Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utförd av IUC Sverige AB April 2013 NyföretagarCentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utförd av IUC Sverige AB April 2013 NyföretagarCentrum."— Presentationens avskrift:

1 Utförd av IUC Sverige AB April 2013 NyföretagarCentrum

2 IUC Sverige AB Nationell struktur – Regional Aktivitet SIFFROR 2012  14 regionala IUC bolag  528 delägare (86% företag)  Ingen dominerande ägare, ej utdelning  126 årsarbeten  167 mkr omsättning KUNDER /PARTNERS  Företagskunder  Myndigheter – regionala, nationella  Institut/Lärosäten – inom den egna regionen

3 SEK® - Samhällsekonomisk kalkyl •Kombination av national- och företagsekonomisk modell •Samhällsnyttan av verksamhet för Kommun / Region / Stat •Inkluderar multiplikatorer och konsumtionseffekter •Värderar sysselsättning

4 Vad är en SEK? Samhällsekonomiska effekter/vinsterTotalt sedan startEffekt sista året Skatter Kommuner102 223 19510 550 334 Skatter Landsting48 300 4455 438 449 Staten, varav:1 046 564 200111 045 325 Arbetsgivareavgifter202 454 99220 662 882 Arbetslöshetsersättning402 667 23140 029 611 Företagsskatter. Nettomoms och lagsskatt396 561 45146 151 002 Moms 44 880 526 4 201 830 Summa1 197 087 840127 034 108 Investeringsbidrag år 12 000 000 Summa efter avräknad offentliga insatser1 195 087 840127 034 108  Värderar nytta (Intäkter/Kostnader; Sysselsättning)  Sätter siffror på samhällseffekter (Skr; antal jobb)  Levererar resultat (Rapport, sammanställning, förslag)

5 •Inkomster och de direkta skatterna + Multiplikatoreffekter av sysselsättningen + Indirekta skatter och kopplingar till import /export + Konsumtionseffekter inklusive hänsyn till sparande + ev. Kostnader för arbetslöshet SEK tar hänsyn till:

6 SEK® - Samhällsekonomisk kalkyl - Nyföretagarcentrum Beräkningen omfattar den verkliga sysselsättningen och de sam- hällsintäkter som nya företag efter rådgivning resulterar i under en 3 års period – 2010-2012 Modellen omfattar:  Detaljberäkningar är baserade på årsstatistik från rådgivning vid NyföretagarCentrum  Överlevnadsgrad och tillväxt under perioden  Antal anställda per företag och år  Lönenivåer per anställd och år  NyföretagarCentrums rådgivningsverksamhet  Offentliga bidrag som har avräknats  Totalsumman inkluderar även indirekta jobb och konsumtion

7 Uppdraget Att beräkna de samhällsekonomiska effekterna av nyföretagandet kopplat till rådgivning vid NyföretagarCentrum totalt över en 3 årsperiod Inhämtade data: •Tidigare undersökningar och utvärderingar har utgjort huvuddelen av basdata •Intern statistik med bland annat branschuppdelning •Verksamhetssammanställning och offentlig medfinansiering •Offentlig statistik Frågeställningar att besvara: -Genererat samhällsvärde av sysselsättning i nystartade företag -Antal direkt och indirekt sysselsatta -Fördelningen av samhällsekonomiska värdet mellan kommun, region och stat

8 Utgångspunkter •Antalet företag som startats 2010- 2012 kopplat till rådgivning NYFC •Överlevnadsgraden –90% år 2 –80% år 3 •Helårarbeten per företag inkl. ägaren –År 1: 1,0 –År 2: 1,3 –År 3: 1,6 •Årslönenivåer Från 83 kkr (år 1) till 190 kkr (år 3) •Branscher med olika multiplikatorer –Totalt 23 olika branscher i beräkning –Viktade värden har använts •Jobbskatteavdrag 2012 har beräknats (påverkar skatt och konsumtion, ej arbetsgivaravgift) •Skattesatser och arbetsgivar- avgifter - nationellt snitt 2012 •Medelinkomst för kollektiv 2011 för den indirekta sysselsättningen

9 SEK värde - totalberäkning Summa Uträknat belopp Kommuner (skatt) 3,5 mdkr 3 518 825 189 kr Landsting /Regioner (skatt) 1,7 mdkr 1 662 035 960 kr Staten (skatter, arbetsgivaravgifter) 8,0 mdkr 8 002 119 810 kr Avgår: Offentliga bidrag 0,1 mdkr 106 001 630 kr SUMMA intäkter samhället 13,1 mdkr 13 076 979 329 kr

10 Sysselsättningseffekterna - Direkt arbete Beräkningarna bygger på nedanstående antal ackumulerade årsarbeten i nystartade företag över 3 års tid År201020112012SUMMA 9378 98231149321316 9888115691265634113 64807

11 Branschområden som ingår Marknadsföring PR Media/förlag Kultur/event/fritid Bygg/ROT/Fastigh Hantverk Restaurang Turism/hotell IT/data Jur/ekonomi Annan konsult Hushåll/RUT Hälsa/sjukvård Reparation/inst. Handel Design/inredning Hår/skönhetsvård Personal/HR Utbildning/ forskning Partihandel Jord-/skogsbruk Tillverkning ind. Transport/logistik Annat

12 Sysselsättningseffekterna Fördelning av sysselsättningseffekter OmrådeDirekt sysselsättning Indirekt sysselsättning Summa årsarbeten Årsarbeten i nystartföretag 2010-2012 64 80723 39988 206 Årsarbeten för rådgivning, administration 2010-2012 270116386 SUMMA65 07723 51588 592 Genomsnitt / år21 6927 83829 530

13 SEK värdenas fördelning

14 Fördelning av samhällsvärden i % mellan direkt och indirekt sysselsättning under 3 år

15 Några slutsatser av beräkningarna:  Bidraget till samhället blir 13,1 miljarder över 3 år = 4,4 mkr/år  3,5 miljarder återförs till kommunerna!  88 000 helårsarbeten genereras under de 3 åren  Den egna verksamheten i NyföretagarCentrum genererar under 3 år 400 helårsarbeten = 133 /år  Företag som utvecklas ger inom 2 år större samhällsvärden genom direkt sysselsättning än genom indirekt sysselsättning  Tillväxtanalys utvärdering 2012:14 säger + 5% överlevnad och + 12% förädlingsvärde pga Nyföretagarcentrum. Uppskattas till ca 10% ökad samhällsekonomisk mervärde över 3 år = ca 1,2 miljader (400 Mkr/år)

16 Riskanalys av beräkningarna:  Antal startade företag  Utgår från de verkliga siffrorna vid rådgivning  Sysselsättningsgrad  Lönenivåer  Kompletterande skatter  Arbetslöshet  Den lägre nivån vald  Nivåer enl. Tillväxtanalys vald (=låg)  Bolagsskatt, punktskatt, nettomoms ej inkluderat  Ej beräknat samhällets kostnad för ev. arbetslöshet  Ideellt arbete  Stor volym som ej beräknats

17  Följa upp ett antal ”gaseller” -Vilka samhällsvärden har genererats genom de som växt mest -Vilka är/var framgångsfaktorerna  Hur stort är samhällsvärdet för ideella insatser?  Beräkna mer exakt värdet utifrån Tillväxtanalys slutsatser.  Samhällsekonomiska värdena vid enskilda NyföretagarCentrum Fördjupningar?

18 Uppdragsansvarig för SEKen Martin Hedman; martin.hedman@iuc.semartin.hedman@iuc.se 0708-281732; 013-4652013 Läs mer på: www.iuc.se www.iuc.se SEK genomförs av IUC Sverige AB kvalitetsgodkända personer. Beräkningsmodellen är framtagen och tillämpad av IUC Sverige AB, Martin Hedman, Lars Svensson och Otto Rebinder i samarbete med nationalekonomiske experten Bengt Roström.


Ladda ner ppt "Utförd av IUC Sverige AB April 2013 NyföretagarCentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser