Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TREF 2005-04-211 Nytt Antagningssystem TREF-punkt 21 april 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TREF 2005-04-211 Nytt Antagningssystem TREF-punkt 21 april 2005."— Presentationens avskrift:

1 TREF 2005-04-211 Nytt Antagningssystem TREF-punkt 21 april 2005

2 TREF 2005-04-212 Vad är NyA-projektet? Regeringen har gett VHS i uppdrag att utveckla nytt system för antagning till högskoleutbildning. NyA, högskolornas Nya Antagningssystem, genomförs som ett gemensamt utvecklings- projekt mellan Sveriges U/H samt VHS.

3 TREF 2005-04-213 Idag …. •Sökandeperspektivet •Dubbelarbete •Många olika plattformar •Regelverkets utveckling •Omoderna system med gammal teknik

4 TREF 2005-04-214 …i morgon… •En mottagaradress ansökan mm •Ett driftsställe •Moderna verktyg •Ett gemensamt system – verktyg för samarbete •Utbyggt webbgränssnitt, SMS

5 TREF 2005-04-215 Tidsplan •Historik •1998-1999Förstudie •2000Projektet startar •Leveranser •2005-06-30Paket 1, samordnad antagning till program •2005-12-31Paket 2, lokal antagning till kurser & program •2006-06-30Paket 3, utökad funktionalitet

6 TREF 2005-04-216 Fördelar med NyA? •Sökande i centrum •Alla utbildningar på samma anmälan •Tidigare besked •Ökad rättssäkerhet •Bättre underlag för planering och dimensionering •Mindre luft i anmälningsstatistiken •Effektiv antagningsprocess •Clearing redan vid anmälan •Verktyg för samarbete •Dubbelarbete kan undvikas

7 TREF 2005-04-217 Förberedelser för antagning •Ta fram utbildningsutbud •Uppdatera lokal utbildningsdatabas

8 TREF 2005-04-218 Lokala utbildningsdatabaser •Flera utbildningsalternativ än idag •Mer information om vart och ett •Flera ”igenkänningstecken” (tidigare metataggar) •Förändrad rutin för hämtning, xml-format •Information på www.nya.vhs.se •KORREKT information I RÄTT TID!

9 TREF 2005-04-219 Anmälan •Anmälan via www.studera.nu •Anmälan via gemensam pappersblankett •Alla handlingar till gemensam mottagare

10 TREF 2005-04-2110 Beredning •Scanning av anmälan och samtliga handlingar •Tolkning och verifiering av anmälan •Registrering av betyg och övriga handlingar •Hämtning av betyg från BEDA •Hämtning av resultat från högskoleprov •Hämtning av resultat från samtliga LADOK-register

11 TREF 2005-04-2111 BM •Maskinell prövning av behörighet •Maskinell beräkning av meritvärden •Åtgärdskoder för ”misslyckanden”

12 TREF 2005-04-2112 Handläggning efter BM •Ärendeköer ordnade efter åtgärdskod, hsk, sökalt, program, handläggare •Handläggning sker distribuerat på universitet och högskolor •Bedömningar med ledning av scannade dokument •Motsvarandebedömning och bedömning av reell kompetens •Undantag från behörighetskrav

13 TREF 2005-04-2113 Urval

14 TREF 2005-04-2114 Handläggning efter urval •Upprättning och inplacering •Återbud •Listor och statistik •Överföring till lokala LADOK-register

15 TREF 2005-04-2115 Arkitektur

16 Säkerhetslager Logiklager Datalager Ramverk WebbServicelagerPresentationslager NyADB Integrationsskikt Ladok CSN SCB Posten Beda SV AS FTP,SCP SHS WS ExpertklientWebbklient SOAP/SSLHTTPS

17 TREF 2005-04-2117 Användare •Sökande •Aktiva studerande •Nya sökande •Antagningshandläggare •Super-användare •Handläggare med olika behörighet •Institutionspersonal •”Edu-person”??

18 TREF 2005-04-2118 Autentisering •CWAA •Internt i NyA Kommande (?): •Hårda SwUPKI-certifikat för personer •BID •VISA •Telia/Posten •… Ju fler tekniker desto färre personer i hantering för glömda lösenord!

19 TREF 2005-04-2119 Sökande •Ej etablerad – skapar användarkonto •Har konto: inloggning med id+lösenord •Aktiv student: via studentportal på U/H

20 TREF 2005-04-2120 CWAA Ordinarie portalinloggning CWAA Portalinloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns Inte inloggad

21 TREF 2005-04-2121 CWAA ordinarie Portal inloggning CWAA Portal inloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns Välj U/H för att logga in

22

23 TREF 2005-04-2123 CWAA Ordinarie portalinloggning CWAA Portalinloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns https-redirect

24

25 TREF 2005-04-2125 CWAA Ordinarie portalinloggning CWAA Portalinloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns Användare + lösenord

26 TREF 2005-04-2126 CWAA Ordinarie portalinloggning CWAA Portal inloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns Kryptera UPN enligt CWAA

27 TREF 2005-04-2127 CWAA ordinarie Portal inloggning CWAA Portal inloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns Krypterad UPN https-redirect+

28 TREF 2005-04-2128 CWAA ordinarie Portal inloggning CWAA Portal inloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns NyA dekrypterar UPN

29 TREF 2005-04-2129 CWAA ordinarie Portal inloggning CWAA Portal inloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns NyA översätter UPN till pnr om det är sökande

30 TREF 2005-04-2130 CWAA ordinarie Portal inloggning CWAA Portal inloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns NyA översätter UPN till pnr om det är sökande UPN mappas till pnr i Ladok NAMN.KONTO

31 TREF 2005-04-2131 CWAA ordinarie Portal inloggning CWAA Portal inloggning Portal katalog NyA inloggning Systemgräns UPN mappas till pnr i Ladok NAMN.KONTO UPN och pnr i Ladok Överförs till NyA via AF26 1gång/dygn

32 TREF 2005-04-2132

33 TREF 2005-04-2133 Handläggare

34 TREF 2005-04-2134 Användarplattform •Operativsystem: NyA-systemet är utvecklat och testat i Windows 2000. Tester har visat att Windows XP också fungerar bra.. •Rekommenderad datorplattform för handläggare: •CPU – Intel P4 minst 2 GHz •RAM – minst 512 Mb •OS – Windows 2000 el Windows XP •Nät – minst 10Mb •Bildskärm – LCD 20” el CRT 21” med upplösning 1280x1024

35 WebbServicelager JWS-länk Autentisering Browser Expertklient Tjänst Säkerhetslager Tjänst Logiklager Tjänst 12 3 4 Första gången: •Handläggare loggar in på webb •Klickar på länken ladda ner •Klienten laddas ner lokalt •Klienten startar och anropar en tjänst

36 WebbServicelager JWS-länk Autentisering Expertklient Tjänst Säkerhetslager Tjänst Logiklager Tjänst 1 23 Andra gången osv: Handläggare klickar på sin lokala ikon •Klienten startar lokalt och letar uppdatering •Klienten laddar ev uppdateringar •Klienten anropar en tjänst

37 TREF 2005-04-2137 Autentisering och auktorisation •Intern inloggning för antagningshandläggare •BKS – roller NyA Person •Extern inloggning för sällananvändare •Roller i lokal katalog

38 TREF 2005-04-2138 Obligatorisk data i NyA Person i= institutionspersonal s=sökande/studenter

39 TREF 2005-04-2139 Obligatorisk data i NyA Person i= institutionspersonal s=sökande/studenter Från Ladok

40 TREF 2005-04-2140 Obligatorisk data i NyA Person i= institutionspersonal s=sökande/studenter Vi gillar inte att vi måste parsa. Format enl Ladok hade varit att föredra för NyA

41 TREF 2005-04-2141 Obligatorisk data i NyA Person i= institutionspersonal s=sökande/studenter Rollnivå enligt NyA VP

42 TREF 2005-04-2142 Rollnivå för sökande

43 TREF 2005-04-2143 Rollnivå för Handläggare

44 TREF 2005-04-2144 Arkitektur

45 TREF 2005-04-2145 Produktionsmiljön Session ? 35 maskiner!

46 TREF 2005-04-2146 Produktionsmiljön SessionPersistence 35 maskiner!

47 TREF 2005-04-2147 Produktionsmiljön

48 TREF 2005-04-2148 Produktionsmiljön

49 TREF 2005-04-2149 ClearCase Utvecklare Test WeeklyBuild FunktionellTest PrestandaTest FunktionellTest förvaltning WeeklyBuild förvaltning Testmiljö EDBProduktion EDB


Ladda ner ppt "TREF 2005-04-211 Nytt Antagningssystem TREF-punkt 21 april 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser