns med IBS där psykologisk delförklaring finns •Diet och miljö – inget samband påvisat med vare sig rökning, alkohol, NSAID eller mat och dryck •Saltsyra – basal syrasekretion normal, kanske ökad sensibilitet för syra. - Rebound-effekt vid PPI-utsättning hos pat utan symptom talar för att syra trots allt har betydelse. NNT för PPI ca 8 •Helicobacter pylori - inga belägg för samband mellan dyspepsi och HP- gastrit

7 Funktionell dyspepsi Behandling Ingen behandling har visat sig effektiv på patienter med dyspepsi utan påvisbar sjukdom! Kan provas: •Antacida, H2-blockare, PPI, antiemetika

8 Dyspepsi ”…smärta eller obehag från övre delen av mag- tarmkanalen…” jmf eng. ”indigestion” •GERD –halsbränna, sura uppstötningar •Funktionell dyspepsi – ingen organisk orsak påvisas – smärta i epigastriet som ofta lindras av matintag – uppkördhet, illamående, tidig mättnadskänsla, ev kräkningar efter måltid •Organisk dyspepsi – fynd vid utredning/skopi gastritfynd vanligast magsår, esophagit, cancer

9 Gastrit ”…histologiska fynd med inflammatoriska infiltrat i mag- säckens slemhinna…” •Diagnosen kan således endast ställas efter skopi med px •Dålig korrellation mellan symptom och fynd av gastrit, de flesta med gastrit har inga besvär - akut gastrit - kronisk gastrit - speciella former av gastrit

10 Gastrit, symptom •Akut gastrit – varierande från lätt dyspepsi med ”obehag” i epigastriet till svåra buksmärtor med blödningar från slemhinnan •Kronisk gastrit – går ofta symptomlöst under lång tid. Kan senare manifestera sig med trötthet, blod-/järnbrist, makro- cytos och kobolaminbrist med/utan anemi eller neurologiska symptom.

11 Gastrit •Akut gastrit – ” akut erosiv gastrit”, ”akut hemorragisk gastrit” …exogena faktorer med skadlig inverkan på slemhinnan… –ASA, NSAID - cyklooxygenashämmare blockerar prosta- glandinE2-beroende cytoprotektion mot HCl -Gallsalter - skadar slemhinnan via detergent effekt -Alkohol - direkt påverkan på cellmembranen

12 Gastrit, kronisk Helicobacter pylori-gastrit – ”typ B-gastrit” •10-20% HP pos utvecklar sår, (80% får inga besvär) •HP-prevalens 70-90% U-länder, 25-50% västvärlden •Prevalens i Sverige = ålder-20%, högre hos invandrare •Sambandet HP/magsår påvisat 1980, Nobelpris 2005 •Subjektivt symptomlös inflammation hos 80% •20% får någon gång sår i bulbus duodeni eller magsäck -

13 Ulcus

14 Ulcus, symptom •Kliniskt ingen skillnad på symptom vid ulcus duodeni (UD) och ulcus ventriculi (UV) •Smärta i epigastriet Äldre uppfattningar man kan stöta på; Smärtlindring av måltid vid UD, smärta direkt vid måltid eller mer kontinuerlig smärta vid UV ? Mer nattliga smärtor vid UD ? (pga högre syraproduktion nattetid) Palp ömhet i epigastriet vid UV, mer diffus ömhet vid UD ? •Illamående, matleda, kräkningar, viktnedgång, anemi (”Tysta” magsår (utan smärta) ffa hos pat med andra sjukdomar, kronisk värk/inflammation (med NSAID-bruk) där ulcussymptomen döljs av andra symptom)

15 Ulcus duodeni •Sår i bulbus duodeni inkl prepylorala sår inom 3 cm från pylorus •Orsakas till mer än 90% (95%) av en kronisk Hp-gastrit i antrum •I enstaka fall kan duodenalulcus utvecklas utan Hp vid bruk av ASA/NSAID

16 Ulcus ventrikuli •75% orsakas av H. pylori •ASA/NSAID •Ventrikelcancer •Skoperas till läkning, px.

17 Ulcus, förlopp •Spontanläkning med hög recidivfrekvens (80% DU) vid kvarstående Hp-infektion •I stort sett inga recidiv av DU vid framgångsrik eradikering av Hp (jmf HP-reinfektionsrisk 0,5-1%/år) Komplikationer •Blödning •Perforation •Penetration •Stenos

18 Alarmsymptom •Viktnedgång •Anemi/ hematemes/ melena •Dysfagi •Plötslig debut efter 45 års ålder •Palpabel resistens

19 Handläggning •När remittera för gastroskopi? •-alltid vid alarmsymptom, men för övriga?? •- kräver rimligt kort väntetid och ev uppehåll i pågående behandling •- minskar inte behovet av PPI vid funktionell dyspepsi •- lugnande effekt på patienten? Men ofta nervöst innan, obehaglig u-s… •Väntetid för oprioriterad gastroskopi mycket lång •Test and scope - testa för Hp, skopera bara de med pos test •Test and treat - behandla Hp-positiva, minskar andelen skopier med 2/3 - läker ev magsår och förhindrar recidiv - billigare än ovanstående

20 Förslag algoritm övre GI •1. Identifiera alarmsymptom! •2. Skilj ut de med GERD/reflux •3. …skilj dessa från ulcuslik/dysmotilitetslik dyspepsi •4. Gå till algoritmen

21 DYSPEPSIALGORITM LARMSYMTOM?REFLUXLIKULCUSLIK/EJ REFLUXLIK viktnedgång ? dysfagi blödningPPI 4 VECKORNSAID? JA järnbristanemi palpabel resistens ? NEJNSAID ut nytillkommet >45 år BRA? JA PPI VB KLINISK KONTROLL HP-TEST POSITIV SKOPI NEJ NEGATIVNEXIUM HP SYMTOMATISK SKOPI BEHANDLING/ EXPEKTANS KONTROLL 3-6 MÅN OKLART FUNKTIONELLT/IBS? SKOPI

22 Allmänna råd •Övre gastroproblem är mkt vanliga •Ofta spontant övergående •Om ej alarmsymptom, var inte rädda för att expektera, kontrollera om efter 3-6 mån •Om provtagning/behandling startas, avvakta svar/effekt innan skopiremiss •Osäker? Ring konsulttelefonen

23 Skopiremissen •VIKTIGA FAKTA I SKOPIREMISS: •LARMSYMTOM, HP-TEST, NSAID, F-Hb, PPI-effekt, symtomduration, aktuell medicinering •Oklart? Frågor? •KONSULTTELEFON GASTRO 042-4061773


Ladda ner ppt "Handläggning av övre gastroproblem i öppen vård Gastrosektionen VO Internmedicin Helsingborgs lasarett."

Liknande presentationer


Google-annonser