Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information! Aktivitetsplanering! Fritidsrådgivning!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information! Aktivitetsplanering! Fritidsrådgivning!"— Presentationens avskrift:

1 Information! Aktivitetsplanering! Fritidsrådgivning!
Fritid & aktiviteter Information! Aktivitetsplanering! Fritidsrådgivning!

2 Fritidskonsulenterna i Landstinget Kronoberg
På Barn- och ungdomshabiliteringen Jörgen Tagesson Tele: E-post: På Vuxenhabiliteringen Tony Österberg Tele: , mobil: E-post: På nätet Hemsida: Facebook: Nyhetsbrev via mail: På Gång! Fritid - Habilitering TÖ/2013

3 Jobbar med HSL & LSS Fritidskonsulenten på vuxenhabiliteringen arbetar för att ge stöd till vuxna med en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning inom: Psykiska funktioner (utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, svåra hjärnskador). Rörelserelaterade funktioner (såsom CP-skador, ryggmärgsbråck, vissa muskelsjukdomar). Kombinationer av nedsättningar inom såväl psykiska som rörelserelaterade funktioner Landstingets ansvarar för ”Rådgivning och annat personligt stöd” enligt LSS Insatsen ska vara ett komplement till andra insatser och inte kunna tillgodoses på annat sätt. Rådgivning och annat personligt stöd kan innebära: Vägledning för att kunna förstå och beskriva konsekvenserna av funktionsnedsättningen i din vardag Vägledning för att kunna förstå och beskriva dina behov, kring till exempel kroppen, hälsan, dagliga aktiviteter i hemmet eller på arbetsplatsen, relationer samt fritiden Information om samhällets stöd och service Information/vägledning till dina anhöriga Information/kunskap till din personal Bedömning och stöd med att utforma din egenvård Understödjande av kommunikation och aktivitet för ökad delaktighet Gruppaktiviteter för att främja hälsan Fritid - Habilitering TÖ/2013

4 LSS Ansökan Ansökningsblankett hittar du på vår hemsida.
Handläggning och beslutsprocess För att veta om du har rätt till råd och stöd enligt LSS gör vi en utredning. En kurator träffar dig för att ta reda på vilka svårigheter du har och hur ditt behov av stöd ser ut. Därefter fattas beslut. Kontakt Vuxenhabiliteringen, Växjö 0470– , Ljungby 0372– Skicka e-post: Postadress: Vuxenhabiliteringen Vuxenhabiliteringen Växjö Ljungby Fritid - Habilitering TÖ/2013

5 Insatser/individuella ärenden
Information om fritid/aktiviteter/arrangörer mm kan ges via telefon, e-post, möte eller via annan yrkesgrupp .  Aktivitetsplanering ges vid tillfällen då personen behöver stöd med att hitta en specifik aktivitet men inte har lyckats, eller inte själv tagit initiativet och kommit igång. Fritidskonsulenten ger då stöd genom att kontakta aktiviteten och ordnar med ett besök. Vid besöket kan fritidskonsulenten alternativt ledsagare/kontaktperson medfölja som stöd vid introduktionen. Fritid - Habilitering TÖ/2013

6 Vad motiverar och vad ska uppnås? Målet! Hinder att ta hänsyn till?
Fritidsrådgivning ges då personen inte har några direkta fritidserfarenheter som det går att bygga vidare på eller att han/hon vill börja med något nytt. Varierande bedömningsinstrument används beroende på vilken person fritidskonsulenten möter och vilka behov som ska täckas. Uppfylls basbehoven? -Fysisk ansträngning -Eskapism (tid för sig själv) -Naturkontakt -Gemenskap -Prestation -Verksamhetslust -Förströelse -Avkoppling -Intellektuell stimulans Vad motiverar och vad ska uppnås? Målet! Hinder att ta hänsyn till? I vilka områden vill den sökande bli aktiv? Behov av stöd och hur ska det ska se ut? Då de bedömningsinstrument som använts är avslutade görs en sammanställning/plan över vad som ska göras, vem som är ansvarig, om aktiviteten ska genomföras med eller utan stöd samt när utvärdering ska ske. Efter uppföljningen avslutas insatsen om de satta målen är uppfyllda. Fritid - Habilitering TÖ/2013

7 Aktiviteten - Vad passar mig?
Regelbunden (utmaningar, utvecklande?) Spontan (bio, evenemang) Hobbybaserad (något som engagerar och alltid finns till hands) Planerad (bio, evenemang, läger, semester) Självständig i aktiviteten Självständig i aktiviteten, men är bland andra Tillsammans med andra (social förmåga, turtagning, en till en – grupp/lag) I hemmet… I omgivningen… I förening, studieförbund mm. Fritid - Habilitering TÖ/2013

8 Stöd Vanligt stödbehov till den sökande är besök i den aktuella aktiviteten tillsammans med fritidskonsulenten eller annan stödjande person. Omgivningen behöver ofta medverka och deras engagemang är viktigt för att komma igång med och för att lyckas fullfölja en aktivitet. Speciellt vid uppstarten är motivationsstöd och ”på puttning” viktigt. Fortsatt praktiskt stöd från omgivningen som kan behövas är att förbereda inför, ta sig till och från, träning i rutiner, klara förändringar, avsluta samt samtala om det hur det har varit och vad som har hänt under aktiviteten. Stöd/konsultation till aktivitetsledare, vilket innebär att fritidskonsulenten eller annan stödjande person ger information om deltagarens behov och styrkor. Fritid - Habilitering TÖ/2013

9 Andra insatser Gruppverksamheter med inriktning mot fritid anordnas ibland i habiliteringens regi. Syftet är då habilitering med möjlighet att få stöd att gå vidare till någon aktivitet i det anpassade eller allmänna fritidsutbudet. Fritidskonsulenten ger stöd vid introduktionen i den nya aktiviteten. Just nu! Motionsgrupp! Onsdagar kl i Växjö Motionsgrupp! Tisdagar kl i Ljungby Ung/vuxengrupp NP Torsdagar ca en gång/månad Krav på medverkan, att man är inskriven på Vuxenhabiliteringen Initiera behov av fritidsaktivitet i det anpassade eller det allmänna utbudet. Behovet av en aktivitet, ny eller med en ny inriktning kan komma fram i samtalen med de sökande och då tas kontakt med aktuell kommuns fritidsansvarig, förening eller organisation. Fritid - Habilitering TÖ/2013

10 Fritid - Habilitering TÖ/2013

11 Stöd till föreningar vid nyetablering
Stöd till föreningar vid nyetablering. Det händer att föreningar tar kontakt med fritidskonsulenten och önskar konsultation vid uppstart av en aktivitet. Fritidskonsulenten kan under viss tid ingå i föreningens organisation som arbetar med att starta upp den nya aktiviteten. Fritidskonsulenten ger främst konsultation kring verksamhetens upplägg, utformning, tips och råd. Nätverk fritid i Kronobergs län är ett nätverk där alla fritidsansvariga i kommunerna och landstinget ingår. Nätverket träffas två gånger per år och byter erfarenheter, initierar olika evenemang och verksamheter. Fritidskonsulenten försöker under året dessutom hålla kontakt med fritidsansvariga i länets kommuner med några möten per år. Syftet med nätverksarbetet är att sprida kunskap, bolla nya idéer och samverkan.    Fritid - Habilitering TÖ/2013

12 Information och utbildning Fritidskonsulenten erbjuder regelbundet fritidsinformation till diagnosgrupper, anhöriga, olika personalgrupper, skolor och organisationer. Syftet är att sprida kunskap om fritid och funktionsnedsättning till samhället. ”Om du ger en man en fisk, har du hjälpt honom den dagen. Om du däremot lär honom att fiska, har du hjälpt honom för resten av livet” M Bender Fritid - Habilitering TÖ/2013

13 Fritid - Habilitering TÖ/2013

14 Kompiskortet i Växjö kommun Mer information om kompiskortet hittar du på (Vi hoppas på att fler kommuner i länet kommer igång med Kompiskortet!) Kompiskortet finns i Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult och Markaryd Fritidskonsulenterna - Möjligheter och egna val 2012

15 Allmänt fritidsutbud! Föreningsregister Internet – hemsidor Turistinformation Dagstidningar Evenemangskalendrar Vänner - bekanta …mm Fritid - Habilitering TÖ/2013

16 Anpassat fritidsutbud i kommunerna
Fritidsansvarig Anpassat fritidsutbud Kompiskort Alvesta Ja På gång Lessebo Nej Aktivitetsguide Ljungby På gång Markaryd Tingsryd Uppvidinge Begränsat Växjö Älmhult Fritid - Habilitering TÖ/2013

17 Nyhetsbrev ”På Gång!” www.ltkronoberg.se/pagang
Fritid - Habilitering TÖ/2013

18 Fritid - Habilitering TÖ/2013

19 Slut! – Frågor? Fritid - Habilitering TÖ/2013


Ladda ner ppt "Information! Aktivitetsplanering! Fritidsrådgivning!"

Liknande presentationer


Google-annonser