Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2013-06-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2013-06-11."— Presentationens avskrift:

1 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2013-06-11

2 •Region Västerbotten* •Länsstyrelsen i Norrbotten* •Landstingen i båda länen* •Kommunförbundet Norrbotten* •Umeå universitet* •Luleå tekniska universitet* •Företagarna i Västerbotten / Norrbotten* •Handelskamrarna Norrbotten / Västerbotten* www.northsweden.eu Bryssel: Mikael Janson, DirektörUmeå:Bernt vedin (50%) Mona MansourLuleå:Lars Wikman (50%) Martha BahtaNiklas & Eric, praktikanter Det regionala offentliga Akademien Näringslivet + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten * = Våra huvudmän Projekt North Sweden, etablerat 1997, projektperiod 2009—2013

3 Cirka 280 kontor totalt 10-12 svenska kontor www.northsweden.eu En del av den ”demokratiska infrastrukturen” som länkar regional nivå till EU-nivå Regionkontor i Bryssel ”Syns du inte – finns du inte” Fler företrädare för organisationer och fler journalister I Bryssel än i Washington Genvägen till Stockholm går därtill ibland via Bryssel!

4 Uppdraget från våra kloka ägare ”North Sweden European Office, North Sweden, är Norrbottens och Västerbottens gemensamma organisation med uppdrag att strategiskt ta del av och påverka viktiga policyområden i EU av betydelse för ekonomisk och hållbar tillväxt i regionen.” genom att vara ögon, öron, näsa och mun i EU (=Bryssel – EU:s demokratiska torg) www.northsweden.eu

5 Arbetsprocesser North Swedens verksamhetsdirektiv RådgivningPåverkanInformation söka bevaka stödja hjälpa besvara rådgivning strukturera sammanställa analysera samordna förena samverka nätverka möjliggöra öppna dörrar initiera förbereda organisera planera presentera berätta beskriva kartlägga lyssna prioritera organisera uppmärksamma 1. Intressebevakning 2. Programbevakning Bevakning Huvudmännen ( för deras uppdragsgivare = regionens medborgare! )

6 ”Tidig påverkan, som vilket Kommunfullmäktige som helst!” MinisterrådetEuropaparlamentet EU-kommissionen EU-kommissionen www.northsweden.eu Håll koll på förhandlingsspelet! Förslag Förhandling/Överenskommelse Förslag/Debatt/Votering Medbeslut ”Trialoger”  Beslut ”EU = Diskussionsklubb som därtill fattar beslut!” Grönbok Vitbok Non-paper

7 www.northsweden.eu Informal Brussels Network, University of Antwerp En mönsterbild!

8  Det finns mer än skogar och mörkerdär kartan allt för ofta slutar!  Det finns mer än skogar och mörker där kartan allt för ofta slutar! www.northsweden.eu  Det finns inte minst innovativa människor som kan skapa stora globkala mervärden! ? ! Naturresurser Vända på kartan för att sätta sig på den! norske forsvarets karttjeneste

9 Connecting Northern Sparsely Populated Areas. (0,5% av EU:s befolkning) (10% av EU:s landyta) 5,1 invånare/km 2  Samarbete lönar sig! 2,2 miljoner invånare (0,5% av EU:s befolkning) på 425.622 km 2 (10% av EU:s landyta) I snitt 5,1 invånare/km 2 (116 för EU i snitt)  Samarbete lönar sig! www.northsweden.eu Source:IIASA ERD project Ensam är inte stark! Exempel 1: Extra strukturfondsmedel till NSPA Exempel 2: Botniska korridoren i EU:s infrastrukturnätverk

10 1.Varningssignal från aktörer i EU på översyn på gång och ev. ”non-paper” 2.Medverka i nätverksmöten med andra regioner och aktörer 3.Uppmärksamma mot hemmaplan vad som är på gång 4.Samla in information från olika källor och förstå striden inom Kommissionen 5.Flygplatsaktörer på hemmaplan peka ut tänkbara faror 6.Hemmaaktörer inse faran och agera i sina nätverk nationellt/EU 7.Ta direkta kontakter med de som skriver på direktivet i Kommissionen 8.Skriva fram underlag för position i Europaforum Norra Sverige 9.Föra fram positionen och våra farhågor till aktörer i EU (EP, EC, MC) 10.Tillförsäkra svar från EU-kommissionen om hot kvarstår eller ej inför direktiv 11.Även om faran blåsts över fortsatt bevaka de dubbla budskap som ges Exemplet flygplatsstödet www.northsweden.eu

11 Det var därmed året för att se till att våra regionala perspektiv kom in i de diskussionerna och förhandlingarna i EU I princip allt som NS arbetar med har varit och är uppe på EU:s bord för förhandlingar inför en ny programperiod 2014—2020…Det var därmed året för att se till att våra regionala perspektiv kom in i de diskussionerna och förhandlingarna i EU… www.northsweden.eu Verksamhetsberättelse 2012 vara en länk för diskussion och kunskapsuppbyggnad på hemmaplan Det har givetvis också under året varit lika viktigt att vara en länk för diskussion och kunskapsuppbyggnad på hemmaplan om förhandlingarna och vad de betyder… ”…mycket möten blir det…”

12 1.Tidsperspektiv  Långsiktig fast egen organisation?  Fortsatt projekt? Idag:  Fem-årigt projekt (varierat mellan 3 till fem år sedan starten 1997)  Parkerat under en huvudman som projektägare (Region Västerbotten)  Av-/omveckling samtidigt med ”EU-arbetstopp” inför nya program 2014 Förslage Förslaget:  Tydlig långsiktig ambition från huvudmännen lyftas fram  Fortsatt projektform för att kunna ha med alla nuvarande huvudmän  Projekttid om tre år i första läget för komma i fas med EU:s cykler  Därefter sju-årigt projekt efter översyn 2016 utifrån EU:s programperiod Framtiden från 2014 www.northsweden.eu

13 2.Ambitionsnivå  Motsvara åtminstone innevarande projektperiods ambitionsnivå?  Fortsatt successivt lägre ambitionsnivåer och minskad personalvolym? Idag:  Årligt anslag om 6 Mkr (ej ändrat sedan 2009, minskat mot tidigare; mer än 10 år)  Motsvarande fyra heltidstjänster (minskades under 2011 från tidigare fem)  I övrigt i huvudsak resor, hyror samt arrangemang (alla medel ”i arbete”/gamla lagrar) Förslage Förslaget:  Verksamheten fortsatt motsvara fyra heltidstjänster för främst policyfrågor/påverkan  En verksamhet som arbetar fullt ut; kan resa, kommunicera, arrangera på rimlig nivå  Administrativa verksamhetskostnader inte belasta projektägaren utan projektet  Återställa budget realt till motsvara ingången 2009; med löne-/reseindex = c:a +15% Framtiden från 2014 www.northsweden.eu

14 3.Placering  Helt Brysselbaserat (med fortsatt policyfokus för regional utveckling kopplat till EU-arenan)?  Hemmakontoren kvar (med mer lokal projektorientering och geografiskt hemmaansvar för varje kontor)? Idag:  Kontor i Bryssel och Umeå samt Luleå = 50% Bryssel/50% Regionen  Medarbetarna har trots det, utifrån uppdraget, ansvar för policyområden och inte geografi (primärt)  Huvudmannaorganisationerna mer EU-mogna på hemmaarenan än för 15 år sedan Förslage Förslaget:  North Swedens mervärde är kopplingen, kompetensen och närheten till EU  Fullt ut koncentrera verksamheten till Brysselkontoret  Fortsatt fokus på policy med medarbetare ansvariga för policy nära kopplat till hemmaarenans aktörer Framtiden från 2014 www.northsweden.eu

15  Intern utredning om möjliga alternativ för långsiktig organisation och fortsatt verksamhetsinriktning gjordes på styrelsens uppdrag under 2012.  Ägarrådet i augusti 2013 slog fast inriktning för fortsatt utredning utifrån det underlaget.  Utredning gjorts under 2012/2013 som diskuterades på Ägarrådet i mars 2013 som i sin tur utgör underlag för styrelsens fortsatta arbete med konkret förslag.  Nytt Ägarråd 13 augusti för att behandla styrelsens förslag till avtal och ekonomiskt bidrag att beslutas om av varje huvudman inför fortsättning 2014.  Förberedelser för uppstart 2014 med rekryteringar och övrigt praktiskt inklusive stadsfästande av mellanhavandena mellan projektägare och North Sweden*. */ Tidshorisont för avveckling hemmakontor, rekrytering och annat avhängigt beslutet 13 augusti och följdbeslut hos huvudmännen för att stadfästa det. Tidplanen www.northsweden.eu

16 TACK! Besök vår hemsida för att se vad som är aktuellt & anmäla till vårt Nyhetsbrev! www.northsweden.eu Följ oss via vår Facebooksida! www.facebook.com/NorthSweden


Ladda ner ppt "På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2013-06-11."

Liknande presentationer


Google-annonser